iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Fivebalance

  • نرخ فعلی:0.00006272
  • بالاترین قیمت روز:0.00006503
  • پایین ترین قیمت روز:0.00006272
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00006297
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۱:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.00006681
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Fivebalance در روز جاری

نمودار کندل استیک Fivebalance در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00006272 ریال17:21:25
0.00006281 ریال17:11:15
0.00006293 ریال17:05:15
0.00006303 ریال16:56:17
0.0000630 ریال16:54:15
0.00006326 ریال16:35:19
0.0000632 ریال16:26:14
0.00006323 ریال16:23:13
0.00006305 ریال16:14:14
0.00006302 ریال16:05:16
0.00006324 ریال15:59:13
0.00006317 ریال15:53:14
0.00006335 ریال15:47:14
0.00006337 ریال15:35:15
0.00006327 ریال15:32:14
0.00006309 ریال15:26:14
0.00006317 ریال15:17:14
0.00006295 ریال15:11:15
0.00006292 ریال15:02:16
0.00006290 ریال14:59:13
0.00006272 ریال14:53:14
0.00006281 ریال14:41:15
0.00006293 ریال14:35:14
0.00006335 ریال14:29:13
0.00006351 ریال14:26:15
0.00006335 ریال14:23:12
0.00006360 ریال14:11:15
0.00006370 ریال14:05:15
0.00006385 ریال13:59:13
0.00006366 ریال13:53:14
0.00006340 ریال13:47:13
0.00006338 ریال13:35:16
0.00006345 ریال13:32:14
0.0000635 ریال13:23:14
0.00006353 ریال13:20:16
0.00006358 ریال12:53:14
0.00006405 ریال12:47:14
0.00006395 ریال12:35:15
0.00006408 ریال12:32:23
0.00006409 ریال12:29:13
0.00006408 ریال12:23:12
0.0000639 ریال12:08:17
0.00006413 ریال12:05:13
0.00006428 ریال11:59:11
0.00006419 ریال11:53:13
0.00006432 ریال11:47:13
0.00006421 ریال11:35:18
0.00006408 ریال11:32:13
0.00006401 ریال11:26:15
0.00006396 ریال11:20:20
0.00006395 ریال11:08:17
0.00006407 ریال11:05:14
0.00006415 ریال10:56:16
0.00006420 ریال10:50:19
0.0000642 ریال10:44:16
0.00006407 ریال10:38:17
0.00006442 ریال10:35:16
0.00006413 ریال10:32:17
0.00006442 ریال10:23:12
0.00006434 ریال10:17:12
0.00006430 ریال10:14:15
0.00006445 ریال10:11:13
0.00006430 ریال10:08:16
0.00006466 ریال9:59:12
0.00006494 ریال9:47:12
0.00006478 ریال9:35:15
0.00006471 ریال9:26:13
0.00006477 ریال9:20:14
0.00006478 ریال9:11:13
0.0000648 ریال9:05:13
0.00006494 ریال8:56:13
0.00006503 ریال8:47:12
0.00006491 ریال8:44:12
0.00006484 ریال8:32:13
0.00006476 ریال8:23:12
0.00006451 ریال8:17:12
0.00006459 ریال8:08:12
0.00006466 ریال8:02:13
0.00006469 ریال7:53:11
0.00006463 ریال7:44:12
0.00006441 ریال7:38:12
0.00006442 ریال7:32:12
0.00006428 ریال7:23:12
0.00006423 ریال7:08:12
0.00006425 ریال7:05:13
0.00006439 ریال6:56:13
0.00006441 ریال6:47:12
0.00006437 ریال6:44:12
0.00006426 ریال6:35:18
0.00006423 ریال6:23:12
0.00006438 ریال6:17:13
0.00006433 ریال6:11:13
0.00006438 ریال6:05:13
0.00006425 ریال5:59:14
0.00006409 ریال5:53:15
0.00006412 ریال5:44:11
0.00006410 ریال5:38:12
0.00006413 ریال5:35:14
0.00006434 ریال5:26:11
0.00006417 ریال5:17:12
0.00006409 ریال5:11:14
0.00006435 ریال5:05:13
0.0000644 ریال4:59:11
0.000065 ریال4:50:19
0.0000647 ریال4:44:12
0.00006459 ریال4:35:14
0.00006480 ریال4:29:11
0.00006484 ریال4:17:11
0.00006472 ریال4:14:12
0.00006450 ریال4:02:13
0.00006399 ریال3:59:12
0.00006384 ریال3:50:14
0.00006372 ریال3:41:13
0.00006351 ریال3:38:11
0.00006363 ریال3:32:12
0.00006383 ریال3:26:11
0.00006402 ریال3:20:13
0.00006395 ریال3:14:13
0.00006374 ریال3:05:16
0.00006365 ریال3:02:12
0.00006374 ریال2:50:14
0.00006388 ریال2:44:12
0.00006386 ریال2:41:13
0.00006369 ریال2:35:13
0.00006371 ریال2:29:12
0.00006349 ریال2:17:11
0.00006338 ریال2:14:13
0.00006330 ریال2:05:13
0.00006328 ریال1:59:11
0.00006310 ریال1:47:12
0.00006321 ریال1:44:12
0.00006322 ریال1:38:12
0.00006289 ریال1:35:14
0.00006314 ریال1:29:11
0.00006297 ریال1:17:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات