شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فکتوم / Factom

  • نرخ فعلی:0.0174187
  • بالاترین قیمت روز:0.0176703
  • پایین ترین قیمت روز:0.0170363
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0174557
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0174529
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار کندل استیک فکتوم / Factom در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0174187 ریال17:42:10
0.0174217 ریال17:36:10
0.0173204 ریال17:33:10
0.0176555 ریال17:28:09
0.0175093 ریال17:05:11
0.0175034 ریال16:45:10
0.0175029 ریال16:39:10
0.0175023 ریال16:36:10
0.0174986 ریال16:24:11
0.0174663 ریال16:00:16
0.0174773 ریال15:51:10
0.0174863 ریال15:45:10
0.0176703 ریال15:12:09
0.0176505 ریال15:04:10
0.017574 ریال14:09:10
0.0175575 ریال14:06:12
0.017574 ریال14:03:11
0.0175575 ریال14:00:16
0.0175669 ریال13:57:09
0.0175575 ریال13:54:09
0.0175669 ریال13:51:11
0.0174792 ریال13:45:10
0.0174845 ریال13:36:10
0.0174919 ریال13:33:10
0.0175867 ریال13:27:11
0.0175807 ریال13:21:11
0.0175503 ریال13:01:12
0.0175659 ریال12:55:09
0.0175607 ریال12:36:10
0.0173973 ریال12:20:10
0.0173791 ریال12:14:09
0.0173462 ریال12:03:11
0.0173355 ریال11:57:10
0.0175448 ریال11:48:10
0.0175365 ریال11:45:10
0.0175388 ریال11:36:10
0.0175254 ریال11:32:09
0.0174409 ریال11:27:09
0.0174438 ریال11:18:09
0.0174106 ریال10:57:09
0.0173559 ریال10:50:10
0.0173877 ریال10:41:09
0.0174068 ریال10:35:10
0.0174046 ریال10:32:09
0.0173945 ریال10:23:09
0.0173994 ریال10:21:09
0.0174127 ریال10:12:09
0.0173895 ریال10:09:09
0.0173987 ریال10:05:09
0.0173895 ریال10:03:10
0.0173996 ریال10:00:16
0.0174154 ریال9:33:09
0.0173948 ریال9:15:09
0.0174443 ریال9:03:09
0.0174112 ریال9:00:13
0.0173229 ریال8:57:08
0.0174112 ریال8:54:09
0.0173229 ریال8:48:08
0.0173011 ریال8:42:08
0.0174329 ریال8:39:08
0.0174605 ریال8:33:08
0.0174568 ریال8:27:09
0.0174357 ریال8:18:08
0.0174338 ریال8:11:09
0.0173941 ریال8:09:08
0.0174677 ریال7:57:09
0.0174222 ریال7:48:08
0.0174275 ریال7:44:08
0.0174309 ریال7:39:41
0.0174302 ریال7:30:12
0.0174008 ریال7:24:08
0.0173731 ریال7:18:09
0.0173882 ریال7:15:10
0.0173466 ریال7:06:09
0.0173528 ریال7:00:15
0.0173767 ریال6:57:09
0.0173528 ریال6:54:09
0.0173767 ریال6:51:09
0.0173942 ریال6:45:09
0.0173638 ریال6:33:09
0.0173312 ریال6:24:16
0.0173554 ریال6:20:10
0.0172852 ریال6:18:10
0.0173554 ریال6:14:09
0.0172852 ریال6:09:08
0.017439 ریال6:00:20
0.0174319 ریال5:53:09
0.0173938 ریال5:47:09
0.0174118 ریال5:44:09
0.0173938 ریال5:41:10
0.0174118 ریال5:36:09
0.0173916 ریال5:29:08
0.0173535 ریال5:24:09
0.0173856 ریال5:21:10
0.0174513 ریال5:11:10
0.0174538 ریال5:06:09
0.0174708 ریال5:00:14
0.0174203 ریال4:57:09
0.0174708 ریال4:53:09
0.0174203 ریال4:50:10
0.0174016 ریال4:45:18
0.017366 ریال4:33:12
0.0173395 ریال4:27:11
0.0173311 ریال4:21:09
0.0172782 ریال4:15:09
0.017331 ریال4:12:08
0.0172782 ریال4:09:09
0.0173506 ریال3:57:11
0.0172488 ریال3:50:11
0.017275 ریال3:41:16
0.0171193 ریال3:35:10
0.0170893 ریال3:32:09
0.0170363 ریال3:27:09
0.0170594 ریال3:18:10
0.0172787 ریال3:08:09
0.017254 ریال3:05:09
0.0172664 ریال3:00:17
0.0172769 ریال2:47:09
0.0172749 ریال2:38:17
0.0172543 ریال2:35:13
0.0172699 ریال2:30:15
0.0172543 ریال2:24:09
0.0172241 ریال2:18:10
0.0172216 ریال2:15:12
0.0172254 ریال2:03:13
0.0172308 ریال1:59:09
0.0172197 ریال1:50:13
0.0171946 ریال1:44:09
0.0172228 ریال1:33:09
0.0171824 ریال1:24:08
0.017185 ریال1:12:08
0.0173212 ریال1:05:12
0.0173731 ریال0:57:09
0.0173779 ریال0:51:10
0.0173621 ریال0:45:09
0.0173821 ریال0:36:10
0.0173781 ریال0:33:10
0.0174247 ریال0:24:09
0.0174629 ریال0:18:08
0.0174425 ریال0:15:08
0.0174557 ریال0:09:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی