شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ایتوس / Ethos

  • نرخ فعلی:0.02899
  • بالاترین قیمت روز:0.02975
  • پایین ترین قیمت روز:0.0274
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.02742
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۶:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.02746
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0015

نمودار کندل استیک ایتوس / Ethos در روز جاری

نمودار کندل استیک ایتوس / Ethos در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.02899 ریال13:06:33
0.02908 ریال13:04:29
0.02909 ریال13:02:59
0.02906 ریال13:01:03
0.02907 ریال12:58:20
0.02911 ریال12:56:22
0.02909 ریال12:54:25
0.02915 ریال12:52:23
0.02918 ریال12:50:40
0.02915 ریال12:48:24
0.02913 ریال12:44:26
0.02912 ریال12:42:25
0.02918 ریال12:40:39
0.02917 ریال12:34:30
0.02896 ریال12:32:47
0.02898 ریال12:30:58
0.02903 ریال12:28:31
0.02902 ریال12:26:34
0.02892 ریال12:24:28
0.02901 ریال12:22:37
0.02903 ریال12:18:30
0.02912 ریال12:16:27
0.02909 ریال12:14:28
0.02917 ریال12:12:26
0.02913 ریال12:08:25
0.02915 ریال12:06:42
0.02925 ریال12:02:45
0.02927 ریال11:58:25
0.02922 ریال11:56:29
0.02921 ریال11:54:28
0.02922 ریال11:52:27
0.02931 ریال11:50:40
0.02924 ریال11:48:31
0.02928 ریال11:46:29
0.02926 ریال11:44:25
0.02928 ریال11:42:30
0.02926 ریال11:40:33
0.02944 ریال11:38:27
0.02913 ریال11:36:26
0.02907 ریال11:30:48
0.02899 ریال11:28:28
0.02918 ریال11:24:21
0.02935 ریال11:22:23
0.02925 ریال11:20:38
0.02936 ریال11:18:25
0.02938 ریال11:14:31
0.02948 ریال11:12:25
0.0293 ریال11:10:31
0.02939 ریال11:08:28
0.02931 ریال11:04:31
0.0295 ریال10:58:21
0.02961 ریال10:54:18
0.02968 ریال10:52:22
0.02967 ریال10:50:33
0.02938 ریال10:48:19
0.02926 ریال10:46:50
0.02927 ریال10:44:49
0.02926 ریال10:42:55
0.02935 ریال10:41:22
0.02955 ریال10:38:53
0.02954 ریال10:33:23
0.02975 ریال10:24:55
0.02947 ریال10:18:59
0.02949 ریال10:15:01
0.02952 ریال10:12:59
0.02946 ریال10:11:16
0.02944 ریال10:08:56
0.02935 ریال10:03:31
0.02936 ریال9:58:54
0.02937 ریال9:56:54
0.02939 ریال9:54:50
0.02882 ریال9:52:52
0.02855 ریال9:51:13
0.02903 ریال9:48:52
0.02875 ریال9:46:48
0.02903 ریال9:44:42
0.02909 ریال9:42:49
0.02915 ریال9:40:56
0.02903 ریال9:38:38
0.02914 ریال9:36:40
0.02913 ریال9:34:28
0.02915 ریال9:32:42
0.02939 ریال9:26:34
0.02927 ریال9:22:27
0.02919 ریال9:20:35
0.02931 ریال9:18:22
0.02919 ریال9:16:23
0.02896 ریال9:14:24
0.02871 ریال9:12:22
0.02882 ریال9:10:30
0.02885 ریال9:08:22
0.02893 ریال9:06:20
0.02891 ریال9:04:22
0.02862 ریال9:02:25
0.02874 ریال9:00:47
0.02862 ریال8:58:19
0.02866 ریال8:56:20
0.02867 ریال8:54:19
0.02874 ریال8:52:19
0.02867 ریال8:50:29
0.0286 ریال8:48:16
0.02855 ریال8:46:18
0.02863 ریال8:44:16
0.02833 ریال8:42:20
0.02855 ریال8:40:24
0.02813 ریال8:38:18
0.02823 ریال8:36:21
0.02816 ریال8:34:17
0.0282 ریال8:30:26
0.02826 ریال8:28:19
0.02821 ریال8:26:17
0.02823 ریال8:22:17
0.02821 ریال8:20:21
0.02818 ریال8:18:17
0.02826 ریال8:16:17
0.02818 ریال8:14:18
0.02824 ریال8:12:17
0.02831 ریال8:10:20
0.02835 ریال8:04:17
0.0283 ریال8:02:22
0.02837 ریال7:58:14
0.0284 ریال7:54:12
0.02835 ریال7:52:14
0.02827 ریال7:50:21
0.02835 ریال7:48:13
0.02827 ریال7:46:14
0.02818 ریال7:44:12
0.02828 ریال7:42:13
0.02818 ریال7:40:14
0.02828 ریال7:38:12
0.02824 ریال7:36:13
0.02821 ریال7:34:13
0.02825 ریال7:30:20
0.02829 ریال7:24:13
0.02827 ریال7:22:12
0.02826 ریال7:20:14
0.02824 ریال7:18:12
0.02819 ریال7:16:11
0.02801 ریال7:14:12
0.02802 ریال7:12:12
0.02803 ریال7:10:15
0.02802 ریال7:06:12
0.02816 ریال7:02:16
0.02821 ریال6:56:15
0.02828 ریال6:52:14
0.02807 ریال6:50:22
0.02813 ریال6:48:14
0.02801 ریال6:42:15
0.02807 ریال6:40:16
0.02806 ریال6:38:12
0.02807 ریال6:36:13
0.02809 ریال6:30:19
0.02786 ریال6:28:12
0.02788 ریال6:26:13
0.02786 ریال6:24:13
0.02787 ریال6:22:13
0.02803 ریال6:16:17
0.02804 ریال6:14:16
0.02802 ریال6:12:13
0.02803 ریال6:10:14
0.02802 ریال6:08:13
0.02805 ریال6:04:13
0.02807 ریال6:02:19
0.02804 ریال6:00:31
0.02811 ریال5:54:13
0.02818 ریال5:50:21
0.02823 ریال5:48:13
0.02815 ریال5:46:12
0.0282 ریال5:44:14
0.02816 ریال5:42:15
0.02817 ریال5:40:16
0.02816 ریال5:38:13
0.0281 ریال5:34:11
0.02812 ریال5:32:14
0.02804 ریال5:30:19
0.02808 ریال5:28:14
0.02804 ریال5:26:12
0.02806 ریال5:22:13
0.02802 ریال5:20:18
0.02807 ریال5:18:14
0.02815 ریال5:14:13
0.02826 ریال5:10:16
0.0283 ریال5:08:11
0.02824 ریال5:06:12
0.02827 ریال5:04:12
0.02819 ریال5:02:12
0.02824 ریال5:00:22
0.02819 ریال4:58:12
0.02821 ریال4:56:11
0.02826 ریال4:54:12
0.02824 ریال4:52:11
0.02825 ریال4:50:16
0.02824 ریال4:48:13
0.02821 ریال4:46:10
0.02825 ریال4:44:11
0.02821 ریال4:42:12
0.02832 ریال4:36:12
0.02835 ریال4:34:12
0.02832 ریال4:32:11
0.02824 ریال4:30:17
0.02817 ریال4:28:12
0.02816 ریال4:22:12
0.02813 ریال4:20:15
0.02819 ریال4:18:11
0.02813 ریال4:16:12
0.028 ریال4:10:13
0.02808 ریال4:08:14
0.02785 ریال4:06:12
0.02782 ریال4:04:11
0.02775 ریال4:02:11
0.02782 ریال4:00:22
0.02775 ریال3:58:11
0.02782 ریال3:56:13
0.02785 ریال3:54:11
0.02789 ریال3:52:12
0.02791 ریال3:50:19
0.02788 ریال3:48:10
0.02784 ریال3:46:11
0.02783 ریال3:44:11
0.02782 ریال3:42:13
0.02769 ریال3:36:13
0.02786 ریال3:34:13
0.02787 ریال3:32:12
0.02786 ریال3:30:17
0.02777 ریال3:28:12
0.02789 ریال3:26:12
0.02784 ریال3:22:12
0.02776 ریال3:20:14
0.02771 ریال3:18:13
0.02773 ریال3:16:10
0.02774 ریال3:14:11
0.02776 ریال3:12:11
0.02774 ریال3:10:14
0.02784 ریال3:08:13
0.02782 ریال3:06:12
0.02771 ریال3:04:11
0.02773 ریال3:02:12
0.02771 ریال3:00:25
0.02775 ریال2:58:12
0.02781 ریال2:50:17
0.02779 ریال2:48:11
0.0278 ریال2:46:11
0.02777 ریال2:44:12
0.02782 ریال2:40:13
0.02781 ریال2:38:11
0.0278 ریال2:36:13
0.02775 ریال2:34:11
0.02776 ریال2:32:13
0.02775 ریال2:30:18
0.0277 ریال2:28:13
0.02778 ریال2:26:12
0.02777 ریال2:24:12
0.0277 ریال2:22:11
0.02777 ریال2:20:15
0.02764 ریال2:18:12
0.02762 ریال2:16:16
0.02764 ریال2:14:13
0.0276 ریال2:10:12
0.02757 ریال2:06:12
0.02759 ریال2:04:13
0.02769 ریال2:02:20
0.02761 ریال1:54:11
0.02767 ریال1:48:12
0.02758 ریال1:44:12
0.02757 ریال1:42:13
0.02759 ریال1:40:16
0.02762 ریال1:34:13
0.02751 ریال1:28:12
0.02745 ریال1:26:13
0.02743 ریال1:18:12
0.02741 ریال1:16:12
0.0274 ریال1:14:14
0.02755 ریال1:12:13
0.02744 ریال1:10:17
0.02745 ریال1:08:13
0.02746 ریال1:00:29
0.02742 ریال0:58:10
0.02746 ریال0:56:14
0.02754 ریال0:52:11
0.02758 ریال0:50:16
0.02754 ریال0:48:11
0.0275 ریال0:46:11
0.02747 ریال0:44:10
0.0275 ریال0:42:12
0.02754 ریال0:40:14
0.02751 ریال0:38:10
0.02754 ریال0:36:12
0.0275 ریال0:30:14
0.02756 ریال0:28:12
0.02753 ریال0:24:11
0.02754 ریال0:22:13
0.02749 ریال0:20:14
0.02741 ریال0:18:12
0.02747 ریال0:16:11
0.02743 ریال0:14:13
0.02751 ریال0:12:12
0.0275 ریال0:10:19
0.02751 ریال0:08:12
0.02754 ریال0:06:15
0.02742 ریال0:04:16
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات