iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EtherGem

  • نرخ فعلی:0.0039879
  • بالاترین قیمت روز:0.00431389
  • پایین ترین قیمت روز:0.00389709
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00425886
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۲۳:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.00425044
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک EtherGem در روز جاری

نمودار کندل استیک EtherGem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0039879 ریال14:23:29
0.00398649 ریال14:20:46
0.00396807 ریال14:14:31
0.00396693 ریال14:02:52
0.00399647 ریال13:56:45
0.0039686 ریال13:51:42
0.00397379 ریال13:44:34
0.00394576 ریال13:39:28
0.00396899 ریال13:36:37
0.00396983 ریال13:27:27
0.00401146 ریال13:20:50
0.00398673 ریال13:18:33
0.00401146 ریال13:14:31
0.00399651 ریال13:02:59
0.004013 ریال12:59:27
0.00401343 ریال12:50:41
0.00398661 ریال12:47:29
0.00396271 ریال12:44:25
0.00398661 ریال12:41:37
0.00396271 ریال12:38:23
0.00397162 ریال12:32:48
0.00396793 ریال12:26:27
0.00404897 ریال12:20:36
0.00404102 ریال12:14:29
0.00404337 ریال12:05:47
0.00403529 ریال11:56:39
0.00405999 ریال11:50:51
0.00403779 ریال11:44:37
0.00404726 ریال11:41:38
0.00404904 ریال11:32:35
0.00403007 ریال11:23:46
0.00396413 ریال11:12:33
0.00396413 ریال11:12:31
0.00398188 ریال11:06:39
0.00398188 ریال11:06:38
0.00398471 ریال10:59:25
0.00403417 ریال10:50:43
0.00393845 ریال10:44:25
0.00394629 ریال10:35:34
0.0039101 ریال10:32:39
0.00390541 ریال10:23:20
0.00397546 ریال10:21:36
0.00397546 ریال10:21:30
0.00389709 ریال10:17:24
0.00393517 ریال10:14:29
0.00389709 ریال10:11:37
0.00393517 ریال10:05:36
0.00395701 ریال10:02:45
0.0039565 ریال9:50:27
0.00402138 ریال9:44:21
0.00405114 ریال9:38:20
0.00396379 ریال9:35:30
0.00402993 ریال9:32:25
0.00396379 ریال9:23:25
0.00393934 ریال9:20:29
0.00393801 ریال9:11:37
0.00395868 ریال9:05:25
0.00397541 ریال8:59:19
0.00402257 ریال8:50:25
0.00401985 ریال8:47:20
0.00397568 ریال8:44:17
0.00401985 ریال8:41:27
0.00397568 ریال8:38:18
0.00396516 ریال8:32:26
0.0039927 ریال8:29:18
0.00399471 ریال8:23:22
0.00394619 ریال8:14:23
0.00398927 ریال8:05:29
0.00406822 ریال7:56:24
0.0039845 ریال7:50:24
0.00406916 ریال7:41:27
0.00395993 ریال7:35:28
0.00396574 ریال7:32:32
0.0039503 ریال7:29:18
0.00396093 ریال7:18:17
0.00402198 ریال7:14:19
0.00396872 ریال7:09:17
0.00400353 ریال6:56:27
0.00400502 ریال6:47:22
0.00398956 ریال6:41:26
0.00398736 ریال6:39:17
0.00397248 ریال6:33:25
0.00402564 ریال6:29:18
0.00400232 ریال6:20:19
0.00398901 ریال6:11:30
0.0040474 ریال6:02:40
0.00405316 ریال5:56:27
0.00406191 ریال5:50:25
0.00401541 ریال5:41:27
0.00400902 ریال5:38:15
0.00401008 ریال5:32:29
0.00404987 ریال5:26:21
0.00405146 ریال5:20:19
0.00406938 ریال5:11:33
0.00406839 ریال5:08:19
0.00404847 ریال5:05:24
0.00406839 ریال5:02:39
0.00404847 ریال4:59:17
0.004051 ریال4:50:24
0.00406486 ریال4:44:16
0.00402656 ریال4:35:26
0.00402593 ریال4:32:26
0.00407387 ریال4:23:17
0.00403568 ریال4:17:14
0.00403898 ریال4:14:15
0.00403999 ریال4:02:35
0.00403573 ریال3:56:26
0.00405617 ریال3:50:24
0.00405703 ریال3:47:18
0.00401106 ریال3:44:16
0.00405703 ریال3:35:27
0.0040205 ریال3:32:23
0.00403998 ریال3:26:18
0.00404894 ریال3:20:21
0.00406595 ریال3:17:19
0.00404894 ریال3:15:21
0.00405456 ریال3:02:24
0.00405849 ریال2:56:19
0.00406293 ریال2:50:20
0.00406674 ریال2:45:18
0.00408957 ریال2:38:18
0.00408816 ریال2:32:22
0.00408564 ریال2:26:17
0.00410905 ریال2:21:26
0.0040988 ریال2:15:22
0.00410397 ریال2:05:25
0.00405154 ریال1:59:13
0.0040489 ریال1:50:24
0.00407651 ریال1:41:26
0.00410051 ریال1:38:19
0.0041611 ریال1:32:24
0.00423233 ریال1:23:16
0.00424308 ریال1:17:16
0.00430471 ریال1:14:15
0.00424602 ریال1:11:18
0.00430471 ریال1:08:20
0.00428683 ریال0:56:21
0.00428312 ریال0:53:16
0.00422263 ریال0:50:24
0.00428312 ریال0:47:16
0.00422263 ریال0:44:27
0.00431389 ریال0:38:15
0.00430769 ریال0:35:23
0.00428902 ریال0:26:19
0.0043123 ریال0:20:19
0.00425886 ریال0:14:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات