شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

EthereumX

  • نرخ فعلی:0.0002177
  • بالاترین قیمت روز:0.00021907
  • پایین ترین قیمت روز:0.00014456
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00014538
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۶:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.00014565
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:49.47%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک EthereumX در روز جاری

نمودار کندل استیک EthereumX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0002177 ریال7:46:15
0.00014537 ریال7:07:15
0.00014546 ریال6:56:14
0.00014541 ریال6:52:14
0.00014590 ریال5:18:13
0.00014570 ریال5:16:14
0.00014552 ریال5:04:12
0.00014567 ریال4:57:13
0.00014552 ریال4:56:13
0.00014591 ریال4:48:13
0.00014595 ریال4:36:13
0.00014603 ریال4:34:12
0.00021907 ریال4:32:13
0.00021805 ریال4:16:12
0.00021809 ریال4:14:12
0.00021800 ریال4:08:13
0.00021815 ریال4:04:14
0.00021800 ریال4:02:14
0.00021815 ریال4:01:17
0.00021806 ریال3:51:13
0.00021808 ریال3:43:12
0.00021820 ریال3:36:13
0.00014540 ریال3:30:15
0.00014529 ریال3:29:12
0.00014540 ریال3:28:12
0.00014529 ریال3:27:12
0.00014540 ریال3:26:13
0.00014529 ریال3:24:12
0.00014522 ریال3:20:12
0.00014529 ریال3:18:13
0.00014534 ریال3:07:12
0.00014553 ریال3:02:12
0.00014534 ریال3:01:14
0.00014539 ریال2:44:13
0.00014547 ریال2:36:14
0.00014539 ریال2:17:11
0.00014525 ریال2:10:13
0.00014514 ریال2:03:12
0.00014533 ریال1:58:11
0.00014524 ریال1:50:13
0.00014530 ریال1:44:11
0.00014510 ریال1:40:12
0.00014485 ریال1:33:12
0.00014474 ریال1:27:12
0.00014461 ریال1:18:11
0.00014456 ریال1:17:10
0.00014461 ریال1:15:12
0.00014456 ریال1:13:11
0.00014458 ریال1:11:12
0.00014456 ریال1:10:12
0.00014458 ریال1:09:11
0.00014461 ریال1:05:11
0.00014458 ریال1:02:12
0.00014461 ریال0:59:12
0.00014530 ریال0:43:11
0.00014550 ریال0:38:12
0.00014562 ریال0:31:13
0.00014531 ریال0:19:11
0.00014538 ریال0:06:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی