شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Ether-1

  • نرخ فعلی:0.0046495
  • بالاترین قیمت روز:0.00465083
  • پایین ترین قیمت روز:0.00446617
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0045157
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۰۷:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.00452226
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Ether-1 در روز جاری

نمودار کندل استیک Ether-1 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0046495 ریال7:07:14
0.00465083 ریال6:56:13
0.00463383 ریال6:52:13
0.00451464 ریال5:18:12
0.00450813 ریال5:16:13
0.00450355 ریال5:04:11
0.00450791 ریال4:57:12
0.00450355 ریال4:56:12
0.00451579 ریال4:48:12
0.00451643 ریال4:36:12
0.00453697 ریال4:34:11
0.00453699 ریال4:32:12
0.00449076 ریال4:16:11
0.0044919 ریال4:14:11
0.00449042 ریال4:08:12
0.00449228 ریال4:04:13
0.00449042 ریال4:02:13
0.00449228 ریال4:01:15
0.00449103 ریال3:51:12
0.00447383 ریال3:43:11
0.00447598 ریال3:36:12
0.00447328 ریال3:30:14
0.00447021 ریال3:29:11
0.00447328 ریال3:28:11
0.00447021 ریال3:27:11
0.00447328 ریال3:26:12
0.00447021 ریال3:24:11
0.00446795 ریال3:20:11
0.00447021 ریال3:18:12
0.00447168 ریال3:07:11
0.0044763 ریال3:02:11
0.00447168 ریال3:01:13
0.00447223 ریال2:44:12
0.00447437 ریال2:36:12
0.00449011 ریال2:30:14
0.00448985 ریال2:17:10
0.00448586 ریال2:10:12
0.00448251 ریال2:03:11
0.00448818 ریال1:58:10
0.00448856 ریال1:50:12
0.00449101 ریال1:44:10
0.00448492 ریال1:40:11
0.00447727 ریال1:33:11
0.00447321 ریال1:27:11
0.00446927 ریال1:18:10
0.00446617 ریال1:17:09
0.00446927 ریال1:15:11
0.00446617 ریال1:13:10
0.00451193 ریال1:11:11
0.00446617 ریال1:10:11
0.00451193 ریال1:09:10
0.00451475 ریال1:05:10
0.00451193 ریال1:02:11
0.00451475 ریال0:59:11
0.00453326 ریال0:43:10
0.00453938 ریال0:38:11
0.00454261 ریال0:31:12
0.00451341 ریال0:19:10
0.0045157 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی