شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ETERNAL TOKEN

  • نرخ فعلی:0.035077
  • بالاترین قیمت روز:0.035077
  • پایین ترین قیمت روز:0.033579
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.033579
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.034196
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.58%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0009

نمودار کندل استیک ETERNAL TOKEN در روز جاری

نمودار کندل استیک ETERNAL TOKEN در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.035077 ریال16:33:10
0.035069 ریال16:30:14
0.035013 ریال16:27:10
0.035064 ریال16:24:09
0.03492 ریال16:18:10
0.034915 ریال16:15:09
0.034962 ریال16:09:10
0.034925 ریال16:06:12
0.034852 ریال16:00:21
0.034874 ریال15:51:10
0.034876 ریال15:48:09
0.03484 ریال15:45:10
0.034852 ریال15:42:10
0.034918 ریال15:27:10
0.034915 ریال15:24:10
0.03483 ریال15:18:09
0.034823 ریال15:12:10
0.03485 ریال15:06:10
0.034816 ریال15:03:11
0.034678 ریال15:00:16
0.034657 ریال14:57:10
0.034674 ریال14:51:11
0.034683 ریال14:45:12
0.034957 ریال14:39:09
0.034942 ریال14:36:11
0.03483 ریال14:33:10
0.034741 ریال14:30:12
0.034748 ریال14:27:10
0.034715 ریال14:24:10
0.034755 ریال14:21:10
0.034652 ریال14:18:11
0.034619 ریال14:12:11
0.034657 ریال14:09:12
0.034599 ریال14:06:10
0.034611 ریال14:03:12
0.034552 ریال14:00:24
0.034722 ریال13:42:10
0.034659 ریال13:39:10
0.03469 ریال13:30:14
0.034561 ریال13:24:11
0.034722 ریال12:30:14
0.034666 ریال12:09:12
0.034313 ریال12:05:13
0.034275 ریال12:03:12
0.03432 ریال11:59:10
0.034266 ریال11:54:12
0.034142 ریال11:42:12
0.034031 ریال11:39:12
0.034114 ریال11:30:17
0.034126 ریال11:12:11
0.034135 ریال11:09:11
0.034061 ریال11:00:21
0.034017 ریال10:51:12
0.033957 ریال10:30:13
0.033932 ریال10:24:11
0.033899 ریال10:12:10
0.033886 ریال10:08:09
0.033902 ریال10:06:09
0.03389 ریال10:02:10
0.033819 ریال10:00:20
0.033897 ریال9:54:10
0.033895 ریال9:51:10
0.033973 ریال9:48:09
0.033975 ریال9:45:10
0.034005 ریال9:42:10
0.034015 ریال9:39:09
0.034019 ریال9:30:12
0.034003 ریال9:24:10
0.033948 ریال9:12:09
0.033945 ریال9:09:09
0.033906 ریال8:54:09
0.033895 ریال8:48:09
0.034001 ریال8:45:09
0.034003 ریال8:42:10
0.034008 ریال8:30:14
0.034054 ریال8:24:09
0.034026 ریال8:18:09
0.034047 ریال8:12:09
0.033989 ریال8:08:09
0.034035 ریال8:03:10
0.034017 ریال8:00:23
0.033925 ریال6:09:09
0.033909 ریال6:03:12
0.033994 ریال4:42:09
0.034082 ریال4:30:11
0.033861 ریال4:12:08
0.033867 ریال4:08:09
0.033932 ریال4:05:10
0.034003 ریال4:03:09
0.034042 ریال2:45:10
0.034047 ریال2:39:09
0.034221 ریال2:36:10
0.03424 ریال2:33:09
0.03427 ریال2:30:11
0.034266 ریال2:27:09
0.034203 ریال2:24:09
0.034231 ریال2:12:08
0.034224 ریال2:09:09
0.034175 ریال2:06:11
0.034005 ریال2:03:08
0.033957 ریال2:00:21
0.033806 ریال1:56:09
0.033819 ریال1:53:09
0.033874 ریال1:50:10
0.033579 ریال1:12:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی