iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Eminer

  • نرخ فعلی:0.00393848
  • بالاترین قیمت روز:0.00426785
  • پایین ترین قیمت روز:0.0039248
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00407473
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.00405981
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Eminer در روز جاری

نمودار کندل استیک Eminer در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00393848 ریال17:05:12
0.0039248 ریال16:56:14
0.00394297 ریال16:54:12
0.00396247 ریال16:35:14
0.00393989 ریال16:26:11
0.00392667 ریال16:23:10
0.003929 ریال16:14:11
0.00393768 ریال16:05:13
0.00393296 ریال15:59:11
0.00392978 ریال15:53:11
0.00392951 ریال15:47:11
0.00394268 ریال15:35:12
0.00394033 ریال15:32:11
0.00393305 ریال15:26:11
0.00394657 ریال15:17:10
0.00393566 ریال15:11:12
0.00395351 ریال15:02:11
0.00394329 ریال14:59:10
0.00393151 ریال14:53:11
0.00393459 ریال14:41:12
0.00394175 ریال14:35:11
0.00397056 ریال14:29:10
0.00397114 ریال14:26:12
0.00397056 ریال14:23:10
0.00397617 ریال14:11:12
0.00397593 ریال14:05:12
0.0039694 ریال13:59:11
0.00396009 ریال13:53:11
0.00394485 ریال13:47:11
0.0039504 ریال13:35:12
0.00394222 ریال13:32:11
0.00394009 ریال13:23:11
0.00398865 ریال13:20:13
0.00393606 ریال13:08:11
0.0039663 ریال12:53:11
0.00401984 ریال12:47:11
0.0040006 ریال12:35:12
0.00399127 ریال12:32:19
0.00399771 ریال12:29:10
0.00398729 ریال12:23:10
0.00400084 ریال12:08:13
0.00401857 ریال12:05:11
0.00401855 ریال11:53:11
0.00403531 ریال11:47:11
0.00405403 ریال11:35:13
0.00403316 ریال11:32:11
0.00405546 ریال11:26:12
0.0040586 ریال11:20:15
0.00406019 ریال11:08:12
0.00406382 ریال11:05:12
0.00408215 ریال10:56:13
0.00409303 ریال10:50:15
0.00409339 ریال10:44:12
0.00408961 ریال10:38:13
0.00409638 ریال10:35:13
0.00409283 ریال10:32:13
0.00409638 ریال10:23:10
0.00409773 ریال10:17:10
0.00410613 ریال10:14:12
0.00413862 ریال10:11:11
0.00410613 ریال10:08:12
0.00413801 ریال9:59:10
0.00413945 ریال9:47:10
0.00410359 ریال9:35:12
0.00411091 ریال9:26:10
0.00413091 ریال9:20:11
0.00413464 ریال9:11:11
0.00410836 ریال9:05:10
0.00412592 ریال8:56:10
0.00409861 ریال8:47:09
0.0041135 ریال8:44:09
0.00415683 ریال8:32:11
0.00413879 ریال8:23:10
0.00414243 ریال8:17:10
0.00414268 ریال8:08:09
0.00417214 ریال8:02:11
0.00417531 ریال7:53:09
0.00417443 ریال7:44:10
0.00417338 ریال7:38:09
0.00417336 ریال7:32:10
0.00417419 ریال7:23:09
0.00419708 ریال7:08:10
0.00419008 ریال7:05:11
0.00418656 ریال6:56:10
0.00417237 ریال6:47:10
0.00418068 ریال6:44:10
0.00413618 ریال6:35:16
0.00414973 ریال6:23:09
0.00410834 ریال6:17:10
0.00415055 ریال6:11:11
0.00418921 ریال6:05:10
0.00418357 ریال5:59:10
0.00421358 ریال5:53:10
0.00421901 ریال5:44:10
0.00414744 ریال5:38:10
0.00414791 ریال5:35:11
0.00414677 ریال5:26:10
0.00421877 ریال5:17:10
0.00422655 ریال5:11:11
0.00421187 ریال5:05:10
0.00423424 ریال4:59:09
0.00423913 ریال4:50:17
0.00423656 ریال4:44:09
0.00426785 ریال4:35:11
0.0042621 ریال4:29:09
0.00426217 ریال4:17:09
0.00426004 ریال4:14:10
0.00426461 ریال4:02:11
0.00419734 ریال3:59:09
0.00419993 ریال3:50:11
0.00417671 ریال3:41:10
0.0041993 ریال3:38:09
0.00417518 ریال3:32:10
0.0041809 ریال3:26:09
0.00419295 ریال3:20:11
0.00421447 ریال3:14:10
0.00418706 ریال3:05:14
0.00418756 ریال3:02:10
0.0041847 ریال2:50:11
0.00416291 ریال2:44:10
0.00415566 ریال2:41:10
0.00414659 ریال2:35:10
0.00412649 ریال2:29:10
0.00414885 ریال2:17:09
0.00413223 ریال2:14:10
0.00412576 ریال2:05:10
0.00412482 ریال1:59:09
0.00412624 ریال1:47:10
0.00412066 ریال1:44:10
0.00412084 ریال1:38:10
0.00411606 ریال1:35:11
0.00411802 ریال1:29:09
0.00411857 ریال1:17:09
0.00411791 ریال1:11:10
0.00411203 ریال1:05:10
0.00410202 ریال0:59:10
0.00410394 ریال0:50:14
0.00410586 ریال0:41:10
0.0040961 ریال0:35:10
0.00410766 ریال0:23:09
0.00415736 ریال0:20:10
0.00409856 ریال0:17:09
0.00407473 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات