شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Egretia

  • نرخ فعلی:0.000769
  • بالاترین قیمت روز:0.000775
  • پایین ترین قیمت روز:0.000734
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000734
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.000763
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.79%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Egretia در روز جاری

نمودار کندل استیک Egretia در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000769 ریال15:06:10
0.000767 ریال14:45:11
0.000772 ریال14:36:11
0.000775 ریال14:27:10
0.000766 ریال14:12:11
0.000765 ریال14:03:11
0.000762 ریال14:00:21
0.00077 ریال13:42:10
0.000774 ریال13:24:10
0.000772 ریال12:30:13
0.000764 ریال12:09:10
0.000753 ریال12:03:10
0.000752 ریال11:00:19
0.00075 ریال10:51:10
0.000749 ریال10:12:10
0.000756 ریال10:08:09
0.000755 ریال10:06:09
0.000759 ریال9:24:10
0.000761 ریال9:09:09
0.000759 ریال8:48:09
0.000761 ریال8:45:09
0.00076 ریال8:30:14
0.000763 ریال8:24:09
0.00076 ریال8:18:09
0.000768 ریال8:15:10
0.000766 ریال8:08:09
0.000768 ریال8:03:10
0.000772 ریال8:00:23
0.000751 ریال6:09:09
0.00075 ریال6:03:12
0.000752 ریال4:42:09
0.000749 ریال4:30:12
0.00075 ریال4:12:08
0.000749 ریال4:08:09
0.000748 ریال4:05:10
0.000747 ریال4:03:10
0.000744 ریال2:45:10
0.000748 ریال2:39:09
0.000743 ریال2:33:09
0.000744 ریال2:27:09
0.000745 ریال2:24:09
0.000743 ریال2:12:08
0.000744 ریال2:06:11
0.000743 ریال2:00:22
0.000736 ریال1:53:09
0.000737 ریال1:50:11
0.000734 ریال1:12:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی