iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Eden

  • نرخ فعلی:0.00261983
  • بالاترین قیمت روز:0.00285315
  • پایین ترین قیمت روز:0.00251467
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00261822
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.00251927
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Eden در روز جاری

نمودار کندل استیک Eden در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00261983 ریال15:59:11
0.00263913 ریال15:53:11
0.00285258 ریال15:47:11
0.00285315 ریال15:35:12
0.00284848 ریال15:32:12
0.00284001 ریال15:26:11
0.00280082 ریال15:17:11
0.00260725 ریال15:11:12
0.0027498 ریال15:02:12
0.00283086 ریال14:59:10
0.00282308 ریال14:53:11
0.00257542 ریال14:41:12
0.00255797 ریال14:35:11
0.00255426 ریال14:29:10
0.00258088 ریال14:26:12
0.00255426 ریال14:23:10
0.00258268 ریال14:11:12
0.00258649 ریال14:05:12
0.00259237 ریال13:59:11
0.002647 ریال13:53:12
0.00263655 ریال13:47:11
0.00263545 ریال13:35:13
0.00263836 ریال13:32:12
0.00257628 ریال13:23:12
0.00257633 ریال13:20:13
0.00257858 ریال13:08:11
0.00257819 ریال12:53:11
0.00261558 ریال12:47:11
0.0026519 ریال12:35:12
0.0026708 ریال12:32:19
0.00265784 ریال12:29:10
0.00261063 ریال12:23:10
0.0026033 ریال12:08:13
0.00267238 ریال12:05:11
0.00261848 ریال11:53:11
0.00268088 ریال11:47:11
0.00260391 ریال11:35:15
0.00262894 ریال11:32:11
0.00260775 ریال11:26:13
0.00260482 ریال11:20:16
0.00259891 ریال11:08:13
0.00266507 ریال11:05:12
0.00262792 ریال10:56:13
0.00266899 ریال10:50:15
0.00260818 ریال10:44:12
0.00260294 ریال10:38:14
0.00261637 ریال10:35:13
0.00260509 ریال10:32:13
0.00261637 ریال10:23:10
0.0026118 ریال10:17:10
0.00267222 ریال10:14:12
0.00261655 ریال10:11:11
0.00267222 ریال10:08:13
0.00268786 ریال9:59:10
0.00263747 ریال9:47:10
0.00265295 ریال9:35:12
0.00269212 ریال9:26:11
0.00263219 ریال9:20:12
0.00269276 ریال9:11:11
0.00263024 ریال9:05:11
0.00267603 ریال8:56:10
0.00263821 ریال8:47:10
0.00269555 ریال8:44:10
0.00269472 ریال8:32:11
0.00269148 ریال8:23:10
0.00270161 ریال8:17:10
0.00262203 ریال8:08:10
0.00272447 ریال8:02:11
0.0026266 ریال7:53:10
0.00264167 ریال7:44:10
0.00261306 ریال7:38:10
0.00261407 ریال7:32:10
0.00268994 ریال7:23:10
0.00262864 ریال7:08:10
0.00267696 ریال7:05:11
0.00268409 ریال6:56:10
0.0026026 ریال6:47:10
0.00259949 ریال6:44:10
0.00263703 ریال6:35:16
0.00259434 ریال6:23:10
0.00260012 ریال6:17:11
0.00267905 ریال6:11:11
0.00257712 ریال6:05:11
0.00259219 ریال5:59:10
0.00256605 ریال5:53:11
0.0025467 ریال5:44:10
0.0026483 ریال5:38:10
0.00266885 ریال5:35:11
0.0025547 ریال5:26:10
0.00256899 ریال5:17:10
0.00266885 ریال5:11:11
0.00255524 ریال5:05:11
0.00268168 ریال4:59:09
0.00268827 ریال4:50:17
0.00267006 ریال4:44:10
0.00258448 ریال4:35:11
0.00267641 ریال4:29:10
0.00261569 ریال4:17:09
0.00256972 ریال4:14:10
0.00256223 ریال4:02:11
0.0025827 ریال3:59:10
0.00265752 ریال3:50:11
0.00265276 ریال3:41:10
0.00254236 ریال3:38:09
0.00265173 ریال3:32:10
0.00253738 ریال3:26:09
0.00254469 ریال3:20:11
0.00256118 ریال3:14:10
0.00265394 ریال3:05:15
0.00252827 ریال3:02:10
0.00253184 ریال2:50:11
0.0026587 ریال2:44:10
0.002555 ریال2:41:10
0.00265089 ریال2:35:10
0.00252887 ریال2:29:10
0.00264279 ریال2:17:09
0.00252634 ریال2:14:10
0.0026368 ریال2:05:11
0.00263544 ریال1:59:09
0.00262916 ریال1:47:10
0.00253252 ریال1:44:10
0.00253339 ریال1:38:10
0.00262279 ریال1:35:12
0.00263144 ریال1:29:09
0.00260479 ریال1:17:10
0.00263039 ریال1:11:10
0.00257408 ریال1:05:11
0.00252744 ریال0:59:10
0.00262686 ریال0:50:15
0.00261495 ریال0:41:10
0.00255177 ریال0:35:11
0.00251467 ریال0:23:09
0.00262085 ریال0:20:10
0.00253844 ریال0:17:10
0.00261822 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات