iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Dynamite

  • نرخ فعلی:0.526726
  • بالاترین قیمت روز:0.618085
  • پایین ترین قیمت روز:0.431396
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.16
  • درصد بیشترین نوسان روز:17.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.560955
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۳:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.606655
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:15.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0799

نمودار کندل استیک Dynamite در روز جاری

نمودار کندل استیک Dynamite در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.526726 ریال15:23:27
0.533355 ریال15:17:31
0.542215 ریال15:14:24
0.536322 ریال15:08:30
0.539427 ریال14:56:30
0.53779 ریال14:50:47
0.536334 ریال14:41:37
0.537312 ریال14:38:21
0.537652 ریال14:35:28
0.537407 ریال14:32:45
0.537457 ریال14:29:26
0.537407 ریال14:26:57
0.537121 ریال14:14:35
0.536134 ریال14:05:42
0.534125 ریال14:03:25
0.534125 ریال14:03:19
0.535507 ریال13:50:49
0.535117 ریال13:47:34
0.535511 ریال13:41:49
0.535117 ریال13:35:49
0.533367 ریال13:29:28
0.541182 ریال13:26:32
0.540876 ریال13:20:47
0.541056 ریال13:11:35
0.541165 ریال13:02:56
0.541507 ریال12:56:37
0.540534 ریال12:50:52
0.541291 ریال12:44:26
0.540229 ریال12:41:38
0.539964 ریال12:33:51
0.539964 ریال12:33:49
0.539001 ریال12:26:46
0.538567 ریال12:23:31
0.538478 ریال12:21:17
0.538567 ریال12:17:37
0.538478 ریال12:14:45
0.539168 ریال12:05:44
0.538607 ریال11:56:49
0.538107 ریال11:50:59
0.537592 ریال11:44:38
0.536983 ریال11:35:54
0.536804 ریال11:32:57
0.537714 ریال11:29:34
0.536804 ریال11:26:47
0.529312 ریال11:20:59
0.528975 ریال11:11:49
0.529968 ریال11:08:42
0.530591 ریال10:59:29
0.529492 ریال10:50:58
0.528952 ریال10:44:34
0.533224 ریال10:35:36
0.542066 ریال10:32:48
0.435549 ریال10:29:26
0.443168 ریال10:17:26
0.439379 ریال10:02:55
0.434608 ریال9:56:41
0.435307 ریال9:50:43
0.434064 ریال9:44:26
0.431396 ریال9:38:22
0.442582 ریال9:32:36
0.452833 ریال9:23:23
0.460882 ریال9:17:21
0.445018 ریال9:14:22
0.448551 ریال9:11:31
0.445018 ریال9:05:31
0.457559 ریال8:59:18
0.447874 ریال8:53:18
0.450381 ریال8:50:29
0.447874 ریال8:47:21
0.45064 ریال8:38:18
0.447593 ریال8:29:18
0.446623 ریال8:20:28
0.45283 ریال8:14:24
0.438274 ریال8:11:22
0.45283 ریال8:08:18
0.441643 ریال8:05:21
0.438274 ریال8:02:28
0.441643 ریال7:53:19
0.445129 ریال7:50:22
0.452988 ریال7:44:16
0.447818 ریال7:38:20
0.453962 ریال7:32:34
0.449857 ریال7:26:21
0.4425 ریال7:20:26
0.440154 ریال7:14:23
0.452105 ریال7:11:30
0.440154 ریال7:08:21
0.452105 ریال7:05:26
0.450936 ریال6:59:18
0.451857 ریال6:50:26
0.457166 ریال6:47:19
0.440596 ریال6:35:32
0.453576 ریال6:32:29
0.45214 ریال6:29:17
0.453576 ریال6:23:19
0.45214 ریال6:17:17
0.438065 ریال6:11:24
0.450856 ریال6:02:34
0.440522 ریال5:59:20
0.438578 ریال5:56:23
0.451203 ریال5:53:15
0.438578 ریال5:50:28
0.451203 ریال5:44:18
0.444229 ریال5:35:32
0.455215 ریال5:26:20
0.450457 ریال5:17:19
0.457317 ریال5:11:20
0.451331 ریال5:08:15
0.451257 ریال5:05:17
0.451331 ریال5:02:27
0.451257 ریال4:59:14
0.442705 ریال4:50:21
0.438687 ریال4:41:20
0.449453 ریال4:35:25
0.448146 ریال4:32:19
0.452147 ریال4:26:15
0.44006 ریال4:20:20
0.448808 ریال4:11:17
0.610481 ریال4:05:19
0.604165 ریال3:56:17
0.608679 ریال3:53:12
0.616352 ریال3:50:20
0.608679 ریال3:47:15
0.616352 ریال3:44:15
0.615737 ریال3:35:23
0.618085 ریال3:32:17
0.614752 ریال3:29:13
0.613954 ریال3:20:17
0.616183 ریال3:11:18
0.614605 ریال3:08:19
0.611973 ریال2:56:21
0.605697 ریال2:50:21
0.604124 ریال2:41:24
0.600923 ریال2:38:17
0.603547 ریال2:35:30
0.600923 ریال2:32:24
0.604306 ریال2:23:14
0.600957 ریال2:20:20
0.598929 ریال2:17:15
0.600957 ریال2:11:28
0.599823 ریال2:08:21
0.600487 ریال2:05:27
0.599823 ریال1:56:24
0.600513 ریال1:53:20
0.596294 ریال1:41:26
0.594495 ریال1:32:23
0.601297 ریال1:26:17
0.600937 ریال1:20:23
0.603733 ریال1:17:20
0.592841 ریال1:14:18
0.603733 ریال1:11:29
0.592841 ریال1:05:25
0.594878 ریال0:56:20
0.593498 ریال0:53:16
0.601491 ریال0:47:17
0.593734 ریال0:38:16
0.594351 ریال0:32:23
0.596264 ریال0:23:18
0.594957 ریال0:17:20
0.586581 ریال0:11:34
0.560955 ریال0:08:26
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات