شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

داجی کوین / Dogecoin

  • نرخ فعلی:0.002507
  • بالاترین قیمت روز:0.002507
  • پایین ترین قیمت روز:0.002378
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.002394
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.002378
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.42%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک داجی کوین / Dogecoin در روز جاری

نمودار کندل استیک داجی کوین / Dogecoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.002507 ریال10:05:13
0.002498 ریال10:02:19
0.002501 ریال9:59:11
0.002499 ریال9:56:12
0.0025 ریال9:53:12
0.002495 ریال9:50:18
0.002503 ریال9:47:11
0.002464 ریال9:44:11
0.002416 ریال9:41:13
0.002417 ریال9:38:11
0.002466 ریال9:35:14
0.002471 ریال9:32:16
0.002473 ریال9:29:11
0.002453 ریال9:26:12
0.002417 ریال9:23:11
0.002447 ریال9:20:16
0.002414 ریال9:17:11
0.002475 ریال9:14:11
0.002415 ریال9:11:13
0.002416 ریال9:05:12
0.002415 ریال9:02:17
0.002441 ریال8:59:11
0.002415 ریال8:56:12
0.002484 ریال8:53:11
0.002476 ریال8:50:14
0.002415 ریال8:47:13
0.00248 ریال8:44:11
0.002472 ریال8:41:16
0.002423 ریال8:38:11
0.002446 ریال8:35:14
0.002415 ریال8:32:15
0.002416 ریال8:29:10
0.002484 ریال8:26:11
0.002415 ریال8:20:13
0.002416 ریال8:17:12
0.002472 ریال8:14:12
0.002442 ریال8:11:12
0.002415 ریال8:08:11
0.002485 ریال8:05:11
0.002479 ریال8:02:13
0.002414 ریال7:59:11
0.002415 ریال7:56:13
0.002453 ریال7:53:11
0.002441 ریال7:50:15
0.002414 ریال7:47:10
0.002432 ریال7:44:11
0.002417 ریال7:41:12
0.002486 ریال7:38:11
0.002417 ریال7:32:16
0.002416 ریال7:23:11
0.002435 ریال7:20:13
0.002427 ریال7:17:12
0.002415 ریال7:14:21
0.002432 ریال7:11:15
0.002414 ریال7:08:14
0.002415 ریال7:05:13
0.002414 ریال7:02:15
0.002425 ریال6:59:11
0.00244 ریال6:56:12
0.002452 ریال6:53:11
0.002415 ریال6:50:15
0.002408 ریال6:44:14
0.002485 ریال6:41:12
0.002426 ریال6:38:11
0.002427 ریال6:35:14
0.002433 ریال6:32:15
0.002406 ریال6:29:12
0.002414 ریال6:26:11
0.002405 ریال6:20:20
0.002427 ریال6:17:13
0.002457 ریال6:14:12
0.002405 ریال6:11:14
0.002415 ریال6:02:20
0.002416 ریال5:59:12
0.002415 ریال5:56:13
0.002418 ریال5:53:13
0.002468 ریال5:50:15
0.002407 ریال5:38:12
0.002462 ریال5:35:17
0.002407 ریال5:32:14
0.002454 ریال5:29:11
0.002417 ریال5:26:12
0.002418 ریال5:23:11
0.002419 ریال5:20:16
0.002418 ریال5:14:14
0.002419 ریال5:08:11
0.00242 ریال5:05:12
0.002419 ریال5:02:14
0.00243 ریال4:59:10
0.002419 ریال4:56:11
0.002489 ریال4:53:11
0.002468 ریال4:50:17
0.002423 ریال4:47:11
0.002428 ریال4:44:12
0.002466 ریال4:41:12
0.00242 ریال4:35:12
0.002445 ریال4:32:14
0.00242 ریال4:29:10
0.002419 ریال4:26:11
0.002423 ریال4:23:11
0.002419 ریال4:20:13
0.002454 ریال4:14:10
0.002418 ریال4:11:13
0.002437 ریال4:08:10
0.002467 ریال4:05:11
0.00242 ریال4:02:13
0.002421 ریال3:59:10
0.002422 ریال3:56:10
0.002423 ریال3:53:09
0.002441 ریال3:50:13
0.00247 ریال3:47:11
0.002415 ریال3:41:17
0.002414 ریال3:38:10
0.002415 ریال3:35:12
0.002416 ریال3:32:11
0.002413 ریال3:29:10
0.002409 ریال3:26:10
0.002408 ریال3:23:10
0.002465 ریال3:20:12
0.002409 ریال3:14:10
0.002446 ریال3:11:12
0.002472 ریال3:08:10
0.002458 ریال3:05:11
0.002384 ریال3:02:12
0.002404 ریال2:59:10
0.002453 ریال2:56:12
0.002454 ریال2:53:10
0.002416 ریال2:50:13
0.002384 ریال2:47:10
0.002383 ریال2:44:10
0.002384 ریال2:38:10
0.002387 ریال2:35:12
0.0024 ریال2:32:14
0.002385 ریال2:29:10
0.002384 ریال2:26:11
0.002383 ریال2:23:10
0.002381 ریال2:17:09
0.00238 ریال2:14:11
0.002379 ریال2:11:12
0.002378 ریال2:08:10
0.002379 ریال1:59:10
0.00238 ریال1:53:10
0.002381 ریال1:50:14
0.00238 ریال1:44:10
0.002379 ریال1:38:11
0.00238 ریال1:35:13
0.002381 ریال1:23:11
0.00238 ریال1:20:14
0.002381 ریال1:17:10
0.00238 ریال1:14:12
0.002381 ریال1:05:11
0.002382 ریال1:02:15
0.002383 ریال0:53:10
0.002382 ریال0:38:10
0.002381 ریال0:32:11
0.002382 ریال0:29:10
0.002379 ریال0:26:11
0.00238 ریال0:23:11
0.002379 ریال0:20:13
0.002383 ریال0:14:10
0.00238 ریال0:11:16
0.0025 ریال18:02:48
0.002402 ریال17:59:25
0.002403 ریال17:56:25
0.002396 ریال17:53:21
0.002394 ریال17:50:38
0.002399 ریال17:47:27
0.002401 ریال17:44:22
0.00239 ریال17:38:26
0.002389 ریال17:29:25
0.00239 ریال17:23:29
0.002389 ریال17:20:32
0.002394 ریال17:17:33
0.002395 ریال17:14:18
0.002396 ریال17:08:21
0.002394 ریال17:05:35
0.002396 ریال17:02:46
0.002395 ریال16:59:20
0.002397 ریال16:56:30
0.002395 ریال16:53:26
0.002394 ریال16:47:23
0.002395 ریال16:44:22
0.002394 ریال16:38:19
0.002393 ریال16:35:29
0.002394 ریال16:32:36
0.002393 ریال16:29:23
0.002394 ریال16:20:41
0.002395 ریال16:11:26
0.002392 ریال16:08:25
0.002401 ریال16:05:23
0.002397 ریال15:53:19
0.002398 ریال15:50:38
0.002395 ریال15:47:25
0.002394 ریال15:44:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات