شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دیجیکس داو / DigixDAO

  • نرخ فعلی:27.425
  • بالاترین قیمت روز:30.48
  • پایین ترین قیمت روز:25.098
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.18
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:25.098
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۳۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:25.034
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:9.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.391

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار کندل استیک دیجیکس داو / DigixDAO در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
27.425 ریال10:33:20
27.517 ریال9:52:50
27.655 ریال9:26:32
27.746 ریال8:58:18
28.431 ریال7:52:12
28.245 ریال7:46:13
28.243 ریال7:32:14
28.1 ریال7:30:18
27.965 ریال7:14:12
27.713 ریال6:42:13
27.712 ریال6:32:12
27.719 ریال6:02:16
27.585 ریال5:58:13
27.769 ریال5:50:19
27.907 ریال5:22:12
27.729 ریال5:18:12
27.807 ریال5:14:12
28.077 ریال5:10:13
28.049 ریال5:08:11
28.775 ریال4:54:10
28.433 ریال4:48:12
28.334 ریال4:36:11
28.483 ریال4:32:10
28.789 ریال4:10:12
28.64 ریال4:06:11
28.191 ریال4:02:11
28.22 ریال4:00:19
28.191 ریال3:58:10
28.22 ریال3:54:10
28.625 ریال3:44:10
27.801 ریال3:42:11
27.739 ریال3:34:11
28.261 ریال3:30:16
28.602 ریال3:24:11
28.989 ریال3:20:13
29.013 ریال3:18:11
29.271 ریال3:10:13
29.155 ریال3:04:10
29.001 ریال2:54:10
29.283 ریال2:52:10
29.296 ریال2:46:10
29.155 ریال2:36:11
29.062 ریال2:34:10
29.377 ریال2:30:16
29.362 ریال2:28:11
29.693 ریال2:26:11
30.48 ریال2:24:12
30.118 ریال2:22:10
29.446 ریال2:20:14
29.235 ریال1:52:11
29.446 ریال1:50:16
30 ریال1:48:10
30.332 ریال1:44:11
30.152 ریال1:42:11
28.648 ریال1:40:14
26.472 ریال1:34:11
26.013 ریال1:24:11
25.967 ریال1:20:15
26.013 ریال1:18:11
25.967 ریال1:08:11
26.584 ریال0:54:11
26.714 ریال0:52:10
26.584 ریال0:50:16
26.714 ریال0:48:10
26.407 ریال0:46:10
26.714 ریال0:44:09
26.407 ریال0:42:10
25.098 ریال0:40:12
25.257 ریال0:38:09
25.098 ریال0:36:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات