شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دش / Dash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 73 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.13%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی