شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دای / Dai

  • نرخ فعلی:0.990345
  • بالاترین قیمت روز:0.997916
  • پایین ترین قیمت روز:0.987431
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.994622
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۲:۲۸
  • نرخ روز گذشته:0.992714
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0024

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.990345 ریال11:12:28
0.989706 ریال11:06:27
0.991497 ریال11:02:47
0.991303 ریال11:01:04
0.991497 ریال10:58:23
0.991303 ریال10:50:33
0.992744 ریال10:42:24
0.993064 ریال10:36:23
0.992902 ریال10:32:32
0.990498 ریال10:22:19
0.993338 ریال10:16:22
0.993721 ریال10:14:21
0.992362 ریال10:02:32
0.993646 ریال9:56:23
0.991608 ریال9:54:20
0.991905 ریال9:52:20
0.991608 ریال9:48:22
0.991905 ریال9:46:18
0.99254 ریال9:38:16
0.993078 ریال9:32:25
0.992702 ریال9:28:20
0.992449 ریال9:26:19
0.992702 ریال9:24:17
0.992449 ریال9:20:26
0.992139 ریال9:10:27
0.992502 ریال9:04:16
0.994386 ریال9:00:40
0.994033 ریال8:58:14
0.994386 ریال8:54:14
0.99358 ریال8:52:13
0.994033 ریال8:50:23
0.99358 ریال8:40:16
0.99401 ریال8:38:12
0.994576 ریال8:32:19
0.995021 ریال8:22:11
0.995138 ریال8:20:17
0.99574 ریال8:18:13
0.995138 ریال8:16:13
0.99574 ریال8:08:13
0.994929 ریال8:02:20
0.993995 ریال7:58:12
0.99576 ریال7:50:18
0.994214 ریال7:40:17
0.996144 ریال7:36:12
0.995385 ریال7:32:16
0.993358 ریال7:24:11
0.993935 ریال7:18:14
0.993042 ریال7:12:13
0.993934 ریال7:02:22
0.994883 ریال7:00:38
0.993536 ریال6:48:13
0.994079 ریال6:40:17
0.994151 ریال6:34:15
0.993447 ریال6:30:28
0.991055 ریال6:28:20
0.99211 ریال6:18:13
0.992809 ریال6:16:13
0.993449 ریال6:14:15
0.992809 ریال6:12:14
0.993449 ریال6:04:14
0.992552 ریال5:58:13
0.991164 ریال5:52:15
0.992188 ریال5:46:13
0.992327 ریال5:44:13
0.992188 ریال5:42:14
0.992327 ریال5:38:14
0.990773 ریال5:36:14
0.992327 ریال5:34:13
0.990773 ریال5:30:23
0.992003 ریال5:28:14
0.991565 ریال5:26:13
0.992003 ریال5:24:15
0.991565 ریال5:18:13
0.991543 ریال5:12:12
0.99018 ریال5:10:15
0.991543 ریال5:08:11
0.99018 ریال5:04:13
0.989926 ریال4:56:13
0.990184 ریال4:52:12
0.990119 ریال4:44:12
0.990389 ریال4:36:11
0.990942 ریال4:30:19
0.987431 ریال4:26:12
0.989685 ریال4:18:11
0.98948 ریال4:14:12
0.989453 ریال4:12:10
0.98948 ریال4:10:13
0.989453 ریال4:06:11
0.98808 ریال3:56:11
0.989463 ریال3:50:16
0.991325 ریال3:42:11
0.991403 ریال3:36:13
0.990278 ریال3:32:14
0.991458 ریال3:24:10
0.991296 ریال3:18:10
0.995036 ریال3:12:11
0.993722 ریال3:10:14
0.992243 ریال3:08:12
0.993722 ریال3:04:13
0.992243 ریال3:02:14
0.993722 ریال3:00:24
0.992243 ریال2:56:13
0.992446 ریال2:54:11
0.993758 ریال2:42:11
0.994677 ریال2:36:11
0.994363 ریال2:30:17
0.997916 ریال2:28:12
0.997157 ریال2:26:11
0.997916 ریال2:24:10
0.997157 ریال2:18:11
0.996117 ریال2:16:12
0.997157 ریال2:14:11
0.996117 ریال2:08:10
0.994486 ریال2:02:19
0.997033 ریال1:56:10
0.995106 ریال1:48:11
0.997356 ریال1:46:10
0.994039 ریال1:38:10
0.994097 ریال1:32:12
0.995256 ریال1:28:12
0.994669 ریال1:20:13
0.993022 ریال1:12:10
0.992769 ریال1:08:12
0.992419 ریال0:58:10
0.99377 ریال0:52:11
0.994097 ریال0:42:10
0.992787 ریال0:36:11
0.99343 ریال0:30:19
0.994467 ریال0:26:11
0.993741 ریال0:22:11
0.994166 ریال0:20:12
0.993741 ریال0:18:10
0.994166 ریال0:16:11
0.993741 ریال0:14:11
0.994622 ریال0:12:13
0.994166 ریال0:08:12
0.994622 ریال0:05:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات