شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دای / Dai

  • نرخ فعلی:1.0063
  • بالاترین قیمت روز:1.00851
  • پایین ترین قیمت روز:1.00185
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.00596
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:1.00635
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0063 ریال19:05:12
1.00311 ریال18:53:11
1.00351 ریال18:52:12
1.0062 ریال18:50:13
1.00481 ریال18:46:12
1.00381 ریال18:44:12
1.00371 ریال18:42:13
1.0063 ریال18:40:12
1.00461 ریال18:39:11
1.00301 ریال18:38:11
1.00331 ریال18:31:15
1.00332 ریال18:29:13
1.00451 ریال18:26:12
1.0066 ریال18:19:11
1.00481 ریال18:14:13
1.00451 ریال18:12:14
1.00455 ریال18:07:12
1.00465 ریال18:04:15
1.00629 ریال17:48:13
1.00465 ریال17:47:12
1.00474 ریال17:45:14
1.00735 ریال17:44:14
1.006 ریال17:35:15
1.00658 ریال17:27:13
1.0059 ریال17:24:11
1.0061 ریال17:23:16
1.006 ریال17:16:14
1.0059 ریال17:03:18
1.00465 ریال16:49:13
1.00513 ریال16:42:14
1.00677 ریال16:41:13
1.00503 ریال16:38:13
1.00668 ریال16:37:13
1.00706 ریال16:10:14
1.00494 ریال16:06:14
1.00735 ریال15:58:13
1.00629 ریال15:48:12
1.00185 ریال15:37:15
1.00484 ریال15:26:13
1.00475 ریال15:24:13
1.00504 ریال14:51:13
1.00513 ریال13:55:12
1.00488 ریال13:44:12
1.00623 ریال13:29:13
1.00488 ریال12:53:14
1.00517 ریال12:43:14
1.00546 ریال12:42:15
1.0071 ریال11:33:13
1.00575 ریال10:01:14
1.00594 ریال9:37:11
1.00596 ریال9:21:12
1.00597 ریال9:20:12
1.00548 ریال9:18:11
1.00558 ریال8:59:10
1.00723 ریال8:33:13
1.00587 ریال8:31:12
1.00732 ریال8:24:11
1.00674 ریال8:17:12
1.00665 ریال8:01:12
1.00577 ریال8:00:18
1.00732 ریال7:41:12
1.00713 ریال7:35:12
1.00703 ریال7:34:11
1.00577 ریال7:32:14
1.00558 ریال7:25:10
1.00587 ریال7:17:11
1.00722 ریال6:58:10
1.00713 ریال6:54:11
1.00577 ریال6:52:10
1.00597 ریال6:49:09
1.00732 ریال6:45:17
1.00703 ریال6:33:13
1.00597 ریال6:28:11
1.00606 ریال6:09:10
1.00597 ریال6:02:13
1.00616 ریال5:52:10
1.00626 ریال5:50:11
1.00665 ریال5:43:11
1.00666 ریال5:26:10
1.00676 ریال5:24:08
1.00686 ریال5:23:09
1.00696 ریال5:20:10
1.00706 ریال5:14:09
1.00842 ریال5:05:08
1.00841 ریال5:02:11
1.00715 ریال4:51:09
1.00832 ریال4:50:09
1.00725 ریال4:48:09
1.00735 ریال4:41:10
1.00851 ریال4:34:09
1.00802 ریال4:33:08
1.00696 ریال4:26:08
1.00705 ریال4:24:08
1.00773 ریال4:23:09
1.00705 ریال4:22:08
1.00715 ریال4:09:08
1.00725 ریال4:02:10
1.00851 ریال4:00:14
1.00841 ریال3:55:08
1.00842 ریال3:42:08
1.00725 ریال3:33:08
1.00842 ریال3:29:07
1.00725 ریال3:25:07
1.00694 ریال3:22:08
1.00549 ریال3:21:07
1.00704 ریال3:18:07
1.00694 ریال3:17:08
1.00568 ریال3:16:08
1.00548 ریال3:14:07
1.00452 ریال3:11:08
1.00703 ریال3:08:07
1.00577 ریال3:07:09
1.00403 ریال3:03:08
1.00672 ریال2:57:08
1.00537 ریال2:56:07
1.0071 ریال2:54:07
1.00527 ریال2:39:07
1.00537 ریال2:33:07
1.0071 ریال2:32:08
1.00517 ریال2:31:08
1.00537 ریال2:22:08
1.00527 ریال2:18:07
1.00537 ریال2:14:07
1.00672 ریال1:54:07
1.00517 ریال1:52:07
1.00691 ریال1:48:07
1.00556 ریال1:45:07
1.00565 ریال1:42:07
1.00594 ریال1:37:07
1.00604 ریال1:35:07
1.00739 ریال1:29:06
1.00604 ریال1:24:06
1.00729 ریال1:22:06
1.00594 ریال1:16:06
1.00729 ریال1:15:06
1.00594 ریال1:11:06
1.00603 ریال1:10:06
1.00594 ریال1:05:06
1.00729 ریال1:04:06
1.00604 ریال1:03:07
1.00594 ریال1:01:07
1.00729 ریال0:55:06
1.00596 ریال0:46:06
1.00741 ریال0:43:06
1.00596 ریال0:36:06
1.00606 ریال0:33:07
1.00596 ریال0:26:06
1.00606 ریال0:25:06
1.00732 ریال0:24:06
1.00606 ریال0:23:07
1.00732 ریال0:17:05
1.00596 ریال0:05:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی