شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دای / Dai

  • نرخ فعلی:1.0011
  • بالاترین قیمت روز:1.0041
  • پایین ترین قیمت روز:1.0004
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:1.00153
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۰:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1.00065
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0011 ریال19:30:18
1.0013 ریال18:52:16
1.0039 ریال18:45:15
1.0035 ریال18:41:15
1.0021 ریال17:20:15
1.0009 ریال16:49:13
1.0041 ریال16:48:13
1.0009 ریال16:45:14
1.0041 ریال16:32:15
1.004 ریال16:30:18
1.0041 ریال16:19:12
1.0023 ریال14:05:15
1.004 ریال13:46:12
1.0038 ریال13:41:13
1.0037 ریال13:34:14
1.002 ریال13:13:11
1.0021 ریال13:09:12
1.0037 ریال12:57:11
1.0024 ریال12:56:11
1.0005 ریال11:02:10
1.0024 ریال10:58:10
1.0005 ریال10:42:10
1.0024 ریال9:25:09
1.0005 ریال9:22:09
1.001 ریال9:21:09
1.0009 ریال9:17:11
1.0023 ریال8:41:09
1.0017 ریال8:00:13
1.0018 ریال7:45:08
1.0004 ریال6:46:09
1.0018 ریال6:13:08
1.0005 ریال6:12:09
1.0004 ریال6:10:09
1.0005 ریال6:05:08
1.0009 ریال5:28:09
1.0025 ریال4:56:08
1.0024 ریال4:49:09
1.0025 ریال4:46:07
1.0026 ریال4:22:07
1.0005 ریال4:04:08
1.0006 ریال4:03:09
1.0024 ریال4:01:09
1.0025 ریال3:29:08
1.0006 ریال3:26:07
1.0024 ریال3:22:07
1.0005 ریال3:17:07
1.0006 ریال3:13:07
1.0024 ریال3:06:08
1.0005 ریال3:04:07
1.0007 ریال3:01:07
1.0026 ریال2:55:07
1.0007 ریال2:51:07
1.00072 ریال2:45:06
1.00074 ریال2:41:07
1.00073 ریال2:35:07
1.00074 ریال2:08:08
1.0026 ریال2:07:08
1.00075 ریال2:04:07
1.0026 ریال2:01:09
1.00075 ریال1:47:07
1.00123 ریال1:45:07
1.00114 ریال1:44:06
1.00094 ریال1:42:06
1.00269 ریال1:36:06
1.00094 ریال1:34:07
1.00269 ریال1:29:06
1.00065 ریال1:25:07
1.00211 ریال1:20:06
1.0026 ریال1:19:06
1.00123 ریال1:13:07
1.00231 ریال1:11:07
1.0026 ریال1:10:07
1.00075 ریال1:08:06
1.00153 ریال1:05:06
1.00084 ریال1:01:07
1.00075 ریال0:42:06
1.0025 ریال0:40:07
1.00114 ریال0:34:06
1.0025 ریال0:27:06
1.00123 ریال0:23:05
1.00114 ریال0:13:05
1.00075 ریال0:07:06
1.00162 ریال0:04:06
1.00153 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی