شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دای / Dai

  • نرخ فعلی:1.0103
  • بالاترین قیمت روز:1.01889
  • پایین ترین قیمت روز:1.00524
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.5%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.00524
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۳۹:۰۳
  • نرخ روز گذشته:1.01092
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.0103 ریال18:39:03
1.01088 ریال18:36:03
1.01253 ریال18:29:03
1.01166 ریال18:24:03
1.0115 ریال18:22:03
1.01166 ریال18:21:03
1.0115 ریال18:17:02
1.01074 ریال18:10:04
1.00972 ریال18:02:04
1.00955 ریال17:57:02
1.00736 ریال17:56:03
1.00955 ریال17:53:03
1.00736 ریال17:50:04
1.0078 ریال17:48:03
1.00736 ریال17:46:03
1.0078 ریال17:41:03
1.01006 ریال17:37:03
1.01034 ریال17:36:03
1.01006 ریال17:34:09
1.01034 ریال17:30:12
1.01049 ریال17:22:08
1.00953 ریال17:18:08
1.0065 ریال17:10:11
1.00796 ریال17:06:10
1.00995 ریال17:02:11
1.00796 ریال17:00:05
1.00995 ریال16:54:02
1.00815 ریال16:48:03
1.00936 ریال16:42:03
1.01049 ریال16:40:03
1.00936 ریال16:39:03
1.01049 ریال16:36:02
1.01037 ریال16:29:02
1.0102 ریال16:21:03
1.01083 ریال16:16:02
1.00864 ریال16:07:03
1.01206 ریال16:00:04
1.01118 ریال15:58:03
1.00995 ریال15:49:11
1.01182 ریال15:40:03
1.00964 ریال15:36:02
1.00752 ریال15:34:09
1.00964 ریال15:32:03
1.00752 ریال15:30:04
1.01065 ریال15:22:03
1.00995 ریال15:17:03
1.01219 ریال15:11:03
1.01167 ریال15:10:11
1.01219 ریال15:08:09
1.01167 ریال15:04:09
1.0107 ریال14:58:08
1.00997 ریال14:48:02
1.00922 ریال14:46:08
1.00997 ریال14:45:03
1.00922 ریال14:40:03
1.01036 ریال14:36:03
1.01242 ریال14:30:04
1.00953 ریال14:23:03
1.01131 ریال14:16:10
1.01388 ریال14:15:03
1.01131 ریال14:14:02
1.01388 ریال14:10:03
1.01047 ریال14:09:03
1.01388 ریال14:08:02
1.01047 ریال14:02:10
1.01185 ریال13:55:03
1.00944 ریال13:47:03
1.00885 ریال13:42:08
1.00926 ریال13:41:03
1.00885 ریال13:40:10
1.00926 ریال13:32:08
1.00934 ریال13:26:09
1.0088 ریال13:16:10
1.00911 ریال13:08:09
1.00678 ریال12:58:09
1.00905 ریال12:15:11
1.00881 ریال12:09:09
1.01056 ریال12:03:10
1.00978 ریال12:00:23
1.00621 ریال11:48:09
1.00869 ریال11:42:10
1.00922 ریال11:36:10
1.00887 ریال11:33:09
1.00541 ریال11:24:08
1.00881 ریال11:18:09
1.01197 ریال11:09:09
1.00901 ریال11:03:09
1.01144 ریال10:57:08
1.01082 ریال10:51:09
1.00924 ریال10:42:08
1.00979 ریال10:36:09
1.01214 ریال10:33:09
1.01339 ریال10:27:09
1.01432 ریال10:15:10
1.01252 ریال10:09:08
1.01478 ریال10:00:16
1.01152 ریال9:57:10
1.01044 ریال9:48:09
1.01112 ریال9:42:08
1.01057 ریال9:39:08
1.00996 ریال9:36:08
1.01057 ریال9:33:09
1.00996 ریال9:30:12
1.01167 ریال9:24:08
1.01168 ریال9:15:09
1.01061 ریال9:12:08
1.0094 ریال9:03:09
1.01089 ریال8:57:08
1.01214 ریال8:51:09
1.01213 ریال8:42:08
1.01339 ریال8:39:07
1.01392 ریال8:36:08
1.01509 ریال8:24:08
1.01212 ریال8:18:08
1.01466 ریال8:12:08
1.01515 ریال8:03:08
1.01468 ریال7:57:08
1.01618 ریال7:48:08
1.01715 ریال7:42:08
1.01491 ریال7:39:20
1.01474 ریال7:30:10
1.01671 ریال7:27:08
1.01324 ریال7:18:09
1.01508 ریال7:06:09
1.01329 ریال6:57:09
1.01599 ریال6:48:08
1.01441 ریال6:42:08
1.01708 ریال6:36:08
1.01742 ریال6:33:08
1.014 ریال6:24:08
1.01574 ریال6:18:09
1.01595 ریال6:12:08
1.01566 ریال6:06:10
1.01487 ریال5:57:09
1.01571 ریال5:48:09
1.0155 ریال5:45:09
1.01575 ریال5:36:08
1.01538 ریال5:30:10
1.01787 ریال5:24:08
1.01889 ریال5:21:09
1.01718 ریال4:42:08
1.0173 ریال4:36:08
1.01743 ریال4:30:10
1.01482 ریال4:21:09
1.01655 ریال4:15:08
1.01591 ریال4:09:08
1.01447 ریال4:06:09
1.01642 ریال3:57:07
1.01455 ریال3:51:09
1.0143 ریال3:42:08
1.01552 ریال3:36:08
1.01626 ریال3:30:11
1.01704 ریال3:24:07
1.01602 ریال3:18:08
1.01395 ریال3:09:08
1.01259 ریال3:06:08
1.01491 ریال2:42:08
1.01694 ریال2:36:10
1.01571 ریال2:33:08
1.017 ریال2:24:08
1.01322 ریال2:18:08
1.01619 ریال2:12:07
1.01694 ریال2:03:08
1.01521 ریال1:57:08
1.01514 ریال1:48:09
1.0144 ریال1:42:08
1.01399 ریال1:39:08
1.00959 ریال1:30:11
1.01372 ریال1:19:08
1.01534 ریال1:12:08
1.00918 ریال1:06:08
1.00966 ریال1:04:08
1.00729 ریال0:42:07
1.00602 ریال0:36:08
1.01006 ریال0:30:09
1.00724 ریال0:27:07
1.00588 ریال0:24:08
1.00724 ریال0:21:08
1.00588 ریال0:15:08
1.00695 ریال0:09:08
1.00524 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی