شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دای / Dai

  • نرخ فعلی:1.00969
  • بالاترین قیمت روز:1.02105
  • پایین ترین قیمت روز:1.0068
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.57%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.01551
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۵:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.01696
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0073

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.00969 ریال17:45:10
1.00987 ریال17:39:09
1.01002 ریال16:57:08
1.00757 ریال16:48:09
1.00799 ریال16:41:09
1.009 ریال16:36:09
1.008 ریال16:30:12
1.0068 ریال16:23:08
1.00929 ریال16:20:11
1.00905 ریال16:11:09
1.00854 ریال16:03:10
1.0112 ریال15:51:09
1.01203 ریال15:42:09
1.01014 ریال15:36:09
1.01158 ریال15:33:10
1.01303 ریال15:12:09
1.01149 ریال14:39:10
1.0149 ریال13:51:10
1.01603 ریال13:45:09
1.01606 ریال13:36:09
1.01422 ریال13:29:08
1.01461 ریال13:26:09
1.01346 ریال13:14:09
1.0128 ریال13:08:08
1.01306 ریال13:05:08
1.01171 ریال12:56:08
1.01275 ریال12:50:10
1.01065 ریال12:41:09
1.0138 ریال12:35:10
1.01456 ریال12:29:08
1.01483 ریال12:26:08
1.01289 ریال12:14:09
1.0132 ریال12:11:09
1.01222 ریال12:05:10
1.01102 ریال11:56:09
1.01257 ریال11:47:09
1.01044 ریال11:41:10
1.01221 ریال11:35:10
1.01282 ریال11:32:09
1.01244 ریال11:26:08
1.01164 ریال11:08:08
1.01353 ریال11:05:09
1.01254 ریال10:56:08
1.01101 ریال10:50:09
1.01204 ریال10:41:08
1.01246 ریال10:32:10
1.01051 ریال10:29:08
1.01293 ریال10:23:08
1.01333 ریال10:20:09
1.01345 ریال10:18:09
1.01333 ریال10:14:08
1.01345 ریال10:11:08
1.01233 ریال10:05:09
1.01319 ریال9:57:08
1.01081 ریال9:47:08
1.01065 ریال9:44:09
1.01045 ریال9:35:09
1.01156 ریال9:32:09
1.0118 ریال9:26:08
1.01321 ریال9:14:08
1.01423 ریال9:11:08
1.01448 ریال9:05:08
1.01161 ریال8:56:08
1.01157 ریال8:50:09
1.01434 ریال8:41:08
1.01244 ریال8:38:08
1.0157 ریال8:32:08
1.01505 ریال8:26:08
1.01488 ریال8:17:09
1.01356 ریال8:08:08
1.01513 ریال8:05:09
1.01464 ریال7:56:09
1.01366 ریال7:50:09
1.01234 ریال7:41:08
1.01497 ریال7:35:09
1.01666 ریال7:32:09
1.01651 ریال7:27:08
1.01375 ریال7:21:09
1.01504 ریال7:09:08
1.01461 ریال7:03:09
1.01515 ریال7:00:14
1.01818 ریال6:57:08
1.01466 ریال6:45:09
1.01789 ریال6:33:09
1.01702 ریال6:30:12
1.01676 ریال6:24:08
1.01562 ریال6:21:10
1.01501 ریال6:18:14
1.01562 ریال6:14:08
1.01501 ریال6:12:09
1.01451 ریال6:00:17
1.01476 ریال5:57:08
1.0146 ریال5:50:09
1.01954 ریال5:42:08
1.01865 ریال5:36:09
1.01611 ریال5:29:08
1.01585 ریال5:24:08
1.01977 ریال5:18:08
1.01787 ریال5:08:08
1.01896 ریال5:06:08
1.01752 ریال4:57:09
1.01816 ریال4:47:08
1.01761 ریال4:44:07
1.01901 ریال4:42:08
1.01761 ریال4:39:08
1.01901 ریال4:36:08
1.01796 ریال4:29:07
1.02105 ریال4:23:08
1.01854 ریال4:14:08
1.01908 ریال4:09:08
1.02102 ریال4:06:08
1.01945 ریال3:56:07
1.01627 ریال3:47:07
1.01647 ریال3:41:08
1.01838 ریال3:38:08
1.01875 ریال3:35:09
1.01838 ریال3:32:09
1.01875 ریال3:29:08
1.01813 ریال3:23:07
1.01673 ریال3:18:08
1.0169 ریال3:09:08
1.01855 ریال3:00:13
1.01691 ریال2:50:09
1.01693 ریال2:45:09
1.01863 ریال2:36:09
1.01569 ریال2:30:10
1.01986 ریال2:24:08
1.01785 ریال2:15:08
1.01516 ریال2:09:08
1.01794 ریال2:06:09
1.01818 ریال1:57:08
1.01511 ریال1:50:09
1.01621 ریال1:42:08
1.01501 ریال1:36:08
1.01646 ریال1:33:09
1.01619 ریال1:24:08
1.01681 ریال1:18:08
1.01549 ریال1:12:08
1.02052 ریال1:09:08
1.01817 ریال0:57:08
1.01566 ریال0:50:09
1.01337 ریال0:44:08
1.01894 ریال0:36:09
1.01692 ریال0:30:11
1.0157 ریال0:23:08
1.01516 ریال0:18:09
1.01551 ریال0:12:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی