شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دای / Dai

  • نرخ فعلی:0.999884
  • بالاترین قیمت روز:1.01671
  • پایین ترین قیمت روز:0.981033
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.55%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.01484
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۳۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:1.01609
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.62%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0162

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار کندل استیک دای / Dai در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.999884 ریال19:33:08
1.00027 ریال19:24:09
1.0007 ریال19:18:08
1.00173 ریال19:08:09
0.998476 ریال19:05:09
0.997386 ریال18:57:08
0.999253 ریال18:48:09
0.998276 ریال18:44:08
0.996509 ریال18:32:10
0.997447 ریال18:29:08
0.997804 ریال18:23:08
0.997223 ریال18:17:08
0.996544 ریال18:08:09
1.00144 ریال18:02:09
1.00229 ریال17:56:09
1.00408 ریال17:47:09
1.00207 ریال17:44:08
1.00175 ریال17:35:10
1.00383 ریال17:32:09
1.00355 ریال17:26:10
1.00357 ریال17:20:10
1.0034 ریال17:11:10
1.00247 ریال16:53:08
1.00362 ریال16:51:10
1.00162 ریال16:41:09
1.00206 ریال16:32:09
1.00262 ریال16:29:08
1.00382 ریال16:23:09
1.00297 ریال16:14:09
1.00345 ریال16:08:09
1.00337 ریال15:59:09
1.00443 ریال15:50:10
1.00541 ریال15:41:10
0.999916 ریال15:35:09
0.999999 ریال15:29:09
0.999379 ریال15:23:09
0.999658 ریال15:20:10
1.00141 ریال15:08:08
0.999627 ریال15:05:09
1.00087 ریال14:59:09
0.999925 ریال14:48:09
1.0001 ریال14:41:09
1.00207 ریال14:39:09
0.999894 ریال14:08:09
0.99773 ریال14:03:09
0.99937 ریال13:59:08
1.00121 ریال13:56:10
0.99937 ریال13:53:09
1.00121 ریال13:47:09
0.998375 ریال13:44:09
0.999713 ریال13:38:08
0.998408 ریال13:35:09
0.999713 ریال13:32:10
0.998408 ریال13:29:09
0.998731 ریال13:23:09
0.997331 ریال13:18:09
0.999328 ریال13:11:10
1.00094 ریال13:02:09
0.998752 ریال12:59:09
1.00087 ریال12:50:10
0.998979 ریال12:44:09
1.00055 ریال12:38:09
1.00156 ریال12:35:09
1.00055 ریال12:32:10
0.999638 ریال12:23:08
0.998029 ریال12:17:08
0.997781 ریال12:11:10
0.998687 ریال12:05:10
0.999106 ریال11:56:10
0.998232 ریال11:47:09
0.998348 ریال11:41:10
0.996952 ریال11:38:09
0.997043 ریال11:32:10
0.99485 ریال11:23:09
0.99711 ریال11:17:08
0.994872 ریال11:11:09
0.995331 ریال11:03:09
0.99873 ریال10:56:10
0.999628 ریال10:50:11
0.998983 ریال10:41:09
0.999186 ریال10:38:09
1.00079 ریال10:32:10
0.999401 ریال10:26:10
0.998973 ریال10:17:08
1.00037 ریال10:11:09
0.99983 ریال10:02:09
0.998394 ریال9:56:10
0.999268 ریال9:47:09
1.00058 ریال9:41:09
0.997275 ریال9:32:09
1.00038 ریال9:29:08
0.997678 ریال9:23:09
0.995474 ریال9:17:08
0.993427 ریال9:08:08
0.991605 ریال9:02:09
0.991991 ریال8:56:09
0.9913 ریال8:50:09
0.99074 ریال8:44:08
0.990383 ریال8:41:08
0.992781 ریال8:32:08
0.992864 ریال8:23:08
0.995673 ریال8:17:08
0.995819 ریال8:11:09
0.999656 ریال8:02:08
1.00371 ریال7:56:08
1.00325 ریال7:47:08
1.00556 ریال7:41:20
1.00429 ریال7:38:08
1.00406 ریال7:32:09
1.00456 ریال7:23:08
1.00427 ریال7:17:08
1.00385 ریال7:11:09
1.00541 ریال7:02:09
1.00282 ریال6:59:09
0.994233 ریال6:48:08
0.997551 ریال6:41:09
0.996946 ریال6:38:08
0.983177 ریال6:32:08
0.987398 ریال6:23:08
0.983681 ریال6:20:09
0.984432 ریال6:11:09
0.987651 ریال6:02:10
0.987134 ریال5:56:09
0.984842 ریال5:47:09
0.984836 ریال5:41:09
0.986127 ریال5:35:10
0.986513 ریال5:32:09
0.984996 ریال5:23:08
0.983914 ریال5:17:08
0.981033 ریال5:11:09
0.982183 ریال5:02:08
0.981924 ریال4:56:08
0.982347 ریال4:50:09
0.985884 ریال4:41:08
0.999469 ریال4:35:09
0.998091 ریال4:32:08
1.00169 ریال4:23:09
1.01227 ریال4:17:07
1.0107 ریال4:11:08
1.01507 ریال4:02:08
1.0127 ریال3:53:08
1.01266 ریال3:50:09
1.01218 ریال3:41:09
1.0122 ریال3:38:08
1.01346 ریال3:29:08
1.01238 ریال3:23:07
1.01413 ریال3:17:08
1.01418 ریال3:11:10
1.01355 ریال3:02:08
1.01419 ریال2:56:09
1.01585 ریال2:50:09
1.01277 ریال2:41:09
1.01484 ریال2:35:09
1.01492 ریال2:32:08
1.01427 ریال2:26:08
1.01671 ریال2:17:08
1.012 ریال2:11:09
1.01298 ریال2:02:09
1.01429 ریال1:56:09
1.01576 ریال1:47:08
1.01661 ریال1:41:09
1.01415 ریال1:35:09
1.01367 ریال1:32:09
1.01172 ریال1:26:08
1.01198 ریال1:17:08
1.01265 ریال1:11:10
1.01392 ریال1:02:09
1.01403 ریال0:56:09
1.01511 ریال0:50:10
1.01357 ریال0:41:09
1.01337 ریال0:35:10
1.01135 ریال0:32:09
1.01307 ریال0:26:09
1.0143 ریال0:17:08
1.01217 ریال0:11:10
1.01484 ریال0:04:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی