iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DAEX

  • نرخ فعلی:0.003378
  • بالاترین قیمت روز:0.003471
  • پایین ترین قیمت روز:0.003364
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00342
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.003423
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک DAEX در روز جاری

نمودار کندل استیک DAEX در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.003378 ریال16:32:10
0.003384 ریال16:29:10
0.003422 ریال16:26:12
0.003379 ریال16:23:11
0.003376 ریال16:17:11
0.003425 ریال16:14:12
0.003377 ریال16:11:11
0.003418 ریال16:05:13
0.003419 ریال16:02:12
0.00338 ریال15:59:11
0.003426 ریال15:53:12
0.003431 ریال15:47:12
0.003427 ریال15:44:10
0.003426 ریال15:41:12
0.003427 ریال15:38:10
0.003389 ریال15:35:12
0.003436 ریال15:32:12
0.003437 ریال15:29:10
0.003389 ریال15:26:12
0.00343 ریال15:23:10
0.003425 ریال15:17:11
0.003383 ریال15:14:10
0.003428 ریال15:11:13
0.00337 ریال15:08:10
0.003369 ریال15:02:12
0.003421 ریال14:59:11
0.003419 ریال14:56:11
0.003379 ریال14:53:12
0.003409 ریال14:50:12
0.003413 ریال14:47:15
0.003364 ریال14:44:10
0.003365 ریال14:41:13
0.00337 ریال14:38:09
0.003413 ریال14:35:12
0.003366 ریال14:32:11
0.003372 ریال14:29:10
0.003374 ریال14:26:13
0.003415 ریال14:23:10
0.003393 ریال14:20:12
0.00339 ریال14:17:10
0.003388 ریال14:14:10
0.003434 ریال14:11:12
0.003432 ریال14:05:12
0.003435 ریال14:02:11
0.003437 ریال13:59:11
0.00344 ریال13:53:12
0.003395 ریال13:47:11
0.003391 ریال13:41:12
0.003428 ریال13:35:13
0.00343 ریال13:32:12
0.003387 ریال13:26:10
0.003432 ریال13:23:12
0.003434 ریال13:20:14
0.003392 ریال13:14:11
0.003434 ریال13:11:11
0.003438 ریال13:08:11
0.003434 ریال13:02:10
0.003391 ریال12:59:10
0.003433 ریال12:56:10
0.003434 ریال12:53:11
0.003398 ریال12:47:12
0.003406 ریال12:44:10
0.003452 ریال12:41:13
0.00341 ریال12:35:12
0.003411 ریال12:32:20
0.003409 ریال12:29:11
0.003448 ریال12:26:11
0.003404 ریال12:23:10
0.003448 ریال12:20:14
0.003452 ریال12:17:11
0.003408 ریال12:14:12
0.003449 ریال12:08:13
0.003405 ریال12:05:11
0.003452 ریال11:59:10
0.003457 ریال11:53:11
0.003415 ریال11:50:14
0.003411 ریال11:47:12
0.00341 ریال11:44:11
0.003455 ریال11:41:13
0.003412 ریال11:38:09
0.00346 ریال11:35:15
0.003451 ریال11:29:10
0.003449 ریال11:26:13
0.003406 ریال11:23:10
0.003449 ریال11:20:16
0.003442 ریال11:17:10
0.003449 ریال11:14:12
0.003398 ریال11:08:14
0.003402 ریال11:05:12
0.003405 ریال11:02:12
0.003451 ریال10:56:13
0.003409 ریال10:53:10
0.003406 ریال10:50:16
0.003408 ریال10:44:13
0.003443 ریال10:41:11
0.003396 ریال10:35:14
0.003442 ریال10:32:14
0.003443 ریال10:23:10
0.003403 ریال10:17:11
0.003446 ریال10:14:13
0.003401 ریال10:11:11
0.003445 ریال10:08:13
0.003401 ریال10:02:12
0.003406 ریال9:56:11
0.003411 ریال9:53:09
0.003456 ریال9:50:13
0.003455 ریال9:47:10
0.003463 ریال9:44:10
0.003471 ریال9:41:10
0.003425 ریال9:35:13
0.003419 ریال9:32:09
0.003462 ریال9:29:08
0.003455 ریال9:26:11
0.003413 ریال9:23:09
0.003455 ریال9:20:12
0.003412 ریال9:14:10
0.003416 ریال9:11:11
0.003458 ریال9:08:10
0.003459 ریال9:05:11
0.003414 ریال9:02:09
0.003457 ریال8:59:09
0.003418 ریال8:56:11
0.00346 ریال8:53:08
0.003461 ریال8:47:10
0.003415 ریال8:44:10
0.003409 ریال8:38:09
0.003412 ریال8:32:11
0.003455 ریال8:29:09
0.003453 ریال8:26:09
0.003413 ریال8:23:10
0.003455 ریال8:20:10
0.003452 ریال8:17:10
0.00345 ریال8:14:09
0.003402 ریال8:08:10
0.003406 ریال8:05:10
0.00345 ریال8:02:11
0.003451 ریال7:53:10
0.003406 ریال7:50:10
0.00345 ریال7:44:10
0.003404 ریال7:41:09
0.003449 ریال7:38:10
0.003402 ریال7:35:11
0.003443 ریال7:32:10
0.003396 ریال7:26:09
0.003389 ریال7:23:10
0.003394 ریال7:20:10
0.00339 ریال7:18:15
0.00339 ریال7:18:14
0.003384 ریال7:14:10
0.003428 ریال7:11:10
0.003386 ریال7:08:11
0.00339 ریال7:05:11
0.003392 ریال7:02:10
0.003437 ریال6:59:10
0.003438 ریال6:56:10
0.003397 ریال6:50:11
0.0034 ریال6:47:10
0.003446 ریال6:44:10
0.003403 ریال6:41:09
0.003447 ریال6:38:10
0.003398 ریال6:35:16
0.003401 ریال6:32:10
0.003443 ریال6:29:10
0.003437 ریال6:26:09
0.003394 ریال6:23:10
0.003393 ریال6:17:11
0.003396 ریال6:11:11
0.003435 ریال6:05:11
0.003401 ریال6:02:10
0.003446 ریال5:59:12
0.003393 ریال5:53:11
0.00339 ریال5:50:10
0.003434 ریال5:47:10
0.003386 ریال5:41:10
0.003387 ریال5:38:11
0.003385 ریال5:35:12
0.003388 ریال5:29:09
0.003394 ریال5:23:09
0.003398 ریال5:20:11
0.00344 ریال5:17:10
0.003432 ریال5:11:11
0.003426 ریال5:05:11
0.003392 ریال5:02:09
0.003434 ریال4:59:09
0.003395 ریال4:56:09
0.003396 ریال4:53:09
0.003438 ریال4:50:17
0.0034 ریال4:44:10
0.003402 ریال4:41:10
0.003405 ریال4:35:12
0.003449 ریال4:29:10
0.003448 ریال4:26:09
0.003401 ریال4:23:09
0.003409 ریال4:20:10
0.003452 ریال4:17:10
0.003457 ریال4:14:10
0.003417 ریال4:08:08
0.003412 ریال4:05:09
0.003409 ریال4:02:11
0.003417 ریال3:59:10
0.003411 ریال3:56:09
0.003409 ریال3:53:08
0.003454 ریال3:50:11
0.003399 ریال3:47:08
0.003411 ریال3:44:09
0.003443 ریال3:41:11
0.003403 ریال3:38:10
0.003443 ریال3:35:10
0.003434 ریال3:32:10
0.003404 ریال3:26:09
0.003405 ریال3:20:11
0.003414 ریال3:14:11
0.00346 ریال3:11:10
0.00342 ریال3:08:08
0.003415 ریال3:02:10
0.003408 ریال2:59:09
0.003406 ریال2:53:09
0.003453 ریال2:50:11
0.003416 ریال2:44:10
0.003414 ریال2:41:10
0.003426 ریال2:35:11
0.003462 ریال2:32:09
0.003415 ریال2:29:10
0.003409 ریال2:23:09
0.003462 ریال2:17:09
0.003455 ریال2:14:11
0.003445 ریال2:11:09
0.003439 ریال2:05:11
0.003432 ریال2:02:11
0.00339 ریال1:59:09
0.003393 ریال1:56:10
0.003388 ریال1:50:11
0.003378 ریال1:47:10
0.003379 ریال1:44:10
0.003385 ریال1:38:10
0.003421 ریال1:35:12
0.00342 ریال1:32:14
0.003422 ریال1:29:10
0.003419 ریال1:26:09
0.003412 ریال1:20:10
0.003415 ریال1:17:10
0.003418 ریال1:14:09
0.003417 ریال1:11:11
0.00342 ریال1:08:09
0.003379 ریال1:05:11
0.003385 ریال1:02:09
0.003386 ریال0:59:10
0.003376 ریال0:53:08
0.00342 ریال0:50:15
0.003424 ریال0:47:09
0.003422 ریال0:41:10
0.003373 ریال0:38:09
0.003375 ریال0:35:11
0.003402 ریال0:32:10
0.003404 ریال0:29:09
0.00337 ریال0:26:09
0.003369 ریال0:23:09
0.003366 ریال0:20:11
0.003368 ریال0:17:10
0.00337 ریال0:11:10
0.003367 ریال0:08:09
0.00342 ریال0:04:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات