iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

DABANKING

  • نرخ فعلی:0.1395
  • بالاترین قیمت روز:0.14843
  • پایین ترین قیمت روز:0.132944
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.142453
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۳۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.139235
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک DABANKING در روز جاری

نمودار کندل استیک DABANKING در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1395 ریال17:35:13
0.137984 ریال17:29:11
0.145767 ریال17:21:10
0.145951 ریال17:11:14
0.140436 ریال17:05:14
0.142696 ریال16:56:15
0.146287 ریال16:54:13
0.14176 ریال16:35:16
0.143083 ریال16:26:12
0.140353 ریال16:23:11
0.141951 ریال16:14:12
0.139098 ریال16:05:14
0.136811 ریال15:59:12
0.136405 ریال15:53:12
0.13695 ریال15:47:13
0.136503 ریال15:35:13
0.136402 ریال15:32:12
0.136821 ریال15:26:12
0.136765 ریال15:17:12
0.136588 ریال15:11:13
0.136941 ریال15:02:14
0.13661 ریال14:59:11
0.136624 ریال14:53:12
0.137102 ریال14:41:13
0.137252 ریال14:35:12
0.136696 ریال14:29:11
0.136859 ریال14:26:13
0.136696 ریال14:23:11
0.136928 ریال14:11:13
0.136784 ریال14:05:13
0.135417 ریال13:59:12
0.135843 ریال13:53:13
0.137221 ریال13:47:12
0.137152 ریال13:35:14
0.136773 ریال13:32:12
0.13556 ریال13:23:13
0.135276 ریال13:20:14
0.135234 ریال13:08:12
0.137079 ریال12:53:12
0.135089 ریال12:47:12
0.134853 ریال12:35:13
0.135238 ریال12:32:21
0.135117 ریال12:29:11
0.135941 ریال12:23:11
0.134945 ریال12:08:14
0.135612 ریال12:05:12
0.136708 ریال11:53:12
0.13498 ریال11:47:12
0.135333 ریال11:35:16
0.135257 ریال11:32:12
0.139631 ریال11:26:14
0.146769 ریال11:20:17
0.14641 ریال11:08:15
0.146457 ریال11:05:13
0.14498 ریال10:56:14
0.144299 ریال10:50:17
0.144615 ریال10:44:14
0.146341 ریال10:38:15
0.138077 ریال10:35:15
0.135153 ریال10:32:15
0.138077 ریال10:23:11
0.13732 ریال10:17:11
0.141347 ریال10:14:14
0.14596 ریال10:11:12
0.141347 ریال10:08:14
0.137784 ریال9:59:11
0.142827 ریال9:47:11
0.141458 ریال9:35:14
0.142771 ریال9:26:11
0.141847 ریال9:20:12
0.13512 ریال9:11:12
0.135278 ریال9:05:11
0.143864 ریال8:56:11
0.134395 ریال8:47:10
0.134619 ریال8:44:10
0.13455 ریال8:32:12
0.134425 ریال8:23:11
0.134602 ریال8:17:11
0.134634 ریال8:08:11
0.134576 ریال8:02:12
0.134546 ریال7:53:10
0.134543 ریال7:44:11
0.134485 ریال7:38:10
0.134626 ریال7:32:11
0.134823 ریال7:23:10
0.134906 ریال7:08:11
0.134941 ریال7:05:12
0.134928 ریال6:56:11
0.13476 ریال6:47:11
0.148062 ریال6:44:11
0.148184 ریال6:35:17
0.14843 ریال6:23:10
0.141817 ریال6:17:11
0.14202 ریال6:11:12
0.141726 ریال6:05:11
0.14181 ریال5:59:13
0.142101 ریال5:53:11
0.142089 ریال5:44:10
0.142018 ریال5:38:11
0.14209 ریال5:35:12
0.141895 ریال5:26:10
0.141936 ریال5:17:11
0.142281 ریال5:11:12
0.14202 ریال5:05:12
0.136927 ریال4:59:10
0.143347 ریال4:50:18
0.143155 ریال4:44:10
0.144967 ریال4:35:12
0.141139 ریال4:29:10
0.136336 ریال4:17:10
0.141107 ریال4:14:11
0.14515 ریال4:02:12
0.144365 ریال3:59:10
0.135741 ریال3:50:12
0.13305 ریال3:41:11
0.133452 ریال3:38:10
0.133294 ریال3:32:11
0.133268 ریال3:26:10
0.133071 ریال3:20:12
0.132945 ریال3:14:11
0.132944 ریال3:05:15
0.133113 ریال3:02:11
0.144642 ریال2:50:12
0.136118 ریال2:44:10
0.135778 ریال2:41:11
0.136084 ریال2:35:11
0.136139 ریال2:29:11
0.136048 ریال2:17:10
0.133439 ریال2:14:11
0.144207 ریال2:05:12
0.144079 ریال1:59:10
0.134673 ریال1:47:11
0.143755 ریال1:44:11
0.143866 ریال1:38:11
0.135705 ریال1:35:13
0.135539 ریال1:29:10
0.144283 ریال1:17:10
0.144126 ریال1:11:11
0.143952 ریال1:05:11
0.14418 ریال0:59:11
0.13837 ریال0:50:16
0.136821 ریال0:41:11
0.142522 ریال0:35:11
0.135814 ریال0:23:10
0.135629 ریال0:20:11
0.142679 ریال0:17:10
0.142453 ریال0:04:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات