شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کریپتونکس / Cryptonex

  • نرخ فعلی:2.0200
  • بالاترین قیمت روز:2.0700
  • پایین ترین قیمت روز:2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.0600
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:2.0500
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.49%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک کریپتونکس / Cryptonex در روز جاری

نمودار کندل استیک کریپتونکس / Cryptonex در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.0200 ریال8:41:14
2 ریال8:38:12
2.0100 ریال8:29:12
2.0000 ریال8:26:11
2.0100 ریال8:23:12
2.01 ریال8:20:13
2.0200 ریال8:11:14
2.0100 ریال8:08:15
2.0200 ریال8:05:12
2.02 ریال8:02:18
2.0200 ریال7:59:11
2.0100 ریال7:56:12
2.0200 ریال7:53:11
2.0000 ریال7:50:15
2.0100 ریال7:35:12
2.0000 ریال7:32:12
2.0100 ریال7:29:11
2.0000 ریال7:23:11
2.0100 ریال7:20:13
2.0000 ریال7:17:11
2.0100 ریال7:14:11
2.0000 ریال7:11:13
2.0200 ریال7:08:10
2.0100 ریال7:05:23
2.0200 ریال7:02:15
2.0100 ریال6:56:12
2.0200 ریال6:47:11
2.0100 ریال6:35:14
2.0000 ریال6:29:11
2.0200 ریال6:26:12
2.0000 ریال6:20:17
2.0100 ریال6:08:12
2.0001 ریال5:56:13
2.0200 ریال5:50:16
2.0100 ریال5:41:13
2.0001 ریال5:32:12
2.0100 ریال5:29:11
2.0001 ریال5:17:12
2.0101 ریال5:08:10
2.0200 ریال4:56:11
2.0101 ریال4:50:13
2.0001 ریال4:44:10
2.0200 ریال4:41:11
2.0101 ریال4:35:12
2.0200 ریال4:32:10
2.0101 ریال4:17:10
2.0200 ریال4:05:10
2.0300 ریال3:59:10
2.03 ریال3:56:12
2.04 ریال3:53:10
2.0500 ریال3:50:14
2.05 ریال3:47:11
2.04 ریال3:44:09
2.0300 ریال3:41:11
2.04 ریال3:38:10
2.03 ریال3:35:12
2.0400 ریال3:26:10
2.03 ریال3:23:10
2.0500 ریال3:17:11
2.0400 ریال3:14:11
2.03 ریال3:08:11
2.04 ریال3:02:11
2.0500 ریال2:56:11
2.0300 ریال2:50:13
2.04 ریال2:47:09
2.0300 ریال2:44:10
2.04 ریال2:41:13
2.0400 ریال2:38:11
2.05 ریال2:32:13
2.0400 ریال2:11:11
2.05 ریال1:50:15
2.0400 ریال1:44:12
2.05 ریال1:38:10
2.0600 ریال1:35:14
2.05 ریال1:29:11
2.0600 ریال1:26:11
2.05 ریال1:23:10
2.0600 ریال1:14:11
2.05 ریال1:05:11
2.0700 ریال0:56:11
2.05 ریال0:50:14
2.0600 ریال0:47:08
2.05 ریال0:41:11
2.0600 ریال0:38:09
2.05 ریال0:32:10
2.0700 ریال0:29:10
2.0600 ریال0:20:16
2.05 ریال0:14:11
2.0600 ریال0:11:12
2.05 ریال0:05:10
2.0600 ریال0:04:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات