iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Crypto.com Chain

  • نرخ فعلی:0.0529
  • بالاترین قیمت روز:0.0541
  • پایین ترین قیمت روز:0.0529
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0529
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۴:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.053
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Crypto.com Chain در روز جاری

نمودار کندل استیک Crypto.com Chain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0529 ریال17:14:10
0.053 ریال17:11:10
0.0529 ریال17:08:09
0.053 ریال17:02:10
0.0529 ریال16:56:11
0.053 ریال16:29:09
0.0533 ریال16:26:09
0.0532 ریال16:23:09
0.0531 ریال16:20:10
0.0532 ریال16:11:10
0.0531 ریال16:08:09
0.0532 ریال16:05:11
0.0533 ریال16:02:10
0.0531 ریال15:53:09
0.0532 ریال15:47:09
0.0531 ریال15:38:08
0.0533 ریال15:35:10
0.0532 ریال15:29:09
0.0535 ریال15:26:09
0.0531 ریال15:23:09
0.0532 ریال15:20:11
0.0531 ریال15:17:09
0.053 ریال15:14:10
0.0533 ریال15:08:09
0.0532 ریال15:05:10
0.0531 ریال14:47:14
0.0529 ریال14:44:09
0.053 ریال14:38:09
0.0531 ریال14:29:08
0.0532 ریال14:23:08
0.0533 ریال14:08:09
0.0534 ریال13:50:15
0.0532 ریال13:41:11
0.0531 ریال13:38:09
0.0529 ریال13:35:10
0.053 ریال13:29:08
0.0531 ریال13:02:09
0.0532 ریال12:59:09
0.053 ریال12:56:09
0.0532 ریال12:50:15
0.0533 ریال12:47:09
0.0532 ریال12:44:09
0.0533 ریال12:38:09
0.0534 ریال12:35:10
0.0533 ریال12:26:10
0.0532 ریال12:20:11
0.0533 ریال12:17:10
0.0532 ریال12:14:10
0.0533 ریال12:08:10
0.0534 ریال12:05:09
0.0535 ریال12:02:11
0.0534 ریال11:56:10
0.0535 ریال11:53:09
0.0534 ریال11:50:11
0.0535 ریال11:47:09
0.0534 ریال11:44:09
0.0533 ریال11:38:08
0.0534 ریال11:35:11
0.0533 ریال11:32:10
0.0532 ریال11:23:09
0.0533 ریال11:20:11
0.0531 ریال11:17:09
0.0532 ریال11:14:10
0.0531 ریال11:05:10
0.0532 ریال11:02:10
0.0531 ریال10:59:08
0.0532 ریال10:38:10
0.0533 ریال10:23:08
0.0532 ریال10:20:11
0.0536 ریال10:17:09
0.0535 ریال10:05:10
0.0536 ریال9:56:09
0.0535 ریال9:53:08
0.0536 ریال9:50:11
0.0535 ریال9:47:08
0.0537 ریال9:38:09
0.0538 ریال9:35:10
0.0537 ریال9:29:08
0.0535 ریال9:23:08
0.0536 ریال9:08:09
0.0537 ریال9:05:09
0.0536 ریال9:02:08
0.0537 ریال8:59:08
0.0534 ریال8:50:09
0.0533 ریال8:35:10
0.0535 ریال8:32:09
0.0533 ریال8:29:08
0.0534 ریال8:17:08
0.0532 ریال8:14:08
0.053 ریال8:11:09
0.0532 ریال8:05:09
0.0533 ریال7:59:08
0.0532 ریال7:56:08
0.0533 ریال7:53:08
0.0532 ریال7:50:09
0.0533 ریال7:44:08
0.0531 ریال7:41:08
0.0533 ریال7:35:10
0.0531 ریال7:32:08
0.0532 ریال7:26:08
0.0531 ریال7:23:08
0.053 ریال7:20:09
0.0532 ریال7:17:10
0.0531 ریال7:14:09
0.053 ریال7:08:08
0.0531 ریال7:05:09
0.053 ریال6:56:08
0.0531 ریال6:50:10
0.0532 ریال6:47:08
0.0533 ریال6:41:08
0.0535 ریال6:35:14
0.0534 ریال6:32:09
0.0535 ریال6:26:08
0.0539 ریال6:23:08
0.0534 ریال6:20:10
0.0535 ریال6:17:09
0.0537 ریال6:14:09
0.0535 ریال6:11:09
0.0536 ریال6:08:09
0.0535 ریال6:05:09
0.0537 ریال5:56:08
0.0535 ریال5:53:09
0.0536 ریال5:47:08
0.0535 ریال5:44:08
0.0532 ریال5:41:09
0.0535 ریال5:38:09
0.0534 ریال5:35:09
0.054 ریال5:32:09
0.0536 ریال5:26:09
0.0537 ریال5:23:08
0.0536 ریال5:17:08
0.0534 ریال5:05:09
0.0535 ریال4:59:07
0.0534 ریال4:56:08
0.0535 ریال4:50:15
0.0537 ریال4:47:08
0.0535 ریال4:44:08
0.0537 ریال4:35:09
0.0536 ریال4:32:09
0.0537 ریال4:20:09
0.054 ریال4:17:08
0.0541 ریال4:11:09
0.0539 ریال4:05:09
0.0538 ریال3:59:08
0.0539 ریال3:56:08
0.0538 ریال3:47:08
0.0537 ریال3:44:08
0.0538 ریال3:41:09
0.0536 ریال3:35:09
0.0534 ریال3:32:08
0.0539 ریال3:29:08
0.0537 ریال3:23:08
0.0536 ریال3:20:09
0.0538 ریال3:17:08
0.054 ریال3:14:08
0.0538 ریال3:02:08
0.0537 ریال2:50:09
0.0536 ریال2:44:08
0.0537 ریال2:38:07
0.0538 ریال2:35:08
0.0539 ریال2:26:08
0.0538 ریال2:14:08
0.0537 ریال2:05:09
0.0536 ریال2:02:10
0.0535 ریال1:59:08
0.0534 ریال1:56:09
0.0535 ریال1:53:08
0.0534 ریال1:47:08
0.0533 ریال1:41:09
0.0535 ریال1:38:08
0.0534 ریال1:35:10
0.0533 ریال1:32:13
0.0532 ریال1:20:09
0.0533 ریال1:17:08
0.0532 ریال1:11:09
0.0533 ریال0:56:09
0.0532 ریال0:53:08
0.0531 ریال0:50:13
0.0532 ریال0:41:08
0.0531 ریال0:35:09
0.0529 ریال0:32:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات