شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Crypto.com Chain

  • نرخ فعلی:0.0488
  • بالاترین قیمت روز:0.0489
  • پایین ترین قیمت روز:0.0476
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.048
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۴:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.0486
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک Crypto.com Chain در روز جاری

نمودار کندل استیک Crypto.com Chain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0488 ریال15:24:09
0.0487 ریال15:21:10
0.0488 ریال15:15:10
0.0489 ریال15:12:08
0.0488 ریال15:09:09
0.0487 ریال15:03:09
0.0486 ریال14:57:09
0.0487 ریال14:45:10
0.0486 ریال14:42:09
0.0487 ریال14:39:09
0.0486 ریال14:36:10
0.0487 ریال14:33:09
0.0486 ریال14:18:09
0.0485 ریال14:15:10
0.0484 ریال14:09:10
0.0485 ریال14:06:10
0.0484 ریال14:03:10
0.0483 ریال14:00:14
0.0485 ریال13:39:09
0.0487 ریال13:30:12
0.0482 ریال13:24:09
0.0486 ریال12:30:11
0.0488 ریال12:09:09
0.0483 ریال12:05:09
0.048 ریال11:59:09
0.0479 ریال11:45:10
0.048 ریال11:42:09
0.0478 ریال11:39:09
0.0479 ریال11:09:08
0.048 ریال11:00:14
0.0478 ریال10:24:08
0.0477 ریال10:02:09
0.0476 ریال9:48:08
0.0478 ریال9:45:08
0.0479 ریال9:24:09
0.0478 ریال9:09:08
0.048 ریال8:54:08
0.0479 ریال8:48:08
0.048 ریال8:00:17
0.0477 ریال6:03:09
0.0478 ریال4:08:08
0.048 ریال4:05:09
0.0483 ریال2:30:10
0.0484 ریال2:24:08
0.0482 ریال1:50:09
0.048 ریال1:12:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی