شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CrowdWiz

  • نرخ فعلی:0.00309476
  • بالاترین قیمت روز:0.00316228
  • پایین ترین قیمت روز:0.00309476
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00310334
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.00311972
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک CrowdWiz در روز جاری

نمودار کندل استیک CrowdWiz در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00309476 ریال14:16:14
0.00309596 ریال14:02:15
0.00310659 ریال13:36:11
0.0031087 ریال13:34:13
0.00311284 ریال13:26:13
0.00310888 ریال13:20:14
0.00310954 ریال13:08:13
0.0031027 ریال12:58:13
0.00310466 ریال12:12:12
0.003108 ریال12:03:14
0.00310616 ریال12:01:17
0.00310616 ریال12:01:15
0.00309896 ریال11:51:17
0.00310131 ریال11:48:12
0.00310378 ریال11:45:15
0.00310131 ریال11:42:16
0.00310378 ریال11:36:14
0.00310022 ریال11:24:12
0.00310444 ریال11:21:14
0.00310781 ریال11:12:15
0.00310696 ریال11:06:12
0.00310681 ریال10:57:11
0.00310627 ریال10:51:16
0.00310547 ریال10:42:12
0.00310998 ریال10:36:13
0.00312435 ریال10:27:12
0.00312232 ریال10:24:11
0.00311786 ریال10:09:12
0.00311285 ریال9:57:14
0.00310174 ریال9:51:12
0.003104 ریال9:42:12
0.00311084 ریال9:39:13
0.00310876 ریال9:36:12
0.00311084 ریال9:33:13
0.00310607 ریال9:30:18
0.00310876 ریال9:27:12
0.00310611 ریال9:18:11
0.00310123 ریال9:12:11
0.00310178 ریال9:03:13
0.00310818 ریال9:00:20
0.00310948 ریال8:51:12
0.00310913 ریال8:42:11
0.00311612 ریال8:39:11
0.00311702 ریال8:36:12
0.00311487 ریال8:24:11
0.00311721 ریال8:18:12
0.00311894 ریال8:12:12
0.00312403 ریال8:06:14
0.00312333 ریال7:57:11
0.00312738 ریال7:51:11
0.00312918 ریال7:45:12
0.00313034 ریال7:40:18
0.00313034 ریال7:40:18
0.00313122 ریال7:30:14
0.00312788 ریال7:18:12
0.00312456 ریال7:06:13
0.00312317 ریال7:00:25
0.00312517 ریال6:48:12
0.00313747 ریال6:36:12
0.00313394 ریال6:33:11
0.00313481 ریال6:24:11
0.00313825 ریال6:18:12
0.00313723 ریال6:15:12
0.00313794 ریال6:06:14
0.00313762 ریال5:57:12
0.00313785 ریال5:48:12
0.00314071 ریال5:45:12
0.00313791 ریال5:39:11
0.00313999 ریال5:30:14
0.00314418 ریال5:24:12
0.00314355 ریال5:21:14
0.00314854 ریال4:45:11
0.0031431 ریال4:36:12
0.00314176 ریال4:33:12
0.00313446 ریال4:21:13
0.0031335 ریال4:18:10
0.00313018 ریال4:15:11
0.0031335 ریال4:12:11
0.003136 ریال4:06:13
0.00314213 ریال4:00:22
0.0031368 ریال3:57:11
0.00314213 ریال3:54:11
0.0031386 ریال3:42:12
0.00314026 ریال3:39:11
0.00314119 ریال3:36:11
0.00314339 ریال3:24:11
0.00314508 ریال3:18:11
0.00313732 ریال3:09:12
0.00312878 ریال3:06:12
0.00313943 ریال2:42:12
0.00314182 ریال2:36:14
0.00314032 ریال2:33:11
0.00314509 ریال2:30:15
0.0031371 ریال2:27:10
0.00314509 ریال2:24:11
0.0031371 ریال2:18:12
0.00314825 ریال2:12:11
0.00314347 ریال2:03:12
0.00315505 ریال1:57:12
0.0031621 ریال1:54:10
0.00316228 ریال1:51:12
0.0031621 ریال1:45:12
0.00314962 ریال1:39:12
0.00314684 ریال1:30:16
0.00314329 ریال1:19:11
0.00314987 ریال1:12:12
0.00311863 ریال1:06:12
0.00311636 ریال1:04:12
0.00311428 ریال0:42:11
0.00310829 ریال0:36:11
0.00310878 ریال0:30:13
0.00311146 ریال0:21:11
0.0031107 ریال0:18:10
0.00311146 ریال0:15:11
0.0031107 ریال0:12:11
0.00310334 ریال0:06:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی