شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

COTI

  • نرخ فعلی:0.0205418
  • بالاترین قیمت روز:0.0207837
  • پایین ترین قیمت روز:0.0192828
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0198198
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0199025
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک COTI در روز جاری

نمودار کندل استیک COTI در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0205418 ریال20:52:10
0.0205036 ریال20:46:10
0.0206927 ریال20:36:10
0.0207223 ریال20:22:09
0.0206235 ریال20:20:11
0.0206704 ریال20:18:09
0.0206235 ریال20:14:09
0.0206326 ریال20:12:09
0.0206235 ریال20:08:09
0.0206326 ریال20:04:11
0.0207291 ریال19:58:09
0.020512 ریال19:50:11
0.0207837 ریال19:46:09
0.0204508 ریال19:36:10
0.0205667 ریال19:34:09
0.0204845 ریال19:32:09
0.0205667 ریال19:28:10
0.0205746 ریال19:22:10
0.0206817 ریال19:20:11
0.0205746 ریال19:18:10
0.0206817 ریال19:12:09
0.0205379 ریال19:04:11
0.0205431 ریال19:00:16
0.020477 ریال18:58:09
0.0205431 ریال18:56:09
0.020477 ریال18:48:09
0.019894 ریال17:34:10
0.0199227 ریال17:30:13
0.0199669 ریال17:22:09
0.0199306 ریال17:16:10
0.0199315 ریال17:12:09
0.0199306 ریال17:10:11
0.0199315 ریال17:06:10
0.019995 ریال17:02:11
0.0199813 ریال16:52:09
0.0200066 ریال16:46:09
0.0196318 ریال16:08:09
0.0195408 ریال15:38:09
0.0195407 ریال15:34:10
0.019529 ریال15:20:10
0.0195165 ریال15:14:09
0.0197573 ریال15:08:09
0.019778 ریال15:06:10
0.0197573 ریال15:04:10
0.019778 ریال15:00:16
0.0198444 ریال14:50:10
0.019757 ریال14:46:09
0.0198768 ریال14:16:10
0.0196034 ریال14:02:11
0.0195307 ریال13:34:10
0.0196279 ریال13:26:10
0.019482 ریال13:20:11
0.019465 ریال13:08:10
0.0194188 ریال12:58:09
0.0193412 ریال12:12:09
0.0194037 ریال12:03:11
0.0194049 ریال12:00:32
0.0193415 ریال11:51:11
0.0193288 ریال11:48:09
0.0192896 ریال11:45:11
0.0193288 ریال11:42:11
0.0192896 ریال11:36:10
0.0192828 ریال11:24:09
0.0194997 ریال11:21:10
0.0196022 ریال11:12:10
0.0195832 ریال11:06:09
0.0195924 ریال10:57:09
0.0195912 ریال10:51:10
0.0196058 ریال10:42:09
0.0196095 ریال10:36:09
0.0195868 ریال10:27:09
0.0195787 ریال10:24:09
0.0196409 ریال10:09:09
0.0196692 ریال9:57:10
0.019604 ریال9:51:09
0.0196437 ریال9:42:09
0.0196735 ریال9:39:09
0.0196132 ریال9:36:09
0.0196735 ریال9:33:10
0.0196618 ریال9:30:12
0.0196132 ریال9:27:09
0.019612 ریال9:18:08
0.0196532 ریال9:12:08
0.0197697 ریال9:03:09
0.0197584 ریال9:00:14
0.0197929 ریال8:51:09
0.0198022 ریال8:42:08
0.0198038 ریال8:39:08
0.0197875 ریال8:36:09
0.0198413 ریال8:24:08
0.019815 ریال8:18:09
0.0198278 ریال8:12:09
0.0198134 ریال8:06:10
0.0198355 ریال7:57:08
0.0197951 ریال7:51:09
0.0198208 ریال7:45:09
0.0198603 ریال7:39:45
0.0198622 ریال7:30:10
0.0199473 ریال7:18:09
0.0199694 ریال7:06:10
0.0200254 ریال7:00:15
0.0199977 ریال6:48:08
0.0200451 ریال6:36:09
0.0200565 ریال6:33:09
0.0200306 ریال6:24:09
0.0200376 ریال6:18:09
0.0200126 ریال6:15:10
0.0200978 ریال6:06:10
0.0200897 ریال5:57:09
0.0200342 ریال5:48:09
0.0200301 ریال5:45:09
0.0200242 ریال5:39:08
0.0200502 ریال5:30:11
0.0201219 ریال5:24:09
0.020123 ریال5:21:10
0.0201579 ریال4:45:08
0.0201291 ریال4:36:08
0.0200852 ریال4:33:08
0.0199824 ریال4:21:09
0.020054 ریال4:18:08
0.0200454 ریال4:15:09
0.020054 ریال4:12:09
0.0201015 ریال4:06:10
0.0200817 ریال4:00:16
0.0200726 ریال3:57:08
0.0200817 ریال3:54:08
0.0200194 ریال3:42:09
0.0200364 ریال3:39:08
0.0200484 ریال3:36:09
0.0200517 ریال3:24:08
0.0200358 ریال3:18:08
0.0200197 ریال3:09:09
0.0199703 ریال3:06:09
0.0199204 ریال2:42:09
0.0199174 ریال2:36:10
0.019948 ریال2:33:09
0.0200633 ریال2:30:11
0.0200445 ریال2:27:08
0.0200633 ریال2:24:08
0.0200445 ریال2:18:09
0.0200827 ریال2:12:08
0.0198538 ریال2:03:09
0.0197927 ریال1:57:09
0.0198264 ریال1:54:08
0.0198535 ریال1:51:09
0.0198264 ریال1:45:09
0.0197656 ریال1:39:09
0.0198035 ریال1:30:12
0.0198514 ریال1:19:08
0.0197375 ریال1:12:08
0.0197194 ریال1:06:09
0.0197638 ریال1:04:09
0.0197228 ریال0:42:08
0.0195815 ریال0:36:08
0.0196148 ریال0:33:08
0.0196184 ریال0:30:10
0.0195825 ریال0:21:09
0.0197362 ریال0:18:08
0.0195825 ریال0:15:08
0.0197362 ریال0:12:09
0.0198198 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی