شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Commercium

  • نرخ فعلی:0.00121911
  • بالاترین قیمت روز:0.00130433
  • پایین ترین قیمت روز:0.00115096
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00121465
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00122106
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Commercium در روز جاری

نمودار کندل استیک Commercium در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00121911 ریال20:52:13
0.00121933 ریال20:46:13
0.00122039 ریال20:36:13
0.00122123 ریال20:22:12
0.00122073 ریال20:20:14
0.00122071 ریال20:18:11
0.00122073 ریال20:14:12
0.00122039 ریال20:12:12
0.00122073 ریال20:08:12
0.00122039 ریال20:04:14
0.00122013 ریال19:58:12
0.0012191 ریال19:50:14
0.00121826 ریال19:46:12
0.00121929 ریال19:36:13
0.00121858 ریال19:34:12
0.00121916 ریال19:32:12
0.00121858 ریال19:28:12
0.00121907 ریال19:22:13
0.00121989 ریال19:20:14
0.00121907 ریال19:18:13
0.00121989 ریال19:12:11
0.00121944 ریال19:04:14
0.00121986 ریال19:00:22
0.00122092 ریال18:58:12
0.00121986 ریال18:56:12
0.00122092 ریال18:48:12
0.00122174 ریال17:34:13
0.00122163 ریال17:30:17
0.00122125 ریال17:22:11
0.00121908 ریال17:16:12
0.00122058 ریال17:12:11
0.00121908 ریال17:10:14
0.00122058 ریال17:06:13
0.00122099 ریال17:02:15
0.00121995 ریال16:52:12
0.00121861 ریال16:46:12
0.00122036 ریال16:08:12
0.00121676 ریال15:34:13
0.00121958 ریال15:20:13
0.00122037 ریال15:14:12
0.0012195 ریال15:08:12
0.00121901 ریال15:06:12
0.0012195 ریال15:04:13
0.00121901 ریال15:00:24
0.00122073 ریال14:50:13
0.00121912 ریال14:46:12
0.00122276 ریال14:16:13
0.00122325 ریال14:02:15
0.00115383 ریال13:34:13
0.00115619 ریال13:26:12
0.0011547 ریال13:20:14
0.00115495 ریال13:08:13
0.00115236 ریال12:58:12
0.0011531 ریال12:12:12
0.00115437 ریال12:03:13
0.00115367 ریال12:01:09
0.00115096 ریال11:51:16
0.00115184 ریال11:48:12
0.00115278 ریال11:45:15
0.00115184 ریال11:42:15
0.00115278 ریال11:36:13
0.00115143 ریال11:24:11
0.00115302 ریال11:21:13
0.0011543 ریال11:12:14
0.00115397 ریال11:06:12
0.00115392 ریال10:57:11
0.00128664 ریال10:51:15
0.0012863 ریال10:42:12
0.0012882 ریال10:36:12
0.00129424 ریال10:27:12
0.00129339 ریال10:24:11
0.00129151 ریال10:09:11
0.0012894 ریال9:57:14
0.00128473 ریال9:51:12
0.00128568 ریال9:42:11
0.00128856 ریال9:39:12
0.00128768 ریال9:36:12
0.00128856 ریال9:33:13
0.00128655 ریال9:30:18
0.00128768 ریال9:27:12
0.00128657 ریال9:18:11
0.00128452 ریال9:12:11
0.00128475 ریال9:03:12
0.00128744 ریال9:00:19
0.00128799 ریال8:51:12
0.00128784 ریال8:42:11
0.00129078 ریال8:39:11
0.00129116 ریال8:36:11
0.00129025 ریال8:24:11
0.00129123 ریال8:18:11
0.00129196 ریال8:12:11
0.0012941 ریال8:06:13
0.00129381 ریال7:57:11
0.00129551 ریال7:51:11
0.00129627 ریال7:45:12
0.00129676 ریال7:40:18
0.00129676 ریال7:40:18
0.00129713 ریال7:30:14
0.00129573 ریال7:18:12
0.00129433 ریال7:06:12
0.00129375 ریال7:00:25
0.00129458 ریال6:48:11
0.00129976 ریال6:36:11
0.00129827 ریال6:33:11
0.00129864 ریال6:24:11
0.00130008 ریال6:18:12
0.00129965 ریال6:15:12
0.00129995 ریال6:06:13
0.00129982 ریال5:57:11
0.00130029 ریال5:48:12
0.00130149 ریال5:45:12
0.00130031 ریال5:39:11
0.00130119 ریال5:30:14
0.00130295 ریال5:24:11
0.00130268 ریال5:21:14
0.00130433 ریال4:45:11
0.00130204 ریال4:36:11
0.00130148 ریال4:33:11
0.00123085 ریال4:21:12
0.00123046 ریال4:18:10
0.00122914 ریال4:15:11
0.00123046 ریال4:12:11
0.00123146 ریال4:06:12
0.0012339 ریال4:00:22
0.00123178 ریال3:57:10
0.0012339 ریال3:54:10
0.0012325 ریال3:42:12
0.00123316 ریال3:39:10
0.00123353 ریال3:36:11
0.00123441 ریال3:24:11
0.00123508 ریال3:18:11
0.00123199 ریال3:09:12
0.00122858 ریال3:06:12
0.00123283 ریال2:42:12
0.0012361 ریال2:36:13
0.0012355 ریال2:33:11
0.0012374 ریال2:30:14
0.00123421 ریال2:27:10
0.0012374 ریال2:24:11
0.00123421 ریال2:18:11
0.00123866 ریال2:12:10
0.00123676 ریال2:03:12
0.00123491 ریال1:57:11
0.00123767 ریال1:54:10
0.00123774 ریال1:51:12
0.00123767 ریال1:45:11
0.00123279 ریال1:39:11
0.00123171 ریال1:30:15
0.00123032 ریال1:19:11
0.0012329 ریال1:12:11
0.00122064 ریال1:06:12
0.00121975 ریال1:04:11
0.00121893 ریال0:42:10
0.00121659 ریال0:36:11
0.00121678 ریال0:30:12
0.00121783 ریال0:21:11
0.00121753 ریال0:18:10
0.00121783 ریال0:15:10
0.00121753 ریال0:12:11
0.00121465 ریال0:06:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی