iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CNNS

  • نرخ فعلی:0.00436821
  • بالاترین قیمت روز:0.00454135
  • پایین ترین قیمت روز:0.00434567
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00444419
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۱:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.00443106
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک CNNS در روز جاری

نمودار کندل استیک CNNS در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00436821 ریال17:11:16
0.00437325 ریال17:05:16
0.00436611 ریال16:56:17
0.00437279 ریال16:54:16
0.00437916 ریال16:35:19
0.00436975 ریال16:26:14
0.00437261 ریال16:23:14
0.00437328 ریال16:14:14
0.00437787 ریال16:05:16
0.00437922 ریال15:59:14
0.00437289 ریال15:53:15
0.00437155 ریال15:47:15
0.00436261 ریال15:35:15
0.00435435 ریال15:32:15
0.00437155 ریال15:26:14
0.00434567 ریال15:17:15
0.0043597 ریال15:11:16
0.00435432 ریال15:02:16
0.00441876 ریال14:59:13
0.00443539 ریال14:53:14
0.00446632 ریال14:41:16
0.00446162 ریال14:35:15
0.00447142 ریال14:29:13
0.00444432 ریال14:26:16
0.00447142 ریال14:23:13
0.00443581 ریال14:11:16
0.00443262 ریال14:05:16
0.00443087 ریال13:59:14
0.00443186 ریال13:53:15
0.00443985 ریال13:47:14
0.0044418 ریال13:35:17
0.00447471 ریال13:32:14
0.00447522 ریال13:23:15
0.00449177 ریال13:20:17
0.0044527 ریال13:08:14
0.00447174 ریال13:02:12
0.00448283 ریال12:59:11
0.00447174 ریال12:53:15
0.00446904 ریال12:47:15
0.00446415 ریال12:35:15
0.0044739 ریال12:32:24
0.00446404 ریال12:29:13
0.00446378 ریال12:23:12
0.00446571 ریال12:08:17
0.00449601 ریال12:05:14
0.00449148 ریال11:59:12
0.004492 ریال11:53:14
0.00448506 ریال11:47:14
0.00449352 ریال11:35:18
0.00449444 ریال11:32:14
0.00448879 ریال11:26:16
0.00449203 ریال11:20:22
0.00449164 ریال11:08:18
0.00449336 ریال11:05:15
0.00448903 ریال10:56:17
0.00448267 ریال10:50:20
0.00448881 ریال10:44:17
0.00449737 ریال10:38:18
0.00448524 ریال10:35:17
0.00449787 ریال10:32:18
0.00448524 ریال10:23:13
0.00448191 ریال10:17:13
0.00446356 ریال10:14:16
0.00447123 ریال10:11:14
0.00446356 ریال10:08:17
0.00449974 ریال9:59:12
0.00451174 ریال9:47:13
0.00449975 ریال9:35:16
0.00448415 ریال9:26:13
0.00450014 ریال9:20:14
0.00449882 ریال9:11:14
0.00450787 ریال9:05:13
0.00450258 ریال8:56:13
0.0044956 ریال8:47:12
0.00450021 ریال8:44:12
0.00449387 ریال8:32:14
0.00449424 ریال8:23:13
0.00449725 ریال8:17:12
0.00450488 ریال8:08:12
0.00451866 ریال8:02:13
0.00452609 ریال7:53:12
0.00451992 ریال7:44:13
0.00449016 ریال7:38:12
0.00448233 ریال7:32:13
0.00448388 ریال7:23:12
0.00448663 ریال7:08:13
0.00448264 ریال7:05:14
0.00448497 ریال6:56:13
0.00448303 ریال6:47:13
0.00447997 ریال6:44:13
0.00448079 ریال6:35:19
0.00448724 ریال6:23:12
0.00447331 ریال6:17:13
0.00448676 ریال6:11:14
0.00447908 ریال6:05:14
0.00447713 ریال5:59:15
0.00450164 ریال5:53:15
0.00449832 ریال5:44:12
0.00449475 ریال5:38:13
0.00449839 ریال5:35:15
0.00449506 ریال5:26:12
0.00449804 ریال5:17:13
0.00451387 ریال5:11:15
0.00450849 ریال5:05:14
0.00451276 ریال4:59:12
0.00452748 ریال4:50:20
0.0045176 ریال4:44:12
0.00454135 ریال4:35:14
0.00453238 ریال4:29:12
0.00452855 ریال4:17:12
0.00452373 ریال4:14:13
0.00452212 ریال4:02:14
0.00447833 ریال3:59:12
0.00447468 ریال3:50:14
0.00447165 ریال3:41:13
0.00447289 ریال3:38:12
0.00447668 ریال3:32:13
0.00447444 ریال3:26:11
0.00448735 ریال3:20:14
0.00448971 ریال3:14:13
0.00447131 ریال3:05:16
0.00446756 ریال3:02:13
0.00446438 ریال2:50:14
0.00446557 ریال2:44:12
0.0044403 ریال2:41:13
0.00444553 ریال2:35:13
0.00444815 ریال2:29:12
0.00444622 ریال2:17:12
0.00444627 ریال2:14:13
0.004448 ریال2:05:14
0.00445368 ریال1:59:12
0.00445442 ریال1:47:12
0.00445867 ریال1:44:13
0.00445636 ریال1:38:13
0.00444937 ریال1:35:15
0.00445515 ریال1:29:12
0.00444691 ریال1:17:12
0.00444959 ریال1:11:13
0.00441525 ریال1:05:14
0.00442456 ریال0:59:13
0.00441994 ریال0:50:18
0.00442649 ریال0:41:13
0.00442223 ریال0:35:14
0.00444004 ریال0:23:12
0.00443851 ریال0:20:13
0.00444262 ریال0:17:12
0.00444419 ریال0:04:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات