شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Chainium

  • نرخ فعلی:0.00806612
  • بالاترین قیمت روز:0.00844003
  • پایین ترین قیمت روز:0.00764834
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00789638
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.00791101
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.96%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک Chainium در روز جاری

نمودار کندل استیک Chainium در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00806612 ریال20:52:11
0.00827048 ریال20:46:11
0.008261 ریال20:36:11
0.00804955 ریال20:22:10
0.00806039 ریال20:20:12
0.00825722 ریال20:18:09
0.00806039 ریال20:14:10
0.0079665 ریال20:12:10
0.00806039 ریال20:08:10
0.0079665 ریال20:04:12
0.0081374 ریال19:58:10
0.00810583 ریال19:50:12
0.00786475 ریال19:46:10
0.00807485 ریال19:36:10
0.00820388 ریال19:34:10
0.00807338 ریال19:32:10
0.00820388 ریال19:28:11
0.0081142 ریال19:22:11
0.00788745 ریال19:20:12
0.0081142 ریال19:18:11
0.00788745 ریال19:12:10
0.00816519 ریال19:04:12
0.00816981 ریال19:00:17
0.00804923 ریال18:58:10
0.00816981 ریال18:56:10
0.00804923 ریال18:48:10
0.00816478 ریال17:34:10
0.00816671 ریال17:30:14
0.00816763 ریال17:22:09
0.00794289 ریال17:16:10
0.00818116 ریال17:12:09
0.00794289 ریال17:10:12
0.00818116 ریال17:06:11
0.00817674 ریال17:02:12
0.00813857 ریال16:52:10
0.00813893 ریال16:46:10
0.00809926 ریال16:08:10
0.00808762 ریال15:38:10
0.00805361 ریال15:34:11
0.00788972 ریال15:20:11
0.00814822 ریال15:14:10
0.00814388 ریال15:08:10
0.00815069 ریال15:06:10
0.00814388 ریال15:04:10
0.00815069 ریال15:00:18
0.00788272 ریال14:50:11
0.00807178 ریال14:46:10
0.00788316 ریال14:16:11
0.00836327 ریال14:02:12
0.00844003 ریال13:34:11
0.00827677 ریال13:26:10
0.00839358 ریال13:20:11
0.00830524 ریال13:08:10
0.00764834 ریال12:58:10
0.00824989 ریال12:12:10
0.00800264 ریال12:03:11
0.00799421 ریال12:00:44
0.0080012 ریال11:51:12
0.00835296 ریال11:48:10
0.00834353 ریال11:45:12
0.00835296 ریال11:42:12
0.00834353 ریال11:36:11
0.00822896 ریال11:24:09
0.00803275 ریال11:21:11
0.00813177 ریال11:12:11
0.0080494 ریال11:06:10
0.00817293 ریال10:57:09
0.00823021 ریال10:51:11
0.00823285 ریال10:42:10
0.00799102 ریال10:36:10
0.00805117 ریال10:27:10
0.00806884 ریال10:24:09
0.00829627 ریال10:09:09
0.0081559 ریال9:57:11
0.0081631 ریال9:51:10
0.00815122 ریال9:42:10
0.00810763 ریال9:39:10
0.00793312 ریال9:36:10
0.00810763 ریال9:33:10
0.00827304 ریال9:30:14
0.00793312 ریال9:27:10
0.00807242 ریال9:18:09
0.00810972 ریال9:12:09
0.00803213 ریال9:03:10
0.0083025 ریال9:00:15
0.00796026 ریال8:51:10
0.0080416 ریال8:42:09
0.00818726 ریال8:39:09
0.00801081 ریال8:36:09
0.00831372 ریال8:24:09
0.00798589 ریال8:18:10
0.00834 ریال8:12:09
0.00817581 ریال8:06:11
0.00816537 ریال7:57:09
0.00809632 ریال7:51:09
0.0080987 ریال7:45:10
0.00793945 ریال7:40:16
0.00793945 ریال7:40:16
0.00793596 ریال7:30:11
0.00808818 ریال7:18:10
0.00817761 ریال7:06:10
0.00813161 ریال7:00:19
0.00786507 ریال6:48:09
0.00802906 ریال6:36:09
0.00808845 ریال6:33:09
0.00808745 ریال6:24:09
0.00797868 ریال6:18:10
0.00818297 ریال6:15:10
0.00811149 ریال6:06:11
0.0080714 ریال5:57:10
0.00821195 ریال5:48:10
0.00820327 ریال5:45:10
0.00814053 ریال5:39:09
0.00808538 ریال5:30:11
0.00826736 ریال5:24:09
0.00837874 ریال5:21:11
0.00815479 ریال4:45:09
0.00834617 ریال4:36:09
0.00834248 ریال4:33:09
0.0082257 ریال4:21:10
0.00824411 ریال4:18:08
0.0081011 ریال4:15:09
0.00824411 ریال4:12:09
0.00829254 ریال4:06:10
0.0083618 ریال4:00:17
0.00836508 ریال3:57:09
0.0083618 ریال3:54:08
0.00807447 ریال3:42:10
0.00834802 ریال3:39:09
0.00828052 ریال3:36:09
0.008223 ریال3:24:09
0.00806114 ریال3:18:09
0.00801643 ریال3:09:10
0.00809519 ریال3:06:10
0.00810027 ریال2:42:09
0.00823582 ریال2:36:11
0.00801429 ریال2:33:09
0.00829444 ریال2:30:12
0.00825792 ریال2:27:08
0.00829444 ریال2:24:09
0.00825792 ریال2:18:09
0.00814418 ریال2:12:08
0.00793652 ریال2:03:09
0.00826896 ریال1:57:09
0.00806681 ریال1:54:09
0.00809107 ریال1:51:10
0.00806681 ریال1:45:10
0.00822565 ریال1:39:09
0.00831784 ریال1:30:12
0.00840889 ریال1:19:09
0.00819712 ریال1:12:09
0.00794216 ریال1:06:09
0.00784637 ریال1:04:09
0.00789564 ریال0:42:08
0.00785889 ریال0:36:09
0.00796381 ریال0:33:09
0.00780654 ریال0:30:10
0.00790159 ریال0:21:09
0.00790816 ریال0:18:08
0.00790159 ریال0:15:09
0.00790816 ریال0:12:09
0.00789638 ریال0:06:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی