iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Chainium

  • نرخ فعلی:0.0228628
  • بالاترین قیمت روز:0.0228881
  • پایین ترین قیمت روز:0.0211675
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0214711
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۱۴:۲۶
  • نرخ روز گذشته:0.0214451
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0014

نمودار کندل استیک Chainium در روز جاری

نمودار کندل استیک Chainium در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0228628 ریال16:14:26
0.0228881 ریال16:08:23
0.0228405 ریال15:56:38
0.0228486 ریال15:50:42
0.0228399 ریال15:44:24
0.0226885 ریال15:41:42
0.0226579 ریال15:38:22
0.0226885 ریال15:35:39
0.0212817 ریال15:23:24
0.0213271 ریال15:17:27
0.0213411 ریال15:14:20
0.02126 ریال15:08:26
0.0212372 ریال14:56:26
0.021246 ریال14:50:43
0.0213227 ریال14:41:32
0.0213649 ریال14:38:19
0.0213785 ریال14:35:23
0.0213703 ریال14:32:39
0.0213682 ریال14:29:24
0.0213703 ریال14:26:43
0.021392 ریال14:14:29
0.0213216 ریال14:05:32
0.0213219 ریال14:02:58
0.0214055 ریال13:50:42
0.0213735 ریال13:47:29
0.0214151 ریال13:41:43
0.0213735 ریال13:35:40
0.0215375 ریال13:29:24
0.0215378 ریال13:26:27
0.0214328 ریال13:20:37
0.0215184 ریال13:11:29
0.0215806 ریال13:02:42
0.0216087 ریال12:56:30
0.0215545 ریال12:50:42
0.0215739 ریال12:44:22
0.0215198 ریال12:41:32
0.0214926 ریال12:33:34
0.0214926 ریال12:33:25
0.0214526 ریال12:26:39
0.021427 ریال12:23:27
0.021432 ریال12:20:54
0.021427 ریال12:17:33
0.021432 ریال12:14:37
0.0214947 ریال12:05:37
0.0213824 ریال11:56:41
0.0214518 ریال11:50:52
0.0214481 ریال11:44:30
0.0214807 ریال11:35:43
0.0215288 ریال11:32:46
0.0215196 ریال11:29:29
0.0215288 ریال11:26:37
0.0215704 ریال11:20:50
0.0216032 ریال11:11:40
0.0216254 ریال11:08:34
0.0216819 ریال10:59:25
0.021657 ریال10:50:47
0.021643 ریال10:44:26
0.0216871 ریال10:35:32
0.0217158 ریال10:32:39
0.0217322 ریال10:29:22
0.0218138 ریال10:17:22
0.0218166 ریال10:02:49
0.0217398 ریال9:56:34
0.0217473 ریال9:50:32
0.0219417 ریال9:44:21
0.0216721 ریال9:38:19
0.0217684 ریال9:32:31
0.021895 ریال9:23:18
0.0215657 ریال9:17:18
0.0214542 ریال9:14:18
0.0215742 ریال9:11:26
0.0214542 ریال9:05:26
0.0214494 ریال8:59:15
0.0213758 ریال8:53:15
0.0214149 ریال8:50:24
0.0213758 ریال8:47:17
0.021324 ریال8:38:15
0.0213319 ریال8:29:15
0.0213781 ریال8:20:24
0.0214057 ریال8:14:19
0.0213929 ریال8:11:18
0.0214057 ریال8:08:15
0.0213785 ریال8:05:18
0.0213929 ریال8:02:24
0.0213785 ریال7:53:16
0.0213404 ریال7:50:18
0.0212895 ریال7:44:13
0.0213605 ریال7:38:17
0.0213314 ریال7:32:29
0.0213561 ریال7:26:17
0.0212461 ریال7:20:21
0.0212765 ریال7:14:20
0.0212896 ریال7:11:22
0.0212765 ریال7:08:18
0.0212896 ریال7:05:21
0.0212915 ریال6:59:15
0.0213472 ریال6:50:22
0.021359 ریال6:47:15
0.0213374 ریال6:35:27
0.021333 ریال6:32:25
0.0213077 ریال6:29:14
0.021333 ریال6:23:17
0.0213077 ریال6:17:14
0.0213886 ریال6:11:19
0.0213349 ریال6:02:27
0.0213138 ریال5:59:16
0.0213537 ریال5:56:20
0.0213354 ریال5:53:13
0.0213537 ریال5:50:25
0.0213354 ریال5:44:14
0.0213995 ریال5:35:28
0.0214545 ریال5:26:17
0.0214995 ریال5:17:16
0.0214423 ریال5:11:17
0.0213927 ریال5:08:12
0.021494 ریال5:05:14
0.0213927 ریال5:02:23
0.021494 ریال4:59:12
0.0214264 ریال4:50:17
0.0213998 ریال4:41:17
0.02152 ریال4:35:22
0.0213858 ریال4:32:15
0.021317 ریال4:26:13
0.0213249 ریال4:20:17
0.0214502 ریال4:11:14
0.0213596 ریال4:05:17
0.0213418 ریال3:56:14
0.0213877 ریال3:53:10
0.0213855 ریال3:50:17
0.0213877 ریال3:47:13
0.0213855 ریال3:44:13
0.0213916 ریال3:35:19
0.0213069 ریال3:32:14
0.0213499 ریال3:29:12
0.0215289 ریال3:20:14
0.0216291 ریال3:11:15
0.021452 ریال3:08:17
0.0214216 ریال2:56:18
0.0215131 ریال2:50:17
0.0214984 ریال2:41:20
0.0213174 ریال2:38:14
0.0212837 ریال2:35:26
0.0213174 ریال2:32:21
0.0213992 ریال2:23:12
0.0212346 ریال2:20:17
0.0213791 ریال2:17:12
0.0212346 ریال2:11:21
0.0213956 ریال2:08:18
0.0211675 ریال2:05:22
0.0213956 ریال1:56:20
0.0213432 ریال1:53:17
0.0213413 ریال1:41:21
0.021408 ریال1:32:21
0.0214283 ریال1:26:14
0.0214223 ریال1:20:18
0.0214371 ریال1:17:16
0.021461 ریال1:14:15
0.0214371 ریال1:11:24
0.021461 ریال1:05:21
0.0213612 ریال0:56:17
0.0214375 ریال0:53:13
0.0213934 ریال0:47:14
0.0213606 ریال0:38:13
0.021364 ریال0:32:20
0.0213378 ریال0:23:14
0.0213332 ریال0:17:17
0.0213878 ریال0:11:29
0.0214711 ریال0:08:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات