شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Centrality

  • نرخ فعلی:0.085571
  • بالاترین قیمت روز:0.0882
  • پایین ترین قیمت روز:0.0853
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0867
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.0868
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.44%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.085571 ریال8:20:13
0.0856 ریال8:17:11
0.0857 ریال8:14:12
0.08572 ریال8:11:14
0.0856 ریال8:08:15
0.0855 ریال8:05:12
0.0856 ریال7:56:12
0.0857 ریال7:50:15
0.0856 ریال7:47:12
0.0857 ریال7:44:10
0.085648 ریال7:41:11
0.0854 ریال7:38:10
0.0853 ریال7:35:12
0.0854 ریال7:32:12
0.085471 ریال7:29:11
0.0854 ریال7:23:11
0.0855 ریال7:14:11
0.085613 ریال7:11:13
0.0856 ریال7:08:10
0.0858 ریال7:02:15
0.0857 ریال6:59:12
0.0858 ریال6:56:13
0.0859 ریال6:53:12
0.0857 ریال6:47:11
0.0858 ریال6:44:12
0.0859 ریال6:38:13
0.085819 ریال6:35:14
0.0858 ریال6:32:12
0.0857 ریال6:29:11
0.0856 ریال6:23:11
0.0855 ریال6:11:12
0.0856 ریال6:05:12
0.0857 ریال6:02:18
0.0856 ریال5:59:11
0.0859 ریال5:53:11
0.085967 ریال5:50:16
0.0859 ریال5:47:11
0.0855 ریال5:44:12
0.0858 ریال5:41:13
0.0857 ریال5:38:12
0.0855 ریال5:35:14
0.0854 ریال5:26:13
0.0855 ریال5:23:11
0.0856 ریال5:20:13
0.0855 ریال5:17:12
0.0857 ریال5:14:12
0.085914 ریال5:11:13
0.0859 ریال5:05:11
0.0858 ریال5:02:10
0.0860 ریال4:59:11
0.0859 ریال4:56:11
0.0856 ریال4:53:09
0.0858 ریال4:50:13
0.0857 ریال4:47:10
0.0856 ریال4:41:11
0.0857 ریال4:38:10
0.0858 ریال4:35:12
0.0856 ریال4:29:11
0.0857 ریال4:26:11
0.0855 ریال4:23:10
0.0858 ریال4:20:12
0.0862 ریال4:17:10
0.0861 ریال4:11:11
0.0864 ریال4:05:10
0.0865 ریال4:02:11
0.0866 ریال3:59:10
0.0864 ریال3:56:12
0.0865 ریال3:50:14
0.0867 ریال3:44:09
0.0868 ریال3:38:10
0.0867 ریال3:35:12
0.086751 ریال3:32:10
0.0868 ریال3:29:11
0.0869 ریال3:26:10
0.0868 ریال3:17:11
0.0867 ریال3:14:11
0.0866 ریال3:11:12
0.0867 ریال3:05:11
0.0866 ریال3:02:11
0.0867 ریال2:59:10
0.0866 ریال2:56:11
0.086612 ریال2:53:10
0.0866 ریال2:50:13
0.0867 ریال2:47:09
0.0866 ریال2:44:10
0.0868 ریال2:41:13
0.0871 ریال2:38:11
0.0870 ریال2:32:13
0.0869 ریال2:26:11
0.0870 ریال2:23:10
0.0869 ریال2:17:11
0.0868 ریال2:11:11
0.0867 ریال2:08:13
0.0876 ریال2:05:17
0.0877 ریال1:56:11
0.0876 ریال1:50:15
0.0877 ریال1:44:12
0.0878 ریال1:41:14
0.0880 ریال1:38:10
0.0882 ریال1:32:11
0.0881 ریال1:29:11
0.0882 ریال1:23:10
0.0880 ریال1:20:12
0.0882 ریال1:14:11
0.0881 ریال1:02:16
0.0875 ریال0:59:10
0.0876 ریال0:56:12
0.087453 ریال0:53:10
0.0875 ریال0:44:09
0.0873 ریال0:41:11
0.0874 ریال0:38:09
0.0873 ریال0:32:11
0.0874 ریال0:29:10
0.0870 ریال0:26:10
0.0868 ریال0:20:16
0.0870 ریال0:17:11
0.0867 ریال0:11:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات