شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Centrality

  • نرخ فعلی:0.0542
  • بالاترین قیمت روز:0.0565
  • پایین ترین قیمت روز:0.0535
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0537
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۶:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.0534
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.5%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0008

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0542 ریال15:06:09
0.0543 ریال15:04:09
0.0542 ریال15:00:15
0.0543 ریال14:58:09
0.0542 ریال14:56:09
0.0543 ریال14:54:10
0.0542 ریال14:16:10
0.0545 ریال14:02:10
0.0543 ریال13:34:10
0.0542 ریال13:32:09
0.0543 ریال13:26:09
0.0544 ریال13:24:10
0.0543 ریال13:08:09
0.0542 ریال12:12:09
0.0541 ریال12:09:10
0.0542 ریال12:00:23
0.0543 ریال11:51:10
0.0539 ریال11:48:09
0.0542 ریال11:45:10
0.0540 ریال11:42:10
0.0546 ریال11:36:10
0.0547 ریال11:33:09
0.0545 ریال11:24:08
0.0548 ریال11:21:10
0.0550 ریال11:18:09
0.0549 ریال11:12:09
0.0551 ریال11:09:09
0.0550 ریال11:06:09
0.0551 ریال11:03:09
0.0550 ریال11:00:16
0.0552 ریال10:57:08
0.0550 ریال10:51:09
0.0551 ریال10:48:08
0.0550 ریال10:33:09
0.0551 ریال10:30:11
0.0552 ریال10:27:09
0.0553 ریال10:24:08
0.0554 ریال10:09:08
0.0552 ریال9:57:10
0.0551 ریال9:51:09
0.0549 ریال9:48:09
0.0550 ریال9:45:10
0.0549 ریال9:39:08
0.0551 ریال9:30:12
0.0550 ریال9:27:08
0.0549 ریال9:24:08
0.0550 ریال9:21:10
0.0551 ریال9:18:08
0.0550 ریال9:06:08
0.0548 ریال8:54:09
0.0551 ریال8:51:09
0.0550 ریال8:45:08
0.0551 ریال8:42:08
0.0550 ریال8:36:08
0.0553 ریال8:30:11
0.0552 ریال8:24:08
0.0551 ریال8:18:09
0.0553 ریال8:15:09
0.0552 ریال8:12:08
0.0553 ریال8:09:08
0.0554 ریال8:06:10
0.0543 ریال8:00:12
0.0542 ریال7:54:08
0.0541 ریال7:51:08
0.0542 ریال7:45:09
0.0547 ریال7:42:09
0.0548 ریال7:30:10
0.0547 ریال7:27:08
0.0548 ریال7:21:10
0.0547 ریال7:18:09
0.0546 ریال7:06:09
0.0547 ریال6:48:08
0.0541 ریال6:42:08
0.0542 ریال6:36:08
0.0543 ریال6:27:07
0.0544 ریال6:24:08
0.0543 ریال6:18:09
0.0544 ریال6:06:10
0.0545 ریال6:03:10
0.0546 ریال6:00:15
0.0545 ریال5:51:09
0.0544 ریال5:48:09
0.0546 ریال5:39:08
0.0545 ریال5:30:10
0.0546 ریال5:27:08
0.0547 ریال5:21:10
0.0548 ریال4:45:08
0.0550 ریال4:36:08
0.0552 ریال4:33:08
0.0549 ریال4:21:09
0.0547 ریال4:06:09
0.0556 ریال3:48:07
0.0557 ریال3:45:09
0.0558 ریال3:42:09
0.0557 ریال3:33:08
0.0556 ریال3:30:11
0.0558 ریال3:24:08
0.0560 ریال3:18:08
0.0559 ریال3:12:08
0.0563 ریال3:09:09
0.0562 ریال3:06:09
0.0559 ریال2:42:08
0.0561 ریال2:36:10
0.0563 ریال2:33:09
0.0564 ریال2:30:10
0.0563 ریال2:24:08
0.0565 ریال2:21:10
0.0564 ریال2:18:08
0.0561 ریال2:12:08
0.0562 ریال2:09:08
0.0563 ریال2:00:14
0.0562 ریال1:57:08
0.0561 ریال1:51:08
0.0564 ریال1:48:09
0.0565 ریال1:45:09
0.0564 ریال1:39:08
0.0561 ریال1:30:11
0.0559 ریال1:19:08
0.0560 ریال1:12:08
0.0556 ریال1:09:08
0.0563 ریال1:06:08
0.0556 ریال1:04:08
0.0536 ریال0:45:08
0.0538 ریال0:39:07
0.0537 ریال0:36:08
0.0535 ریال0:33:08
0.0536 ریال0:27:07
0.0535 ریال0:21:09
0.0537 ریال0:12:08
0.0541 ریال0:06:09
0.0537 ریال0:03:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی