شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CEEK-VR

  • نرخ فعلی:0.001523
  • بالاترین قیمت روز:0.001549
  • پایین ترین قیمت روز:0.001518
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.001531
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۲:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.001532
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک CEEK-VR در روز جاری

نمودار کندل استیک CEEK-VR در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.001523 ریال7:52:18
0.001526 ریال7:46:13
0.001518 ریال7:10:12
0.001522 ریال7:07:13
0.001531 ریال6:56:13
0.00153 ریال6:52:12
0.00154 ریال5:18:11
0.001542 ریال5:16:12
0.001538 ریال5:04:10
0.001533 ریال4:57:11
0.001536 ریال4:56:11
0.001531 ریال4:48:11
0.001539 ریال4:34:11
0.001542 ریال4:21:10
0.001543 ریال4:20:10
0.001541 ریال4:19:09
0.001543 ریال4:16:10
0.001542 ریال4:09:10
0.001544 ریال4:08:11
0.001543 ریال4:04:12
0.001544 ریال4:02:12
0.001543 ریال4:01:14
0.001545 ریال3:51:11
0.001543 ریال3:46:10
0.001545 ریال3:43:10
0.001547 ریال3:36:11
0.001548 ریال3:28:10
0.001547 ریال3:27:10
0.001546 ریال3:26:11
0.001548 ریال3:25:09
0.001546 ریال3:24:10
0.001548 ریال3:20:11
0.001546 ریال3:18:11
0.001544 ریال3:10:10
0.001543 ریال3:09:09
0.001544 ریال3:08:09
0.001542 ریال3:07:10
0.001545 ریال3:02:10
0.001544 ریال2:54:09
0.001549 ریال2:44:11
0.001545 ریال2:36:12
0.001547 ریال2:34:10
0.001549 ریال2:32:09
0.001547 ریال2:30:13
0.001543 ریال2:25:09
0.00154 ریال2:10:12
0.001541 ریال2:05:10
0.00154 ریال2:04:09
0.001541 ریال1:58:09
0.001538 ریال1:53:08
0.001539 ریال1:50:11
0.00154 ریال1:46:08
0.001541 ریال1:44:09
0.001543 ریال1:42:09
0.001535 ریال1:41:09
0.001543 ریال1:35:10
0.001544 ریال1:33:10
0.001545 ریال1:29:08
0.00154 ریال1:28:09
0.001543 ریال1:27:10
0.001538 ریال1:19:08
0.001537 ریال1:18:09
0.001534 ریال1:17:09
0.001535 ریال1:15:11
0.001534 ریال1:14:09
0.001533 ریال1:11:11
0.001534 ریال1:10:10
0.001531 ریال1:09:09
0.001534 ریال1:05:09
0.001532 ریال1:02:10
0.001533 ریال0:53:08
0.001528 ریال0:47:09
0.001532 ریال0:45:09
0.001528 ریال0:44:08
0.00153 ریال0:43:10
0.001529 ریال0:38:10
0.001535 ریال0:36:10
0.001531 ریال0:35:10
0.001535 ریال0:34:09
0.001531 ریال0:33:09
0.001535 ریال0:31:11
0.001531 ریال0:19:09
0.001528 ریال0:08:09
0.00153 ریال0:07:09
0.001531 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی