شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاردانو / Cardano

  • نرخ فعلی:0.042047
  • بالاترین قیمت روز:0.042605
  • پایین ترین قیمت روز:0.041778
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.042017
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۲:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.041975
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار کندل استیک کاردانو / Cardano در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.042047 ریال8:02:16
0.042145 ریال8:00:26
0.042151 ریال7:58:12
0.04217 ریال7:56:12
0.042164 ریال7:54:11
0.042186 ریال7:52:11
0.042192 ریال7:50:15
0.042175 ریال7:48:12
0.04221 ریال7:46:11
0.042156 ریال7:44:12
0.042151 ریال7:42:16
0.042194 ریال7:40:16
0.042283 ریال7:38:13
0.042333 ریال7:36:12
0.04243 ریال7:34:12
0.042386 ریال7:32:13
0.042286 ریال7:30:21
0.042246 ریال7:28:14
0.042226 ریال7:26:12
0.042216 ریال7:24:12
0.04223 ریال7:22:13
0.042226 ریال7:20:15
0.042228 ریال7:18:11
0.042237 ریال7:16:12
0.042252 ریال7:14:12
0.042253 ریال7:12:12
0.042244 ریال7:10:26
0.042208 ریال7:08:18
0.0422 ریال7:06:13
0.042243 ریال7:04:13
0.04223 ریال7:02:21
0.042206 ریال7:00:36
0.04217 ریال6:58:13
0.042177 ریال6:56:15
0.042225 ریال6:54:13
0.042268 ریال6:52:13
0.04232 ریال6:50:18
0.042245 ریال6:48:13
0.042224 ریال6:46:13
0.042225 ریال6:44:11
0.04223 ریال6:42:12
0.042264 ریال6:40:15
0.042263 ریال6:38:11
0.042258 ریال6:36:13
0.042264 ریال6:34:12
0.042275 ریال6:32:13
0.042239 ریال6:30:18
0.042251 ریال6:28:13
0.042275 ریال6:26:11
0.042299 ریال6:24:16
0.04229 ریال6:22:17
0.042283 ریال6:20:22
0.042264 ریال6:18:13
0.0423 ریال6:16:12
0.042299 ریال6:14:13
0.042254 ریال6:12:12
0.042283 ریال6:10:17
0.042323 ریال6:08:12
0.042307 ریال6:06:12
0.042287 ریال6:04:15
0.042283 ریال6:02:18
0.042235 ریال6:00:29
0.042225 ریال5:58:12
0.042216 ریال5:56:14
0.042232 ریال5:54:12
0.042214 ریال5:52:12
0.042291 ریال5:50:18
0.042298 ریال5:48:13
0.04231 ریال5:46:11
0.042329 ریال5:44:12
0.042325 ریال5:42:13
0.042207 ریال5:40:16
0.042216 ریال5:38:13
0.042211 ریال5:36:13
0.0422 ریال5:34:12
0.042169 ریال5:32:14
0.042138 ریال5:30:19
0.042157 ریال5:28:13
0.042271 ریال5:26:12
0.042195 ریال5:24:13
0.042192 ریال5:22:12
0.042184 ریال5:20:17
0.042271 ریال5:18:13
0.042275 ریال5:16:12
0.042261 ریال5:14:13
0.042228 ریال5:12:12
0.042185 ریال5:10:14
0.042206 ریال5:08:11
0.042263 ریال5:06:13
0.042268 ریال5:04:10
0.042253 ریال5:02:13
0.042252 ریال5:00:24
0.042263 ریال4:58:11
0.042236 ریال4:56:12
0.042285 ریال4:54:11
0.042364 ریال4:52:13
0.042387 ریال4:50:17
0.042386 ریال4:48:10
0.042392 ریال4:46:10
0.042253 ریال4:44:10
0.042061 ریال4:42:12
0.042052 ریال4:40:17
0.042033 ریال4:38:11
0.042022 ریال4:36:11
0.042028 ریال4:34:11
0.042066 ریال4:32:12
0.042188 ریال4:30:17
0.042202 ریال4:28:11
0.04219 ریال4:26:10
0.042175 ریال4:24:10
0.042143 ریال4:22:10
0.042017 ریال4:20:13
0.042087 ریال4:18:11
0.042136 ریال4:16:11
0.04217 ریال4:14:12
0.042279 ریال4:12:11
0.042283 ریال4:10:16
0.042326 ریال4:08:12
0.042358 ریال4:06:12
0.042289 ریال4:04:11
0.042186 ریال4:02:14
0.042096 ریال4:00:25
0.042088 ریال3:58:10
0.042092 ریال3:56:11
0.042079 ریال3:54:12
0.042068 ریال3:52:11
0.042063 ریال3:50:17
0.042085 ریال3:48:11
0.042096 ریال3:46:11
0.042118 ریال3:44:11
0.042107 ریال3:42:12
0.04211 ریال3:40:14
0.04205 ریال3:38:11
0.042087 ریال3:34:10
0.042029 ریال3:32:13
0.041988 ریال3:30:18
0.042008 ریال3:28:12
0.042009 ریال3:26:12
0.042013 ریال3:24:10
0.042091 ریال3:22:11
0.042076 ریال3:20:12
0.042108 ریال3:18:11
0.042106 ریال3:16:11
0.042123 ریال3:14:11
0.042106 ریال3:12:12
0.042123 ریال3:10:15
0.042119 ریال3:08:11
0.042103 ریال3:06:11
0.042175 ریال3:04:10
0.042159 ریال3:02:12
0.042142 ریال3:00:24
0.042006 ریال2:58:12
0.042004 ریال2:56:11
0.042009 ریال2:54:11
0.042019 ریال2:52:11
0.042006 ریال2:50:17
0.041987 ریال2:48:11
0.042036 ریال2:46:12
0.04203 ریال2:44:12
0.042029 ریال2:42:13
0.042035 ریال2:40:16
0.042036 ریال2:38:11
0.042065 ریال2:36:11
0.042102 ریال2:34:11
0.042133 ریال2:32:12
0.042093 ریال2:30:17
0.042125 ریال2:26:10
0.042098 ریال2:24:11
0.042175 ریال2:22:11
0.042189 ریال2:20:15
0.042226 ریال2:18:10
0.042236 ریال2:16:13
0.042238 ریال2:14:11
0.042243 ریال2:12:12
0.042292 ریال2:10:13
0.04233 ریال2:08:11
0.042381 ریال2:06:11
0.042542 ریال2:04:17
0.042451 ریال2:02:20
0.042357 ریال2:00:34
0.042296 ریال1:58:11
0.042249 ریال1:56:11
0.042171 ریال1:54:10
0.04202 ریال1:52:10
0.042068 ریال1:50:16
0.041778 ریال1:48:11
0.042312 ریال1:46:12
0.042547 ریال1:44:12
0.042549 ریال1:42:13
0.042605 ریال1:40:15
0.042539 ریال1:38:11
0.042521 ریال1:36:12
0.042493 ریال1:34:12
0.042473 ریال1:32:13
0.042455 ریال1:30:17
0.042456 ریال1:28:12
0.042448 ریال1:26:13
0.04239 ریال1:24:12
0.042416 ریال1:22:11
0.042474 ریال1:18:10
0.042488 ریال1:16:10
0.042476 ریال1:14:12
0.04244 ریال1:12:10
0.042463 ریال1:10:15
0.042541 ریال1:08:11
0.042512 ریال1:06:11
0.042518 ریال1:04:11
0.042587 ریال1:02:18
0.042592 ریال1:00:24
0.042555 ریال0:58:11
0.042519 ریال0:56:12
0.042447 ریال0:54:10
0.042396 ریال0:52:11
0.042302 ریال0:50:17
0.04221 ریال0:48:12
0.042249 ریال0:46:11
0.042306 ریال0:44:11
0.042317 ریال0:42:13
0.042073 ریال0:40:13
0.042034 ریال0:38:10
0.042036 ریال0:36:11
0.042022 ریال0:34:10
0.042033 ریال0:32:11
0.042039 ریال0:30:14
0.042044 ریال0:28:12
0.042038 ریال0:26:09
0.042009 ریال0:24:11
0.041992 ریال0:22:12
0.042 ریال0:20:13
0.042032 ریال0:18:12
0.042064 ریال0:16:10
0.042043 ریال0:14:16
0.04206 ریال0:12:12
0.04207 ریال0:10:19
0.042074 ریال0:08:10
0.042042 ریال0:06:13
0.042017 ریال0:04:32
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات