شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CanonChain

  • نرخ فعلی:0.00142522
  • بالاترین قیمت روز:0.00168161
  • پایین ترین قیمت روز:0.00139814
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00147156
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.00143926
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.99%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک CanonChain در روز جاری

نمودار کندل استیک CanonChain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00142522 ریال15:20:12
0.00139814 ریال15:14:10
0.00142357 ریال15:08:11
0.00142162 ریال15:06:11
0.00142357 ریال15:04:11
0.00142162 ریال15:00:20
0.00150573 ریال14:50:11
0.00146343 ریال14:46:10
0.00140371 ریال14:16:12
0.00154258 ریال14:02:13
0.0014475 ریال13:34:11
0.00146448 ریال13:26:11
0.00148015 ریال13:20:12
0.00150975 ریال13:08:11
0.00167218 ریال12:58:11
0.00161309 ریال12:12:10
0.00159583 ریال12:03:12
0.00150637 ریال12:00:53
0.00160967 ریال11:51:13
0.00150266 ریال11:48:10
0.00153424 ریال11:45:12
0.00150266 ریال11:42:13
0.00153424 ریال11:36:12
0.00151537 ریال11:24:10
0.00151938 ریال11:21:12
0.00156835 ریال11:12:12
0.00154243 ریال11:06:10
0.00143072 ریال10:57:10
0.00152142 ریال10:51:12
0.00157328 ریال10:42:10
0.00153021 ریال10:36:11
0.00147305 ریال10:27:10
0.00152028 ریال10:24:10
0.00148147 ریال10:09:10
0.00147898 ریال9:57:12
0.0015716 ریال9:51:10
0.00150939 ریال9:42:10
0.00155996 ریال9:39:11
0.00149375 ریال9:36:10
0.00155996 ریال9:33:11
0.00151088 ریال9:30:15
0.00149375 ریال9:27:11
0.00153295 ریال9:18:09
0.00154822 ریال9:12:10
0.00152854 ریال9:03:11
0.00154895 ریال9:00:16
0.00163674 ریال8:51:10
0.00161189 ریال8:42:09
0.00151873 ریال8:39:09
0.00154347 ریال8:36:10
0.0014258 ریال8:24:09
0.00156091 ریال8:18:10
0.00168161 ریال8:12:10
0.0015055 ریال8:06:12
0.00160508 ریال7:57:09
0.00148394 ریال7:51:10
0.00159793 ریال7:45:10
0.00152562 ریال7:40:17
0.00152562 ریال7:40:16
0.0014879 ریال7:30:12
0.00160692 ریال7:18:10
0.00153157 ریال7:06:11
0.00154438 ریال7:00:21
0.001603 ریال6:48:10
0.00155654 ریال6:36:10
0.00144785 ریال6:33:10
0.00143751 ریال6:24:10
0.00156649 ریال6:18:10
0.00141023 ریال6:15:11
0.00149962 ریال6:06:12
0.00150658 ریال5:57:10
0.00159453 ریال5:48:10
0.00161468 ریال5:45:11
0.00161683 ریال5:39:09
0.0014237 ریال5:30:12
0.00157777 ریال5:24:10
0.00163079 ریال5:21:12
0.00150372 ریال4:45:09
0.00159021 ریال4:36:10
0.00147386 ریال4:33:10
0.00155552 ریال4:21:11
0.00155137 ریال4:18:09
0.00141301 ریال4:15:10
0.00155137 ریال4:12:09
0.00148023 ریال4:06:11
0.00150263 ریال4:00:19
0.00154562 ریال3:57:09
0.00150263 ریال3:54:09
0.00162493 ریال3:42:10
0.0014166 ریال3:39:09
0.0015721 ریال3:36:10
0.00157697 ریال3:24:09
0.00153277 ریال3:18:10
0.00150105 ریال3:09:10
0.00144244 ریال3:06:10
0.00144569 ریال2:42:10
0.00144319 ریال2:36:12
0.00160421 ریال2:33:10
0.00156143 ریال2:30:12
0.00157192 ریال2:27:09
0.00156143 ریال2:24:09
0.00157192 ریال2:18:10
0.00141752 ریال2:12:09
0.0015087 ریال2:03:10
0.00143081 ریال1:57:10
0.00141913 ریال1:54:09
0.00154469 ریال1:51:10
0.00141913 ریال1:45:10
0.00160775 ریال1:39:10
0.00154115 ریال1:30:13
0.00146171 ریال1:19:09
0.00148353 ریال1:12:10
0.00152647 ریال1:06:10
0.00153046 ریال1:04:10
0.001447 ریال0:42:09
0.00146674 ریال0:36:09
0.0014441 ریال0:33:09
0.00149519 ریال0:30:11
0.00149488 ریال0:21:10
0.00141783 ریال0:18:09
0.00149488 ریال0:15:09
0.00141783 ریال0:12:10
0.00147156 ریال0:06:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی