شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بایت بال بایتز / Byteball Bytes

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 20 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.03 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.43%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی