iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Brickblock

  • نرخ فعلی:0.00158765
  • بالاترین قیمت روز:0.00184323
  • پایین ترین قیمت روز:0.00158765
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00184323
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۴:۲۹
  • نرخ روز گذشته:0.00186625
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:17.55%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک Brickblock در روز جاری

نمودار کندل استیک Brickblock در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00158765 ریال13:44:29
0.00164425 ریال13:39:23
0.00164193 ریال13:36:33
0.00164228 ریال13:27:22
0.00163968 ریال13:20:42
0.00164147 ریال13:18:28
0.00163968 ریال13:14:26
0.00164154 ریال13:02:47
0.00164037 ریال12:59:22
0.00164056 ریال12:50:35
0.00164137 ریال12:47:26
0.00163545 ریال12:44:21
0.00164137 ریال12:41:30
0.00163545 ریال12:38:19
0.00163913 ریال12:32:41
0.00163761 ریال12:26:22
0.00164333 ریال12:20:28
0.00164029 ریال12:14:25
0.00164513 ریال12:05:38
0.00164192 ریال11:56:34
0.00164415 ریال11:50:43
0.00164295 ریال11:44:30
0.0016429 ریال11:41:34
0.00164362 ریال11:32:30
0.00164371 ریال11:23:35
0.00164425 ریال11:12:01
0.00167049 ریال11:05:58
0.00167236 ریال10:59:20
0.00167293 ریال10:50:34
0.00166907 ریال10:44:21
0.00167237 ریال10:35:30
0.00166923 ریال10:32:32
0.0016673 ریال10:23:17
0.00166853 ریال10:21:26
0.00166853 ریال10:21:17
0.00166373 ریال10:17:21
0.00166366 ریال10:14:26
0.00166373 ریال10:11:32
0.00166366 ریال10:05:26
0.0016648 ریال10:02:36
0.0016653 ریال9:50:24
0.00166444 ریال9:44:18
0.00166508 ریال9:38:16
0.00166453 ریال9:35:24
0.00166422 ریال9:32:21
0.00166453 ریال9:23:19
0.00166632 ریال9:20:25
0.00166576 ریال9:11:31
0.00163837 ریال9:05:22
0.00164131 ریال8:59:16
0.00164119 ریال8:50:21
0.00164008 ریال8:47:17
0.00164162 ریال8:44:14
0.00164008 ریال8:41:24
0.00164162 ریال8:38:15
0.00163729 ریال8:32:23
0.00163691 ریال8:29:16
0.00166947 ریال8:23:19
0.00166919 ریال8:14:19
0.00166716 ریال8:05:23
0.00167872 ریال7:56:19
0.00167989 ریال7:50:21
0.00168031 ریال7:41:23
0.00167477 ریال7:35:25
0.00167723 ریال7:32:29
0.00167476 ریال7:29:15
0.0016752 ریال7:18:15
0.00167669 ریال7:14:16
0.00164083 ریال7:09:14
0.0016394 ریال6:56:23
0.00164 ریال6:47:19
0.00167509 ریال6:41:22
0.00164061 ریال6:39:15
0.0016427 ریال6:33:22
0.00164093 ریال6:29:15
0.0016353 ریال6:20:17
0.00163768 ریال6:11:23
0.0016381 ریال6:02:34
0.00164043 ریال5:56:22
0.00164397 ریال5:50:20
0.00164458 ریال5:41:22
0.0016459 ریال5:38:13
0.00168209 ریال5:32:26
0.00168267 ریال5:26:17
0.00168333 ریال5:20:16
0.00168279 ریال5:11:26
0.00168238 ریال5:08:16
0.00168647 ریال5:05:20
0.00168238 ریال5:02:36
0.00168647 ریال4:59:15
0.00169173 ریال4:50:21
0.00169352 ریال4:44:14
0.00169381 ریال4:35:21
0.00169617 ریال4:32:22
0.00169608 ریال4:23:14
0.00170144 ریال4:17:12
0.00169876 ریال4:14:13
0.00169918 ریال4:02:32
0.00169783 ریال3:56:22
0.00164949 ریال3:50:20
0.00169868 ریال3:47:14
0.00165063 ریال3:44:13
0.00169868 ریال3:35:22
0.00165447 ریال3:32:20
0.0016546 ریال3:26:16
0.00165437 ریال3:20:17
0.00166134 ریال3:17:15
0.00165437 ریال3:15:17
0.00165673 ریال3:02:20
0.00165833 ریال2:56:17
0.0016562 ریال2:50:16
0.00165498 ریال2:45:15
0.00165644 ریال2:38:15
0.00165587 ریال2:32:18
0.00165482 ریال2:26:15
0.00165648 ریال2:21:22
0.00165629 ریال2:15:18
0.00165058 ریال2:05:21
0.00164876 ریال1:59:12
0.00164377 ریال1:50:20
0.00164716 ریال1:41:22
0.00165309 ریال1:38:16
0.0016696 ریال1:32:21
0.00170608 ریال1:23:14
0.00171789 ریال1:17:14
0.00173061 ریال1:14:13
0.00172724 ریال1:11:15
0.00173061 ریال1:08:16
0.00173232 ریال0:56:17
0.00173692 ریال0:53:13
0.00173845 ریال0:50:21
0.00173692 ریال0:47:14
0.00173845 ریال0:44:25
0.00175673 ریال0:38:12
0.00175422 ریال0:35:19
0.00175481 ریال0:26:16
0.00175619 ریال0:20:16
0.00184323 ریال0:14:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات