شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BOSAGORA

  • نرخ فعلی:0.0548298
  • بالاترین قیمت روز:0.0556679
  • پایین ترین قیمت روز:0.0542258
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0555055
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۱۶:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0555283
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک BOSAGORA در روز جاری

نمودار کندل استیک BOSAGORA در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0548298 ریال14:16:10
0.0548561 ریال14:02:11
0.054762 ریال13:34:10
0.0548028 ریال13:26:09
0.0548321 ریال13:20:11
0.0549269 ریال13:08:10
0.054664 ریال12:58:09
0.0549249 ریال12:12:09
0.0547581 ریال12:03:10
0.0547085 ریال12:00:28
0.0547236 ریال11:51:11
0.0548991 ریال11:48:09
0.0547231 ریال11:45:10
0.0548991 ریال11:42:10
0.0547231 ریال11:36:10
0.0545788 ریال11:24:09
0.0547241 ریال11:21:10
0.0546923 ریال11:12:09
0.0546429 ریال11:06:09
0.0546307 ریال10:57:08
0.0546835 ریال10:51:10
0.0547106 ریال10:42:09
0.0546852 ریال10:36:09
0.0546138 ریال10:27:09
0.0545208 ریال10:24:08
0.0543763 ریال10:09:08
0.0546464 ریال9:57:10
0.0545839 ریال9:51:09
0.0545546 ریال9:42:09
0.0544463 ریال9:39:09
0.0543234 ریال9:36:09
0.0544463 ریال9:33:09
0.0544152 ریال9:30:12
0.0543234 ریال9:27:09
0.0543165 ریال9:18:08
0.0542813 ریال9:12:08
0.0544041 ریال9:03:09
0.0542258 ریال9:00:13
0.0542784 ریال8:51:09
0.0543046 ریال8:42:08
0.0542988 ریال8:39:08
0.0544034 ریال8:36:09
0.0542887 ریال8:24:08
0.054319 ریال8:18:09
0.0545323 ریال8:12:08
0.05467 ریال8:06:10
0.054652 ریال7:57:08
0.0545475 ریال7:51:09
0.0546321 ریال7:45:09
0.0545164 ریال7:39:42
0.0544962 ریال7:30:10
0.0544681 ریال7:18:09
0.0544153 ریال7:06:09
0.054389 ریال7:00:15
0.0542904 ریال6:48:08
0.0544743 ریال6:36:09
0.0544362 ریال6:33:09
0.0544517 ریال6:24:09
0.0545926 ریال6:18:09
0.0547246 ریال6:15:10
0.0545813 ریال6:06:10
0.0546974 ریال5:57:09
0.0546321 ریال5:48:09
0.0546857 ریال5:45:09
0.0547356 ریال5:39:08
0.0547077 ریال5:30:10
0.0546 ریال5:24:09
0.0547723 ریال5:21:10
0.0548983 ریال4:45:08
0.0550246 ریال4:36:08
0.0549984 ریال4:33:08
0.0549975 ریال4:21:09
0.055237 ریال4:18:08
0.0551007 ریال4:15:08
0.055237 ریال4:12:08
0.0551972 ریال4:06:09
0.0552346 ریال4:00:16
0.0551737 ریال3:57:08
0.0552346 ریال3:54:08
0.0552647 ریال3:42:09
0.055372 ریال3:39:08
0.0554935 ریال3:36:08
0.0555448 ریال3:24:08
0.0556573 ریال3:18:08
0.0556447 ریال3:09:09
0.0555744 ریال3:06:09
0.0555249 ریال2:42:09
0.0553431 ریال2:36:10
0.055518 ریال2:33:09
0.0554574 ریال2:30:11
0.0555537 ریال2:27:08
0.0554574 ریال2:24:08
0.0555537 ریال2:18:09
0.0556679 ریال2:12:08
0.0554764 ریال2:03:09
0.0552078 ریال1:57:08
0.0551702 ریال1:54:08
0.0551741 ریال1:51:09
0.0551702 ریال1:45:09
0.0550276 ریال1:39:08
0.0549392 ریال1:30:11
0.0555503 ریال1:19:08
0.0550581 ریال1:12:08
0.0552264 ریال1:06:09
0.0551703 ریال1:04:08
0.0551829 ریال0:42:08
0.0552482 ریال0:36:08
0.0552352 ریال0:33:08
0.0552223 ریال0:30:09
0.0552473 ریال0:21:09
0.0553446 ریال0:18:08
0.0552473 ریال0:15:08
0.0553446 ریال0:12:09
0.0555055 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی