شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bitspace

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2019/12/23 1398/10/02 1398-10-02
0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 2019/12/22 1398/10/01 1398-10-01
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019/12/21 1398/09/30 1398-09-30
0.0003 0.0000 0.0003 0.0000 2019/12/20 1398/09/29 1398-09-29
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2019/12/04 1398/09/13 1398-09-13
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2019/12/03 1398/09/12 1398-09-12
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2019/11/22 1398/09/01 1398-09-01
0.0005 0.0003 0.0005 0.0003 2019/11/21 1398/08/30 1398-08-30
0.0004 0.0004 0.0004 0.0004 2019/11/15 1398/08/24 1398-08-24
0.0003 0.0003 0.0003 0.0003 2019/10/01 1398/07/09 1398-07-09

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Bitspace

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی