شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BitNewChain

  • نرخ فعلی:0.0060776
  • بالاترین قیمت روز:0.00660432
  • پایین ترین قیمت روز:0.00588319
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00654674
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.00654598
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.71%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک BitNewChain در روز جاری

نمودار کندل استیک BitNewChain در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0060776 ریال20:52:11
0.00607728 ریال20:46:12
0.00608227 ریال20:36:11
0.00607919 ریال20:22:10
0.0060781 ریال20:20:13
0.00608039 ریال20:18:10
0.0060781 ریال20:14:10
0.0060763 ریال20:12:11
0.0060781 ریال20:08:10
0.0060763 ریال20:04:12
0.00607995 ریال19:58:10
0.00607732 ریال19:50:12
0.0060827 ریال19:46:10
0.00608087 ریال19:36:11
0.00588319 ریال19:34:11
0.00607924 ریال19:32:10
0.00588319 ریال19:28:11
0.00589515 ریال19:22:11
0.00602945 ریال19:20:12
0.00589515 ریال19:18:11
0.00602945 ریال19:12:10
0.00602786 ریال19:04:12
0.0060265 ریال19:00:18
0.00602522 ریال18:58:10
0.0060265 ریال18:56:10
0.00602522 ریال18:48:11
0.00605541 ریال17:34:11
0.00606076 ریال17:30:15
0.00605766 ریال17:22:10
0.00606128 ریال17:16:11
0.00606231 ریال17:12:09
0.00606128 ریال17:10:12
0.00606231 ریال17:06:11
0.00605985 ریال17:02:13
0.00605924 ریال16:52:10
0.00606181 ریال16:46:10
0.00606079 ریال16:08:10
0.00607324 ریال15:38:10
0.00607917 ریال15:34:11
0.00607315 ریال15:20:11
0.00606773 ریال15:14:10
0.00606842 ریال15:08:10
0.00607157 ریال15:06:11
0.00606842 ریال15:04:11
0.00607157 ریال15:00:19
0.00606891 ریال14:50:11
0.00607196 ریال14:46:10
0.00607513 ریال14:16:11
0.00605452 ریال14:02:12
0.00605553 ریال13:34:11
0.00608452 ریال13:26:11
0.0060841 ریال13:20:12
0.00608731 ریال13:08:11
0.00608031 ریال12:58:11
0.00608929 ریال12:12:10
0.00608629 ریال12:03:12
0.00608208 ریال12:00:51
0.00608313 ریال11:51:13
0.0060938 ریال11:48:10
0.00608954 ریال11:45:12
0.0060938 ریال11:42:12
0.00608954 ریال11:36:11
0.00608543 ریال11:24:10
0.00609707 ریال11:21:11
0.00609536 ریال11:12:11
0.00609362 ریال11:06:10
0.00609604 ریال10:57:10
0.00609003 ریال10:51:12
0.00610156 ریال10:42:10
0.00610707 ریال10:36:10
0.00609571 ریال10:27:10
0.00609299 ریال10:24:10
0.00609776 ریال10:09:10
0.00609302 ریال9:57:12
0.00610673 ریال9:51:10
0.00609826 ریال9:42:10
0.00611276 ریال9:39:11
0.00609901 ریال9:36:10
0.00611276 ریال9:33:11
0.00610137 ریال9:30:14
0.00609901 ریال9:27:10
0.00611397 ریال9:18:09
0.00610168 ریال9:12:09
0.0061085 ریال9:03:11
0.00610292 ریال9:00:16
0.00610535 ریال8:51:10
0.00611128 ریال8:42:09
0.00610591 ریال8:39:09
0.00610362 ریال8:36:10
0.00610682 ریال8:24:09
0.00610008 ریال8:18:10
0.00610293 ریال8:12:10
0.00610433 ریال8:06:12
0.00610514 ریال7:57:09
0.00610573 ریال7:51:10
0.00610577 ریال7:45:10
0.00610343 ریال7:40:16
0.00610343 ریال7:40:16
0.00610044 ریال7:30:12
0.00610076 ریال7:18:10
0.0060964 ریال7:06:11
0.00614851 ریال7:00:21
0.00647452 ریال6:48:10
0.00647538 ریال6:36:10
0.00646722 ریال6:33:10
0.00647073 ریال6:24:10
0.00646645 ریال6:18:10
0.00646891 ریال6:15:11
0.00647018 ریال6:06:11
0.00647145 ریال5:57:10
0.0064741 ریال5:48:10
0.00646247 ریال5:45:10
0.00647831 ریال5:39:09
0.00647969 ریال5:30:12
0.00647235 ریال5:24:10
0.00648162 ریال5:21:12
0.0064844 ریال4:45:09
0.00648649 ریال4:36:09
0.0064817 ریال4:33:09
0.00648331 ریال4:21:11
0.00648455 ریال4:18:09
0.00648506 ریال4:15:10
0.00648455 ریال4:12:09
0.00648429 ریال4:06:11
0.00648214 ریال4:00:18
0.00648834 ریال3:57:09
0.00648214 ریال3:54:09
0.0064812 ریال3:42:10
0.00648305 ریال3:39:09
0.00648214 ریال3:36:09
0.00647991 ریال3:24:09
0.00648116 ریال3:18:09
0.0064667 ریال3:09:10
0.00653495 ریال3:06:10
0.0065411 ریال2:42:10
0.00652938 ریال2:36:11
0.0065373 ریال2:33:10
0.00652621 ریال2:30:12
0.00653624 ریال2:27:09
0.00652621 ریال2:24:09
0.00653624 ریال2:18:10
0.00653408 ریال2:12:09
0.00652617 ریال2:03:10
0.00653754 ریال1:57:10
0.0065116 ریال1:54:09
0.00652884 ریال1:51:10
0.0065116 ریال1:45:10
0.00651708 ریال1:39:10
0.00651121 ریال1:30:13
0.00660432 ریال1:19:09
0.00650617 ریال1:12:09
0.00652536 ریال1:06:10
0.00652696 ریال1:04:10
0.00651604 ریال0:42:09
0.0065205 ریال0:36:09
0.00652363 ریال0:33:09
0.00652041 ریال0:30:11
0.00652234 ریال0:21:10
0.00651715 ریال0:18:09
0.00652234 ریال0:15:09
0.00651715 ریال0:12:09
0.00654674 ریال0:06:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی