شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت مارک / Bitmark

  • نرخ فعلی:0.07884
  • بالاترین قیمت روز:0.08015
  • پایین ترین قیمت روز:0.07812
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.07927
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۵۴:۱۴
  • نرخ روز گذشته:0.07924
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.51%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0004

نمودار کندل استیک بیت مارک / Bitmark در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت مارک / Bitmark در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.07884 ریال6:54:14
0.07889 ریال6:52:15
0.07886 ریال6:50:21
0.07887 ریال6:48:13
0.07877 ریال6:46:15
0.07892 ریال6:44:15
0.07881 ریال6:42:17
0.07891 ریال6:40:17
0.0789 ریال6:38:13
0.07884 ریال6:36:16
0.07878 ریال6:34:15
0.07869 ریال6:32:20
0.07879 ریال6:30:28
0.07885 ریال6:26:14
0.07876 ریال6:24:15
0.07865 ریال6:22:14
0.0787 ریال6:20:19
0.07857 ریال6:16:13
0.07862 ریال6:14:15
0.07855 ریال6:12:14
0.07866 ریال6:10:17
0.0785 ریال6:08:14
0.07846 ریال6:06:15
0.07845 ریال6:04:14
0.0785 ریال6:02:22
0.07846 ریال6:00:33
0.07858 ریال5:58:13
0.07874 ریال5:56:14
0.0787 ریال5:54:13
0.07866 ریال5:52:15
0.07842 ریال5:50:21
0.07812 ریال5:48:15
0.07815 ریال5:46:13
0.07825 ریال5:44:13
0.07835 ریال5:42:14
0.07841 ریال5:40:18
0.07833 ریال5:38:14
0.0782 ریال5:36:14
0.07828 ریال5:34:13
0.0783 ریال5:32:17
0.07827 ریال5:30:23
0.07826 ریال5:28:14
0.07819 ریال5:26:14
0.07827 ریال5:24:15
0.07819 ریال5:22:13
0.0782 ریال5:20:17
0.07837 ریال5:18:13
0.07848 ریال5:16:12
0.0785 ریال5:12:12
0.07829 ریال5:10:15
0.07863 ریال5:08:11
0.0786 ریال5:06:12
0.07861 ریال5:04:13
0.07858 ریال5:02:16
0.07853 ریال5:00:26
0.07843 ریال4:58:11
0.07833 ریال4:56:13
0.07823 ریال4:54:11
0.0782 ریال4:52:12
0.07832 ریال4:50:17
0.07827 ریال4:46:12
0.07824 ریال4:44:12
0.07828 ریال4:42:12
0.07826 ریال4:40:15
0.07825 ریال4:38:12
0.07838 ریال4:36:12
0.07842 ریال4:34:11
0.07835 ریال4:32:15
0.07832 ریال4:30:19
0.07836 ریال4:28:13
0.07832 ریال4:26:12
0.0783 ریال4:24:11
0.07836 ریال4:22:11
0.0783 ریال4:20:14
0.07832 ریال4:18:11
0.07828 ریال4:16:11
0.07827 ریال4:14:12
0.07834 ریال4:12:10
0.07826 ریال4:10:13
0.07833 ریال4:08:11
0.0783 ریال4:06:11
0.07831 ریال4:04:12
0.07825 ریال4:02:15
0.07837 ریال4:00:24
0.0784 ریال3:58:11
0.0782 ریال3:56:11
0.07814 ریال3:54:12
0.07819 ریال3:52:11
0.07826 ریال3:50:16
0.07817 ریال3:48:12
0.0785 ریال3:46:10
0.07854 ریال3:44:10
0.07865 ریال3:42:11
0.07867 ریال3:40:14
0.07861 ریال3:38:10
0.07886 ریال3:36:13
0.07884 ریال3:34:11
0.07877 ریال3:32:14
0.0787 ریال3:30:17
0.07865 ریال3:28:12
0.07875 ریال3:26:12
0.07876 ریال3:24:10
0.0788 ریال3:22:10
0.07883 ریال3:20:12
0.07889 ریال3:18:10
0.07888 ریال3:16:11
0.0789 ریال3:14:12
0.07896 ریال3:12:11
0.07892 ریال3:10:14
0.0789 ریال3:08:12
0.07888 ریال3:06:11
0.07924 ریال3:04:13
0.07936 ریال3:02:14
0.07927 ریال3:00:24
0.07922 ریال2:58:12
0.07925 ریال2:56:13
0.07926 ریال2:54:11
0.07927 ریال2:52:10
0.07926 ریال2:50:17
0.07921 ریال2:48:13
0.07918 ریال2:46:11
0.07925 ریال2:44:10
0.07922 ریال2:42:11
0.07926 ریال2:40:14
0.07927 ریال2:38:11
0.07922 ریال2:36:11
0.07929 ریال2:34:10
0.07986 ریال2:32:15
0.07964 ریال2:30:17
0.07956 ریال2:28:12
0.07967 ریال2:26:11
0.07953 ریال2:24:10
0.07996 ریال2:22:10
0.07997 ریال2:20:14
0.08007 ریال2:18:11
0.08002 ریال2:16:12
0.08007 ریال2:14:11
0.08003 ریال2:12:12
0.08015 ریال2:10:13
0.0801 ریال2:08:10
0.08006 ریال2:06:11
0.08001 ریال2:04:10
0.08005 ریال2:02:19
0.08009 ریال2:00:31
0.08003 ریال1:58:11
0.07995 ریال1:56:10
0.07997 ریال1:54:11
0.08009 ریال1:52:11
0.07999 ریال1:50:15
0.07997 ریال1:48:11
0.08004 ریال1:46:10
0.08001 ریال1:44:10
0.08005 ریال1:42:11
0.07997 ریال1:40:14
0.08008 ریال1:38:10
0.08013 ریال1:36:11
0.07978 ریال1:34:10
0.07986 ریال1:32:12
0.07977 ریال1:30:16
0.07991 ریال1:28:12
0.0799 ریال1:26:11
0.0798 ریال1:24:10
0.0799 ریال1:22:11
0.07978 ریال1:20:13
0.07991 ریال1:18:12
0.07986 ریال1:16:10
0.07968 ریال1:14:11
0.07966 ریال1:12:10
0.0797 ریال1:10:15
0.07954 ریال1:08:12
0.07958 ریال1:06:10
0.07949 ریال1:04:10
0.07966 ریال1:02:14
0.07973 ریال1:00:22
0.07968 ریال0:58:10
0.07963 ریال0:56:11
0.07972 ریال0:54:11
0.07968 ریال0:52:11
0.07963 ریال0:46:14
0.07964 ریال0:44:09
0.07968 ریال0:42:10
0.07959 ریال0:40:13
0.07962 ریال0:38:10
0.0796 ریال0:36:11
0.07963 ریال0:30:19
0.07962 ریال0:28:13
0.07968 ریال0:26:11
0.07967 ریال0:22:11
0.07929 ریال0:20:12
0.07928 ریال0:18:10
0.07944 ریال0:16:11
0.07935 ریال0:14:11
0.07929 ریال0:10:20
0.07925 ریال0:08:12
0.07924 ریال0:06:23
0.07927 ریال0:05:23
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات