شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BitcoiNote

  • نرخ فعلی:0.00142543
  • بالاترین قیمت روز:0.00144486
  • پایین ترین قیمت روز:0.00134928
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00134928
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.0013564
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک BitcoiNote در روز جاری

نمودار کندل استیک BitcoiNote در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00142543 ریال20:52:13
0.00142569 ریال20:46:14
0.00142692 ریال20:36:13
0.00142791 ریال20:22:12
0.00142733 ریال20:20:15
0.00142731 ریال20:18:11
0.00142733 ریال20:14:12
0.00142692 ریال20:12:12
0.00142733 ریال20:08:12
0.00142692 ریال20:04:14
0.00142662 ریال19:58:12
0.00142542 ریال19:50:15
0.00142444 ریال19:46:12
0.00142565 ریال19:36:13
0.00142481 ریال19:34:13
0.00142549 ریال19:32:13
0.00142481 ریال19:28:13
0.00142538 ریال19:22:13
0.00142635 ریال19:20:15
0.00142538 ریال19:18:13
0.00142635 ریال19:12:12
0.00142582 ریال19:04:15
0.00142631 ریال19:00:24
0.00142755 ریال18:58:12
0.00142631 ریال18:56:12
0.00142755 ریال18:48:13
0.00142758 ریال17:34:13
0.00142744 ریال17:30:17
0.00142701 ریال17:22:12
0.00142446 ریال17:16:13
0.00142622 ریال17:12:11
0.00142446 ریال17:10:15
0.00142622 ریال17:06:13
0.0014267 ریال17:02:15
0.00142548 ریال16:52:12
0.00142392 ریال16:46:13
0.00142577 ریال16:08:12
0.00142157 ریال15:34:14
0.00142486 ریال15:20:14
0.00142578 ریال15:14:12
0.00142477 ریال15:08:12
0.0014242 ریال15:06:12
0.00142477 ریال15:04:13
0.0014242 ریال15:00:25
0.00142621 ریال14:50:13
0.00142432 ریال14:46:12
0.00142857 ریال14:16:14
0.00142915 ریال14:02:15
0.00142532 ریال13:36:11
0.00142631 ریال13:34:13
0.00142824 ریال13:26:13
0.00142639 ریال13:20:14
0.0014267 ریال13:08:13
0.00142351 ریال12:58:13
0.00142442 ریال12:12:12
0.00142598 ریال12:03:14
0.00142512 ریال12:01:16
0.00142512 ریال12:01:15
0.00142177 ریال11:51:17
0.00142286 ریال11:48:12
0.00142402 ریال11:45:15
0.00142286 ریال11:42:16
0.00142402 ریال11:36:13
0.00142235 ریال11:24:12
0.00142432 ریال11:21:14
0.00142589 ریال11:12:15
0.00142549 ریال11:06:12
0.00142543 ریال10:57:11
0.00142517 ریال10:51:16
0.0014248 ریال10:42:12
0.0014269 ریال10:36:13
0.0014336 ریال10:27:12
0.00143265 ریال10:24:11
0.00143057 ریال10:09:12
0.00142824 ریال9:57:14
0.00142306 ریال9:51:12
0.00142412 ریال9:42:12
0.00142731 ریال9:39:13
0.00142633 ریال9:36:12
0.00142731 ریال9:33:13
0.00142508 ریال9:30:18
0.00142633 ریال9:27:12
0.0014251 ریال9:18:11
0.00142283 ریال9:12:11
0.00142308 ریال9:03:13
0.00142607 ریال9:00:20
0.00142667 ریال8:51:12
0.00142651 ریال8:42:11
0.00142977 ریال8:39:11
0.00143018 ریال8:36:12
0.00142918 ریال8:24:11
0.00143027 ریال8:18:12
0.00143108 ریال8:12:12
0.00143345 ریال8:06:14
0.00143312 ریال7:57:11
0.00143501 ریال7:51:11
0.00143585 ریال7:45:12
0.00143639 ریال7:40:18
0.00143639 ریال7:40:18
0.0014368 ریال7:30:14
0.00143524 ریال7:18:12
0.0014337 ریال7:06:13
0.00143305 ریال7:00:25
0.00143398 ریال6:48:12
0.00143971 ریال6:36:12
0.00143806 ریال6:33:11
0.00143847 ریال6:24:11
0.00144007 ریال6:18:12
0.00143959 ریال6:15:12
0.00143992 ریال6:06:14
0.00143978 ریال5:57:12
0.00143989 ریال5:48:12
0.00144122 ریال5:45:12
0.00143991 ریال5:39:11
0.00144088 ریال5:30:14
0.00144283 ریال5:24:12
0.00144254 ریال5:21:14
0.00144486 ریال4:45:11
0.00144233 ریال4:36:12
0.00144171 ریال4:33:12
0.0014383 ریال4:21:13
0.00136939 ریال4:18:10
0.00143631 ریال4:15:11
0.00136939 ریال4:12:11
0.0013705 ریال4:06:13
0.00137322 ریال4:00:22
0.00137085 ریال3:57:11
0.00137322 ریال3:54:11
0.00137165 ریال3:42:12
0.00144101 ریال3:39:11
0.00144144 ریال3:36:11
0.00144246 ریال3:24:11
0.00144325 ریال3:18:11
0.00143964 ریال3:09:12
0.00143566 ریال3:06:12
0.00144062 ریال2:42:12
0.00144173 ریال2:36:14
0.00144103 ریال2:33:11
0.00144325 ریال2:30:15
0.00143953 ریال2:27:10
0.00144325 ریال2:24:11
0.00143953 ریال2:18:12
0.00137593 ریال2:12:11
0.00137381 ریال2:03:12
0.00137176 ریال1:57:12
0.00137483 ریال1:54:10
0.00137491 ریال1:51:12
0.00137483 ریال1:45:12
0.0013694 ریال1:39:12
0.00136819 ریال1:30:16
0.00136665 ریال1:19:11
0.00136951 ریال1:12:12
0.00135593 ریال1:06:12
0.00135494 ریال1:04:12
0.00135403 ریال0:42:11
0.00135143 ریال0:36:11
0.00135164 ریال0:30:13
0.00135281 ریال0:21:11
0.00135248 ریال0:18:10
0.00135281 ریال0:15:11
0.00135248 ریال0:12:11
0.00134928 ریال0:06:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی