شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private

  • نرخ فعلی:0.2491
  • بالاترین قیمت روز:0.2532
  • پایین ترین قیمت روز:0.2484
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2487
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۱۶:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.2485
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین پرایوت / Bitcoin Private در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2491 ریال22:16:16
0.249 ریال22:02:27
0.2491 ریال21:52:18
0.249 ریال21:50:27
0.2491 ریال21:48:21
0.249 ریال21:42:21
0.2489 ریال21:40:26
0.249 ریال21:32:24
0.2488 ریال21:22:22
0.2489 ریال21:14:21
0.249 ریال21:12:21
0.2489 ریال21:02:23
0.249 ریال20:38:21
0.2488 ریال20:04:19
0.2487 ریال19:56:24
0.2486 ریال19:54:18
0.2484 ریال19:52:23
0.2485 ریال19:48:20
0.2486 ریال19:46:15
0.2487 ریال19:44:15
0.2486 ریال19:42:22
0.2488 ریال19:36:22
0.2489 ریال19:34:17
0.2488 ریال19:32:24
0.2487 ریال19:28:24
0.2488 ریال19:22:22
0.249 ریال19:20:24
0.2489 ریال19:18:17
0.2491 ریال19:16:18
0.249 ریال19:10:22
0.2491 ریال19:08:16
0.2492 ریال18:58:19
0.2491 ریال18:48:17
0.249 ریال18:44:17
0.2491 ریال18:42:18
0.249 ریال18:40:19
0.2491 ریال18:38:18
0.249 ریال18:36:21
0.2493 ریال18:32:26
0.249 ریال18:30:27
0.2494 ریال18:28:19
0.2491 ریال18:26:17
0.249 ریال18:20:21
0.2489 ریال18:18:16
0.249 ریال18:16:19
0.2489 ریال18:14:19
0.249 ریال18:12:24
0.2491 ریال18:08:17
0.2492 ریال18:04:20
0.2491 ریال18:02:29
0.2493 ریال17:56:18
0.2492 ریال17:54:17
0.2493 ریال17:52:15
0.2492 ریال17:48:20
0.249 ریال17:46:18
0.2491 ریال17:44:14
0.2492 ریال17:42:17
0.2493 ریال17:40:20
0.2492 ریال17:38:17
0.2494 ریال17:36:17
0.2492 ریال17:34:16
0.2493 ریال17:26:21
0.2494 ریال17:24:23
0.249 ریال17:20:31
0.2491 ریال17:18:17
0.2492 ریال17:16:18
0.2491 ریال17:14:23
0.2492 ریال17:12:19
0.2491 ریال17:08:15
0.2492 ریال17:06:16
0.2491 ریال17:04:25
0.2492 ریال17:00:49
0.2489 ریال16:58:18
0.2492 ریال16:56:18
0.2491 ریال16:54:17
0.2523 ریال16:52:21
0.2522 ریال16:46:17
0.2526 ریال16:44:15
0.2527 ریال16:42:17
0.2526 ریال16:40:22
0.2527 ریال16:38:18
0.2526 ریال16:32:21
0.2525 ریال16:26:15
0.2494 ریال16:24:18
0.2495 ریال16:18:21
0.2496 ریال16:14:16
0.2497 ریال16:12:19
0.2496 ریال16:10:20
0.2498 ریال16:08:15
0.2497 ریال16:02:22
0.2498 ریال16:00:42
0.2497 ریال15:58:15
0.2498 ریال15:56:21
0.2497 ریال15:48:14
0.2498 ریال15:42:19
0.2497 ریال15:32:20
0.2498 ریال15:30:26
0.2497 ریال15:24:18
0.2498 ریال15:22:17
0.2497 ریال15:12:19
0.2498 ریال15:11:50
0.2498 ریال15:11:46
0.2499 ریال15:11:33
0.2499 ریال15:11:27
0.2499 ریال15:10:40
0.2497 ریال15:02:24
0.2496 ریال15:00:51
0.2497 ریال14:58:19
0.2496 ریال14:56:16
0.2497 ریال14:48:16
0.2496 ریال14:46:15
0.2497 ریال14:34:16
0.2528 ریال14:26:16
0.2529 ریال14:22:15
0.253 ریال14:18:16
0.2529 ریال14:08:19
0.2528 ریال14:06:19
0.253 ریال14:04:18
0.2529 ریال14:02:22
0.253 ریال14:00:50
0.2531 ریال13:38:19
0.253 ریال13:34:18
0.2532 ریال13:28:18
0.25 ریال13:26:19
0.2499 ریال13:16:21
0.25 ریال13:14:19
0.2501 ریال13:12:21
0.25 ریال13:10:22
0.2501 ریال13:08:16
0.2502 ریال12:58:19
0.2501 ریال12:54:18
0.2503 ریال12:50:35
0.25 ریال12:44:15
0.2501 ریال12:36:21
0.2502 ریال12:30:31
0.2504 ریال12:18:17
0.2503 ریال12:14:16
0.2504 ریال12:06:17
0.2506 ریال11:56:19
0.2508 ریال11:52:17
0.2507 ریال11:50:25
0.2504 ریال11:48:14
0.2505 ریال11:44:15
0.2504 ریال11:42:19
0.2506 ریال11:40:25
0.2504 ریال11:38:20
0.2507 ریال11:32:23
0.2506 ریال11:26:17
0.2505 ریال11:20:21
0.2506 ریال11:18:14
0.2505 ریال11:14:17
0.2504 ریال11:12:17
0.2506 ریال11:06:21
0.2507 ریال11:04:19
0.2506 ریال11:02:23
0.2507 ریال11:00:44
0.2506 ریال10:58:17
0.2505 ریال10:56:17
0.2506 ریال10:52:15
0.2504 ریال10:44:18
0.25 ریال10:38:15
0.2501 ریال10:34:16
0.2502 ریال10:24:17
0.2501 ریال10:22:15
0.2503 ریال10:20:19
0.2502 ریال10:18:14
0.2503 ریال10:16:18
0.2502 ریال10:04:15
0.2503 ریال10:02:17
0.2501 ریال10:00:32
0.2503 ریال9:58:14
0.2501 ریال9:30:30
0.2502 ریال9:28:19
0.25 ریال9:18:12
0.2499 ریال9:10:20
0.25 ریال9:08:17
0.2498 ریال8:42:17
0.2497 ریال8:40:21
0.2498 ریال8:22:14
0.2487 ریال8:14:15
0.2488 ریال8:12:14
0.2487 ریال8:08:14
0.2488 ریال8:06:13
0.2487 ریال7:03:27
0.2487 ریال7:03:26
0.2488 ریال6:58:15
0.2487 ریال6:40:18
0.2488 ریال6:38:14
0.2487 ریال6:36:16
0.2488 ریال6:22:17
0.2489 ریال6:20:29
0.2488 ریال6:18:17
0.2489 ریال6:00:35
0.2488 ریال5:56:18
0.2489 ریال5:52:15
0.2487 ریال5:38:16
0.2486 ریال5:36:17
0.2487 ریال5:28:14
0.2486 ریال5:26:15
0.2487 ریال5:22:16
0.2486 ریال5:14:14
0.2487 ریال5:04:13
0.2486 ریال5:02:15
0.2487 ریال5:00:30
0.2486 ریال4:56:17
0.2487 ریال4:32:14
0.2488 ریال4:24:12
0.2487 ریال4:10:15
0.2488 ریال4:08:15
0.2487 ریال2:44:11
0.2488 ریال2:42:15
0.2487 ریال1:32:15
0.2486 ریال1:30:17
0.2487 ریال0:12:15
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات