شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bitcoin Incognito

  • نرخ فعلی:0.0179607
  • بالاترین قیمت روز:0.0185214
  • پایین ترین قیمت روز:0.0163857
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0173688
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۸:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.0173752
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0006

نمودار کندل استیک Bitcoin Incognito در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin Incognito در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0179607 ریال8:48:10
0.0179759 ریال8:39:10
0.0179906 ریال8:33:10
0.017969 ریال8:27:11
0.0179704 ریال8:11:12
0.0179438 ریال8:09:10
0.0179816 ریال7:57:11
0.0180162 ریال7:48:11
0.0184756 ریال7:44:10
0.0184579 ریال7:41:52
0.0184579 ریال7:41:51
0.0184579 ریال7:41:51
0.018519 ریال7:30:15
0.0185214 ریال7:24:11
0.0184687 ریال7:18:11
0.0184997 ریال7:15:13
0.0184485 ریال7:06:11
0.0184338 ریال7:00:27
0.0183741 ریال6:57:11
0.0184338 ریال6:54:12
0.0183741 ریال6:51:12
0.018418 ریال6:45:11
0.0184913 ریال6:33:12
0.0183862 ریال6:24:18
0.0184166 ریال6:20:12
0.0184229 ریال6:18:13
0.0184166 ریال6:14:11
0.0184229 ریال6:09:11
0.0184184 ریال6:00:35
0.0184203 ریال5:53:12
0.0184802 ریال5:47:13
0.0184066 ریال5:44:11
0.0184802 ریال5:41:13
0.0184066 ریال5:36:11
0.0184129 ریال5:29:11
0.0179586 ریال5:24:11
0.0179852 ریال5:21:13
0.0179761 ریال5:11:12
0.0179875 ریال5:06:11
0.0181234 ریال5:00:20
0.0181014 ریال4:57:11
0.0181234 ریال4:53:11
0.0181014 ریال4:50:12
0.0181347 ریال4:45:25
0.0180029 ریال4:33:16
0.0178618 ریال4:27:14
0.0178665 ریال4:21:12
0.0178345 ریال4:15:11
0.0183449 ریال4:12:10
0.0178345 ریال4:09:11
0.0183521 ریال3:57:14
0.0183202 ریال3:50:14
0.0183416 ریال3:41:19
0.017854 ریال3:35:13
0.0178788 ریال3:32:11
0.0178839 ریال3:27:12
0.0178457 ریال3:18:13
0.0163857 ریال3:08:11
0.0166454 ریال3:05:11
0.0164943 ریال3:00:35
0.0164062 ریال2:47:11
0.0166586 ریال2:38:22
0.0165708 ریال2:35:18
0.0165497 ریال2:30:20
0.0165708 ریال2:24:12
0.0165885 ریال2:18:12
0.0166082 ریال2:15:14
0.016543 ریال2:03:16
0.016611 ریال1:59:12
0.0166362 ریال1:50:16
0.0177143 ریال1:44:11
0.0177735 ریال1:39:13
0.0176987 ریال1:35:12
0.0177735 ریال1:33:12
0.0177122 ریال1:24:10
0.0176041 ریال1:12:10
0.0174878 ریال1:05:17
0.0174901 ریال0:57:12
0.0173971 ریال0:51:12
0.0174427 ریال0:45:12
0.0173554 ریال0:36:12
0.0173539 ریال0:33:12
0.0174414 ریال0:24:11
0.0172824 ریال0:18:10
0.0174046 ریال0:15:11
0.0173688 ریال0:09:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی