شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bitcoin Cash SV [IOU]

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 23.64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 74.64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.89%
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی