شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bitcoin Adult

  • نرخ فعلی:0.00027151
  • بالاترین قیمت روز:0.00034287
  • پایین ترین قیمت روز:0.00026986
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00026986
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۳
  • نرخ روز گذشته:0.00027128
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک Bitcoin Adult در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin Adult در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00027151 ریال20:52:13
0.00027156 ریال20:46:14
0.00027180 ریال20:36:13
0.00027198 ریال20:22:12
0.00027187 ریال20:14:12
0.00027180 ریال20:12:13
0.00027187 ریال20:08:13
0.00027180 ریال20:04:14
0.00027174 ریال19:58:12
0.00027151 ریال19:50:15
0.00033915 ریال19:46:12
0.00027155 ریال19:36:13
0.00027139 ریال19:34:13
0.00027152 ریال19:32:13
0.00027139 ریال19:28:13
0.00027150 ریال19:22:13
0.00027169 ریال19:20:15
0.00027150 ریال19:18:13
0.00027169 ریال19:12:12
0.00027158 ریال19:04:15
0.00027168 ریال19:00:24
0.00027192 ریال18:58:12
0.00027168 ریال18:56:12
0.00027192 ریال17:34:13
0.00027189 ریال17:30:17
0.00027181 ریال17:22:12
0.00027133 ریال17:16:13
0.00027166 ریال17:12:11
0.00027133 ریال17:10:15
0.00027166 ریال17:06:14
0.00027175 ریال17:02:15
0.00027152 ریال16:52:12
0.00027122 ریال16:46:13
0.00027158 ریال16:08:13
0.00027078 ریال15:34:14
0.00027140 ریال15:20:14
0.00027158 ریال15:14:12
0.00027138 ریال15:08:12
0.00027128 ریال15:06:13
0.00027138 ریال15:04:13
0.00027128 ریال15:00:25
0.00027166 ریال14:50:14
0.00027130 ریال14:46:12
0.00027211 ریال14:16:14
0.00027222 ریال14:02:15
0.00027149 ریال13:36:11
0.00027168 ریال13:34:14
0.00027205 ریال13:26:13
0.00027169 ریال13:20:14
0.00027175 ریال13:08:13
0.00027115 ریال12:58:13
0.00027132 ریال12:12:12
0.00027162 ریال12:03:14
0.00027145 ریال12:01:17
0.00027145 ریال12:01:16
0.00027081 ریال11:51:17
0.00027102 ریال11:48:12
0.00027124 ریال11:45:16
0.00027102 ریال11:42:16
0.00027124 ریال11:36:14
0.00027093 ریال11:24:12
0.00027130 ریال11:21:14
0.00027160 ریال11:12:15
0.00027152 ریال11:06:12
0.00027151 ریال10:57:11
0.00027146 ریال10:51:16
0.00027139 ریال10:42:12
0.00027179 ریال10:36:13
0.00027307 ریال10:27:12
0.00027289 ریال10:24:11
0.00027249 ریال10:09:12
0.00027205 ریال9:57:14
0.00027106 ریال9:51:12
0.00027126 ریال9:42:12
0.00027187 ریال9:39:13
0.00027168 ریال9:36:12
0.00027187 ریال9:33:13
0.00027144 ریال9:30:19
0.00027168 ریال9:27:12
0.00027145 ریال9:18:11
0.00027101 ریال9:12:11
0.00027106 ریال9:03:13
0.00027163 ریال9:00:20
0.00027175 ریال8:51:13
0.00027172 ریال8:42:11
0.00027234 ریال8:39:11
0.00027242 ریال8:36:12
0.00027223 ریال8:24:11
0.00027243 ریال8:18:12
0.00027259 ریال8:12:12
0.00027304 ریال8:06:14
0.00027298 ریال7:57:11
0.00027334 ریال7:51:11
0.00027350 ریال7:45:12
0.00027360 ریال7:40:18
0.00027360 ریال7:40:18
0.00027368 ریال7:30:14
0.00027338 ریال7:18:12
0.00027309 ریال7:06:13
0.00034120 ریال7:00:25
0.00034142 ریال6:48:12
0.00034279 ریال6:36:12
0.00034240 ریال6:33:11
0.00034249 ریال6:24:11
0.00034287 ریال6:18:12
0.00034276 ریال6:15:12
0.00034284 ریال6:06:14
0.00027424 ریال5:57:12
0.00027426 ریال5:48:12
0.00027452 ریال5:45:12
0.00027427 ریال5:39:11
0.00027445 ریال5:30:14
0.00027483 ریال5:24:12
0.00027477 ریال5:21:14
0.00027521 ریال4:45:11
0.00027473 ریال4:36:12
0.00027461 ریال4:33:12
0.00027396 ریال4:21:13
0.00027388 ریال4:18:10
0.00027358 ریال4:15:11
0.00027388 ریال4:12:11
0.00027410 ریال4:06:13
0.00027464 ریال4:00:23
0.00027417 ریال3:57:11
0.00027464 ریال3:54:11
0.00027433 ریال3:42:12
0.00027448 ریال3:39:11
0.00027456 ریال3:36:11
0.00027476 ریال3:24:11
0.00027491 ریال3:18:12
0.00027422 ریال3:09:12
0.00027346 ریال3:06:12
0.00027440 ریال2:42:12
0.00027462 ریال2:36:14
0.00027448 ریال2:33:11
0.00027491 ریال2:30:15
0.00027420 ریال2:27:10
0.00027491 ریال2:24:11
0.00027420 ریال2:18:12
0.00027519 ریال2:12:11
0.00027476 ریال2:03:12
0.00027435 ریال1:57:12
0.00027497 ریال1:54:10
0.00027498 ریال1:51:12
0.00027497 ریال1:45:12
0.00027388 ریال1:39:12
0.00027364 ریال1:30:16
0.00027333 ریال1:19:11
0.00027390 ریال1:12:12
0.00027119 ریال1:06:12
0.00027099 ریال1:04:12
0.00027081 ریال0:42:11
0.00027029 ریال0:36:11
0.00027033 ریال0:30:13
0.00027056 ریال0:21:11
0.00027050 ریال0:18:10
0.00027056 ریال0:15:11
0.00027050 ریال0:12:11
0.00026986 ریال0:06:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی