شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bitcoin 2

  • نرخ فعلی:0.946919
  • بالاترین قیمت روز:1.00474
  • پایین ترین قیمت روز:0.899868
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.77%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.0047
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۴۲:۱۰
  • نرخ روز گذشته:1.00467
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0578

نمودار کندل استیک Bitcoin 2 در روز جاری

نمودار کندل استیک Bitcoin 2 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.946919 ریال19:42:10
0.945991 ریال19:38:09
0.945358 ریال19:27:09
0.946017 ریال19:18:09
0.947463 ریال19:08:09
0.945937 ریال19:05:09
0.945218 ریال18:57:09
0.946661 ریال18:51:10
0.946769 ریال18:48:09
0.944533 ریال18:35:10
0.943724 ریال18:32:10
0.944278 ریال18:29:08
0.943724 ریال18:23:09
0.943249 ریال18:20:10
0.942419 ریال18:08:09
0.942861 ریال18:02:10
0.945223 ریال17:56:10
0.947464 ریال17:50:11
0.947121 ریال17:44:08
0.946928 ریال17:35:10
0.947205 ریال17:32:09
0.946886 ریال17:26:10
0.947489 ریال17:20:10
0.936755 ریال17:14:09
0.936763 ریال17:11:11
0.942049 ریال16:51:10
0.941496 ریال16:41:10
0.944095 ریال16:35:10
0.942994 ریال16:27:08
0.950434 ریال16:23:09
0.947192 ریال16:20:10
0.950434 ریال16:14:10
0.947192 ریال16:08:09
0.947641 ریال16:02:09
0.946418 ریال15:59:09
0.947926 ریال15:50:10
0.948937 ریال15:41:10
0.942626 ریال15:35:10
0.942161 ریال15:32:10
0.940732 ریال15:26:09
0.940763 ریال15:20:10
0.945323 ریال15:14:09
0.924436 ریال15:05:09
0.924306 ریال14:59:09
0.927185 ریال14:48:09
0.926687 ریال14:44:09
0.92503 ریال14:39:09
0.926571 ریال14:11:09
0.92461 ریال14:08:09
0.925314 ریال14:05:09
0.92461 ریال14:03:09
0.918207 ریال13:56:11
0.925314 ریال13:53:09
0.915632 ریال13:44:09
0.914149 ریال13:38:08
0.914799 ریال13:35:09
0.914149 ریال13:32:10
0.9151 ریال13:23:09
0.914854 ریال13:18:09
0.915266 ریال13:11:10
0.916364 ریال13:05:09
0.914574 ریال12:59:09
0.909366 ریال12:50:11
0.910282 ریال12:47:08
0.911808 ریال12:38:09
0.910939 ریال12:32:10
0.913434 ریال12:23:09
0.909542 ریال12:20:10
0.909342 ریال12:11:10
0.908811 ریال12:05:11
0.908746 ریال11:59:09
0.909423 ریال11:50:11
0.908452 ریال11:41:11
0.906714 ریال11:38:10
0.907444 ریال11:35:11
0.906683 ریال11:23:09
0.902326 ریال11:20:11
0.901339 ریال11:11:10
0.901286 ریال11:06:09
0.906666 ریال10:56:10
0.908243 ریال10:50:11
0.909842 ریال10:41:10
0.908589 ریال10:32:10
0.909701 ریال10:26:11
0.910825 ریال10:20:11
0.911552 ریال10:17:09
0.908232 ریال10:05:09
0.907643 ریال9:59:09
0.908273 ریال9:47:09
0.909447 ریال9:41:10
0.909652 ریال9:38:08
0.909711 ریال9:32:09
0.909652 ریال9:29:08
0.911399 ریال9:23:09
0.90621 ریال9:17:09
0.904283 ریال9:14:10
0.904703 ریال9:11:09
0.904283 ریال9:08:09
0.904703 ریال9:02:09
0.900642 ریال8:50:10
0.900759 ریال8:44:08
0.901559 ریال8:41:09
0.901216 ریال8:32:09
0.902275 ریال8:23:08
0.905241 ریال8:17:08
0.91094 ریال8:14:09
0.911519 ریال8:05:08
0.916725 ریال7:56:09
0.920629 ریال7:47:08
0.920243 ریال7:41:43
0.922357 ریال7:38:09
0.922846 ریال7:32:09
0.923068 ریال7:23:08
0.923209 ریال7:17:08
0.92481 ریال7:14:10
0.924922 ریال7:02:10
0.903419 ریال6:56:10
0.899868 ریال6:50:10
0.912354 ریال6:41:09
0.914821 ریال6:38:08
0.915367 ریال6:35:10
0.91601 ریال6:23:08
0.915012 ریال6:11:09
0.915484 ریال6:02:11
0.914743 ریال5:56:10
0.915447 ریال5:47:09
0.916446 ریال5:41:10
0.916932 ریال5:35:10
0.918377 ریال5:32:10
0.913926 ریال5:23:08
0.914328 ریال5:20:10
0.911636 ریال5:14:09
0.914465 ریال5:05:08
0.915133 ریال4:56:09
0.914463 ریال4:50:10
0.915367 ریال4:41:09
0.939871 ریال4:38:09
0.938292 ریال4:32:09
0.939638 ریال4:23:09
0.966565 ریال4:20:09
0.966761 ریال4:17:08
0.966565 ریال4:11:08
0.969229 ریال4:05:08
0.954824 ریال3:59:08
0.952468 ریال3:50:10
0.952794 ریال3:41:09
0.95439 ریال3:38:08
0.954444 ریال3:29:08
0.953614 ریال3:23:08
0.952817 ریال3:20:09
0.954579 ریال3:14:08
0.953323 ریال3:05:09
0.952657 ریال2:59:08
0.95329 ریال2:50:09
0.954076 ریال2:41:09
0.953708 ریال2:38:08
0.954092 ریال2:35:10
0.953708 ریال2:32:08
0.953979 ریال2:26:08
0.95455 ریال2:17:08
0.954752 ریال2:11:09
0.954375 ریال2:05:08
0.954587 ریال1:59:08
0.959884 ریال1:53:08
0.958528 ریال1:44:08
0.980339 ریال1:41:09
0.979698 ریال1:35:09
0.979491 ریال1:29:09
0.979031 ریال1:20:10
0.978585 ریال1:11:10
0.97858 ریال1:05:08
0.978586 ریال0:59:08
0.978579 ریال0:50:10
0.978848 ریال0:41:09
1.00291 ریال0:38:09
0.979717 ریال0:35:10
1.00473 ریال0:26:09
1.00474 ریال0:17:08
1.00455 ریال0:11:10
1.0047 ریال0:05:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی