شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:9495.2
  • بالاترین قیمت روز:9552
  • پایین ترین قیمت روز:9469.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:37.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,531.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۹:۱۰
  • نرخ روز گذشته:9,525.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.32%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:30.7

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,495.2 ریال7:29:10
9,497 ریال7:28:10
9,501.4 ریال7:27:10
9,502.4 ریال7:26:10
9,503 ریال7:25:10
9,508.5 ریال7:24:09
9,506.3 ریال7:23:10
9,509.1 ریال7:22:11
9,509 ریال7:21:10
9,507.9 ریال7:20:10
9,506.6 ریال7:19:09
9,502.8 ریال7:18:10
9,504.5 ریال7:17:10
9,502.8 ریال7:16:10
9,502.3 ریال7:15:10
9,500.7 ریال7:14:10
9,499.7 ریال7:13:09
9,502.7 ریال7:12:10
9,501.2 ریال7:11:09
9,501.7 ریال7:10:10
9,503 ریال7:09:09
9,503.7 ریال7:07:11
9,499.5 ریال7:06:10
9,499.9 ریال7:05:10
9,502.8 ریال7:04:09
9,501.5 ریال7:03:10
9,496 ریال7:02:13
9,492.5 ریال7:01:11
9,495.5 ریال7:00:16
9,489.7 ریال6:59:10
9,486.1 ریال6:58:10
9,490.6 ریال6:57:10
9,491.8 ریال6:56:10
9,499.1 ریال6:55:09
9,498.7 ریال6:54:11
9,501.9 ریال6:53:09
9,505.1 ریال6:52:10
9,499.5 ریال6:51:09
9,500.2 ریال6:50:13
9,501.2 ریال6:49:09
9,498.4 ریال6:48:10
9,495.3 ریال6:47:10
9,490.2 ریال6:46:09
9,491.9 ریال6:45:12
9,497.2 ریال6:44:09
9,491.3 ریال6:43:10
9,493.2 ریال6:42:11
9,491.4 ریال6:41:09
9,491 ریال6:40:11
9,485.2 ریال6:39:09
9,493.4 ریال6:38:10
9,502.7 ریال6:37:11
9,503.4 ریال6:36:10
9,506.3 ریال6:35:11
9,509.4 ریال6:34:10
9,512.5 ریال6:33:11
9,513.1 ریال6:32:10
9,514.1 ریال6:31:10
9,507.2 ریال6:30:12
9,507.6 ریال6:29:09
9,510.1 ریال6:28:09
9,509.6 ریال6:27:10
9,507.1 ریال6:26:09
9,508.1 ریال6:25:09
9,507 ریال6:24:09
9,503.3 ریال6:23:11
9,502.6 ریال6:22:09
9,503.2 ریال6:21:10
9,502.3 ریال6:20:10
9,501.6 ریال6:19:10
9,510.6 ریال6:18:09
9,509.3 ریال6:17:09
9,509.9 ریال6:16:09
9,509.8 ریال6:15:09
9,510 ریال6:14:08
9,506.7 ریال6:13:09
9,502.7 ریال6:12:10
9,504.6 ریال6:11:11
9,504.7 ریال6:10:10
9,503.5 ریال6:09:09
9,502.4 ریال6:08:09
9,502.2 ریال6:07:10
9,501.8 ریال6:06:10
9,502 ریال6:05:10
9,503.2 ریال6:04:10
9,501.4 ریال6:03:11
9,504.9 ریال6:02:11
9,502.4 ریال6:01:11
9,501.7 ریال6:00:17
9,503.2 ریال5:59:10
9,506.9 ریال5:58:09
9,507 ریال5:57:09
9,506.9 ریال5:56:10
9,508.7 ریال5:55:09
9,512.7 ریال5:54:09
9,512.2 ریال5:53:09
9,513.6 ریال5:52:09
9,514.9 ریال5:51:39
9,508.6 ریال5:50:11
9,511.2 ریال5:49:09
9,516.5 ریال5:48:09
9,515.4 ریال5:47:10
9,515 ریال5:46:10
9,515.1 ریال5:45:09
9,518.4 ریال5:44:10
9,516.4 ریال5:43:09
9,518.5 ریال5:42:10
9,521.2 ریال5:41:10
9,521.6 ریال5:40:10
9,521 ریال5:39:09
9,523.4 ریال5:38:09
9,523.6 ریال5:37:09
9,528.1 ریال5:36:09
9,527.2 ریال5:35:10
9,528 ریال5:34:09
9,530.2 ریال5:33:10
9,529.2 ریال5:32:09
9,528.1 ریال5:31:10
9,530.4 ریال5:30:11
9,529.6 ریال5:29:09
9,530.1 ریال5:28:09
9,529 ریال5:27:09
9,531.1 ریال5:26:09
9,527.8 ریال5:25:09
9,525 ریال5:24:09
9,524.9 ریال5:23:08
9,520 ریال5:22:09
9,520.3 ریال5:21:09
9,525.3 ریال5:19:08
9,522.9 ریال5:18:09
9,519.9 ریال5:17:09
9,521.3 ریال5:16:09
9,519.3 ریال5:15:09
9,513.9 ریال5:14:09
9,511.6 ریال5:13:09
9,508 ریال5:12:10
9,510.9 ریال5:11:09
9,528.1 ریال5:10:09
9,532 ریال5:09:08
9,531.4 ریال5:07:09
9,531.9 ریال5:06:09
9,531.2 ریال5:05:08
9,530 ریال5:03:09
9,531.7 ریال5:02:09
9,527.3 ریال5:01:09
9,526.4 ریال5:00:12
9,525.7 ریال4:59:08
9,528.1 ریال4:58:08
9,529.9 ریال4:57:08
9,530.4 ریال4:56:08
9,529.9 ریال4:55:08
9,530.3 ریال4:54:08
9,538 ریال4:53:08
9,531.8 ریال4:52:09
9,531.3 ریال4:51:08
9,535.7 ریال4:50:10
9,533.9 ریال4:49:08
9,523.6 ریال4:48:09
9,525.8 ریال4:47:08
9,525.6 ریال4:46:09
9,526.1 ریال4:45:08
9,526.3 ریال4:44:09
9,533.4 ریال4:43:09
9,526.1 ریال4:42:09
9,517.1 ریال4:41:08
9,512.9 ریال4:40:09
9,509.3 ریال4:39:08
9,508.7 ریال4:38:09
9,511.9 ریال4:37:08
9,515.5 ریال4:36:08
9,515.8 ریال4:35:09
9,513 ریال4:34:09
9,504.5 ریال4:33:08
9,510.2 ریال4:32:09
9,522.5 ریال4:31:10
9,530.1 ریال4:30:10
9,529.9 ریال4:29:08
9,519.7 ریال4:28:09
9,515.3 ریال4:27:08
9,519.2 ریال4:26:08
9,524 ریال4:25:08
9,528.4 ریال4:24:09
9,532.7 ریال4:23:07
9,521.9 ریال4:22:08
9,523.2 ریال4:21:09
9,525.9 ریال4:20:08
9,527.2 ریال4:19:07
9,515.1 ریال4:18:08
9,516.2 ریال4:17:08
9,513.4 ریال4:16:08
9,512.1 ریال4:15:09
9,513 ریال4:14:08
9,514.2 ریال4:13:08
9,513.3 ریال4:12:08
9,518.4 ریال4:11:08
9,519.1 ریال4:10:09
9,518.2 ریال4:09:08
9,515 ریال4:08:09
9,517.4 ریال4:07:08
9,513.8 ریال4:06:08
9,519.9 ریال4:05:09
9,516.8 ریال4:04:08
9,512.2 ریال4:03:08
9,509.4 ریال4:02:09
9,510.2 ریال4:01:08
9,509.8 ریال4:00:13
9,510 ریال3:59:07
9,507.6 ریال3:58:09
9,495.7 ریال3:57:08
9,492 ریال3:56:09
9,484.9 ریال3:55:08
9,479.2 ریال3:54:07
9,487.1 ریال3:53:08
9,484.5 ریال3:52:07
9,485.9 ریال3:51:08
9,484.7 ریال3:50:09
9,490.5 ریال3:49:07
9,492.3 ریال3:48:07
9,492.4 ریال3:47:07
9,491.7 ریال3:46:08
9,486.4 ریال3:45:08
9,480.5 ریال3:44:07
9,477.8 ریال3:43:08
9,469.2 ریال3:42:08
9,483.6 ریال3:41:08
9,486.9 ریال3:40:07
9,484.4 ریال3:39:07
9,485.1 ریال3:38:08
9,488.5 ریال3:37:07
9,488.1 ریال3:36:08
9,492.4 ریال3:35:07
9,490.4 ریال3:34:07
9,488.1 ریال3:33:08
9,491.7 ریال3:32:08
9,498.3 ریال3:31:08
9,493.3 ریال3:30:09
9,488.5 ریال3:29:07
9,490.7 ریال3:28:07
9,489.4 ریال3:27:08
9,487.6 ریال3:26:08
9,479.2 ریال3:25:07
9,472.1 ریال3:24:07
9,484.4 ریال3:23:07
9,521.5 ریال3:22:08
9,527.2 ریال3:21:08
9,530.8 ریال3:20:08
9,530.6 ریال3:19:07
9,529.9 ریال3:18:08
9,530.1 ریال3:17:07
9,529.2 ریال3:16:07
9,532.4 ریال3:15:08
9,532.5 ریال3:14:08
9,532.3 ریال3:13:07
9,530.3 ریال3:12:07
9,523.9 ریال3:11:08
9,524 ریال3:10:08
9,523.4 ریال3:09:07
9,513.5 ریال3:08:07
9,512.8 ریال3:07:08
9,508.9 ریال3:06:08
9,506.5 ریال3:05:07
9,506.7 ریال3:04:07
9,508.2 ریال3:03:08
9,509.6 ریال3:02:09
9,514.9 ریال3:01:07
9,522.4 ریال3:00:13
9,521.9 ریال2:59:07
9,524.9 ریال2:58:07
9,527.5 ریال2:57:08
9,530.1 ریال2:56:07
9,532.3 ریال2:54:07
9,531.7 ریال2:53:07
9,530.8 ریال2:52:07
9,529.3 ریال2:51:07
9,529.2 ریال2:50:08
9,526.8 ریال2:49:07
9,520 ریال2:47:07
9,552 ریال2:46:07
9,549.8 ریال2:45:07
9,548.7 ریال2:44:07
9,548.1 ریال2:43:07
9,546.5 ریال2:42:08
9,547.9 ریال2:41:09
9,543.7 ریال2:40:08
9,545.7 ریال2:39:07
9,545.2 ریال2:38:07
9,541.6 ریال2:37:07
9,540.1 ریال2:36:07
9,542.9 ریال2:35:07
9,539.1 ریال2:34:07
9,541.7 ریال2:33:07
9,542.3 ریال2:32:07
9,527.5 ریال2:31:07
9,525.6 ریال2:30:09
9,526.1 ریال2:29:06
9,527.1 ریال2:28:06
9,526.7 ریال2:27:07
9,526.9 ریال2:26:07
9,534.5 ریال2:25:07
9,535.4 ریال2:24:06
9,535.3 ریال2:23:07
9,535.1 ریال2:22:07
9,533.9 ریال2:21:07
9,533.6 ریال2:20:07
9,535.3 ریال2:19:06
9,531.7 ریال2:18:07
9,528.4 ریال2:17:06
9,548.3 ریال2:16:06
9,549.1 ریال2:15:07
9,549.6 ریال2:14:07
9,548.4 ریال2:13:06
9,541.8 ریال2:12:07
9,540.7 ریال2:11:07
9,539.2 ریال2:10:07
9,539.6 ریال2:09:07
9,538.9 ریال2:08:07
9,538.2 ریال2:07:07
9,536.9 ریال2:06:07
9,535.2 ریال2:05:07
9,532.9 ریال2:04:07
9,535.7 ریال2:02:08
9,533.6 ریال2:01:08
9,532.8 ریال2:00:12
9,529.8 ریال1:59:06
9,528.3 ریال1:58:08
9,528.1 ریال1:57:06
9,527.7 ریال1:56:07
9,524.7 ریال1:55:07
9,522.7 ریال1:54:06
9,522 ریال1:53:07
9,521.1 ریال1:52:06
9,520 ریال1:51:06
9,517.6 ریال1:50:07
9,517.2 ریال1:49:06
9,518.4 ریال1:48:07
9,516 ریال1:47:06
9,518.5 ریال1:46:07
9,522.1 ریال1:45:07
9,521 ریال1:44:06
9,520.8 ریال1:43:06
9,520.5 ریال1:42:06
9,521.5 ریال1:41:06
9,521.3 ریال1:40:07
9,521.5 ریال1:39:06
9,523.3 ریال1:38:06
9,522.1 ریال1:37:06
9,520.6 ریال1:36:06
9,517.3 ریال1:35:06
9,517.6 ریال1:34:06
9,516.2 ریال1:33:07
9,516.3 ریال1:32:07
9,517.6 ریال1:31:06
9,524.7 ریال1:30:08
9,522.9 ریال1:29:06
9,521.9 ریال1:28:07
9,519.8 ریال1:27:07
9,519.3 ریال1:26:06
9,505.6 ریال1:25:06
9,494.2 ریال1:24:06
9,493.9 ریال1:23:06
9,494.6 ریال1:22:07
9,494.8 ریال1:21:06
9,495.2 ریال1:20:07
9,495 ریال1:19:05
9,496.3 ریال1:18:05
9,497.6 ریال1:17:06
9,498.7 ریال1:16:06
9,498.3 ریال1:15:06
9,499 ریال1:14:06
9,499.2 ریال1:13:06
9,497.4 ریال1:12:07
9,498.5 ریال1:10:07
9,498.4 ریال1:09:06
9,499.2 ریال1:08:06
9,497.1 ریال1:07:05
9,496.3 ریال1:06:06
9,494.1 ریال1:05:06
9,493.6 ریال1:04:06
9,493.3 ریال1:03:06
9,493.4 ریال1:02:06
9,494 ریال1:01:07
9,492.9 ریال1:00:09
9,494.2 ریال0:59:05
9,491.9 ریال0:58:06
9,492.5 ریال0:57:06
9,489.6 ریال0:56:07
9,481.2 ریال0:55:06
9,480.7 ریال0:54:06
9,480.9 ریال0:53:06
9,491.4 ریال0:52:06
9,491.8 ریال0:51:06
9,490.6 ریال0:50:06
9,490.5 ریال0:49:06
9,487.8 ریال0:48:06
9,479.8 ریال0:47:06
9,474.5 ریال0:46:06
9,477.6 ریال0:45:06
9,482.6 ریال0:43:06
9,500.4 ریال0:42:06
9,501.1 ریال0:41:05
9,501.3 ریال0:40:06
9,501 ریال0:39:06
9,502 ریال0:38:06
9,500.9 ریال0:37:06
9,504 ریال0:36:07
9,502.3 ریال0:35:06
9,507.2 ریال0:33:06
9,506.3 ریال0:32:06
9,507.9 ریال0:31:06
9,512.7 ریال0:30:07
9,525.3 ریال0:28:06
9,524.1 ریال0:27:06
9,529.5 ریال0:26:06
9,524.3 ریال0:25:07
9,525.3 ریال0:24:05
9,526.5 ریال0:23:06
9,527.1 ریال0:22:05
9,529.8 ریال0:21:06
9,528.7 ریال0:20:06
9,529.2 ریال0:19:05
9,525.8 ریال0:18:06
9,521.3 ریال0:17:05
9,522.6 ریال0:16:05
9,522.7 ریال0:15:05
9,521.4 ریال0:14:05
9,518.8 ریال0:13:05
9,523.2 ریال0:12:06
9,525 ریال0:11:05
9,527.4 ریال0:10:06
9,524.6 ریال0:09:05
9,521 ریال0:08:06
9,519.4 ریال0:07:05
9,520.2 ریال0:06:06
9,531.8 ریال0:05:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی