شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:6630.6
  • بالاترین قیمت روز:6708.4
  • پایین ترین قیمت روز:6176.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:59.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,176.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:6,189.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:441.2

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,630.6 ریال17:48:09
6,637 ریال17:45:10
6,647.6 ریال17:42:09
6,649.6 ریال17:39:09
6,658.7 ریال17:36:10
6,663.9 ریال17:33:09
6,663.8 ریال17:30:12
6,668.7 ریال17:28:09
6,692.4 ریال17:05:10
6,663.1 ریال16:45:10
6,657.8 ریال16:42:10
6,654 ریال16:39:09
6,653.2 ریال16:36:10
6,672.6 ریال16:24:10
6,653.7 ریال16:00:14
6,656.4 ریال15:54:09
6,641.4 ریال15:51:10
6,637.5 ریال15:48:09
6,638 ریال15:45:10
6,643 ریال15:12:08
6,637.8 ریال15:09:09
6,632 ریال15:06:09
6,637.3 ریال15:04:10
6,644.1 ریال14:09:09
6,639.6 ریال14:06:11
6,636.7 ریال14:03:11
6,635.8 ریال14:00:14
6,634.4 ریال13:57:09
6,633.8 ریال13:54:09
6,635.9 ریال13:51:10
6,640.9 ریال13:45:10
6,635.3 ریال13:42:09
6,638.2 ریال13:39:08
6,641.5 ریال13:36:09
6,649.7 ریال13:33:09
6,644.4 ریال13:30:12
6,647.9 ریال13:27:10
6,648.9 ریال13:24:09
6,647.7 ریال13:21:10
6,638.2 ریال13:01:12
6,634 ریال12:55:09
6,661.1 ریال12:36:10
6,646.1 ریال12:24:08
6,643.8 ریال12:20:10
6,649.4 ریال12:14:09
6,644.2 ریال12:12:09
6,650.8 ریال12:08:27
6,650.4 ریال12:06:10
6,663.6 ریال12:03:10
6,663 ریال12:00:17
6,673 ریال11:57:09
6,628.6 ریال11:53:09
6,628.7 ریال11:50:11
6,629.9 ریال11:48:09
6,630.8 ریال11:45:09
6,635.6 ریال11:41:10
6,637.7 ریال11:39:08
6,635.2 ریال11:36:10
6,638.8 ریال11:32:08
6,641.8 ریال11:29:08
6,633.5 ریال11:27:08
6,629.1 ریال11:23:08
6,621.2 ریال11:20:09
6,625.9 ریال11:18:08
6,607.6 ریال11:02:09
6,608.8 ریال11:00:16
6,597.7 ریال10:57:08
6,594.3 ریال10:53:08
6,597 ریال10:50:09
6,601.7 ریال10:47:08
6,609.3 ریال10:44:09
6,608.3 ریال10:41:09
6,607.8 ریال10:38:08
6,608.5 ریال10:35:10
6,609.2 ریال10:32:09
6,600.7 ریال10:29:08
6,602.1 ریال10:27:09
6,591.9 ریال10:23:08
6,586.8 ریال10:21:09
6,591.2 ریال10:18:07
6,595.1 ریال10:14:09
6,587.5 ریال10:12:09
6,584.9 ریال10:09:08
6,584.7 ریال10:05:08
6,580.5 ریال10:03:09
6,571.1 ریال10:00:14
6,590.5 ریال9:36:08
6,599.7 ریال9:33:08
6,609.1 ریال9:24:08
6,616.3 ریال9:21:09
6,616.6 ریال9:18:09
6,608.5 ریال9:15:08
6,617.5 ریال9:09:08
6,617.4 ریال9:06:08
6,612.7 ریال9:03:08
6,609 ریال9:00:12
6,610.1 ریال8:57:08
6,619.3 ریال8:54:09
6,620.8 ریال8:50:09
6,620.1 ریال8:48:08
6,621.7 ریال8:44:08
6,628.1 ریال8:42:08
6,628.8 ریال8:39:08
6,626.7 ریال8:36:09
6,617.1 ریال8:33:08
6,605.9 ریال8:30:10
6,598 ریال8:27:08
6,593.2 ریال8:23:08
6,591.2 ریال8:21:09
6,597.7 ریال8:18:08
6,598.2 ریال8:14:08
6,601.1 ریال8:11:09
6,592.3 ریال8:09:08
6,587.5 ریال8:05:09
6,587.7 ریال8:03:09
6,593.1 ریال7:59:08
6,588.9 ریال7:57:09
6,583.9 ریال7:53:07
6,591 ریال7:50:09
6,589.1 ریال7:48:08
6,603.6 ریال7:44:08
6,607.4 ریال7:41:11
6,603.5 ریال7:39:08
6,600 ریال7:36:08
6,611.7 ریال7:33:08
6,609.1 ریال7:30:11
6,604.2 ریال7:27:09
6,606.3 ریال7:24:08
6,594.1 ریال7:21:09
6,598.6 ریال7:18:08
6,615 ریال7:15:09
6,611.3 ریال7:11:09
6,610.7 ریال7:09:09
6,596.1 ریال7:06:09
6,601 ریال7:03:08
6,607.3 ریال7:00:13
6,617.3 ریال6:57:09
6,604.4 ریال6:54:09
6,600.5 ریال6:51:09
6,593.8 ریال6:48:08
6,595.9 ریال6:45:08
6,577.8 ریال6:42:09
6,581 ریال6:39:08
6,579.5 ریال6:36:08
6,574.6 ریال6:33:09
6,596.7 ریال6:29:08
6,612.3 ریال6:27:08
6,613 ریال6:24:09
6,613.8 ریال6:20:09
6,617.2 ریال6:18:09
6,606.7 ریال6:11:09
6,620.1 ریال6:09:08
6,631.9 ریال6:06:09
6,624.5 ریال6:03:10
6,620.3 ریال6:00:17
6,616.6 ریال5:57:08
6,609.6 ریال5:53:09
6,605.3 ریال5:50:11
6,599.6 ریال5:47:08
6,590.1 ریال5:44:08
6,605.3 ریال5:41:09
6,619.9 ریال5:39:08
6,629 ریال5:36:09
6,631.7 ریال5:33:09
6,612.1 ریال5:29:08
6,620.5 ریال5:27:08
6,618.7 ریال5:24:08
6,611.7 ریال5:21:10
6,620.5 ریال5:18:08
6,597.5 ریال5:14:09
6,598.8 ریال5:11:09
6,627.6 ریال5:08:09
6,638 ریال5:06:09
6,637.3 ریال5:03:08
6,626.3 ریال5:00:12
6,647.9 ریال4:57:08
6,623.2 ریال4:53:08
6,663.5 ریال4:50:09
6,675.7 ریال4:48:08
6,685.4 ریال4:45:17
6,689.5 ریال4:42:10
6,686.4 ریال4:39:14
6,708.4 ریال4:36:08
6,702 ریال4:33:11
6,642.2 ریال4:30:11
6,643.3 ریال4:27:11
6,636.7 ریال4:24:08
6,646.6 ریال4:21:09
6,636.6 ریال4:18:09
6,635.9 ریال4:15:08
6,640.1 ریال4:12:08
6,638.2 ریال4:09:08
6,637.1 ریال4:06:11
6,601.9 ریال4:03:09
6,571.4 ریال4:00:24
6,548.5 ریال3:57:11
6,546 ریال3:53:08
6,527.4 ریال3:50:11
6,526.2 ریال3:47:08
6,532.6 ریال3:44:09
6,539.4 ریال3:41:11
6,504.8 ریال3:39:09
6,531.9 ریال3:35:09
6,525.1 ریال3:32:08
6,520.9 ریال3:30:17
6,483.6 ریال3:27:09
6,498.3 ریال3:24:08
6,490.6 ریال3:20:08
6,480.3 ریال3:18:10
6,471.5 ریال3:14:13
6,506.8 ریال3:12:09
6,459.7 ریال3:08:08
6,503.5 ریال3:05:08
6,481.6 ریال3:03:08
6,458.6 ریال3:00:13
6,474.6 ریال2:57:10
6,441 ریال2:53:08
6,391.5 ریال2:51:09
6,376.3 ریال2:47:08
6,368.6 ریال2:44:09
6,369.6 ریال2:41:09
6,376.6 ریال2:38:15
6,382.1 ریال2:35:13
6,384.4 ریال2:32:09
6,354.2 ریال2:29:03
6,347 ریال2:26:15
6,348.6 ریال2:24:08
6,362 ریال2:21:09
6,363.3 ریال2:18:09
6,361.9 ریال2:15:11
6,362.3 ریال2:11:11
6,348.1 ریال2:08:10
6,346.3 ریال2:06:13
6,344 ریال2:03:12
6,358 ریال1:59:09
6,353.6 ریال1:57:07
6,375.8 ریال1:53:09
6,356.5 ریال1:50:13
6,373.2 ریال1:47:07
6,381.4 ریال1:44:08
6,387 ریال1:42:09
6,393.4 ریال1:39:10
6,371.5 ریال1:35:09
6,352.9 ریال1:33:09
6,348.6 ریال1:29:08
6,343.6 ریال1:27:08
6,341.7 ریال1:24:08
6,348.9 ریال1:20:08
6,345.9 ریال1:18:09
6,301.9 ریال1:14:09
6,295 ریال1:12:08
6,321.2 ریال1:08:09
6,276.4 ریال1:05:11
6,270.2 ریال1:03:09
6,262.7 ریال1:00:13
6,274.2 ریال0:57:09
6,240 ریال0:53:13
6,223.1 ریال0:51:09
6,224.3 ریال0:48:08
6,218.8 ریال0:45:09
6,224.6 ریال0:42:08
6,225.8 ریال0:39:08
6,214.9 ریال0:36:09
6,201.3 ریال0:33:09
6,201.9 ریال0:30:09
6,210.1 ریال0:27:08
6,204.3 ریال0:24:08
6,209.2 ریال0:21:10
6,205.2 ریال0:18:08
6,200.4 ریال0:15:08
6,182.8 ریال0:12:08
6,190.8 ریال0:09:08
6,190.3 ریال0:06:08
6,176.7 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی