شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:8902.4
  • بالاترین قیمت روز:8980.5
  • پایین ترین قیمت روز:8817.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:26.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,895.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۰۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:8,889.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.14%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:12.6

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,902.4 ریال21:06:17
8,902.3 ریال21:04:16
8,902.2 ریال21:00:31
8,904.1 ریال20:58:14
8,899.5 ریال20:56:17
8,894 ریال20:54:14
8,884.6 ریال20:52:16
8,880.1 ریال20:50:24
8,888.4 ریال20:48:14
8,892.1 ریال20:46:20
8,890.9 ریال20:44:14
8,896.6 ریال20:42:18
8,894 ریال20:40:23
8,888.1 ریال20:38:14
8,892 ریال20:36:21
8,883.8 ریال20:34:16
8,880.4 ریال20:32:26
8,887.2 ریال20:30:27
8,889.3 ریال20:28:14
8,890.5 ریال20:26:18
8,906.1 ریال20:24:14
8,910.9 ریال20:22:18
8,899.2 ریال20:20:21
8,896.7 ریال20:18:14
8,902.1 ریال20:16:16
8,898.5 ریال20:14:16
8,876.2 ریال20:12:17
8,873.1 ریال20:10:20
8,876.7 ریال20:08:17
8,879.6 ریال20:06:19
8,881.4 ریال20:04:20
8,865.6 ریال20:02:33
8,867.9 ریال20:00:36
8,888.4 ریال19:58:16
8,891.1 ریال19:56:17
8,895 ریال19:54:19
8,907.1 ریال19:52:18
8,925.5 ریال19:50:32
8,924.5 ریال19:48:16
8,924.1 ریال19:46:24
8,923 ریال19:44:17
8,923.9 ریال19:42:20
8,928 ریال19:40:26
8,920.5 ریال19:38:17
8,925.8 ریال19:36:25
8,911.8 ریال19:34:16
8,891.2 ریال19:32:29
8,897.7 ریال19:30:27
8,895.8 ریال19:28:15
8,890.9 ریال19:26:18
8,889.5 ریال19:24:16
8,892.3 ریال19:22:22
8,894.9 ریال19:20:22
8,887.8 ریال19:18:17
8,882.2 ریال19:16:22
8,877 ریال19:14:17
8,881.5 ریال19:12:18
8,887.9 ریال19:10:23
8,895 ریال19:08:17
8,900.3 ریال19:06:20
8,886.8 ریال19:04:15
8,885.7 ریال19:02:36
8,908.2 ریال19:00:31
8,922.7 ریال18:58:15
8,922.6 ریال18:56:18
8,916.7 ریال18:54:16
8,915.1 ریال18:52:18
8,927.5 ریال18:50:25
8,931 ریال18:48:16
8,945.5 ریال18:46:23
8,937 ریال18:44:13
8,943.3 ریال18:42:18
8,939 ریال18:40:25
8,937.3 ریال18:38:16
8,929.6 ریال18:36:23
8,933.5 ریال18:34:15
8,925.6 ریال18:32:30
8,922.3 ریال18:30:28
8,915.1 ریال18:28:19
8,916.3 ریال18:26:17
8,926.1 ریال18:24:16
8,930.7 ریال18:22:22
8,931.5 ریال18:20:25
8,925.5 ریال18:18:16
8,936.5 ریال18:16:23
8,948.9 ریال18:14:16
8,956.4 ریال18:12:20
8,951.9 ریال18:10:26
8,948.9 ریال18:08:20
8,950.2 ریال18:06:28
8,944.8 ریال18:04:23
8,940.3 ریال18:02:37
8,942.7 ریال18:00:36
8,944.3 ریال17:58:17
8,952.3 ریال17:56:21
8,949.3 ریال17:54:16
8,951.1 ریال17:52:23
8,948.2 ریال17:50:27
8,941.5 ریال17:48:16
8,936.2 ریال17:46:17
8,926.6 ریال17:44:17
8,925 ریال17:42:17
8,928.8 ریال17:40:23
8,922.7 ریال17:38:16
8,921.3 ریال17:36:25
8,930.3 ریال17:34:19
8,927.4 ریال17:32:34
8,918.9 ریال17:30:30
8,924.2 ریال17:28:21
8,930.8 ریال17:26:19
8,927.9 ریال17:24:16
8,939.4 ریال17:22:20
8,938.8 ریال17:20:23
8,935.2 ریال17:18:18
8,932 ریال17:16:21
8,927.9 ریال17:14:19
8,927.8 ریال17:12:26
8,923.3 ریال17:10:25
8,922 ریال17:08:16
8,938.4 ریال17:06:30
8,936.6 ریال17:04:22
8,942.3 ریال17:02:44
8,939.4 ریال17:00:40
8,927.5 ریال16:58:16
8,927.3 ریال16:56:24
8,936.1 ریال16:54:17
8,926.3 ریال16:52:23
8,919.5 ریال16:50:25
8,915.2 ریال16:48:16
8,915.6 ریال16:46:25
8,917 ریال16:44:17
8,914.2 ریال16:42:24
8,910.9 ریال16:40:28
8,900.1 ریال16:38:18
8,900.2 ریال16:36:28
8,901.3 ریال16:34:26
8,906.3 ریال16:32:29
8,911.4 ریال16:30:32
8,908.9 ریال16:28:17
8,908.7 ریال16:26:27
8,911.7 ریال16:24:17
8,914.9 ریال16:22:22
8,909.5 ریال16:20:24
8,906.4 ریال16:18:17
8,900.6 ریال16:16:27
8,894.3 ریال16:14:19
8,894.7 ریال16:12:20
8,893.2 ریال16:10:24
8,894.6 ریال16:08:18
8,893.6 ریال16:06:30
8,887 ریال16:04:19
8,885.1 ریال16:02:34
8,889.1 ریال16:00:40
8,890.9 ریال15:58:19
8,892.2 ریال15:56:18
8,892.6 ریال15:54:20
8,906.4 ریال15:52:20
8,900.9 ریال15:50:31
8,898 ریال15:48:20
8,892.9 ریال15:46:19
8,895.3 ریال15:44:19
8,892.5 ریال15:42:19
8,886.8 ریال15:40:27
8,889.5 ریال15:38:17
8,890.8 ریال15:36:34
8,892.9 ریال15:34:19
8,888.8 ریال15:32:30
8,870 ریال15:30:33
8,861.8 ریال15:28:17
8,865 ریال15:26:17
8,864.6 ریال15:24:18
8,862.2 ریال15:22:21
8,870.2 ریال15:20:28
8,868.2 ریال15:18:17
8,872 ریال15:16:20
8,872.9 ریال15:14:19
8,867.7 ریال15:12:23
8,869.5 ریال15:10:30
8,872.9 ریال15:08:20
8,885.9 ریال15:06:39
8,875.6 ریال15:04:24
8,879.9 ریال15:02:46
8,867.8 ریال15:00:46
8,866.3 ریال14:58:21
8,864.6 ریال14:56:23
8,860.1 ریال14:54:20
8,864.4 ریال14:52:25
8,868.2 ریال14:50:29
8,871.1 ریال14:48:17
8,877.7 ریال14:46:19
8,883.6 ریال14:44:17
8,886.9 ریال14:42:19
8,882.5 ریال14:40:29
8,880.7 ریال14:38:17
8,878.5 ریال14:36:27
8,876.8 ریال14:34:27
8,886.6 ریال14:32:33
8,884.5 ریال14:30:33
8,890.3 ریال14:28:19
8,890.4 ریال14:26:16
8,892 ریال14:24:17
8,899.2 ریال14:22:22
8,900.6 ریال14:20:27
8,902.5 ریال14:18:18
8,906.1 ریال14:16:28
8,895.7 ریال14:14:21
8,890.2 ریال14:12:21
8,889.1 ریال14:10:26
8,886.6 ریال14:08:17
8,903.3 ریال14:06:22
8,894.3 ریال14:04:24
8,893.9 ریال14:02:34
8,884.8 ریال14:00:37
8,878 ریال13:58:18
8,873.5 ریال13:56:17
8,877.1 ریال13:54:22
8,877.5 ریال13:52:20
8,877.6 ریال13:50:31
8,876.9 ریال13:48:20
8,875.6 ریال13:46:25
8,882.9 ریال13:44:19
8,883.5 ریال13:42:23
8,876.8 ریال13:40:31
8,874.4 ریال13:38:19
8,877.5 ریال13:36:39
8,878.2 ریال13:34:21
8,879.5 ریال13:32:25
8,881.6 ریال13:30:38
8,887.8 ریال13:28:17
8,883.9 ریال13:26:19
8,890.3 ریال13:24:24
8,891.3 ریال13:22:19
8,894.5 ریال13:20:28
8,894.4 ریال13:18:20
8,890.9 ریال13:16:22
8,884 ریال13:14:19
8,875.6 ریال13:12:17
8,877.8 ریال13:10:27
8,882 ریال13:08:18
8,885.4 ریال13:06:26
8,882.4 ریال13:04:21
8,890.6 ریال13:02:46
8,880 ریال13:00:51
8,870.1 ریال12:58:16
8,876.2 ریال12:56:20
8,875.3 ریال12:54:22
8,886.7 ریال12:52:19
8,882.8 ریال12:50:26
8,878.3 ریال12:48:19
8,873.2 ریال12:46:23
8,867.8 ریال12:44:19
8,867.9 ریال12:42:21
8,868.1 ریال12:40:27
8,866.5 ریال12:38:17
8,859.7 ریال12:36:27
8,851.7 ریال12:34:22
8,856.6 ریال12:32:35
8,860.5 ریال12:30:44
8,861.9 ریال12:28:28
8,862 ریال12:26:24
8,866.4 ریال12:24:26
8,863.6 ریال12:22:27
8,856.6 ریال12:18:24
8,854.7 ریال12:16:22
8,849.8 ریال12:14:22
8,847.6 ریال12:12:23
8,849.2 ریال12:10:30
8,837.3 ریال12:08:21
8,841.4 ریال12:06:32
8,843 ریال12:04:26
8,848.5 ریال12:02:37
8,846.7 ریال12:00:53
8,836.4 ریال11:58:20
8,830.8 ریال11:56:23
8,824.1 ریال11:54:23
8,828.4 ریال11:52:21
8,833.3 ریال11:50:34
8,830.8 ریال11:48:27
8,835.3 ریال11:46:22
8,837.7 ریال11:44:21
8,838.2 ریال11:42:25
8,850.7 ریال11:40:28
8,852.8 ریال11:38:20
8,854.9 ریال11:36:22
8,847.1 ریال11:34:27
8,843 ریال11:32:37
8,845.4 ریال11:30:39
8,853.3 ریال11:28:22
8,858.8 ریال11:26:21
8,859.7 ریال11:24:19
8,856.2 ریال11:22:19
8,857.3 ریال11:20:29
8,855.2 ریال11:18:20
8,859.1 ریال11:16:21
8,862.9 ریال11:14:24
8,861.8 ریال11:12:21
8,864.7 ریال11:10:25
8,860.8 ریال11:08:24
8,864.6 ریال11:06:25
8,867.6 ریال11:04:26
8,872.8 ریال11:02:36
8,867.6 ریال11:00:49
8,868.3 ریال10:58:18
8,870.8 ریال10:56:20
8,872.8 ریال10:54:17
8,876.4 ریال10:52:20
8,871.5 ریال10:50:29
8,866.3 ریال10:48:16
8,865 ریال10:46:48
8,863.1 ریال10:44:47
8,854.8 ریال10:42:54
8,850.9 ریال10:41:57
8,850.9 ریال10:41:17
8,850.8 ریال10:38:52
8,855.7 ریال10:36:53
8,856.6 ریال10:34:52
8,861.8 ریال10:33:57
8,861.8 ریال10:33:20
8,864.5 ریال10:32:33
8,864.5 ریال10:31:37
8,860.1 ریال10:28:58
8,866.9 ریال10:26:55
8,867.2 ریال10:24:53
8,866.7 ریال10:22:58
8,868.1 ریال10:22:14
8,868.1 ریال10:21:21
8,864.6 ریال10:18:57
8,868.2 ریال10:16:59
8,871.2 ریال10:14:59
8,871.7 ریال10:12:58
8,861.2 ریال10:12:04
8,861.2 ریال10:11:13
8,855.6 ریال10:08:55
8,854.6 ریال10:04:56
8,855.9 ریال10:04:11
8,855.9 ریال10:03:22
8,855.7 ریال10:02:45
8,855.7 ریال10:01:58
8,847.1 ریال9:58:54
8,845.8 ریال9:56:53
8,843.4 ریال9:54:48
8,842.1 ریال9:52:50
8,838.7 ریال9:51:09
8,822 ریال9:48:51
8,817.1 ریال9:46:47
8,829 ریال9:44:40
8,828.7 ریال9:42:47
8,835.3 ریال9:40:53
8,841.1 ریال9:38:37
8,844.1 ریال9:36:39
8,838.2 ریال9:34:27
8,846 ریال9:32:40
8,848.5 ریال9:31:00
8,846.7 ریال9:28:28
8,844.6 ریال9:26:32
8,842.6 ریال9:24:27
8,850.1 ریال9:22:26
8,856.8 ریال9:20:32
8,858.2 ریال9:18:21
8,853.4 ریال9:16:21
8,846.7 ریال9:14:23
8,846.1 ریال9:12:20
8,847.8 ریال9:10:28
8,849.3 ریال9:08:20
8,835.9 ریال9:06:20
8,835 ریال9:04:20
8,823.5 ریال9:02:23
8,831.9 ریال9:00:42
8,826.4 ریال8:58:18
8,829.3 ریال8:56:19
8,832.7 ریال8:54:17
8,835 ریال8:52:18
8,829.7 ریال8:50:26
8,832 ریال8:48:16
8,841.8 ریال8:46:15
8,844.8 ریال8:44:15
8,857.7 ریال8:42:19
8,861.1 ریال8:40:21
8,867.4 ریال8:38:17
8,866 ریال8:36:19
8,862.3 ریال8:34:15
8,845.8 ریال8:32:17
8,845 ریال8:30:23
8,851.9 ریال8:28:17
8,854.1 ریال8:26:15
8,865 ریال8:24:16
8,856.5 ریال8:22:16
8,848.7 ریال8:20:19
8,843.8 ریال8:18:15
8,834.6 ریال8:16:15
8,841.9 ریال8:14:16
8,847.1 ریال8:12:15
8,871.6 ریال8:10:19
8,871.3 ریال8:08:14
8,868.2 ریال8:06:15
8,864.7 ریال8:04:14
8,872.9 ریال8:02:19
8,884.8 ریال8:00:28
8,881.5 ریال7:58:13
8,887.1 ریال7:56:14
8,893.7 ریال7:54:11
8,906.4 ریال7:52:12
8,902.6 ریال7:50:18
8,902.3 ریال7:48:11
8,898.7 ریال7:46:13
8,904.6 ریال7:44:11
8,910.3 ریال7:42:12
8,906.2 ریال7:40:13
8,903.9 ریال7:38:11
8,913.4 ریال7:36:12
8,912.9 ریال7:34:10
8,919.9 ریال7:32:13
8,923.2 ریال7:30:17
8,926.3 ریال7:28:11
8,929 ریال7:26:11
8,934 ریال7:24:12
8,932.3 ریال7:22:10
8,928.9 ریال7:20:13
8,928.7 ریال7:18:10
8,922 ریال7:16:10
8,931.6 ریال7:14:11
8,935.1 ریال7:12:11
8,934.1 ریال7:10:13
8,944.5 ریال7:08:10
8,940.5 ریال7:06:11
8,938 ریال7:04:10
8,938.4 ریال7:02:14
8,937 ریال7:00:28
8,940.6 ریال6:58:11
8,943.2 ریال6:56:12
8,939.2 ریال6:54:13
8,935.7 ریال6:52:12
8,933.3 ریال6:50:18
8,935.5 ریال6:48:12
8,924.6 ریال6:46:11
8,920.2 ریال6:44:11
8,910.5 ریال6:42:12
8,906 ریال6:40:14
8,902.9 ریال6:38:11
8,907.6 ریال6:36:11
8,910.7 ریال6:34:11
8,912.9 ریال6:32:12
8,919 ریال6:30:15
8,913.8 ریال6:28:11
8,917.3 ریال6:26:12
8,918.5 ریال6:24:11
8,913.1 ریال6:22:11
8,906.2 ریال6:20:13
8,907.4 ریال6:18:15
8,908.4 ریال6:16:16
8,910.1 ریال6:14:13
8,917 ریال6:12:12
8,913.6 ریال6:10:13
8,907.4 ریال6:08:12
8,915.4 ریال6:06:11
8,916 ریال6:04:12
8,922 ریال6:02:15
8,920.2 ریال6:00:25
8,916.9 ریال5:58:12
8,911.4 ریال5:56:11
8,901.8 ریال5:54:11
8,901.7 ریال5:52:12
8,906.8 ریال5:50:18
8,908.3 ریال5:48:12
8,918.7 ریال5:46:11
8,924.7 ریال5:44:12
8,925.1 ریال5:42:13
8,925.5 ریال5:40:14
8,921.4 ریال5:38:11
8,929.6 ریال5:36:12
8,940.6 ریال5:34:10
8,941.8 ریال5:32:12
8,937 ریال5:30:16
8,925.6 ریال5:28:12
8,921.1 ریال5:26:11
8,913.5 ریال5:24:11
8,918.9 ریال5:22:11
8,918.1 ریال5:20:15
8,917.2 ریال5:18:11
8,908 ریال5:16:10
8,922.8 ریال5:14:12
8,948.4 ریال5:12:12
8,953.3 ریال5:10:13
8,959.2 ریال5:08:10
8,959.5 ریال5:06:11
8,948.7 ریال5:04:10
8,950.9 ریال5:02:10
8,958.2 ریال5:00:19
8,964.5 ریال4:58:10
8,962.7 ریال4:56:10
8,959.5 ریال4:54:10
8,950.7 ریال4:52:09
8,941.3 ریال4:50:15
8,946.7 ریال4:48:11
8,952 ریال4:46:10
8,948.1 ریال4:44:10
8,938.4 ریال4:42:11
8,951.1 ریال4:40:11
8,960.3 ریال4:38:10
8,968.8 ریال4:36:11
8,966.4 ریال4:34:10
8,980.5 ریال4:32:09
8,979.4 ریال4:30:15
8,964.4 ریال4:28:10
8,960 ریال4:26:10
8,974.5 ریال4:24:10
8,973.2 ریال4:22:10
8,962.1 ریال4:20:13
8,976.1 ریال4:18:10
8,965.1 ریال4:16:10
8,970.3 ریال4:14:11
8,963.1 ریال4:12:10
8,971.2 ریال4:10:12
8,967.8 ریال4:08:12
8,952 ریال4:06:10
8,939.2 ریال4:04:10
8,928.5 ریال4:02:10
8,929.7 ریال4:00:18
8,929.1 ریال3:58:10
8,936.7 ریال3:56:11
8,933.9 ریال3:54:10
8,939.6 ریال3:52:11
8,940.8 ریال3:50:15
8,931.7 ریال3:48:09
8,935.6 ریال3:46:10
8,926.7 ریال3:44:10
8,918 ریال3:42:11
8,917.9 ریال3:40:12
8,913.1 ریال3:38:09
8,891.7 ریال3:36:11
8,888.6 ریال3:34:11
8,899.9 ریال3:32:10
8,913.4 ریال3:30:15
8,911.6 ریال3:28:11
8,924.5 ریال3:26:11
8,922.8 ریال3:24:11
8,919.6 ریال3:22:10
8,924.2 ریال3:20:13
8,934.9 ریال3:18:11
8,940.1 ریال3:16:10
8,943.2 ریال3:14:10
8,939.3 ریال3:12:10
8,930.4 ریال3:10:12
8,923.6 ریال3:08:11
8,933.1 ریال3:06:10
8,922.3 ریال3:04:10
8,919.9 ریال3:02:11
8,918.9 ریال3:00:21
8,925.9 ریال2:58:10
8,933.8 ریال2:56:10
8,937.9 ریال2:54:09
8,945.2 ریال2:52:10
8,955.3 ریال2:50:14
8,955.4 ریال2:48:10
8,952.4 ریال2:44:10
8,945 ریال2:42:11
8,942 ریال2:40:12
8,954.1 ریال2:38:10
8,953.3 ریال2:36:11
8,950 ریال2:34:09
8,947.2 ریال2:32:11
8,939.4 ریال2:30:15
8,937.4 ریال2:28:11
8,949.1 ریال2:26:10
8,951.6 ریال2:24:11
8,945.5 ریال2:22:10
8,936.7 ریال2:20:14
8,937.9 ریال2:18:10
8,934.3 ریال2:16:13
8,932.7 ریال2:14:11
8,922.2 ریال2:12:11
8,915.6 ریال2:10:11
8,913 ریال2:08:10
8,906.9 ریال2:06:11
8,907.4 ریال2:04:11
8,913 ریال2:02:16
8,917.1 ریال2:00:29
8,919.6 ریال1:58:10
8,919.7 ریال1:56:10
8,917.5 ریال1:54:10
8,917.3 ریال1:52:11
8,911.7 ریال1:50:16
8,907.7 ریال1:48:10
8,908.7 ریال1:46:10
8,911.8 ریال1:44:11
8,910.7 ریال1:42:10
8,906.8 ریال1:40:14
8,913.9 ریال1:38:10
8,914.8 ریال1:36:11
8,917.7 ریال1:34:11
8,927.2 ریال1:32:11
8,917.8 ریال1:30:19
8,915.7 ریال1:28:10
8,924.5 ریال1:26:11
8,898.4 ریال1:24:10
8,896.3 ریال1:22:10
8,891.3 ریال1:20:14
8,890.9 ریال1:18:10
8,893.5 ریال1:16:10
8,892.5 ریال1:14:12
8,896.5 ریال1:12:12
8,898.4 ریال1:10:13
8,894 ریال1:08:11
8,893 ریال1:00:22
8,897.2 ریال0:58:10
8,897.8 ریال0:56:11
8,899.8 ریال0:54:11
8,901.8 ریال0:52:10
8,896.6 ریال0:50:15
8,894.4 ریال0:48:10
8,895.1 ریال0:46:10
8,888.4 ریال0:44:09
8,885.5 ریال0:42:10
8,888.6 ریال0:40:12
8,895 ریال0:38:09
8,892.3 ریال0:36:10
8,881 ریال0:30:12
8,890.2 ریال0:28:11
8,901.2 ریال0:26:10
8,898.5 ریال0:24:10
8,892.9 ریال0:22:11
8,891.9 ریال0:20:12
8,881.8 ریال0:18:10
8,879.9 ریال0:16:10
8,882.1 ریال0:14:10
8,882 ریال0:12:10
8,887.7 ریال0:10:17
8,903.7 ریال0:08:11
8,895.7 ریال0:06:14
8,895.8 ریال0:04:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات