شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:8842.6
  • بالاترین قیمت روز:8980.5
  • پایین ترین قیمت روز:8823.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:26.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.93%
  • نرخ بازگشایی بازار:8,895.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۲۴:۲۷
  • نرخ روز گذشته:8,889.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.53%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:47.2

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,844.6 ریال9:26:32
8,842.6 ریال9:24:27
8,850.1 ریال9:22:26
8,856.8 ریال9:20:32
8,858.2 ریال9:18:21
8,853.4 ریال9:16:21
8,846.7 ریال9:14:23
8,846.1 ریال9:12:20
8,847.8 ریال9:10:28
8,849.3 ریال9:08:20
8,835.9 ریال9:06:20
8,835 ریال9:04:20
8,823.5 ریال9:02:23
8,831.9 ریال9:00:42
8,826.4 ریال8:58:18
8,829.3 ریال8:56:19
8,832.7 ریال8:54:17
8,835 ریال8:52:18
8,829.7 ریال8:50:26
8,832 ریال8:48:16
8,841.8 ریال8:46:15
8,844.8 ریال8:44:15
8,857.7 ریال8:42:19
8,861.1 ریال8:40:21
8,867.4 ریال8:38:17
8,866 ریال8:36:19
8,862.3 ریال8:34:15
8,845.8 ریال8:32:17
8,845 ریال8:30:23
8,851.9 ریال8:28:17
8,854.1 ریال8:26:15
8,865 ریال8:24:16
8,856.5 ریال8:22:16
8,848.7 ریال8:20:19
8,843.8 ریال8:18:15
8,834.6 ریال8:16:15
8,841.9 ریال8:14:16
8,847.1 ریال8:12:15
8,871.6 ریال8:10:19
8,871.3 ریال8:08:14
8,868.2 ریال8:06:15
8,864.7 ریال8:04:14
8,872.9 ریال8:02:19
8,884.8 ریال8:00:28
8,881.5 ریال7:58:13
8,887.1 ریال7:56:14
8,893.7 ریال7:54:11
8,906.4 ریال7:52:12
8,902.6 ریال7:50:18
8,902.3 ریال7:48:11
8,898.7 ریال7:46:13
8,904.6 ریال7:44:11
8,910.3 ریال7:42:12
8,906.2 ریال7:40:13
8,903.9 ریال7:38:11
8,913.4 ریال7:36:12
8,912.9 ریال7:34:10
8,919.9 ریال7:32:13
8,923.2 ریال7:30:17
8,926.3 ریال7:28:11
8,929 ریال7:26:11
8,934 ریال7:24:12
8,932.3 ریال7:22:10
8,928.9 ریال7:20:13
8,928.7 ریال7:18:10
8,922 ریال7:16:10
8,931.6 ریال7:14:11
8,935.1 ریال7:12:11
8,934.1 ریال7:10:13
8,944.5 ریال7:08:10
8,940.5 ریال7:06:11
8,938 ریال7:04:10
8,938.4 ریال7:02:14
8,937 ریال7:00:28
8,940.6 ریال6:58:11
8,943.2 ریال6:56:12
8,939.2 ریال6:54:13
8,935.7 ریال6:52:12
8,933.3 ریال6:50:18
8,935.5 ریال6:48:12
8,924.6 ریال6:46:11
8,920.2 ریال6:44:11
8,910.5 ریال6:42:12
8,906 ریال6:40:14
8,902.9 ریال6:38:11
8,907.6 ریال6:36:11
8,910.7 ریال6:34:11
8,912.9 ریال6:32:12
8,919 ریال6:30:15
8,913.8 ریال6:28:11
8,917.3 ریال6:26:12
8,918.5 ریال6:24:11
8,913.1 ریال6:22:11
8,906.2 ریال6:20:13
8,907.4 ریال6:18:15
8,908.4 ریال6:16:16
8,910.1 ریال6:14:13
8,917 ریال6:12:12
8,913.6 ریال6:10:13
8,907.4 ریال6:08:12
8,915.4 ریال6:06:11
8,916 ریال6:04:12
8,922 ریال6:02:15
8,920.2 ریال6:00:25
8,916.9 ریال5:58:12
8,911.4 ریال5:56:11
8,901.8 ریال5:54:11
8,901.7 ریال5:52:12
8,906.8 ریال5:50:18
8,908.3 ریال5:48:12
8,918.7 ریال5:46:11
8,924.7 ریال5:44:12
8,925.1 ریال5:42:13
8,925.5 ریال5:40:14
8,921.4 ریال5:38:11
8,929.6 ریال5:36:12
8,940.6 ریال5:34:10
8,941.8 ریال5:32:12
8,937 ریال5:30:16
8,925.6 ریال5:28:12
8,921.1 ریال5:26:11
8,913.5 ریال5:24:11
8,918.9 ریال5:22:11
8,918.1 ریال5:20:15
8,917.2 ریال5:18:11
8,908 ریال5:16:10
8,922.8 ریال5:14:12
8,948.4 ریال5:12:12
8,953.3 ریال5:10:13
8,959.2 ریال5:08:10
8,959.5 ریال5:06:11
8,948.7 ریال5:04:10
8,950.9 ریال5:02:10
8,958.2 ریال5:00:19
8,964.5 ریال4:58:10
8,962.7 ریال4:56:10
8,959.5 ریال4:54:10
8,950.7 ریال4:52:09
8,941.3 ریال4:50:15
8,946.7 ریال4:48:11
8,952 ریال4:46:10
8,948.1 ریال4:44:10
8,938.4 ریال4:42:11
8,951.1 ریال4:40:11
8,960.3 ریال4:38:10
8,968.8 ریال4:36:11
8,966.4 ریال4:34:10
8,980.5 ریال4:32:09
8,979.4 ریال4:30:15
8,964.4 ریال4:28:10
8,960 ریال4:26:10
8,974.5 ریال4:24:10
8,973.2 ریال4:22:10
8,962.1 ریال4:20:13
8,976.1 ریال4:18:10
8,965.1 ریال4:16:10
8,970.3 ریال4:14:11
8,963.1 ریال4:12:10
8,971.2 ریال4:10:12
8,967.8 ریال4:08:12
8,952 ریال4:06:10
8,939.2 ریال4:04:10
8,928.5 ریال4:02:10
8,929.7 ریال4:00:18
8,929.1 ریال3:58:10
8,936.7 ریال3:56:11
8,933.9 ریال3:54:10
8,939.6 ریال3:52:11
8,940.8 ریال3:50:15
8,931.7 ریال3:48:09
8,935.6 ریال3:46:10
8,926.7 ریال3:44:10
8,918 ریال3:42:11
8,917.9 ریال3:40:12
8,913.1 ریال3:38:09
8,891.7 ریال3:36:11
8,888.6 ریال3:34:11
8,899.9 ریال3:32:10
8,913.4 ریال3:30:15
8,911.6 ریال3:28:11
8,924.5 ریال3:26:11
8,922.8 ریال3:24:11
8,919.6 ریال3:22:10
8,924.2 ریال3:20:13
8,934.9 ریال3:18:11
8,940.1 ریال3:16:10
8,943.2 ریال3:14:10
8,939.3 ریال3:12:10
8,930.4 ریال3:10:12
8,923.6 ریال3:08:11
8,933.1 ریال3:06:10
8,922.3 ریال3:04:10
8,919.9 ریال3:02:11
8,918.9 ریال3:00:21
8,925.9 ریال2:58:10
8,933.8 ریال2:56:10
8,937.9 ریال2:54:09
8,945.2 ریال2:52:10
8,955.3 ریال2:50:14
8,955.4 ریال2:48:10
8,952.4 ریال2:44:10
8,945 ریال2:42:11
8,942 ریال2:40:12
8,954.1 ریال2:38:10
8,953.3 ریال2:36:11
8,950 ریال2:34:09
8,947.2 ریال2:32:11
8,939.4 ریال2:30:15
8,937.4 ریال2:28:11
8,949.1 ریال2:26:10
8,951.6 ریال2:24:11
8,945.5 ریال2:22:10
8,936.7 ریال2:20:14
8,937.9 ریال2:18:10
8,934.3 ریال2:16:13
8,932.7 ریال2:14:11
8,922.2 ریال2:12:11
8,915.6 ریال2:10:11
8,913 ریال2:08:10
8,906.9 ریال2:06:11
8,907.4 ریال2:04:11
8,913 ریال2:02:16
8,917.1 ریال2:00:29
8,919.6 ریال1:58:10
8,919.7 ریال1:56:10
8,917.5 ریال1:54:10
8,917.3 ریال1:52:11
8,911.7 ریال1:50:16
8,907.7 ریال1:48:10
8,908.7 ریال1:46:10
8,911.8 ریال1:44:11
8,910.7 ریال1:42:10
8,906.8 ریال1:40:14
8,913.9 ریال1:38:10
8,914.8 ریال1:36:11
8,917.7 ریال1:34:11
8,927.2 ریال1:32:11
8,917.8 ریال1:30:19
8,915.7 ریال1:28:10
8,924.5 ریال1:26:11
8,898.4 ریال1:24:10
8,896.3 ریال1:22:10
8,891.3 ریال1:20:14
8,890.9 ریال1:18:10
8,893.5 ریال1:16:10
8,892.5 ریال1:14:12
8,896.5 ریال1:12:12
8,898.4 ریال1:10:13
8,894 ریال1:08:11
8,893 ریال1:00:22
8,897.2 ریال0:58:10
8,897.8 ریال0:56:11
8,899.8 ریال0:54:11
8,901.8 ریال0:52:10
8,896.6 ریال0:50:15
8,894.4 ریال0:48:10
8,895.1 ریال0:46:10
8,888.4 ریال0:44:09
8,885.5 ریال0:42:10
8,888.6 ریال0:40:12
8,895 ریال0:38:09
8,892.3 ریال0:36:10
8,881 ریال0:30:12
8,890.2 ریال0:28:11
8,901.2 ریال0:26:10
8,898.5 ریال0:24:10
8,892.9 ریال0:22:11
8,891.9 ریال0:20:12
8,881.8 ریال0:18:10
8,879.9 ریال0:16:10
8,882.1 ریال0:14:10
8,882 ریال0:12:10
8,887.7 ریال0:10:17
8,903.7 ریال0:08:11
8,895.7 ریال0:06:14
8,895.8 ریال0:04:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات