شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:9714.5
  • بالاترین قیمت روز:9848.5
  • پایین ترین قیمت روز:9699.7
  • بیشترین مقدار نوسان روز:53.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.55%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,786.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۳:۱۳
  • نرخ روز گذشته:9,789.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.77%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:74.9

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,714.5 ریال14:53:13
9,735.8 ریال14:52:13
9,743.6 ریال14:51:14
9,752.2 ریال14:50:15
9,753.6 ریال14:49:14
9,751.6 ریال14:48:14
9,749.3 ریال14:47:14
9,746.1 ریال14:46:14
9,765.2 ریال14:45:14
9,772.1 ریال14:44:13
9,768.4 ریال14:43:15
9,751.2 ریال14:42:15
9,767.4 ریال14:41:15
9,805.1 ریال14:40:14
9,809 ریال14:39:15
9,807.7 ریال14:38:15
9,808.8 ریال14:37:15
9,809.6 ریال14:36:14
9,814.7 ریال14:35:15
9,820.1 ریال14:34:13
9,820.4 ریال14:33:14
9,821.8 ریال14:32:15
9,820.3 ریال14:31:14
9,826.9 ریال14:30:18
9,826.5 ریال14:29:13
9,827.8 ریال14:28:15
9,823.8 ریال14:27:14
9,826.9 ریال14:26:14
9,826.3 ریال14:25:12
9,823.6 ریال14:24:12
9,824.6 ریال14:23:14
9,823.9 ریال14:22:13
9,819.9 ریال14:21:15
9,820.3 ریال14:20:13
9,815.1 ریال14:19:11
9,812.8 ریال14:18:14
9,812.7 ریال14:17:13
9,810.3 ریال14:16:13
9,814.2 ریال14:15:12
9,813.2 ریال14:14:13
9,817 ریال14:13:12
9,819.7 ریال14:12:13
9,820.4 ریال14:11:13
9,819.9 ریال14:10:15
9,819.6 ریال14:09:13
9,817.1 ریال14:08:14
9,813.1 ریال14:07:15
9,815.2 ریال14:06:15
9,815.9 ریال14:05:15
9,813.6 ریال14:04:15
9,811.1 ریال14:03:14
9,809.2 ریال14:02:16
9,814.8 ریال14:01:17
9,810.5 ریال14:00:26
9,810.6 ریال13:59:12
9,814.8 ریال13:58:13
9,812.4 ریال13:57:14
9,819.5 ریال13:56:16
9,823.1 ریال13:55:12
9,821.6 ریال13:54:11
9,825 ریال13:53:13
9,823.2 ریال13:52:14
9,822.9 ریال13:51:14
9,825.1 ریال13:50:13
9,832.4 ریال13:49:12
9,833.9 ریال13:48:15
9,837.3 ریال13:47:12
9,833.6 ریال13:46:15
9,832.9 ریال13:45:11
9,830.9 ریال13:44:11
9,833.7 ریال13:43:13
9,833 ریال13:42:13
9,831.4 ریال13:41:13
9,828.2 ریال13:40:13
9,833.9 ریال13:39:12
9,826.5 ریال13:38:15
9,828.9 ریال13:37:12
9,824.3 ریال13:36:12
9,825.4 ریال13:35:14
9,823.8 ریال13:34:12
9,827 ریال13:33:13
9,831.1 ریال13:32:14
9,836.7 ریال13:31:14
9,832.2 ریال13:30:16
9,833.8 ریال13:29:11
9,823.7 ریال13:28:14
9,834.8 ریال13:27:14
9,831.9 ریال13:26:13
9,827.4 ریال13:25:13
9,829.3 ریال13:24:12
9,828.1 ریال13:23:13
9,825.3 ریال13:22:12
9,824.8 ریال13:21:13
9,832.8 ریال13:20:13
9,829.8 ریال13:19:12
9,831.7 ریال13:18:15
9,835.1 ریال13:17:15
9,832.8 ریال13:16:12
9,842.8 ریال13:15:13
9,836.5 ریال13:14:12
9,832.9 ریال13:13:12
9,809.4 ریال13:12:13
9,810.3 ریال13:11:13
9,817.7 ریال13:10:14
9,815.8 ریال13:09:12
9,816.5 ریال13:08:14
9,817.7 ریال13:07:14
9,814.6 ریال13:06:13
9,810.1 ریال13:05:12
9,801.8 ریال13:04:13
9,805.2 ریال13:03:14
9,804.7 ریال13:02:14
9,797.5 ریال13:01:15
9,787.1 ریال13:00:21
9,783.8 ریال12:59:11
9,782.1 ریال12:58:14
9,778.4 ریال12:57:12
9,781.6 ریال12:56:13
9,778.6 ریال12:55:13
9,775.4 ریال12:54:11
9,785.9 ریال12:53:13
9,784 ریال12:52:12
9,768.2 ریال12:51:12
9,715.1 ریال12:50:12
9,705.4 ریال12:49:12
9,699.7 ریال12:48:12
9,751.3 ریال12:47:12
9,753.4 ریال12:46:12
9,755.7 ریال12:45:13
9,768.3 ریال12:44:10
9,766.6 ریال12:43:12
9,765.9 ریال12:42:13
9,772.5 ریال12:41:12
9,775.8 ریال12:40:12
9,780.8 ریال12:39:12
9,780.3 ریال12:38:12
9,779.7 ریال12:37:12
9,784 ریال12:36:13
9,775.4 ریال12:35:13
9,784.5 ریال12:34:12
9,781.9 ریال12:33:13
9,782.1 ریال12:32:12
9,774.8 ریال12:31:14
9,774.9 ریال12:30:16
9,765.3 ریال12:29:12
9,764.6 ریال12:28:13
9,763.2 ریال12:27:13
9,759.2 ریال12:26:13
9,763.9 ریال12:25:13
9,764.7 ریال12:24:13
9,765.7 ریال12:23:12
9,767 ریال12:22:13
9,769.2 ریال12:21:14
9,772.9 ریال12:20:12
9,771.8 ریال12:19:11
9,771.1 ریال12:18:13
9,771.8 ریال12:17:13
9,772.3 ریال12:16:15
9,774.4 ریال12:15:11
9,771.4 ریال12:14:12
9,771.9 ریال12:13:13
9,771 ریال12:12:13
9,769.1 ریال12:11:12
9,769.3 ریال12:10:13
9,766.9 ریال12:09:12
9,772.2 ریال12:08:12
9,767.7 ریال12:07:14
9,767.5 ریال12:05:12
9,768.7 ریال12:04:14
9,769.6 ریال12:03:14
9,774.5 ریال12:02:15
9,771 ریال12:01:18
9,772.8 ریال12:00:21
9,777.8 ریال11:59:12
9,778.8 ریال11:58:12
9,779.8 ریال11:57:14
9,782.2 ریال11:56:14
9,782.6 ریال11:55:13
9,779.9 ریال11:54:12
9,777.1 ریال11:53:12
9,773.4 ریال11:52:13
9,776.8 ریال11:51:13
9,779.8 ریال11:50:13
9,780.9 ریال11:49:12
9,781.4 ریال11:48:12
9,782.4 ریال11:47:11
9,784.9 ریال11:46:12
9,785.5 ریال11:45:11
9,785.2 ریال11:44:12
9,781.8 ریال11:43:14
9,783.4 ریال11:42:12
9,780.8 ریال11:40:14
9,783 ریال11:39:12
9,785.3 ریال11:38:13
9,783.4 ریال11:37:11
9,784 ریال11:36:12
9,785 ریال11:35:13
9,786 ریال11:34:12
9,783 ریال11:33:13
9,783.7 ریال11:32:12
9,786.7 ریال11:31:13
9,800.7 ریال11:30:15
9,802 ریال11:29:10
9,801.4 ریال11:28:12
9,799 ریال11:26:12
9,801.5 ریال11:25:10
9,799.9 ریال11:24:10
9,800.2 ریال11:23:11
9,799.1 ریال11:22:13
9,798.7 ریال11:21:12
9,798.8 ریال11:20:12
9,795.5 ریال11:19:10
9,796.5 ریال11:18:12
9,794.6 ریال11:17:10
9,797.8 ریال11:16:11
9,795 ریال11:15:12
9,797.8 ریال11:14:11
9,797.6 ریال11:13:12
9,799.5 ریال11:12:12
9,798.8 ریال11:11:13
9,796.1 ریال11:10:12
9,793.6 ریال11:09:10
9,779.8 ریال11:08:10
9,752.5 ریال11:07:12
9,745.6 ریال11:06:11
9,755.2 ریال11:05:12
9,756.6 ریال11:04:12
9,750.2 ریال11:03:12
9,746.1 ریال11:02:12
9,753.1 ریال11:01:13
9,770.9 ریال11:00:18
9,771 ریال10:59:11
9,773 ریال10:58:11
9,774.8 ریال10:57:11
9,775.7 ریال10:56:11
9,775.2 ریال10:55:10
9,773.3 ریال10:54:11
9,775.8 ریال10:53:11
9,777.1 ریال10:52:12
9,775.9 ریال10:51:11
9,776 ریال10:50:14
9,773.2 ریال10:49:12
9,769.7 ریال10:48:12
9,764.5 ریال10:47:11
9,764.8 ریال10:46:11
9,767.6 ریال10:45:10
9,772.3 ریال10:44:10
9,772.1 ریال10:43:11
9,774.9 ریال10:42:12
9,773.5 ریال10:41:13
9,775.5 ریال10:40:11
9,778.1 ریال10:39:10
9,777 ریال10:38:11
9,776.2 ریال10:37:10
9,777.7 ریال10:36:12
9,781.3 ریال10:35:12
9,779.8 ریال10:34:10
9,778.5 ریال10:33:13
9,785.7 ریال10:32:12
9,788.1 ریال10:31:11
9,790.4 ریال10:30:14
9,788.1 ریال10:29:12
9,783.6 ریال10:28:11
9,784.1 ریال10:27:11
9,782 ریال10:26:11
9,783.1 ریال10:25:09
9,784.6 ریال10:24:10
9,786.6 ریال10:23:11
9,787.9 ریال10:22:11
9,786.6 ریال10:21:12
9,786.1 ریال10:20:11
9,787.3 ریال10:19:10
9,785.8 ریال10:18:11
9,785.6 ریال10:17:10
9,786.1 ریال10:16:13
9,788.8 ریال10:15:11
9,787.5 ریال10:14:10
9,786.8 ریال10:13:12
9,787.6 ریال10:12:11
9,784.8 ریال10:11:10
9,783.7 ریال10:10:12
9,782.1 ریال10:09:11
9,788 ریال10:08:12
9,787.6 ریال10:07:12
9,788.2 ریال10:06:11
9,787.2 ریال10:05:12
9,793 ریال10:04:11
9,794.9 ریال10:03:12
9,797 ریال10:02:11
9,798.2 ریال10:01:13
9,799 ریال10:00:20
9,800.5 ریال9:59:11
9,797.8 ریال9:58:10
9,797 ریال9:57:11
9,798.3 ریال9:56:10
9,800.5 ریال9:55:10
9,798.6 ریال9:54:09
9,798.1 ریال9:53:11
9,797.4 ریال9:52:10
9,794.4 ریال9:51:10
9,793.5 ریال9:50:11
9,793.9 ریال9:49:10
9,798.7 ریال9:48:12
9,797.6 ریال9:47:10
9,796.1 ریال9:46:11
9,794.6 ریال9:45:10
9,794.3 ریال9:44:10
9,794.4 ریال9:43:10
9,794.2 ریال9:42:11
9,794.3 ریال9:41:12
9,795.4 ریال9:40:11
9,793.4 ریال9:39:10
9,792.9 ریال9:38:11
9,793.5 ریال9:37:10
9,792.1 ریال9:36:09
9,789.1 ریال9:35:11
9,786.1 ریال9:34:11
9,787.8 ریال9:33:11
9,788.1 ریال9:32:12
9,787 ریال9:31:13
9,785.1 ریال9:30:14
9,781.8 ریال9:29:09
9,775.3 ریال9:28:11
9,771.4 ریال9:27:11
9,772.7 ریال9:26:12
9,772.6 ریال9:25:09
9,774.8 ریال9:24:10
9,774 ریال9:23:11
9,776.2 ریال9:22:11
9,783.2 ریال9:21:12
9,782 ریال9:20:11
9,781.9 ریال9:19:09
9,782.5 ریال9:18:11
9,785.4 ریال9:17:10
9,784.5 ریال9:16:12
9,784 ریال9:15:10
9,782.6 ریال9:14:10
9,782.8 ریال9:13:12
9,781.7 ریال9:12:10
9,776.4 ریال9:11:11
9,785.6 ریال9:10:10
9,786.3 ریال9:09:09
9,784.4 ریال9:08:10
9,784.5 ریال9:07:12
9,782.8 ریال9:06:11
9,782.9 ریال9:05:11
9,783 ریال9:04:10
9,785 ریال9:03:13
9,785.4 ریال9:02:11
9,782.7 ریال9:01:15
9,781.8 ریال9:00:16
9,784.6 ریال8:59:09
9,786.3 ریال8:58:12
9,791 ریال8:57:10
9,801.6 ریال8:56:12
9,811.7 ریال8:55:12
9,810.6 ریال8:54:11
9,813.1 ریال8:53:11
9,814.9 ریال8:52:11
9,809.5 ریال8:51:10
9,814.9 ریال8:50:11
9,813.6 ریال8:49:10
9,811.5 ریال8:48:11
9,811.9 ریال8:47:10
9,810.4 ریال8:46:10
9,811 ریال8:45:10
9,812.1 ریال8:44:10
9,812.2 ریال8:43:11
9,811.5 ریال8:42:11
9,809.6 ریال8:41:11
9,813.5 ریال8:40:12
9,813.1 ریال8:39:10
9,810.9 ریال8:38:11
9,811.2 ریال8:37:10
9,812.3 ریال8:36:10
9,816.4 ریال8:35:11
9,817.5 ریال8:34:10
9,810.2 ریال8:33:13
9,805.2 ریال8:32:11
9,798.1 ریال8:31:12
9,793.9 ریال8:30:13
9,785.7 ریال8:29:10
9,767.2 ریال8:28:11
9,775.8 ریال8:27:11
9,777.2 ریال8:26:10
9,780.4 ریال8:25:09
9,785.2 ریال8:24:11
9,783.2 ریال8:23:10
9,779.6 ریال8:22:11
9,777.6 ریال8:21:10
9,780.5 ریال8:20:11
9,780.2 ریال8:19:09
9,782.1 ریال8:18:11
9,783.3 ریال8:17:09
9,785.5 ریال8:16:09
9,785.6 ریال8:15:10
9,783.6 ریال8:14:09
9,778.8 ریال8:13:09
9,775.1 ریال8:12:11
9,775.2 ریال8:11:11
9,778.7 ریال8:10:12
9,781.4 ریال8:09:10
9,787.5 ریال8:08:12
9,787 ریال8:07:11
9,786.5 ریال8:06:11
9,787.3 ریال8:05:11
9,787.7 ریال8:04:12
9,782.3 ریال8:03:11
9,780.7 ریال8:02:11
9,779.7 ریال8:01:13
9,773.8 ریال8:00:17
9,781.4 ریال7:59:09
9,794.7 ریال7:58:11
9,810.5 ریال7:57:11
9,811.9 ریال7:56:11
9,813.4 ریال7:55:10
9,815 ریال7:54:09
9,813.8 ریال7:53:10
9,817 ریال7:52:09
9,816.8 ریال7:51:09
9,816.9 ریال7:50:10
9,817.7 ریال7:49:09
9,819.8 ریال7:48:11
9,820.6 ریال7:47:10
9,824 ریال7:46:10
9,824.2 ریال7:45:10
9,825.4 ریال7:44:10
9,819.5 ریال7:43:10
9,819.1 ریال7:42:10
9,825 ریال7:41:10
9,818.3 ریال7:40:10
9,819.9 ریال7:39:10
9,817.7 ریال7:38:10
9,818.7 ریال7:37:09
9,819.9 ریال7:36:10
9,815.4 ریال7:35:11
9,806.9 ریال7:34:10
9,806.3 ریال7:33:10
9,810.3 ریال7:32:11
9,800.7 ریال7:31:10
9,796.9 ریال7:30:13
9,805 ریال7:29:10
9,803 ریال7:28:10
9,800.9 ریال7:27:10
9,801.4 ریال7:26:10
9,797.6 ریال7:25:10
9,797.8 ریال7:24:10
9,796.2 ریال7:23:10
9,801.3 ریال7:22:10
9,805.2 ریال7:21:10
9,805.4 ریال7:20:10
9,804.3 ریال7:19:08
9,803.3 ریال7:18:09
9,802.1 ریال7:17:10
9,800.5 ریال7:16:09
9,800.7 ریال7:15:10
9,801.8 ریال7:14:09
9,797.5 ریال7:13:09
9,794.8 ریال7:12:10
9,792.3 ریال7:11:10
9,793.5 ریال7:10:11
9,795.3 ریال7:09:08
9,797 ریال7:08:11
9,805.5 ریال7:07:10
9,809 ریال7:06:09
9,811.8 ریال7:05:10
9,809.6 ریال7:04:09
9,811.6 ریال7:03:11
9,811 ریال7:02:10
9,812 ریال7:01:12
9,807.1 ریال7:00:18
9,805.2 ریال6:59:09
9,803.4 ریال6:58:10
9,804 ریال6:57:11
9,806.1 ریال6:56:10
9,804.7 ریال6:55:10
9,806.8 ریال6:54:09
9,809.8 ریال6:53:10
9,809.5 ریال6:52:09
9,806.5 ریال6:51:09
9,804.6 ریال6:50:11
9,811.4 ریال6:49:09
9,814.4 ریال6:48:10
9,818.3 ریال6:47:10
9,817.5 ریال6:46:10
9,819.9 ریال6:45:09
9,818.6 ریال6:44:11
9,820.8 ریال6:43:10
9,824.2 ریال6:42:11
9,824.7 ریال6:41:11
9,819.9 ریال6:40:11
9,824.1 ریال6:39:09
9,821.4 ریال6:38:10
9,822.1 ریال6:37:10
9,826.9 ریال6:36:10
9,825.9 ریال6:35:10
9,822.2 ریال6:34:09
9,819.4 ریال6:33:10
9,816 ریال6:32:10
9,818.1 ریال6:31:10
9,827.5 ریال6:30:12
9,830 ریال6:29:09
9,831.1 ریال6:28:10
9,831.8 ریال6:27:10
9,831.4 ریال6:26:10
9,829.9 ریال6:25:09
9,833 ریال6:24:09
9,827.1 ریال6:23:09
9,810.4 ریال6:22:09
9,811.2 ریال6:21:10
9,816.4 ریال6:20:10
9,828.7 ریال6:19:09
9,840.4 ریال6:18:10
9,834.5 ریال6:17:10
9,839.4 ریال6:16:09
9,836.2 ریال6:15:09
9,823.9 ریال6:14:09
9,823 ریال6:13:09
9,822.5 ریال6:12:10
9,820.6 ریال6:11:09
9,817.2 ریال6:10:11
9,811.8 ریال6:09:09
9,811.6 ریال6:08:09
9,812.2 ریال6:07:10
9,810 ریال6:06:10
9,809.9 ریال6:05:11
9,814.7 ریال6:04:11
9,812.5 ریال6:03:10
9,813.3 ریال6:02:11
9,814.8 ریال6:01:13
9,809.6 ریال6:00:14
9,805.9 ریال5:59:09
9,807.8 ریال5:58:10
9,810.9 ریال5:57:09
9,811.3 ریال5:56:11
9,814.5 ریال5:55:09
9,818.6 ریال5:54:09
9,823.4 ریال5:53:09
9,822.5 ریال5:52:08
9,819.5 ریال5:51:09
9,822.9 ریال5:50:10
9,817 ریال5:49:09
9,816.5 ریال5:48:09
9,816.8 ریال5:47:10
9,814.7 ریال5:46:10
9,812.8 ریال5:45:09
9,810.4 ریال5:44:09
9,804.8 ریال5:43:09
9,810.4 ریال5:42:09
9,811.6 ریال5:41:09
9,813.4 ریال5:40:08
9,814.6 ریال5:39:09
9,804.1 ریال5:38:09
9,808.6 ریال5:37:10
9,810.3 ریال5:36:10
9,813 ریال5:35:09
9,814.8 ریال5:34:08
9,812.6 ریال5:33:09
9,811.7 ریال5:32:09
9,809 ریال5:31:10
9,807.1 ریال5:30:11
9,805.2 ریال5:29:08
9,808.9 ریال5:28:09
9,807.9 ریال5:27:10
9,807.6 ریال5:26:09
9,791.5 ریال5:25:08
9,789.4 ریال5:24:08
9,791.4 ریال5:23:09
9,791.1 ریال5:22:09
9,793.4 ریال5:21:09
9,792.5 ریال5:20:09
9,795.9 ریال5:19:08
9,794.4 ریال5:18:09
9,795.2 ریال5:17:09
9,795.3 ریال5:16:08
9,796.4 ریال5:15:08
9,795.7 ریال5:14:08
9,795.5 ریال5:13:08
9,789.7 ریال5:12:08
9,789.1 ریال5:11:08
9,790.8 ریال5:10:08
9,790.3 ریال5:09:08
9,789.9 ریال5:08:08
9,788 ریال5:07:09
9,784.1 ریال5:06:08
9,782.9 ریال5:05:08
9,778.8 ریال5:04:08
9,776.6 ریال5:03:09
9,774.6 ریال5:02:10
9,775 ریال5:01:09
9,774.6 ریال5:00:12
9,775.8 ریال4:59:07
9,773.4 ریال4:58:09
9,773.9 ریال4:57:08
9,772.2 ریال4:56:08
9,774.1 ریال4:55:08
9,773.4 ریال4:54:08
9,773.6 ریال4:53:07
9,777.1 ریال4:52:09
9,788.3 ریال4:51:08
9,785.1 ریال4:50:08
9,781.1 ریال4:49:08
9,786.6 ریال4:48:09
9,786 ریال4:47:09
9,788.3 ریال4:46:08
9,788.6 ریال4:45:08
9,788.7 ریال4:44:07
9,783.1 ریال4:43:08
9,786.6 ریال4:42:09
9,790.3 ریال4:41:08
9,790.4 ریال4:39:08
9,795.9 ریال4:38:09
9,806.6 ریال4:37:08
9,809.4 ریال4:36:07
9,807.9 ریال4:35:09
9,809.2 ریال4:34:08
9,807.9 ریال4:33:08
9,801.8 ریال4:32:08
9,797.7 ریال4:31:09
9,795.1 ریال4:30:10
9,788.9 ریال4:29:07
9,787.4 ریال4:28:08
9,792 ریال4:27:07
9,797.2 ریال4:26:08
9,803 ریال4:25:08
9,808 ریال4:24:07
9,804.3 ریال4:23:08
9,804 ریال4:22:08
9,805.5 ریال4:21:08
9,804.7 ریال4:19:07
9,804.1 ریال4:18:08
9,800.4 ریال4:17:09
9,798.5 ریال4:16:08
9,809.2 ریال4:15:08
9,810 ریال4:14:08
9,812.5 ریال4:13:07
9,814.7 ریال4:12:08
9,820.7 ریال4:11:08
9,815.4 ریال4:10:08
9,816.4 ریال4:09:08
9,814.5 ریال4:08:08
9,814.7 ریال4:07:08
9,812.8 ریال4:06:08
9,812 ریال4:05:08
9,815.2 ریال4:04:09
9,844.8 ریال4:03:08
9,845.3 ریال4:02:08
9,848.5 ریال4:01:09
9,847.1 ریال4:00:13
9,841.7 ریال3:59:07
9,844.2 ریال3:58:07
9,823.2 ریال3:57:08
9,822 ریال3:56:08
9,825.1 ریال3:55:07
9,825.4 ریال3:54:07
9,826.2 ریال3:53:08
9,825.2 ریال3:52:09
9,824.5 ریال3:51:07
9,826.7 ریال3:50:09
9,825.3 ریال3:49:07
9,825.6 ریال3:48:08
9,819.5 ریال3:47:08
9,818.5 ریال3:46:07
9,817.7 ریال3:45:07
9,813.2 ریال3:44:07
9,810.5 ریال3:43:07
9,810.2 ریال3:42:09
9,810.6 ریال3:41:07
9,811.1 ریال3:40:08
9,813.6 ریال3:39:07
9,825.4 ریال3:38:08
9,825 ریال3:37:07
9,827.1 ریال3:36:07
9,824.5 ریال3:35:08
9,822.4 ریال3:34:08
9,822.8 ریال3:33:08
9,819.2 ریال3:32:07
9,819.6 ریال3:31:07
9,814.1 ریال3:30:09
9,823.7 ریال3:29:07
9,829.1 ریال3:28:08
9,828.8 ریال3:27:08
9,826.8 ریال3:26:07
9,827.7 ریال3:25:07
9,825.9 ریال3:24:07
9,826 ریال3:23:07
9,825.2 ریال3:22:07
9,816.3 ریال3:21:07
9,815.1 ریال3:20:07
9,811.7 ریال3:19:07
9,811.2 ریال3:18:08
9,810 ریال3:17:07
9,807.7 ریال3:16:07
9,808.4 ریال3:15:07
9,798.8 ریال3:14:08
9,792 ریال3:13:07
9,787.6 ریال3:12:08
9,790.5 ریال3:11:07
9,791.9 ریال3:09:07
9,793.1 ریال3:08:07
9,794.7 ریال3:07:07
9,794.8 ریال3:06:08
9,785.4 ریال3:05:07
9,772.2 ریال3:04:07
9,769 ریال3:03:08
9,771.6 ریال3:02:07
9,769.9 ریال3:01:08
9,772.2 ریال3:00:10
9,775.5 ریال2:59:07
9,775.1 ریال2:58:07
9,773.3 ریال2:57:07
9,771.6 ریال2:56:07
9,773.5 ریال2:55:07
9,764.6 ریال2:54:06
9,757.6 ریال2:53:08
9,755.5 ریال2:52:08
9,753 ریال2:51:08
9,755.5 ریال2:50:07
9,756.2 ریال2:49:07
9,759.7 ریال2:48:07
9,761.1 ریال2:47:07
9,760.5 ریال2:46:08
9,764.8 ریال2:45:07
9,763.3 ریال2:44:07
9,767.5 ریال2:43:07
9,768.7 ریال2:42:07
9,771.9 ریال2:41:07
9,772.4 ریال2:40:08
9,771.1 ریال2:39:07
9,771.3 ریال2:38:07
9,771.9 ریال2:37:08
9,769.9 ریال2:36:08
9,771.6 ریال2:35:08
9,774.5 ریال2:34:06
9,775 ریال2:33:07
9,774.8 ریال2:32:09
9,776.9 ریال2:31:07
9,778.9 ریال2:30:08
9,776.1 ریال2:29:06
9,773.8 ریال2:28:08
9,771.3 ریال2:27:07
9,771.4 ریال2:25:07
9,766.9 ریال2:24:06
9,766.3 ریال2:23:07
9,768.9 ریال2:22:07
9,766.5 ریال2:21:07
9,765.7 ریال2:20:07
9,764 ریال2:19:06
9,767.1 ریال2:18:07
9,768.9 ریال2:17:07
9,768.6 ریال2:16:08
9,763.5 ریال2:15:06
9,762.3 ریال2:14:07
9,755 ریال2:13:07
9,753.9 ریال2:12:08
9,751.5 ریال2:11:08
9,750.1 ریال2:10:07
9,743.3 ریال2:09:06
9,742.2 ریال2:08:07
9,749 ریال2:07:07
9,752.7 ریال2:06:12
9,753.8 ریال2:05:07
9,755 ریال2:04:07
9,756.1 ریال2:03:07
9,753.9 ریال2:02:08
9,752.4 ریال2:01:10
9,753.2 ریال2:00:12
9,757.6 ریال1:59:06
9,763.4 ریال1:58:07
9,763.7 ریال1:56:08
9,766.9 ریال1:55:07
9,768.3 ریال1:54:06
9,768.9 ریال1:53:07
9,769.7 ریال1:52:07
9,767.4 ریال1:51:07
9,763.6 ریال1:50:07
9,757.1 ریال1:49:07
9,758.5 ریال1:47:07
9,762 ریال1:46:07
9,761.8 ریال1:45:06
9,763 ریال1:44:07
9,766.5 ریال1:43:07
9,766.7 ریال1:42:08
9,765.1 ریال1:41:07
9,769.1 ریال1:40:07
9,770.1 ریال1:39:07
9,769.7 ریال1:38:07
9,771 ریال1:36:07
9,773.5 ریال1:35:07
9,779.9 ریال1:34:06
9,779.6 ریال1:33:06
9,778.8 ریال1:32:06
9,779.2 ریال1:31:06
9,782.5 ریال1:30:09
9,776.6 ریال1:29:06
9,776.4 ریال1:28:07
9,768.3 ریال1:27:07
9,766.3 ریال1:26:08
9,767.9 ریال1:25:06
9,767 ریال1:24:06
9,763.9 ریال1:23:07
9,761.3 ریال1:22:07
9,768.1 ریال1:21:07
9,771.3 ریال1:20:07
9,771 ریال1:19:06
9,773.9 ریال1:18:06
9,769.1 ریال1:17:07
9,763.6 ریال1:16:07
9,767.2 ریال1:15:08
9,768.5 ریال1:14:07
9,770 ریال1:13:07
9,767.6 ریال1:12:07
9,768.8 ریال1:11:06
9,764.9 ریال1:10:07
9,765.1 ریال1:09:06
9,757.3 ریال1:08:06
9,760.9 ریال1:07:06
9,757.3 ریال1:06:07
9,763 ریال1:05:07
9,768.8 ریال1:04:08
9,766.5 ریال1:03:06
9,772.9 ریال1:02:07
9,774.1 ریال1:01:07
9,791.4 ریال1:00:10
9,794 ریال0:59:06
9,790.7 ریال0:58:06
9,793.1 ریال0:57:06
9,791.5 ریال0:56:06
9,795.4 ریال0:55:06
9,793.4 ریال0:54:05
9,792.2 ریال0:53:07
9,795.4 ریال0:52:06
9,798.7 ریال0:51:06
9,794.3 ریال0:50:07
9,792.4 ریال0:49:06
9,783.8 ریال0:48:06
9,775.7 ریال0:47:06
9,789.3 ریال0:46:07
9,792.2 ریال0:45:06
9,793.9 ریال0:44:06
9,793.2 ریال0:43:06
9,797.9 ریال0:42:07
9,803.6 ریال0:41:06
9,801.4 ریال0:40:06
9,800.9 ریال0:39:06
9,801.7 ریال0:38:07
9,805.6 ریال0:37:06
9,806.5 ریال0:36:06
9,802.2 ریال0:35:06
9,804.6 ریال0:34:06
9,808.2 ریال0:33:06
9,812.7 ریال0:32:07
9,813.2 ریال0:31:06
9,810.6 ریال0:30:07
9,811.6 ریال0:29:05
9,805.6 ریال0:28:06
9,806.7 ریال0:27:06
9,806.5 ریال0:26:06
9,802.1 ریال0:25:06
9,801.2 ریال0:24:06
9,798.2 ریال0:23:07
9,795.3 ریال0:22:07
9,800.9 ریال0:21:06
9,807.7 ریال0:20:06
9,808 ریال0:19:05
9,799.5 ریال0:18:05
9,800 ریال0:17:06
9,798.7 ریال0:16:06
9,799.6 ریال0:15:05
9,801.3 ریال0:14:05
9,800.4 ریال0:13:07
9,803.5 ریال0:12:07
9,802 ریال0:11:06
9,805.5 ریال0:10:06
9,805.7 ریال0:09:05
9,783.3 ریال0:07:06
9,783 ریال0:06:06
9,779.2 ریال0:05:07
9,786.1 ریال0:03:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی