شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:9665.5
  • بالاترین قیمت روز:9736.1
  • پایین ترین قیمت روز:9553.6
  • بیشترین مقدار نوسان روز:42
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.79%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,718.4
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۷:۱۴
  • نرخ روز گذشته:9,724.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.61%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:58.8

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,665.5 ریال18:47:14
9,668.3 ریال18:46:13
9,668.8 ریال18:45:15
9,668.1 ریال18:44:12
9,666.9 ریال18:43:15
9,667.6 ریال18:42:16
9,667.7 ریال18:40:16
9,667.3 ریال18:39:14
9,665.6 ریال18:38:14
9,665 ریال18:37:14
9,660.4 ریال18:36:15
9,657.4 ریال18:35:13
9,658.5 ریال18:34:13
9,656.9 ریال18:33:15
9,653.7 ریال18:32:17
9,650.7 ریال18:31:17
9,651.4 ریال18:30:18
9,652.8 ریال18:29:12
9,650.9 ریال18:28:14
9,653.5 ریال18:27:14
9,655.3 ریال18:26:14
9,657.3 ریال18:25:14
9,659 ریال18:24:14
9,660.1 ریال18:23:13
9,659.9 ریال18:22:14
9,658 ریال18:21:14
9,656.1 ریال18:20:16
9,660.9 ریال18:19:14
9,662.4 ریال18:18:15
9,663.7 ریال18:17:14
9,661.3 ریال18:16:15
9,661.1 ریال18:15:14
9,657.6 ریال18:14:13
9,661.6 ریال18:13:15
9,657.9 ریال18:12:15
9,658.2 ریال18:11:13
9,659.3 ریال18:10:16
9,662 ریال18:09:14
9,659.1 ریال18:08:15
9,660.7 ریال18:07:16
9,658.6 ریال18:06:15
9,664.2 ریال18:05:16
9,662.6 ریال18:04:15
9,664.5 ریال18:03:18
9,664 ریال18:02:18
9,664.9 ریال18:01:19
9,662.9 ریال18:00:24
9,666.5 ریال17:59:11
9,660.7 ریال17:58:14
9,660.9 ریال17:57:14
9,661.3 ریال17:56:14
9,665 ریال17:55:14
9,662.5 ریال17:54:13
9,660.7 ریال17:53:13
9,658.9 ریال17:52:13
9,660 ریال17:51:14
9,660.1 ریال17:50:16
9,667.8 ریال17:49:14
9,662.3 ریال17:48:14
9,660.9 ریال17:47:15
9,664.4 ریال17:46:14
9,665.7 ریال17:45:14
9,667.8 ریال17:44:14
9,669.2 ریال17:43:15
9,666.2 ریال17:42:14
9,660.7 ریال17:41:14
9,661.2 ریال17:40:16
9,662 ریال17:39:12
9,659.5 ریال17:38:16
9,661 ریال17:37:15
9,660.8 ریال17:36:16
9,658.9 ریال17:35:15
9,658.6 ریال17:34:13
9,655.9 ریال17:33:17
9,656.1 ریال17:32:16
9,658.5 ریال17:31:14
9,652.6 ریال17:30:18
9,647.3 ریال17:29:13
9,655.9 ریال17:28:14
9,656.9 ریال17:27:12
9,651.9 ریال17:26:14
9,653.4 ریال17:25:14
9,656.4 ریال17:24:12
9,655 ریال17:23:15
9,657.5 ریال17:22:15
9,659 ریال17:21:14
9,661.1 ریال17:20:15
9,657.4 ریال17:19:12
9,647.6 ریال17:18:14
9,653.1 ریال17:17:14
9,655.5 ریال17:16:14
9,660.1 ریال17:15:13
9,659.3 ریال17:14:13
9,660.2 ریال17:13:14
9,664 ریال17:12:15
9,666.2 ریال17:11:13
9,655.5 ریال17:10:15
9,654.7 ریال17:09:12
9,663.3 ریال17:08:14
9,665.2 ریال17:07:15
9,681 ریال17:06:14
9,689.9 ریال17:05:14
9,700.1 ریال17:04:16
9,700.3 ریال17:03:15
9,706.7 ریال17:02:16
9,706.4 ریال17:01:15
9,701.2 ریال17:00:21
9,701.8 ریال16:59:12
9,700.6 ریال16:58:15
9,707 ریال16:57:15
9,710.9 ریال16:56:14
9,708.7 ریال16:55:13
9,707.1 ریال16:54:12
9,711.8 ریال16:53:13
9,715.5 ریال16:52:13
9,723.7 ریال16:51:13
9,724.1 ریال16:50:16
9,725.4 ریال16:49:13
9,719.8 ریال16:48:13
9,726.6 ریال16:47:14
9,724.5 ریال16:46:12
9,722.9 ریال16:45:13
9,720 ریال16:44:12
9,719.5 ریال16:43:12
9,721.9 ریال16:42:13
9,732.6 ریال16:41:15
9,730.7 ریال16:40:15
9,726.2 ریال16:39:13
9,720 ریال16:38:15
9,723.6 ریال16:37:13
9,723 ریال16:36:14
9,719.9 ریال16:35:12
9,722.9 ریال16:34:11
9,721.5 ریال16:33:13
9,722 ریال16:32:15
9,714.3 ریال16:31:15
9,687.7 ریال16:30:17
9,685.8 ریال16:29:12
9,680.3 ریال16:28:15
9,679.3 ریال16:27:13
9,679.8 ریال16:26:14
9,679.7 ریال16:25:12
9,679.6 ریال16:24:13
9,684 ریال16:23:14
9,689.7 ریال16:22:13
9,690.4 ریال16:21:14
9,686.2 ریال16:20:15
9,691 ریال16:19:12
9,689.8 ریال16:18:14
9,694.5 ریال16:17:13
9,691.2 ریال16:16:13
9,680.3 ریال16:15:13
9,677.5 ریال16:14:11
9,667.5 ریال16:13:13
9,669.2 ریال16:12:14
9,673.6 ریال16:11:13
9,676.1 ریال16:10:14
9,673.7 ریال16:09:13
9,672.7 ریال16:07:14
9,670.9 ریال16:06:14
9,671 ریال16:05:15
9,671.3 ریال16:04:14
9,673.4 ریال16:03:15
9,672.4 ریال16:02:15
9,673.1 ریال16:01:15
9,668.6 ریال16:00:19
9,673 ریال15:59:12
9,669.3 ریال15:58:14
9,670.9 ریال15:57:13
9,671.7 ریال15:56:13
9,671.5 ریال15:55:12
9,675.3 ریال15:54:12
9,674.1 ریال15:53:13
9,670.6 ریال15:52:13
9,671.4 ریال15:51:12
9,671.7 ریال15:50:15
9,670.6 ریال15:49:11
9,671.4 ریال15:47:13
9,672.3 ریال15:46:14
9,673.7 ریال15:45:13
9,678.4 ریال15:44:12
9,680 ریال15:43:12
9,677.7 ریال15:42:12
9,677.4 ریال15:40:16
9,679.2 ریال15:39:12
9,677.5 ریال15:38:13
9,676.2 ریال15:37:13
9,677.8 ریال15:36:15
9,682.2 ریال15:35:13
9,681.6 ریال15:34:15
9,680.6 ریال15:33:13
9,681 ریال15:32:14
9,678.7 ریال15:31:15
9,674.8 ریال15:30:16
9,676 ریال15:29:11
9,675.4 ریال15:28:11
9,674.8 ریال15:27:13
9,672.8 ریال15:26:13
9,674.4 ریال15:25:14
9,677.2 ریال15:24:11
9,679.6 ریال15:23:11
9,681.9 ریال15:22:13
9,681 ریال15:21:13
9,680.7 ریال15:20:14
9,681.7 ریال15:19:10
9,679 ریال15:18:13
9,679.7 ریال15:17:12
9,677.9 ریال15:16:14
9,671.9 ریال15:15:12
9,678 ریال15:14:11
9,679.5 ریال15:12:14
9,676.7 ریال15:11:14
9,676.2 ریال15:10:13
9,675.4 ریال15:09:11
9,669.3 ریال15:08:12
9,668.3 ریال15:07:12
9,665.8 ریال15:06:12
9,665 ریال15:05:15
9,665.6 ریال15:04:12
9,669.1 ریال15:03:13
9,668.8 ریال15:02:13
9,669.3 ریال15:01:14
9,667.3 ریال15:00:18
9,669.8 ریال14:59:11
9,668.9 ریال14:58:12
9,671.8 ریال14:57:12
9,681.6 ریال14:56:14
9,680.5 ریال14:55:11
9,682.1 ریال14:54:12
9,681.3 ریال14:53:12
9,680.5 ریال14:52:13
9,680.7 ریال14:51:13
9,680.8 ریال14:50:15
9,679.5 ریال14:49:12
9,681.9 ریال14:48:13
9,683 ریال14:47:12
9,675.4 ریال14:46:13
9,673.6 ریال14:45:11
9,672.8 ریال14:44:12
9,668 ریال14:43:12
9,666.6 ریال14:42:12
9,665.3 ریال14:41:14
9,665.7 ریال14:40:12
9,663.8 ریال14:39:11
9,665.8 ریال14:38:12
9,666.8 ریال14:37:13
9,667.1 ریال14:36:14
9,672.5 ریال14:35:14
9,675.3 ریال14:34:14
9,675.1 ریال14:33:16
9,678.4 ریال14:32:15
9,677.5 ریال14:31:13
9,676.3 ریال14:30:15
9,675.7 ریال14:29:11
9,672.7 ریال14:28:11
9,673.3 ریال14:27:12
9,676.7 ریال14:26:13
9,677.9 ریال14:25:14
9,679.9 ریال14:24:12
9,679.5 ریال14:23:13
9,680 ریال14:22:12
9,679.8 ریال14:21:13
9,685.3 ریال14:20:14
9,687.5 ریال14:19:11
9,688.7 ریال14:18:12
9,694.3 ریال14:17:13
9,686.9 ریال14:16:12
9,676.6 ریال14:15:13
9,672.4 ریال14:14:12
9,672.3 ریال14:13:12
9,673.7 ریال14:12:13
9,669.3 ریال14:11:11
9,670.5 ریال14:10:12
9,669.6 ریال14:09:11
9,671 ریال14:08:12
9,670.3 ریال14:07:12
9,666.9 ریال14:06:14
9,667.1 ریال14:05:15
9,671.3 ریال14:04:14
9,674.6 ریال14:03:14
9,668.8 ریال14:02:15
9,670.4 ریال14:01:15
9,672.9 ریال14:00:20
9,675.3 ریال13:59:11
9,675.2 ریال13:58:11
9,674.2 ریال13:57:12
9,681.1 ریال13:56:13
9,689.1 ریال13:55:12
9,671.1 ریال13:54:11
9,670.8 ریال13:53:11
9,671.1 ریال13:52:12
9,670.1 ریال13:51:13
9,674.1 ریال13:50:15
9,675.8 ریال13:49:11
9,678.3 ریال13:48:12
9,679.5 ریال13:47:11
9,678.4 ریال13:46:12
9,671.5 ریال13:45:12
9,669 ریال13:44:11
9,668.5 ریال13:43:11
9,673.1 ریال13:42:14
9,669.3 ریال13:41:12
9,648.8 ریال13:40:14
9,639.8 ریال13:39:11
9,640.7 ریال13:38:12
9,642.8 ریال13:37:13
9,644.4 ریال13:36:14
9,642.9 ریال13:35:13
9,639.7 ریال13:34:13
9,628.1 ریال13:33:13
9,624.1 ریال13:32:15
9,610.4 ریال13:31:13
9,608.3 ریال13:30:15
9,602.8 ریال13:29:11
9,603.2 ریال13:28:11
9,603.7 ریال13:27:12
9,603.9 ریال13:26:12
9,603.6 ریال13:25:11
9,602 ریال13:24:11
9,599.5 ریال13:23:12
9,601.5 ریال13:22:13
9,599.5 ریال13:21:13
9,598.4 ریال13:20:12
9,597.6 ریال13:19:11
9,595.7 ریال13:18:13
9,593.5 ریال13:17:11
9,594 ریال13:16:12
9,591.6 ریال13:15:12
9,592.1 ریال13:14:11
9,589.4 ریال13:13:11
9,589.5 ریال13:12:11
9,590.8 ریال13:11:12
9,590.5 ریال13:10:13
9,592.4 ریال13:09:12
9,588.5 ریال13:08:12
9,589.6 ریال13:07:11
9,591.3 ریال13:06:12
9,593.4 ریال13:05:12
9,596.6 ریال13:03:13
9,588.5 ریال13:02:12
9,590.2 ریال13:01:14
9,591.8 ریال13:00:19
9,594.6 ریال12:59:11
9,592.7 ریال12:58:12
9,595.2 ریال12:57:11
9,598.3 ریال12:56:11
9,607.9 ریال12:54:10
9,606.2 ریال12:53:11
9,604.2 ریال12:52:12
9,604.1 ریال12:51:13
9,602.3 ریال12:50:13
9,600.3 ریال12:49:10
9,598.1 ریال12:47:12
9,596.3 ریال12:46:12
9,601.9 ریال12:45:11
9,604.8 ریال12:44:11
9,607.1 ریال12:43:12
9,603.4 ریال12:42:12
9,601.1 ریال12:41:12
9,604.7 ریال12:40:13
9,604.4 ریال12:39:11
9,609.7 ریال12:38:12
9,612 ریال12:37:12
9,616.9 ریال12:36:12
9,613.3 ریال12:35:11
9,614.3 ریال12:34:13
9,608.8 ریال12:33:12
9,609.7 ریال12:32:12
9,613.9 ریال12:31:15
9,618.5 ریال12:30:16
9,621.7 ریال12:29:11
9,622.8 ریال12:28:13
9,620.6 ریال12:27:12
9,625 ریال12:26:11
9,623.9 ریال12:25:12
9,625 ریال12:24:11
9,623.8 ریال12:23:11
9,623.6 ریال12:22:11
9,624.6 ریال12:21:12
9,624.5 ریال12:20:12
9,623.6 ریال12:19:10
9,619.9 ریال12:18:12
9,621.4 ریال12:17:11
9,616.5 ریال12:16:12
9,607.5 ریال12:15:12
9,608.2 ریال12:14:11
9,605.9 ریال12:13:11
9,606.3 ریال12:12:12
9,613.3 ریال12:11:13
9,611.1 ریال12:10:11
9,614.5 ریال12:09:13
9,613.6 ریال12:08:12
9,613.4 ریال12:07:12
9,609.6 ریال12:06:13
9,617.4 ریال12:05:12
9,618.3 ریال12:04:12
9,617 ریال12:03:13
9,622.5 ریال12:02:15
9,621.8 ریال12:01:18
9,619.5 ریال12:00:18
9,618.9 ریال11:59:10
9,619 ریال11:58:11
9,618.5 ریال11:57:12
9,618.4 ریال11:56:11
9,621.2 ریال11:55:10
9,620.1 ریال11:54:10
9,622.7 ریال11:53:11
9,625.1 ریال11:52:12
9,628.3 ریال11:51:11
9,626.1 ریال11:50:12
9,624.1 ریال11:49:10
9,623.8 ریال11:48:12
9,626.1 ریال11:47:11
9,629.9 ریال11:46:10
9,632.5 ریال11:45:11
9,631.9 ریال11:44:11
9,629.9 ریال11:43:11
9,633.4 ریال11:42:11
9,634.5 ریال11:41:10
9,634.6 ریال11:40:12
9,628.5 ریال11:39:11
9,629 ریال11:38:12
9,631 ریال11:37:10
9,624.8 ریال11:36:12
9,622.5 ریال11:35:12
9,624 ریال11:34:11
9,623.3 ریال11:33:12
9,622.8 ریال11:32:11
9,618.5 ریال11:31:11
9,615 ریال11:30:17
9,614 ریال11:29:10
9,617.2 ریال11:28:10
9,615.7 ریال11:27:11
9,614.7 ریال11:26:10
9,615.7 ریال11:25:11
9,612.9 ریال11:24:10
9,610.8 ریال11:23:12
9,611.3 ریال11:22:11
9,611.5 ریال11:21:11
9,610.8 ریال11:20:11
9,611.7 ریال11:19:10
9,607 ریال11:17:10
9,609.9 ریال11:16:11
9,610.2 ریال11:15:11
9,612.5 ریال11:14:10
9,614.2 ریال11:13:11
9,617.9 ریال11:12:11
9,619.2 ریال11:11:10
9,619.4 ریال11:10:11
9,623.3 ریال11:09:09
9,624.6 ریال11:08:10
9,624.8 ریال11:07:11
9,625.5 ریال11:06:12
9,622.9 ریال11:05:11
9,621.4 ریال11:04:10
9,621 ریال11:03:10
9,623 ریال11:02:10
9,620.9 ریال11:01:11
9,623.9 ریال11:00:14
9,621.8 ریال10:59:09
9,621.5 ریال10:58:09
9,622.6 ریال10:57:10
9,621.8 ریال10:56:10
9,620 ریال10:55:09
9,621 ریال10:54:10
9,624.3 ریال10:53:09
9,625.1 ریال10:52:10
9,624.2 ریال10:51:09
9,626.4 ریال10:50:10
9,627.2 ریال10:49:10
9,631.9 ریال10:48:09
9,634 ریال10:47:10
9,636.7 ریال10:46:09
9,634.3 ریال10:45:09
9,636.4 ریال10:44:09
9,636.8 ریال10:43:09
9,635.7 ریال10:42:10
9,630.9 ریال10:41:09
9,632 ریال10:40:10
9,628.6 ریال10:39:08
9,628.1 ریال10:38:09
9,626.3 ریال10:37:10
9,627.7 ریال10:36:09
9,626.7 ریال10:35:11
9,627.1 ریال10:34:09
9,629 ریال10:33:10
9,627.9 ریال10:32:09
9,625 ریال10:31:09
9,622.4 ریال10:30:13
9,624 ریال10:29:09
9,626.2 ریال10:28:09
9,627.8 ریال10:27:09
9,626.5 ریال10:26:10
9,625.1 ریال10:25:09
9,626.6 ریال10:24:09
9,628 ریال10:23:09
9,626.6 ریال10:22:09
9,622.6 ریال10:21:10
9,622.5 ریال10:20:10
9,623.7 ریال10:19:08
9,624.6 ریال10:18:12
9,624.1 ریال10:17:09
9,627.6 ریال10:16:09
9,625.1 ریال10:15:09
9,625.3 ریال10:14:08
9,623.8 ریال10:13:09
9,623 ریال10:12:09
9,627.2 ریال10:11:09
9,621.7 ریال10:10:10
9,623.2 ریال10:09:09
9,623.6 ریال10:08:09
9,620.9 ریال10:07:09
9,615.4 ریال10:06:10
9,608.7 ریال10:05:10
9,609.6 ریال10:04:10
9,609.2 ریال10:03:10
9,613.8 ریال10:02:10
9,616.2 ریال10:01:12
9,617.9 ریال10:00:14
9,619.1 ریال9:59:08
9,618.1 ریال9:58:10
9,613 ریال9:57:10
9,614 ریال9:56:11
9,616.6 ریال9:55:09
9,617.5 ریال9:54:09
9,618.6 ریال9:53:10
9,617.6 ریال9:52:08
9,617.3 ریال9:51:09
9,616.9 ریال9:50:09
9,615.9 ریال9:49:08
9,608.6 ریال9:47:10
9,608.5 ریال9:46:11
9,607.1 ریال9:45:09
9,607.5 ریال9:44:08
9,605.6 ریال9:43:09
9,605.1 ریال9:42:11
9,603.9 ریال9:41:10
9,603.1 ریال9:40:09
9,600.2 ریال9:39:09
9,600.7 ریال9:37:11
9,602.3 ریال9:36:09
9,597.6 ریال9:35:09
9,600.8 ریال9:34:08
9,602 ریال9:33:10
9,602.5 ریال9:32:10
9,598.7 ریال9:31:10
9,609.3 ریال9:30:12
9,611.8 ریال9:29:09
9,610 ریال9:28:09
9,611.6 ریال9:27:08
9,612.8 ریال9:26:08
9,616 ریال9:25:09
9,617.9 ریال9:24:09
9,616.1 ریال9:23:08
9,619.6 ریال9:22:09
9,622.4 ریال9:21:09
9,620.8 ریال9:20:09
9,620.5 ریال9:19:08
9,616.9 ریال9:18:09
9,616.2 ریال9:17:11
9,614.4 ریال9:16:09
9,615.6 ریال9:15:10
9,615.4 ریال9:14:10
9,614.9 ریال9:13:09
9,613.5 ریال9:12:09
9,614 ریال9:11:08
9,615.2 ریال9:10:10
9,617.5 ریال9:09:09
9,624.2 ریال9:08:08
9,621.4 ریال9:07:10
9,620.6 ریال9:06:09
9,619.3 ریال9:05:08
9,620.7 ریال9:04:09
9,623.1 ریال9:03:11
9,623.6 ریال9:02:09
9,623.9 ریال9:01:09
9,627.9 ریال9:00:13
9,627.7 ریال8:59:08
9,625.3 ریال8:58:08
9,629.7 ریال8:57:09
9,631.7 ریال8:56:10
9,633.2 ریال8:55:09
9,632.9 ریال8:54:08
9,629 ریال8:53:09
9,625.4 ریال8:52:10
9,626.4 ریال8:51:08
9,629.4 ریال8:50:10
9,625.1 ریال8:49:08
9,623.3 ریال8:48:09
9,623.9 ریال8:47:08
9,621.9 ریال8:46:09
9,628.2 ریال8:45:09
9,628.7 ریال8:44:08
9,625.7 ریال8:43:09
9,623.7 ریال8:42:09
9,621.3 ریال8:41:09
9,624.1 ریال8:40:10
9,629.5 ریال8:39:09
9,630.6 ریال8:38:09
9,632.7 ریال8:36:08
9,633 ریال8:35:09
9,634.4 ریال8:34:08
9,632.2 ریال8:33:09
9,633.4 ریال8:32:09
9,635.4 ریال8:31:09
9,636.4 ریال8:30:11
9,625.5 ریال8:29:08
9,619 ریال8:28:09
9,618.6 ریال8:27:08
9,619.9 ریال8:26:09
9,620.8 ریال8:25:09
9,617.4 ریال8:24:09
9,618.5 ریال8:23:08
9,619.6 ریال8:22:09
9,618.5 ریال8:21:08
9,619.4 ریال8:20:10
9,619.3 ریال8:19:08
9,620.3 ریال8:18:09
9,619.6 ریال8:17:08
9,624 ریال8:16:08
9,621.4 ریال8:15:08
9,618.7 ریال8:14:08
9,614.5 ریال8:13:09
9,615.5 ریال8:12:10
9,608.6 ریال8:11:09
9,609.7 ریال8:10:09
9,609.9 ریال8:09:08
9,612.1 ریال8:08:10
9,611.8 ریال8:07:09
9,611.3 ریال8:06:09
9,616.3 ریال8:05:09
9,616.4 ریال8:04:09
9,610 ریال8:03:10
9,591.8 ریال8:02:09
9,592.8 ریال8:01:10
9,593.1 ریال8:00:13
9,587.2 ریال7:59:08
9,583.4 ریال7:58:09
9,584 ریال7:57:08
9,587 ریال7:56:09
9,589 ریال7:55:08
9,588.5 ریال7:54:07
9,589.2 ریال7:53:08
9,590.3 ریال7:52:09
9,591.4 ریال7:50:09
9,591.1 ریال7:49:08
9,591.5 ریال7:48:09
9,594.7 ریال7:47:08
9,594.3 ریال7:46:07
9,596.2 ریال7:45:08
9,594.8 ریال7:44:08
9,599.4 ریال7:43:08
9,598 ریال7:42:08
9,599.5 ریال7:41:08
9,605 ریال7:40:08
9,605.6 ریال7:39:08
9,607 ریال7:38:10
9,603.8 ریال7:37:08
9,606.9 ریال7:36:09
9,604.8 ریال7:35:09
9,605.5 ریال7:34:08
9,605.8 ریال7:33:08
9,606 ریال7:32:09
9,602.2 ریال7:31:08
9,602.1 ریال7:30:11
9,604.2 ریال7:29:07
9,605 ریال7:28:08
9,603.8 ریال7:27:08
9,601.2 ریال7:26:09
9,597.5 ریال7:25:09
9,599 ریال7:24:08
9,594.2 ریال7:23:09
9,594.6 ریال7:22:09
9,596.1 ریال7:21:07
9,591.7 ریال7:20:08
9,592.8 ریال7:19:08
9,595.2 ریال7:18:08
9,598.2 ریال7:17:08
9,600.5 ریال7:16:08
9,601.1 ریال7:15:08
9,594.7 ریال7:14:08
9,594.5 ریال7:13:08
9,595.7 ریال7:12:08
9,598.1 ریال7:11:08
9,602.7 ریال7:10:09
9,598.1 ریال7:09:08
9,593.6 ریال7:08:08
9,595.4 ریال7:07:09
9,592.6 ریال7:06:09
9,595.4 ریال7:05:08
9,593.3 ریال7:04:08
9,594.9 ریال7:03:09
9,592.5 ریال7:02:08
9,591.6 ریال7:01:09
9,591.2 ریال7:00:12
9,589.5 ریال6:59:07
9,591.5 ریال6:58:09
9,588.6 ریال6:57:08
9,587.9 ریال6:56:08
9,584.7 ریال6:55:08
9,583.5 ریال6:54:08
9,582 ریال6:53:09
9,584.4 ریال6:52:08
9,585.7 ریال6:51:08
9,583.9 ریال6:50:09
9,579.9 ریال6:49:07
9,573.8 ریال6:48:08
9,572.7 ریال6:47:09
9,571.6 ریال6:46:09
9,577.7 ریال6:45:08
9,594.2 ریال6:44:08
9,596.3 ریال6:43:08
9,597.5 ریال6:42:09
9,598.5 ریال6:41:08
9,596.8 ریال6:40:08
9,597.2 ریال6:39:08
9,595.4 ریال6:38:09
9,592.7 ریال6:37:08
9,589.7 ریال6:36:09
9,588.8 ریال6:35:08
9,588 ریال6:34:09
9,586.6 ریال6:33:08
9,586.4 ریال6:32:09
9,587.2 ریال6:31:09
9,580.8 ریال6:30:10
9,588.5 ریال6:29:07
9,584.8 ریال6:28:09
9,585.9 ریال6:27:08
9,588.8 ریال6:26:08
9,590.4 ریال6:25:08
9,590.8 ریال6:24:08
9,591.4 ریال6:23:08
9,588.5 ریال6:22:09
9,590 ریال6:21:09
9,593.6 ریال6:20:09
9,597.7 ریال6:19:07
9,597.8 ریال6:18:08
9,598.5 ریال6:17:09
9,600.7 ریال6:16:08
9,603.4 ریال6:15:08
9,603.6 ریال6:14:08
9,600.1 ریال6:13:08
9,596 ریال6:12:08
9,591.3 ریال6:11:07
9,592 ریال6:10:09
9,591.8 ریال6:09:08
9,594.6 ریال6:07:08
9,593.4 ریال6:06:08
9,591.8 ریال6:05:08
9,591.6 ریال6:04:08
9,595.5 ریال6:03:08
9,595.9 ریال6:02:09
9,596.9 ریال6:01:10
9,599.7 ریال6:00:12
9,602 ریال5:59:07
9,604.6 ریال5:58:08
9,606.1 ریال5:57:08
9,608 ریال5:56:09
9,617.2 ریال5:55:09
9,618.7 ریال5:54:08
9,609.3 ریال5:53:08
9,609.9 ریال5:52:08
9,603.3 ریال5:51:08
9,593 ریال5:50:08
9,598.4 ریال5:49:07
9,600.3 ریال5:48:08
9,598.9 ریال5:47:09
9,597.1 ریال5:46:08
9,592.1 ریال5:45:08
9,594 ریال5:44:08
9,592 ریال5:43:08
9,599.8 ریال5:42:08
9,601.1 ریال5:41:08
9,600.9 ریال5:40:08
9,598.7 ریال5:39:08
9,601.4 ریال5:38:08
9,603.4 ریال5:37:08
9,606.9 ریال5:36:09
9,605.7 ریال5:35:07
9,605.5 ریال5:34:07
9,605.6 ریال5:33:09
9,595.6 ریال5:32:08
9,591.4 ریال5:31:08
9,602.7 ریال5:30:10
9,603.2 ریال5:28:09
9,603.1 ریال5:27:07
9,607.9 ریال5:26:08
9,599.6 ریال5:25:08
9,599.7 ریال5:24:07
9,603.6 ریال5:23:09
9,594.8 ریال5:22:08
9,598 ریال5:21:08
9,598.2 ریال5:20:08
9,598.8 ریال5:19:07
9,588.7 ریال5:18:08
9,583.6 ریال5:17:08
9,587.9 ریال5:16:08
9,589.8 ریال5:15:09
9,583.3 ریال5:14:07
9,574.5 ریال5:13:08
9,573.8 ریال5:12:09
9,571.5 ریال5:11:08
9,565 ریال5:10:08
9,553.6 ریال5:09:08
9,556.9 ریال5:08:08
9,565.7 ریال5:07:09
9,573.9 ریال5:06:07
9,578.5 ریال5:05:08
9,580.1 ریال5:04:08
9,585.4 ریال5:03:09
9,588.6 ریال5:02:09
9,589.7 ریال5:01:09
9,593 ریال5:00:16
9,595.4 ریال4:59:08
9,596.7 ریال4:58:13
9,595.6 ریال4:57:08
9,594.3 ریال4:56:08
9,593 ریال4:55:07
9,588.4 ریال4:54:08
9,588.6 ریال4:53:07
9,587.3 ریال4:52:08
9,587.8 ریال4:51:09
9,591.4 ریال4:49:08
9,576.4 ریال4:48:08
9,575.9 ریال4:47:07
9,575.7 ریال4:45:08
9,580 ریال4:44:07
9,579.8 ریال4:43:08
9,579.2 ریال4:42:08
9,588.9 ریال4:41:07
9,588.6 ریال4:40:08
9,583.8 ریال4:39:07
9,595.3 ریال4:38:08
9,593.6 ریال4:37:07
9,592.3 ریال4:36:08
9,592.4 ریال4:35:08
9,585.7 ریال4:34:08
9,587.4 ریال4:33:08
9,591.1 ریال4:32:09
9,589.6 ریال4:31:09
9,631.6 ریال4:30:10
9,632.6 ریال4:29:07
9,637.4 ریال4:28:09
9,641 ریال4:27:07
9,638.7 ریال4:26:08
9,639 ریال4:25:07
9,637.6 ریال4:24:09
9,633.1 ریال4:23:08
9,640.1 ریال4:22:07
9,643.2 ریال4:21:08
9,635.7 ریال4:20:08
9,638.8 ریال4:19:07
9,651.1 ریال4:18:08
9,652.3 ریال4:17:07
9,658.8 ریال4:16:07
9,659.1 ریال4:15:07
9,658.8 ریال4:14:06
9,662.3 ریال4:13:08
9,667.8 ریال4:12:07
9,668 ریال4:11:07
9,670.6 ریال4:10:08
9,671.8 ریال4:09:07
9,670.6 ریال4:08:08
9,664.8 ریال4:07:08
9,662.5 ریال4:06:08
9,659.9 ریال4:05:08
9,662.3 ریال4:04:08
9,668.3 ریال4:02:09
9,661.5 ریال4:01:09
9,658.1 ریال4:00:11
9,660.9 ریال3:59:07
9,660.7 ریال3:58:07
9,657 ریال3:57:07
9,652.6 ریال3:56:08
9,655.1 ریال3:55:07
9,651.4 ریال3:54:07
9,641 ریال3:53:07
9,641.4 ریال3:52:07
9,645.8 ریال3:51:07
9,652.1 ریال3:50:09
9,666.8 ریال3:49:07
9,671.9 ریال3:48:08
9,674.5 ریال3:47:07
9,674.1 ریال3:46:07
9,675.8 ریال3:45:08
9,676.2 ریال3:44:07
9,672.6 ریال3:43:07
9,669.1 ریال3:42:07
9,669.5 ریال3:41:07
9,674.4 ریال3:40:07
9,675.8 ریال3:39:07
9,674.6 ریال3:38:07
9,676.4 ریال3:37:07
9,675.6 ریال3:36:08
9,675.2 ریال3:35:07
9,682.2 ریال3:34:08
9,684.5 ریال3:33:08
9,684.3 ریال3:32:08
9,683.3 ریال3:31:08
9,681.8 ریال3:30:10
9,680.6 ریال3:29:07
9,680.4 ریال3:28:08
9,679.9 ریال3:27:07
9,679.1 ریال3:25:07
9,678 ریال3:24:06
9,680.8 ریال3:23:07
9,683.6 ریال3:22:07
9,677.6 ریال3:21:06
9,675 ریال3:20:07
9,673.5 ریال3:19:07
9,670.5 ریال3:18:07
9,667 ریال3:17:07
9,672.8 ریال3:16:07
9,673.2 ریال3:15:07
9,673.3 ریال3:14:06
9,670.1 ریال3:13:07
9,669.4 ریال3:12:07
9,672.9 ریال3:11:08
9,664.7 ریال3:10:08
9,664.2 ریال3:09:06
9,664 ریال3:08:07
9,664.5 ریال3:07:07
9,660.1 ریال3:06:08
9,658 ریال3:05:07
9,659.1 ریال3:04:07
9,651.9 ریال3:03:08
9,651.3 ریال3:02:07
9,653.5 ریال3:01:07
9,658 ریال3:00:10
9,656.4 ریال2:59:07
9,656.3 ریال2:58:07
9,657.1 ریال2:57:08
9,662.7 ریال2:56:08
9,662.2 ریال2:55:07
9,668.3 ریال2:54:07
9,675.5 ریال2:53:07
9,683.1 ریال2:52:08
9,682 ریال2:51:07
9,679.3 ریال2:50:08
9,680.1 ریال2:49:06
9,684.1 ریال2:48:08
9,679.6 ریال2:47:07
9,676.8 ریال2:46:07
9,676.3 ریال2:45:06
9,677.7 ریال2:44:07
9,674.6 ریال2:43:07
9,659.7 ریال2:42:08
9,659.9 ریال2:41:07
9,656.5 ریال2:40:08
9,655.7 ریال2:39:07
9,658.1 ریال2:38:08
9,660 ریال2:37:07
9,651 ریال2:36:08
9,660 ریال2:35:07
9,667.6 ریال2:34:06
9,669.8 ریال2:33:07
9,674 ریال2:32:07
9,672.7 ریال2:31:07
9,670.7 ریال2:30:08
9,668.9 ریال2:29:06
9,667.2 ریال2:28:07
9,661.6 ریال2:27:08
9,662.3 ریال2:26:08
9,666.6 ریال2:25:07
9,673.3 ریال2:24:07
9,678.3 ریال2:23:07
9,675.4 ریال2:22:07
9,687.3 ریال2:21:07
9,687 ریال2:20:07
9,686.6 ریال2:19:07
9,684.1 ریال2:18:08
9,681.7 ریال2:17:07
9,683.4 ریال2:16:07
9,686.2 ریال2:14:07
9,686.4 ریال2:13:07
9,687.2 ریال2:12:07
9,688.3 ریال2:11:07
9,689.2 ریال2:10:08
9,690.7 ریال2:09:06
9,691.1 ریال2:08:08
9,691.7 ریال2:07:07
9,691.2 ریال2:06:08
9,689.5 ریال2:05:08
9,692.6 ریال2:04:07
9,695.5 ریال2:03:08
9,698 ریال2:02:10
9,700.8 ریال2:01:08
9,701.9 ریال2:00:11
9,701.8 ریال1:59:06
9,700.7 ریال1:58:07
9,696.8 ریال1:57:07
9,697.3 ریال1:56:07
9,699.8 ریال1:55:07
9,699.4 ریال1:54:08
9,690.4 ریال1:53:07
9,690.2 ریال1:52:07
9,688.1 ریال1:51:06
9,687.1 ریال1:50:08
9,688.5 ریال1:49:06
9,691.6 ریال1:48:06
9,695.7 ریال1:47:06
9,697.4 ریال1:46:06
9,698 ریال1:45:07
9,698.6 ریال1:44:06
9,695.6 ریال1:43:07
9,692.4 ریال1:42:06
9,703.2 ریال1:41:06
9,710.7 ریال1:40:07
9,712.7 ریال1:39:07
9,715.5 ریال1:38:06
9,714.8 ریال1:37:06
9,716.1 ریال1:36:06
9,718.6 ریال1:35:06
9,718 ریال1:34:07
9,718.7 ریال1:33:07
9,717.1 ریال1:32:07
9,716.8 ریال1:31:07
9,716.6 ریال1:30:08
9,714.1 ریال1:29:06
9,709.7 ریال1:28:06
9,707.1 ریال1:27:07
9,705.6 ریال1:26:06
9,704.3 ریال1:25:07
9,699.2 ریال1:24:06
9,697.2 ریال1:23:07
9,696.5 ریال1:22:06
9,692.9 ریال1:21:06
9,699.1 ریال1:20:06
9,699.7 ریال1:19:05
9,699.5 ریال1:18:06
9,696.8 ریال1:17:06
9,693.2 ریال1:16:07
9,693.1 ریال1:15:06
9,694.9 ریال1:14:06
9,695.1 ریال1:13:06
9,695.7 ریال1:12:07
9,695.5 ریال1:11:07
9,699.5 ریال1:10:07
9,695.2 ریال1:09:06
9,695.6 ریال1:08:06
9,694.4 ریال1:07:06
9,699.8 ریال1:06:06
9,707.4 ریال1:05:06
9,706.7 ریال1:04:06
9,704.2 ریال1:03:06
9,704.6 ریال1:02:08
9,705 ریال1:01:07
9,713.6 ریال1:00:09
9,713.9 ریال0:59:05
9,717.9 ریال0:58:06
9,721.2 ریال0:57:07
9,728.1 ریال0:56:07
9,730 ریال0:55:06
9,730.7 ریال0:54:05
9,730.2 ریال0:53:06
9,730.6 ریال0:52:06
9,730.2 ریال0:51:06
9,729.9 ریال0:50:06
9,729.5 ریال0:49:05
9,728.8 ریال0:48:06
9,728.3 ریال0:47:06
9,730.2 ریال0:46:06
9,732.4 ریال0:45:06
9,733.5 ریال0:44:06
9,732.6 ریال0:43:06
9,732.1 ریال0:42:06
9,733.1 ریال0:41:06
9,733 ریال0:40:07
9,734.4 ریال0:39:06
9,734.1 ریال0:38:06
9,736.1 ریال0:37:05
9,735.8 ریال0:36:06
9,734.5 ریال0:35:06
9,732.9 ریال0:33:06
9,730.3 ریال0:32:06
9,729.6 ریال0:31:06
9,727.5 ریال0:30:08
9,726.7 ریال0:29:06
9,728.9 ریال0:28:06
9,726.4 ریال0:27:06
9,724.8 ریال0:26:06
9,726 ریال0:25:06
9,726.6 ریال0:24:06
9,729.4 ریال0:23:05
9,731.7 ریال0:22:05
9,726.3 ریال0:21:05
9,726.2 ریال0:20:06
9,724.1 ریال0:19:05
9,722 ریال0:18:06
9,717.3 ریال0:17:05
9,718.7 ریال0:16:06
9,720.5 ریال0:15:05
9,719.9 ریال0:14:06
9,721.3 ریال0:13:05
9,722.8 ریال0:12:06
9,713.4 ریال0:11:05
9,714.5 ریال0:10:06
9,719.4 ریال0:09:06
9,719.5 ریال0:08:06
9,715.9 ریال0:07:06
9,717.3 ریال0:06:06
9,715.6 ریال0:05:06
9,715.2 ریال0:04:06
9,718.4 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی