iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BitCar

  • نرخ فعلی:0.000534
  • بالاترین قیمت روز:0.000566
  • پایین ترین قیمت روز:0.000256
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.000256
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۰۳:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.000257
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:107.78%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0003

نمودار کندل استیک BitCar در روز جاری

نمودار کندل استیک BitCar در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.000534 ریال17:03:20
0.000536 ریال16:59:47
0.000538 ریال16:52:07
0.000538 ریال16:52:00
0.000542 ریال16:44:42
0.00054 ریال16:42:01
0.000539 ریال16:38:35
0.000537 ریال16:35:47
0.00054 ریال16:33:40
0.00054 ریال16:33:38
0.000538 ریال16:23:23
0.000539 ریال16:20:43
0.000541 ریال16:17:34
0.000542 ریال16:14:34
0.000541 ریال16:11:40
0.000542 ریال16:03:29
0.000541 ریال15:59:24
0.000542 ریال15:56:57
0.00054 ریال15:53:31
0.000541 ریال15:51:01
0.00054 ریال15:47:30
0.000541 ریال15:41:51
0.000536 ریال15:38:31
0.000538 ریال15:36:03
0.000543 ریال15:29:30
0.000538 ریال15:23:30
0.000533 ریال15:20:32
0.00053 ریال15:17:36
0.000532 ریال15:14:27
0.000534 ریال15:08:34
0.000532 ریال15:02:51
0.000529 ریال14:50:53
0.000531 ریال14:44:17
0.000532 ریال14:41:41
0.000534 ریال14:38:24
0.000535 ریال14:35:31
0.000539 ریال14:32:50
0.000537 ریال14:29:29
0.000535 ریال14:27:01
0.000537 ریال14:20:42
0.000536 ریال14:17:29
0.000538 ریال14:14:40
0.00054 ریال14:08:28
0.000539 ریال14:05:49
0.000538 ریال13:50:56
0.00054 ریال13:47:38
0.000542 ریال13:44:25
0.00054 ریال13:41:56
0.000541 ریال13:38:23
0.000543 ریال13:35:55
0.000545 ریال13:29:31
0.000547 ریال13:26:35
0.000546 ریال13:20:53
0.000544 ریال13:14:28
0.000545 ریال13:11:37
0.000546 ریال13:08:28
0.000545 ریال13:03:02
0.000546 ریال12:59:20
0.000545 ریال12:56:42
0.000549 ریال12:50:57
0.000548 ریال12:44:29
0.000549 ریال12:41:44
0.000548 ریال12:35:42
0.000547 ریال12:34:00
0.000547 ریال12:33:59
0.000545 ریال12:26:52
0.000546 ریال12:23:35
0.000542 ریال12:14:50
0.000543 ریال12:11:50
0.000542 ریال12:05:48
0.000541 ریال12:03:49
0.000541 ریال12:03:45
0.000542 ریال11:56:53
0.000541 ریال11:51:17
0.000537 ریال11:47:34
0.000538 ریال11:44:43
0.000541 ریال11:41:38
0.000544 ریال11:38:40
0.000543 ریال11:35:58
0.000539 ریال11:29:39
0.00054 ریال11:23:27
0.000543 ریال11:21:03
0.000544 ریال11:17:31
0.000543 ریال11:11:52
0.000544 ریال11:05:34
0.000546 ریال10:59:32
0.000548 ریال10:51:01
0.000545 ریال10:44:38
0.000541 ریال10:41:36
0.000543 ریال10:35:39
0.00054 ریال10:29:28
0.000541 ریال10:23:21
0.000545 ریال10:20:36
0.000546 ریال10:11:38
0.000544 ریال10:08:27
0.000546 ریال10:02:58
0.00055 ریال9:59:18
0.000547 ریال9:56:44
0.000546 ریال9:53:18
0.000548 ریال9:50:47
0.000542 ریال9:47:21
0.000541 ریال9:44:30
0.000538 ریال9:41:25
0.000541 ریال9:38:25
0.000539 ریال9:35:32
0.00054 ریال9:32:40
0.000542 ریال9:29:18
0.00054 ریال9:26:24
0.000542 ریال9:23:25
0.000546 ریال9:17:23
0.000543 ریال9:14:25
0.000544 ریال9:11:35
0.000543 ریال9:08:16
0.000542 ریال9:05:36
0.000541 ریال8:59:20
0.000542 ریال8:56:22
0.000541 ریال8:53:20
0.000538 ریال8:44:15
0.000539 ریال8:38:20
0.000532 ریال8:32:31
0.00053 ریال8:26:20
0.000527 ریال8:23:18
0.000531 ریال8:20:31
0.000532 ریال8:14:26
0.000535 ریال8:11:26
0.000533 ریال8:08:20
0.000536 ریال8:05:24
0.000537 ریال8:02:31
0.000534 ریال7:59:13
0.000535 ریال7:53:21
0.00053 ریال7:50:25
0.000529 ریال7:47:16
0.000535 ریال7:44:18
0.000537 ریال7:42:07
0.000535 ریال7:38:24
0.000541 ریال7:32:36
0.00054 ریال7:26:24
0.000541 ریال7:23:17
0.000542 ریال7:20:29
0.000537 ریال7:17:19
0.00054 ریال7:11:34
0.000537 ریال7:08:23
0.000541 ریال7:05:29
0.000545 ریال7:02:25
0.000544 ریال6:59:20
0.000545 ریال6:56:22
0.000546 ریال6:50:28
0.000547 ریال6:47:22
0.000549 ریال6:38:14
0.000548 ریال6:32:32
0.000545 ریال6:26:18
0.000544 ریال6:23:21
0.000545 ریال6:14:18
0.000546 ریال6:11:27
0.000548 ریال6:05:21
0.000549 ریال6:02:38
0.00055 ریال5:59:23
0.000546 ریال5:56:25
0.000547 ریال5:50:31
0.000551 ریال5:47:16
0.00055 ریال5:35:35
0.000553 ریال5:29:16
0.000554 ریال5:26:22
0.000555 ریال5:23:17
0.000557 ریال5:17:21
0.000558 ریال5:14:16
0.00056 ریال5:11:24
0.000561 ریال5:08:16
0.000558 ریال5:02:30
0.000557 ریال4:59:16
0.000556 ریال4:56:14
0.000555 ریال4:50:24
0.000557 ریال4:44:13
0.000556 ریال4:41:23
0.000552 ریال4:35:27
0.000554 ریال4:32:22
0.000557 ریال4:26:17
0.000555 ریال4:20:23
0.000557 ریال4:17:14
0.000558 ریال4:11:19
0.000561 ریال4:08:12
0.000562 ریال4:05:23
0.000564 ریال4:02:19
0.000565 ریال3:59:12
0.000566 ریال3:56:20
0.000562 ریال3:50:22
0.000265 ریال3:41:19
0.000266 ریال3:38:14
0.000265 ریال3:35:26
0.000267 ریال3:32:20
0.000268 ریال3:23:11
0.000267 ریال3:20:19
0.000266 ریال3:08:21
0.000267 ریال3:02:25
0.000266 ریال2:59:14
0.000265 ریال2:50:26
0.000263 ریال2:47:13
0.000262 ریال2:44:15
0.000264 ریال2:41:27
0.000261 ریال2:38:19
0.000262 ریال2:35:35
0.00026 ریال2:29:12
0.000259 ریال2:23:15
0.00026 ریال2:14:22
0.000259 ریال1:59:16
0.000258 ریال1:56:27
0.000257 ریال1:32:26
0.000258 ریال1:26:19
0.000259 ریال1:05:28
0.000258 ریال0:59:13
0.000257 ریال0:53:18
0.000258 ریال0:47:20
0.000257 ریال0:38:18
0.000258 ریال0:32:26
0.000257 ریال0:29:13
0.000256 ریال0:11:38
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات