شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bit-Z Token

  • نرخ فعلی:0.147524
  • بالاترین قیمت روز:0.148176
  • پایین ترین قیمت روز:0.145411
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.146005
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۸:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.146442
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0011

نمودار کندل استیک Bit-Z Token در روز جاری

نمودار کندل استیک Bit-Z Token در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.147524 ریال15:38:09
0.147659 ریال15:34:10
0.148047 ریال15:20:10
0.147663 ریال15:14:09
0.147885 ریال15:08:09
0.148004 ریال15:06:10
0.147885 ریال15:04:09
0.148004 ریال15:00:15
0.148046 ریال14:50:10
0.148176 ریال14:46:09
0.147147 ریال14:16:10
0.147246 ریال14:02:11
0.14688 ریال13:34:10
0.146327 ریال13:26:09
0.14567 ریال13:20:11
0.145804 ریال13:08:10
0.146712 ریال12:58:09
0.146925 ریال12:12:09
0.146812 ریال12:03:10
0.146707 ریال12:00:26
0.147318 ریال11:51:11
0.147406 ریال11:48:09
0.147048 ریال11:45:10
0.147406 ریال11:42:10
0.147048 ریال11:36:10
0.147102 ریال11:24:09
0.146575 ریال11:21:10
0.146811 ریال11:12:09
0.146963 ریال11:06:09
0.146257 ریال10:57:08
0.146314 ریال10:51:10
0.146696 ریال10:42:09
0.146866 ریال10:36:09
0.147048 ریال10:27:09
0.147663 ریال10:24:08
0.146953 ریال10:09:08
0.147104 ریال9:57:10
0.146699 ریال9:51:09
0.145952 ریال9:42:09
0.146042 ریال9:39:09
0.146131 ریال9:36:09
0.146042 ریال9:33:09
0.14617 ریال9:30:12
0.146131 ریال9:27:09
0.146837 ریال9:18:08
0.146976 ریال9:12:08
0.146868 ریال9:03:09
0.146643 ریال9:00:13
0.146413 ریال8:51:09
0.146145 ریال8:42:08
0.145698 ریال8:39:08
0.146457 ریال8:36:08
0.146554 ریال8:24:08
0.146334 ریال8:18:09
0.146805 ریال8:12:08
0.146983 ریال8:06:10
0.147608 ریال7:57:08
0.147936 ریال7:51:09
0.14746 ریال7:45:09
0.147736 ریال7:39:34
0.147595 ریال7:30:10
0.147107 ریال7:18:09
0.148085 ریال7:06:09
0.147423 ریال7:00:15
0.146989 ریال6:48:08
0.147806 ریال6:36:08
0.148102 ریال6:33:08
0.14787 ریال6:24:09
0.147738 ریال6:18:09
0.147517 ریال6:15:09
0.147022 ریال6:06:10
0.147031 ریال5:57:09
0.147508 ریال5:48:09
0.147135 ریال5:45:09
0.146816 ریال5:39:08
0.146481 ریال5:30:10
0.146708 ریال5:24:08
0.146292 ریال5:21:10
0.146827 ریال4:45:08
0.145818 ریال4:36:08
0.145915 ریال4:33:08
0.145962 ریال4:21:09
0.145411 ریال4:18:08
0.145741 ریال4:15:08
0.145411 ریال4:12:08
0.145636 ریال4:06:09
0.145861 ریال4:00:16
0.145621 ریال3:57:08
0.145861 ریال3:54:08
0.145428 ریال3:42:09
0.14631 ریال3:39:08
0.146768 ریال3:36:08
0.146666 ریال3:24:08
0.146441 ریال3:18:08
0.146412 ریال3:09:09
0.146463 ریال3:06:09
0.146483 ریال2:42:08
0.146887 ریال2:36:10
0.147224 ریال2:33:09
0.146326 ریال2:30:11
0.146454 ریال2:27:08
0.146326 ریال2:24:08
0.146454 ریال2:18:08
0.146396 ریال2:12:08
0.145742 ریال2:03:08
0.1458 ریال1:57:08
0.145729 ریال1:54:08
0.145804 ریال1:51:09
0.145729 ریال1:45:09
0.145614 ریال1:39:08
0.145765 ریال1:30:11
0.146139 ریال1:19:08
0.146522 ریال1:12:08
0.14694 ریال1:06:09
0.146755 ریال1:04:08
0.146922 ریال0:42:08
0.146641 ریال0:36:08
0.145856 ریال0:33:08
0.145944 ریال0:30:09
0.145619 ریال0:21:09
0.145703 ریال0:18:08
0.145619 ریال0:15:08
0.145703 ریال0:12:08
0.146005 ریال0:06:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی