شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bidooh DOOH Token

بازگشایی کمترین بیشترین پایانی تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2019/11/24 1398/09/03 1398-09-03
0.0000 0.0000 0.0001 0.0001 2019/11/23 1398/09/02 1398-09-02
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019/11/22 1398/09/01 1398-09-01
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019/11/21 1398/08/30 1398-08-30
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019/11/20 1398/08/29 1398-08-29
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019/11/18 1398/08/27 1398-08-27
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019/11/17 1398/08/26 1398-08-26
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019/11/16 1398/08/25 1398-08-25
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2019/11/15 1398/08/24 1398-08-24
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2019/10/02 1398/07/10 1398-07-10
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2019/10/01 1398/07/09 1398-07-09

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Bidooh DOOH Token

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی