شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BFFDoom

  • نرخ فعلی:2.20663
  • بالاترین قیمت روز:2.26944
  • پایین ترین قیمت روز:2.20323
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.06
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.29%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.26395
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۵:۲۲
  • نرخ روز گذشته:2.26491
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.64%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0583

نمودار کندل استیک BFFDoom در روز جاری

نمودار کندل استیک BFFDoom در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.20663 ریال11:35:22
2.20615 ریال11:32:19
2.20489 ریال11:26:18
2.20738 ریال11:19:17
2.20323 ریال11:18:16
2.20738 ریال11:16:20
2.20323 ریال11:13:17
2.20882 ریال7:50:17
2.20782 ریال7:44:51
2.20893 ریال7:36:16
2.20738 ریال7:33:16
2.20636 ریال7:31:21
2.20738 ریال7:29:15
2.20636 ریال7:28:16
2.2067 ریال7:27:16
2.20782 ریال7:11:17
2.20691 ریال7:06:17
2.20792 ریال6:55:15
2.20517 ریال6:47:15
2.20551 ریال6:45:16
2.20987 ریال6:19:16
2.21527 ریال6:04:19
2.21771 ریال5:37:16
2.21929 ریال5:20:16
2.21428 ریال5:04:14
2.21424 ریال4:55:14
2.21363 ریال4:52:13
2.21293 ریال4:46:14
2.21736 ریال4:45:15
2.22168 ریال4:13:12
2.21726 ریال4:12:13
2.22168 ریال4:11:15
2.21726 ریال4:06:15
2.21562 ریال3:55:13
2.21568 ریال3:50:14
2.21382 ریال3:42:14
2.21941 ریال3:39:14
2.2181 ریال3:34:15
2.21941 ریال3:33:15
2.2181 ریال3:32:15
2.21357 ریال3:25:14
2.22051 ریال3:18:13
2.21434 ریال3:14:14
2.21684 ریال3:11:13
2.21434 ریال3:09:13
2.21684 ریال3:07:13
2.21447 ریال2:56:13
2.21293 ریال2:45:14
2.26944 ریال1:16:12
2.26395 ریال0:48:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی