iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Beldex

  • نرخ فعلی:0.0576207
  • بالاترین قیمت روز:0.0637893
  • پایین ترین قیمت روز:0.0481354
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:8.49%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0569745
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۶:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.057133
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.85%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0005

نمودار کندل استیک Beldex در روز جاری

نمودار کندل استیک Beldex در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0576207 ریال15:56:18
0.0576166 ریال15:53:16
0.0575918 ریال15:45:26
0.0575819 ریال15:36:24
0.0575563 ریال15:32:31
0.0577117 ریال15:29:16
0.0576571 ریال15:26:20
0.0577117 ریال15:23:17
0.0576571 ریال15:21:22
0.0576587 ریال15:18:17
0.0576736 ریال15:14:20
0.0576587 ریال15:11:27
0.0576736 ریال15:03:24
0.0577596 ریال14:59:15
0.0578092 ریال14:56:19
0.0577596 ریال14:53:16
0.0576737 ریال14:47:21
0.0577071 ریال14:35:20
0.0576544 ریال14:32:27
0.0577451 ریال14:23:20
0.0577259 ریال14:20:26
0.0577391 ریال14:14:18
0.0577242 ریال14:02:31
0.0577094 ریال13:56:26
0.0575826 ریال13:51:28
0.0576543 ریال13:44:22
0.0577266 ریال13:39:18
0.0576464 ریال13:36:25
0.0577101 ریال13:27:18
0.0575717 ریال13:20:29
0.0575617 ریال13:18:20
0.0575717 ریال13:14:19
0.0545429 ریال13:02:33
0.0544889 ریال12:59:16
0.0544961 ریال12:50:26
0.0545245 ریال12:47:19
0.0558145 ریال12:44:16
0.0545245 ریال12:41:23
0.0558145 ریال12:38:14
0.055848 ریال12:32:32
0.0559069 ریال12:26:17
0.0578762 ریال12:20:19
0.0531115 ریال12:14:18
0.0584046 ریال12:05:27
0.05829 ریال11:56:27
0.0527728 ریال11:50:28
0.0573946 ریال11:44:24
0.0577668 ریال11:41:23
0.0532222 ریال11:32:23
0.0565801 ریال11:23:21
0.0583775 ریال11:11:34
0.0583583 ریال11:05:27
0.0584013 ریال10:59:13
0.0584071 ریال10:50:19
0.0582898 ریال10:44:13
0.0584038 ریال10:35:16
0.0582957 ریال10:32:23
0.0582203 ریال10:23:12
0.0531316 ریال10:20:52
0.057631 ریال10:17:15
0.0529769 ریال10:14:20
0.057631 ریال10:11:22
0.0529769 ریال10:05:19
0.0579464 ریال10:02:23
0.0543995 ریال9:50:17
0.0562442 ریال9:44:14
0.05254 ریال9:38:12
0.0525231 ریال9:35:18
0.0525137 ریال9:32:16
0.0525231 ریال9:23:13
0.0525802 ریال9:20:19
0.0581536 ریال9:11:22
0.0481354 ریال9:05:17
0.0571597 ریال8:59:13
0.0570555 ریال8:50:17
0.0570283 ریال8:47:13
0.0569873 ریال8:44:12
0.0570283 ریال8:41:17
0.0569873 ریال8:38:12
0.0569294 ریال8:32:19
0.0569099 ریال8:29:13
0.0570754 ریال8:23:14
0.0566 ریال8:14:14
0.0565313 ریال8:05:18
0.0566982 ریال7:56:16
0.0572043 ریال7:50:16
0.0571783 ریال7:41:17
0.0569887 ریال7:35:20
0.056886 ریال7:32:21
0.0591391 ریال7:29:12
0.059157 ریال7:18:12
0.0592115 ریال7:14:12
0.0591336 ریال7:09:11
0.0590841 ریال6:56:16
0.0592014 ریال6:47:14
0.0603815 ریال6:41:16
0.0603495 ریال6:39:12
0.062949 ریال6:33:18
0.0628832 ریال6:29:11
0.0636971 ریال6:20:13
0.0637893 ریال6:11:16
0.0637143 ریال6:02:26
0.0538919 ریال5:56:16
0.0540086 ریال5:50:15
0.0540288 ریال5:41:15
0.054534 ریال5:38:10
0.0546412 ریال5:32:23
0.0556828 ریال5:26:13
0.0557056 ریال5:20:13
0.0556875 ریال5:11:20
0.048359 ریال5:08:12
0.0483506 ریال5:05:14
0.048359 ریال5:02:25
0.0483506 ریال4:59:12
0.0483809 ریال4:50:17
0.0557576 ریال4:44:11
0.0557577 ریال4:35:15
0.0556553 ریال4:32:17
0.0539798 ریال4:23:12
0.0521282 ریال4:17:09
0.0540852 ریال4:14:10
0.0536342 ریال4:02:26
0.0538558 ریال3:56:17
0.0540578 ریال3:50:15
0.0537911 ریال3:47:12
0.053911 ریال3:44:10
0.0537911 ریال3:35:16
0.0537593 ریال3:32:15
0.0535762 ریال3:26:13
0.054125 ریال3:20:13
0.0542583 ریال3:17:11
0.054125 ریال3:15:13
0.0540127 ریال3:02:15
0.0538788 ریال2:56:13
0.0558587 ریال2:50:13
0.052373 ریال2:45:11
0.0559593 ریال2:38:12
0.0523074 ریال2:32:13
0.0543212 ریال2:26:12
0.0541893 ریال2:21:14
0.0539952 ریال2:15:14
0.0537171 ریال2:05:15
0.0537527 ریال1:59:10
0.0537751 ریال1:50:16
0.0536978 ریال1:41:15
0.0537942 ریال1:38:12
0.0548968 ریال1:32:15
0.0557135 ریال1:23:10
0.0561189 ریال1:17:11
0.056533 ریال1:14:10
0.0564244 ریال1:11:11
0.056533 ریال1:08:12
0.0564663 ریال0:56:12
0.0566482 ریال0:53:10
0.0568457 ریال0:50:15
0.0566482 ریال0:47:10
0.0568457 ریال0:44:22
0.0567514 ریال0:38:10
0.0566707 ریال0:35:15
0.0567373 ریال0:26:13
0.0569759 ریال0:20:12
0.0569745 ریال0:14:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات