iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Beaxy

  • نرخ فعلی:0.0103412
  • بالاترین قیمت روز:0.0106972
  • پایین ترین قیمت روز:0.010257
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0102814
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۵۰:۴۴
  • نرخ روز گذشته:0.010274
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک Beaxy در روز جاری

نمودار کندل استیک Beaxy در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0103412 ریال15:50:44
0.0103576 ریال15:44:24
0.01035 ریال15:41:42
0.0103375 ریال15:38:22
0.01035 ریال15:35:40
0.0103185 ریال15:23:24
0.010376 ریال15:17:27
0.0103941 ریال15:14:20
0.0103536 ریال15:08:26
0.0103819 ریال14:56:26
0.0104101 ریال14:50:43
0.0104212 ریال14:41:33
0.0104344 ریال14:38:19
0.0104432 ریال14:35:23
0.0105822 ریال14:32:39
0.0105651 ریال14:29:24
0.0105822 ریال14:26:44
0.0105832 ریال14:14:30
0.0105872 ریال14:05:33
0.0105776 ریال14:02:58
0.0106036 ریال13:50:43
0.0106065 ریال13:47:29
0.0106005 ریال13:41:43
0.0106065 ریال13:35:40
0.0106367 ریال13:29:24
0.0106275 ریال13:26:28
0.0106252 ریال13:20:37
0.0106294 ریال13:11:30
0.0106304 ریال13:02:42
0.0106453 ریال12:56:30
0.0106393 ریال12:50:42
0.0106418 ریال12:44:22
0.0106308 ریال12:41:33
0.0106243 ریال12:33:35
0.0106243 ریال12:33:26
0.0106047 ریال12:26:40
0.0106132 ریال12:23:28
0.0106098 ریال12:20:55
0.0106132 ریال12:17:33
0.0106098 ریال12:14:38
0.0106037 ریال12:05:37
0.0105971 ریال11:56:41
0.0105905 ریال11:50:53
0.0106044 ریال11:44:31
0.010594 ریال11:35:44
0.0106117 ریال11:32:48
0.0105943 ریال11:29:30
0.0106117 ریال11:26:37
0.0106089 ریال11:20:51
0.0106182 ریال11:11:42
0.0106242 ریال11:08:35
0.0106356 ریال10:59:25
0.0106212 ریال10:50:48
0.0106192 ریال10:44:27
0.0106133 ریال10:35:32
0.0106295 ریال10:32:40
0.0106264 ریال10:29:22
0.0106388 ریال10:17:22
0.0106476 ریال10:02:50
0.0106329 ریال9:56:35
0.0106181 ریال9:50:32
0.010618 ریال9:44:21
0.010592 ریال9:38:19
0.0105993 ریال9:32:32
0.0106164 ریال9:23:19
0.0106173 ریال9:17:18
0.010595 ریال9:14:18
0.0106001 ریال9:11:26
0.010595 ریال9:05:26
0.0106215 ریال8:59:15
0.0106045 ریال8:53:15
0.0106106 ریال8:50:24
0.0106045 ریال8:47:17
0.010566 ریال8:38:15
0.010582 ریال8:29:15
0.0105951 ریال8:20:24
0.0106038 ریال8:14:19
0.0105997 ریال8:11:18
0.0106038 ریال8:08:15
0.0105934 ریال8:05:18
0.0105997 ریال8:02:24
0.0105934 ریال7:53:16
0.0106096 ریال7:50:18
0.0106179 ریال7:44:13
0.0106379 ریال7:38:17
0.0106227 ریال7:32:29
0.0106345 ریال7:26:17
0.0106294 ریال7:20:21
0.0106334 ریال7:14:20
0.0106491 ریال7:11:22
0.0106334 ریال7:08:18
0.0106491 ریال7:05:21
0.010658 ریال6:59:15
0.010656 ریال6:50:22
0.0106578 ریال6:47:15
0.0106599 ریال6:35:27
0.0106562 ریال6:32:25
0.0106493 ریال6:29:14
0.0106562 ریال6:23:17
0.0106493 ریال6:17:14
0.0106621 ریال6:11:19
0.0106586 ریال6:02:27
0.0106434 ریال5:59:17
0.0106683 ریال5:56:20
0.0106696 ریال5:53:13
0.0106683 ریال5:50:25
0.0106696 ریال5:44:15
0.0106773 ریال5:35:28
0.0106972 ریال5:26:17
0.0104172 ریال5:17:16
0.0104159 ریال5:11:17
0.0104059 ریال5:08:12
0.0103924 ریال5:05:14
0.0104059 ریال5:02:23
0.0103924 ریال4:59:12
0.0104033 ریال4:50:17
0.0103741 ریال4:41:18
0.0104167 ریال4:35:22
0.0104183 ریال4:32:15
0.0104049 ریال4:26:13
0.0104096 ریال4:20:17
0.0104139 ریال4:11:14
0.0104331 ریال4:05:17
0.0104104 ریال3:56:14
0.0104279 ریال3:53:10
0.0104307 ریال3:50:17
0.0104279 ریال3:47:13
0.0104307 ریال3:44:13
0.0104295 ریال3:35:19
0.0104384 ریال3:32:14
0.0104477 ریال3:29:12
0.0104437 ریال3:20:14
0.0104407 ریال3:11:15
0.0103931 ریال3:08:17
0.0103798 ریال2:56:18
0.0103696 ریال2:50:17
0.0103575 ریال2:41:20
0.0103169 ریال2:38:14
0.0103337 ریال2:35:26
0.0103169 ریال2:32:21
0.0103477 ریال2:23:12
0.0102901 ریال2:20:17
0.0103379 ریال2:17:12
0.0102901 ریال2:11:21
0.0102643 ریال2:08:18
0.010284 ریال2:05:22
0.0102643 ریال1:56:20
0.0102687 ریال1:53:17
0.0102686 ریال1:41:22
0.0102818 ریال1:32:21
0.0102803 ریال1:26:14
0.0102938 ریال1:20:18
0.0102969 ریال1:17:17
0.0102855 ریال1:14:15
0.0102969 ریال1:11:24
0.0102855 ریال1:05:21
0.0102826 ریال0:56:17
0.0102904 ریال0:53:14
0.0102865 ریال0:47:14
0.0102826 ریال0:38:14
0.010287 ریال0:32:20
0.0102637 ریال0:23:14
0.010257 ریال0:17:17
0.010267 ریال0:11:29
0.0102814 ریال0:08:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات