شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Beaxy

  • نرخ فعلی:0.00710256
  • بالاترین قیمت روز:0.00768635
  • پایین ترین قیمت روز:0.00557172
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.00573629
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۲:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.00576635
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:23.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک Beaxy در روز جاری

نمودار کندل استیک Beaxy در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.00710256 ریال20:52:11
0.00709649 ریال20:46:11
0.00713677 ریال20:36:11
0.00713561 ریال20:22:10
0.00713665 ریال20:20:12
0.00713788 ریال20:18:09
0.00713665 ریال20:14:10
0.00713398 ریال20:12:10
0.00713665 ریال20:08:10
0.00713398 ریال20:04:12
0.00713441 ریال19:58:10
0.00713183 ریال19:50:12
0.00716905 ریال19:46:10
0.00702015 ریال19:36:11
0.00701942 ریال19:34:10
0.00702075 ریال19:32:10
0.00701942 ریال19:28:11
0.00702177 ریال19:22:11
0.00702486 ریال19:20:12
0.00702177 ریال19:18:11
0.00702486 ریال19:12:10
0.00702263 ریال19:04:12
0.00702463 ریال19:00:17
0.00702377 ریال18:58:10
0.00702463 ریال18:56:10
0.00702377 ریال18:48:10
0.00700553 ریال17:34:11
0.00700622 ریال17:30:14
0.0070068 ریال17:22:10
0.00699922 ریال17:16:11
0.00704254 ریال17:12:09
0.00699922 ریال17:10:12
0.00704254 ریال17:06:11
0.00703896 ریال17:02:12
0.00700164 ریال16:52:10
0.0069982 ریال16:46:10
0.00700221 ریال16:08:10
0.00699711 ریال15:38:10
0.00700016 ریال15:34:11
0.00704075 ریال15:20:11
0.00704068 ریال15:14:10
0.00703796 ریال15:08:10
0.00703923 ریال15:06:11
0.00703796 ریال15:04:11
0.00703923 ریال15:00:18
0.00704293 ریال14:50:11
0.00703792 ریال14:46:10
0.00705007 ریال14:16:11
0.00704883 ریال14:02:12
0.00704079 ریال13:34:11
0.00704644 ریال13:26:10
0.007039 ریال13:20:12
0.00748728 ریال13:08:11
0.00747828 ریال12:58:10
0.0074863 ریال12:12:10
0.00748811 ریال12:03:11
0.00751784 ریال12:00:46
0.00763157 ریال11:51:13
0.00763643 ریال11:48:10
0.00762998 ریال11:45:12
0.00763643 ریال11:42:12
0.00762998 ریال11:36:11
0.0076277 ریال11:24:09
0.00763175 ریال11:21:11
0.00763258 ریال11:12:11
0.00762924 ریال11:06:10
0.00763663 ریال10:57:09
0.00767042 ریال10:51:11
0.00767812 ریال10:42:10
0.00767979 ریال10:36:10
0.00768145 ریال10:27:10
0.00767993 ریال10:24:09
0.0076843 ریال10:09:09
0.00767751 ریال9:57:11
0.00766828 ریال9:51:10
0.00767632 ریال9:42:10
0.00767849 ریال9:39:10
0.00767263 ریال9:36:10
0.00767849 ریال9:33:11
0.00767389 ریال9:30:14
0.00767263 ریال9:27:10
0.00767467 ریال9:18:09
0.00767012 ریال9:12:09
0.00767454 ریال9:03:10
0.00767044 ریال9:00:15
0.0076752 ریال8:51:10
0.00766646 ریال8:42:09
0.00767912 ریال8:39:09
0.00767617 ریال8:36:10
0.00767762 ریال8:24:09
0.00766761 ریال8:18:10
0.0076803 ریال8:12:09
0.00767655 ریال8:06:11
0.00767839 ریال7:57:09
0.00768229 ریال7:51:09
0.00768635 ریال7:45:10
0.00768324 ریال7:40:16
0.00768324 ریال7:40:16
0.0076805 ریال7:30:11
0.00767723 ریال7:18:10
0.00766911 ریال7:06:10
0.00767673 ریال7:00:20
0.00767583 ریال6:48:09
0.00768566 ریال6:36:09
0.00766916 ریال6:33:09
0.00767268 ریال6:24:09
0.00767583 ریال6:18:10
0.0076781 ریال6:15:10
0.00767542 ریال6:06:11
0.0076761 ریال5:57:10
0.00767785 ریال5:48:10
0.00767273 ریال5:45:10
0.00701083 ریال5:39:09
0.00701632 ریال5:30:12
0.00701485 ریال5:24:09
0.00702632 ریال5:21:11
0.00585678 ریال4:45:09
0.00584885 ریال4:36:09
0.00584671 ریال4:33:09
0.00583616 ریال4:21:10
0.00583688 ریال4:18:09
0.00583256 ریال4:15:09
0.00583688 ریال4:12:09
0.00584136 ریال4:06:11
0.0058476 ریال4:00:18
0.00584118 ریال3:57:09
0.0058476 ریال3:54:09
0.0058416 ریال3:42:10
0.0058446 ریال3:39:09
0.00589212 ریال3:36:09
0.00589354 ریال3:24:09
0.00589777 ریال3:18:09
0.00588368 ریال3:09:10
0.00587571 ریال3:06:10
0.00588914 ریال2:42:10
0.0058461 ریال2:36:11
0.00584557 ریال2:33:10
0.00589511 ریال2:30:12
0.0056206 ریال2:27:09
0.00589511 ریال2:24:09
0.0056206 ریال2:18:10
0.00563604 ریال2:12:09
0.00562903 ریال2:03:10
0.00562475 ریال1:57:10
0.00562558 ریال1:54:09
0.00563303 ریال1:51:10
0.00562558 ریال1:45:10
0.00561441 ریال1:39:10
0.00560947 ریال1:30:13
0.00562215 ریال1:19:09
0.00561213 ریال1:12:09
0.00558463 ریال1:06:10
0.00558342 ریال1:04:10
0.00557961 ریال0:42:09
0.00557172 ریال0:36:09
0.00585334 ریال0:33:09
0.00557469 ریال0:30:11
0.00585506 ریال0:21:10
0.0057497 ریال0:18:09
0.00585506 ریال0:15:09
0.0057497 ریال0:12:09
0.00573629 ریال0:06:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات
قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی