شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بنکور / Bancor

  • نرخ فعلی:0.2281
  • بالاترین قیمت روز:0.2290
  • پایین ترین قیمت روز:0.2191
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2191
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۲:۱۶
  • نرخ روز گذشته:0.2190
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0091

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2281 ریال22:52:16
0.2280 ریال22:48:17
0.228 ریال22:44:14
0.2281 ریال22:42:17
0.2280 ریال22:38:15
0.2281 ریال22:28:17
0.2261 ریال22:18:14
0.2260 ریال22:16:15
0.2261 ریال22:14:19
0.2260 ریال22:12:13
0.2261 ریال22:02:21
0.2260 ریال21:54:14
0.2261 ریال21:52:14
0.2260 ریال21:50:21
0.2261 ریال21:38:15
0.2260 ریال21:36:13
0.2261 ریال21:34:14
0.2260 ریال21:32:20
0.2261 ریال21:30:26
0.2260 ریال21:24:16
0.2261 ریال21:22:18
0.2260 ریال21:20:19
0.2261 ریال21:18:15
0.2260 ریال21:00:37
0.2251 ریال20:58:14
0.2260 ریال20:56:17
0.2251 ریال20:38:16
0.2252 ریال20:28:18
0.2251 ریال20:26:16
0.2252 ریال20:24:16
0.2251 ریال20:16:14
0.2252 ریال20:14:16
0.2251 ریال20:08:15
0.2250 ریال19:54:16
0.2249 ریال19:52:17
0.225 ریال19:48:18
0.2250 ریال19:26:14
0.2249 ریال19:24:16
0.2250 ریال19:18:15
0.2249 ریال19:16:16
0.2250 ریال19:06:17
0.2249 ریال18:40:17
0.2250 ریال18:38:17
0.2249 ریال18:32:21
0.2248 ریال18:30:24
0.2249 ریال18:28:15
0.2250 ریال18:22:15
0.2249 ریال18:06:14
0.2251 ریال18:04:16
0.2249 ریال18:02:26
0.2251 ریال17:58:14
0.2268 ریال17:56:16
0.2270 ریال17:54:16
0.2268 ریال17:52:13
0.2270 ریال17:38:13
0.2269 ریال17:34:14
0.227 ریال17:32:20
0.2270 ریال17:18:14
0.2269 ریال17:16:14
0.2270 ریال17:14:18
0.2269 ریال17:08:14
0.2270 ریال17:06:14
0.2269 ریال17:02:25
0.2270 ریال17:00:41
0.2269 ریال16:40:19
0.2270 ریال16:38:15
0.2269 ریال16:26:14
0.2270 ریال16:24:15
0.2288 ریال16:00:32
0.2289 ریال15:58:12
0.2288 ریال15:56:17
0.2289 ریال15:30:22
0.2290 ریال15:28:15
0.2289 ریال15:18:14
0.2290 ریال15:11:42
0.2290 ریال15:11:34
0.2289 ریال15:11:07
0.2289 ریال15:08:51
0.2290 ریال14:48:15
0.2289 ریال14:42:16
0.2290 ریال14:40:18
0.2289 ریال14:32:15
0.2290 ریال14:28:16
0.2289 ریال14:26:13
0.2290 ریال14:16:13
0.229 ریال14:14:16
0.2290 ریال13:42:15
0.229 ریال13:22:15
0.2290 ریال12:58:14
0.229 ریال12:56:15
0.2289 ریال12:54:14
0.2290 ریال12:50:29
0.2289 ریال12:42:17
0.2281 ریال12:28:14
0.2280 ریال12:26:14
0.2281 ریال12:06:14
0.2280 ریال12:00:37
0.2281 ریال11:48:12
0.2280 ریال11:38:15
0.228 ریال11:34:15
0.2271 ریال11:28:17
0.227 ریال11:20:19
0.2270 ریال11:14:15
0.2269 ریال11:12:14
0.2270 ریال11:00:40
0.2268 ریال10:58:13
0.2269 ریال10:38:13
0.2268 ریال10:34:12
0.2269 ریال10:32:13
0.2268 ریال10:30:20
0.2270 ریال10:16:14
0.2269 ریال10:10:18
0.2271 ریال10:04:14
0.2270 ریال9:46:13
0.2271 ریال9:38:37
0.2271 ریال9:38:33
0.2271 ریال9:38:28
0.2270 ریال9:32:15
0.2261 ریال9:28:15
0.2242 ریال9:26:13
0.2241 ریال9:14:14
0.2240 ریال9:12:12
0.2241 ریال9:10:16
0.2240 ریال9:08:14
0.2241 ریال9:06:13
0.2240 ریال9:02:16
0.2241 ریال8:54:13
0.2240 ریال8:24:13
0.2239 ریال8:20:16
0.2240 ریال8:18:13
0.2239 ریال8:16:12
0.2238 ریال8:14:13
0.2240 ریال8:12:13
0.2239 ریال8:10:14
0.224 ریال8:08:13
0.2238 ریال8:06:11
0.2240 ریال8:04:12
0.2239 ریال8:02:13
0.2240 ریال8:00:26
0.224 ریال7:58:12
0.2240 ریال7:56:13
0.2239 ریال7:50:16
0.2240 ریال7:46:11
0.224 ریال7:42:12
0.2240 ریال7:40:14
0.224 ریال7:38:12
0.2240 ریال7:30:17
0.2239 ریال7:28:12
0.2257 ریال7:26:10
0.2258 ریال7:24:11
0.2257 ریال7:22:12
0.2258 ریال7:20:14
0.2259 ریال7:14:12
0.2260 ریال7:10:15
0.2259 ریال7:08:12
0.2260 ریال7:06:11
0.2259 ریال7:04:12
0.2260 ریال7:02:39
0.226 ریال7:00:29
0.2260 ریال6:58:13
0.2251 ریال6:52:12
0.2250 ریال6:50:19
0.2238 ریال6:48:12
0.2239 ریال6:46:13
0.2240 ریال6:40:16
0.2239 ریال6:38:13
0.2240 ریال6:30:20
0.2221 ریال6:16:11
0.2219 ریال6:14:14
0.2221 ریال6:00:30
0.2220 ریال5:54:13
0.2221 ریال5:50:18
0.2212 ریال5:48:12
0.2221 ریال5:44:13
0.2220 ریال5:40:17
0.2219 ریال5:38:13
0.2220 ریال5:32:14
0.2219 ریال5:26:12
0.2220 ریال5:00:22
0.2219 ریال4:58:11
0.2220 ریال4:54:12
0.2219 ریال4:46:11
0.2220 ریال4:40:15
0.2219 ریال4:30:18
0.2220 ریال4:28:12
0.2219 ریال4:26:11
0.2220 ریال4:24:10
0.2219 ریال4:20:13
0.2220 ریال4:18:13
0.2219 ریال4:16:11
0.2220 ریال4:14:12
0.2219 ریال4:08:12
0.2220 ریال4:06:11
0.222 ریال4:04:11
0.2220 ریال4:02:12
0.2219 ریال3:56:12
0.2220 ریال3:48:11
0.222 ریال3:46:11
0.2220 ریال3:42:12
0.222 ریال3:36:11
0.2220 ریال3:12:11
0.222 ریال3:10:14
0.2220 ریال3:06:11
0.222 ریال3:00:24
0.2219 ریال2:58:11
0.2220 ریال2:44:10
0.2219 ریال2:42:12
0.2220 ریال2:36:12
0.222 ریال2:32:11
0.2220 ریال2:30:17
0.222 ریال2:22:11
0.2220 ریال2:18:12
0.2219 ریال2:16:14
0.2220 ریال2:12:13
0.2210 ریال2:04:12
0.2201 ریال1:58:11
0.2200 ریال1:56:11
0.2201 ریال1:42:13
0.2200 ریال1:38:11
0.2201 ریال1:16:11
0.2200 ریال1:14:13
0.2201 ریال1:12:12
0.2200 ریال1:10:16
0.2201 ریال0:58:12
0.2200 ریال0:56:12
0.2201 ریال0:54:10
0.2191 ریال0:42:10
0.2192 ریال0:30:14
0.2191 ریال0:20:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات