iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Axe

  • نرخ فعلی:0.585324
  • بالاترین قیمت روز:0.597054
  • پایین ترین قیمت روز:0.570533
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.39%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.57165
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۴۴:۲۴
  • نرخ روز گذشته:0.570531
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.59%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0148

نمودار کندل استیک Axe در روز جاری

نمودار کندل استیک Axe در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.585324 ریال15:44:24
0.585683 ریال15:41:41
0.584679 ریال15:38:22
0.585683 ریال15:35:38
0.584225 ریال15:23:24
0.586105 ریال15:17:26
0.581411 ریال15:14:20
0.582929 ریال15:08:26
0.582497 ریال14:56:25
0.583018 ریال14:50:42
0.58306 ریال14:41:32
0.589198 ریال14:38:18
0.589737 ریال14:35:23
0.589921 ریال14:32:39
0.590099 ریال14:29:23
0.589921 ریال14:26:41
0.588754 ریال14:14:28
0.590148 ریال14:05:32
0.59304 ریال14:02:57
0.593334 ریال13:50:42
0.597016 ریال13:47:29
0.593797 ریال13:41:42
0.597016 ریال13:35:39
0.597054 ریال13:29:24
0.596849 ریال13:26:27
0.596363 ریال13:20:36
0.585519 ریال13:11:29
0.584548 ریال13:02:40
0.587108 ریال12:56:29
0.585548 ریال12:50:42
0.586022 ریال12:44:22
0.585518 ریال12:41:32
0.58508 ریال12:33:30
0.58508 ریال12:33:20
0.585543 ریال12:26:39
0.585864 ریال12:23:27
0.583559 ریال12:20:53
0.585864 ریال12:17:33
0.583559 ریال12:14:36
0.584303 ریال12:05:36
0.583547 ریال11:56:40
0.582475 ریال11:50:51
0.583312 ریال11:44:29
0.583401 ریال11:35:41
0.585421 ریال11:32:44
0.584277 ریال11:29:29
0.585421 ریال11:26:36
0.585051 ریال11:20:48
0.585686 ریال11:11:39
0.582636 ریال11:08:33
0.582609 ریال10:59:25
0.584063 ریال10:50:44
0.583779 ریال10:44:26
0.584208 ریال10:35:32
0.58441 ریال10:32:39
0.585399 ریال10:29:22
0.586115 ریال10:17:22
0.586725 ریال10:02:47
0.585658 ریال9:56:34
0.583513 ریال9:50:31
0.583815 ریال9:44:20
0.58373 ریال9:38:19
0.584645 ریال9:32:31
0.585496 ریال9:23:18
0.584006 ریال9:17:17
0.581787 ریال9:14:18
0.583812 ریال9:11:25
0.581787 ریال9:05:25
0.581579 ریال8:59:15
0.58107 ریال8:53:15
0.58052 ریال8:50:23
0.58107 ریال8:47:16
0.579206 ریال8:38:14
0.579401 ریال8:29:15
0.579826 ریال8:20:24
0.582951 ریال8:14:18
0.585224 ریال8:11:18
0.582951 ریال8:08:15
0.584224 ریال8:05:17
0.585224 ریال8:02:23
0.584224 ریال7:53:15
0.584643 ریال7:50:18
0.586576 ریال7:44:13
0.587266 ریال7:38:17
0.585294 ریال7:32:29
0.586405 ریال7:26:17
0.585058 ریال7:20:20
0.585408 ریال7:14:19
0.586621 ریال7:11:21
0.585408 ریال7:08:17
0.586621 ریال7:05:21
0.586353 ریال6:59:14
0.587577 ریال6:50:22
0.587171 ریال6:47:15
0.586179 ریال6:35:27
0.585755 ریال6:32:25
0.585653 ریال6:29:14
0.585755 ریال6:23:16
0.585653 ریال6:17:14
0.587388 ریال6:11:19
0.585595 ریال6:02:27
0.585777 ریال5:59:16
0.580333 ریال5:56:19
0.579968 ریال5:53:13
0.580333 ریال5:50:24
0.579968 ریال5:44:14
0.581245 ریال5:35:27
0.58241 ریال5:26:17
0.582425 ریال5:17:16
0.582118 ریال5:11:16
0.581792 ریال5:08:12
0.583071 ریال5:05:14
0.581792 ریال5:02:22
0.583071 ریال4:59:11
0.582334 ریال4:50:16
0.582649 ریال4:41:17
0.584788 ریال4:35:21
0.585097 ریال4:32:15
0.583891 ریال4:26:13
0.58475 ریال4:20:16
0.584747 ریال4:11:14
0.585821 ریال4:05:16
0.584985 ریال3:56:13
0.58505 ریال3:53:10
0.584404 ریال3:50:17
0.58505 ریال3:47:13
0.584404 ریال3:44:12
0.58567 ریال3:35:18
0.586183 ریال3:32:13
0.58702 ریال3:29:12
0.587305 ریال3:20:13
0.586895 ریال3:11:15
0.585238 ریال3:08:16
0.579618 ریال2:56:18
0.579866 ریال2:50:17
0.576433 ریال2:41:19
0.575611 ریال2:38:14
0.575069 ریال2:35:25
0.575611 ریال2:32:20
0.575874 ریال2:23:12
0.575857 ریال2:20:16
0.576541 ریال2:17:12
0.575857 ریال2:11:20
0.572786 ریال2:08:18
0.575132 ریال2:05:21
0.572786 ریال1:56:20
0.573388 ریال1:53:16
0.572861 ریال1:41:21
0.573493 ریال1:32:21
0.572508 ریال1:26:14
0.573184 ریال1:20:17
0.57272 ریال1:17:16
0.570772 ریال1:14:15
0.57272 ریال1:11:23
0.570772 ریال1:05:21
0.572453 ریال0:56:17
0.571922 ریال0:53:13
0.570533 ریال0:47:13
0.571112 ریال0:38:13
0.571202 ریال0:32:20
0.570585 ریال0:23:14
0.571393 ریال0:17:16
0.571442 ریال0:11:29
0.57165 ریال0:08:21
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات