iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Atomic Wallet Coin

  • نرخ فعلی:0.217051
  • بالاترین قیمت روز:0.241186
  • پایین ترین قیمت روز:0.216471
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:4.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.228667
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۲۳:۲۵
  • نرخ روز گذشته:0.228896
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.46%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0118

نمودار کندل استیک Atomic Wallet Coin در روز جاری

نمودار کندل استیک Atomic Wallet Coin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.217051 ریال15:23:25
0.217718 ریال15:17:28
0.218892 ریال15:14:21
0.216471 ریال15:08:27
0.218099 ریال14:56:27
0.220209 ریال14:50:44
0.221517 ریال14:41:34
0.222112 ریال14:38:19
0.221754 ریال14:35:24
0.222153 ریال14:32:41
0.222093 ریال14:29:24
0.222153 ریال14:26:46
0.222872 ریال14:14:31
0.222184 ریال14:05:35
0.223433 ریال14:03:00
0.224968 ریال13:50:43
0.227107 ریال13:47:30
0.226182 ریال13:41:44
0.227107 ریال13:35:42
0.227684 ریال13:29:25
0.226928 ریال13:26:28
0.227544 ریال13:20:39
0.227878 ریال13:11:30
0.22782 ریال13:02:44
0.228718 ریال12:56:32
0.228071 ریال12:50:43
0.227911 ریال12:44:23
0.227448 ریال12:41:34
0.226467 ریال12:33:39
0.226467 ریال12:33:32
0.225477 ریال12:26:41
0.225932 ریال12:23:28
0.225923 ریال12:20:58
0.225932 ریال12:17:35
0.225923 ریال12:14:38
0.225205 ریال12:05:39
0.225299 ریال11:56:43
0.225125 ریال11:50:55
0.225236 ریال11:44:32
0.225522 ریال11:35:47
0.227263 ریال11:32:49
0.225594 ریال11:29:31
0.227263 ریال11:26:39
0.227239 ریال11:20:54
0.227973 ریال11:11:43
0.228258 ریال11:08:36
0.228143 ریال10:59:26
0.227391 ریال10:50:51
0.227449 ریال10:44:28
0.231603 ریال10:35:33
0.232258 ریال10:32:41
0.23307 ریال10:29:23
0.233186 ریال10:17:23
0.228589 ریال10:02:51
0.227656 ریال9:56:36
0.22664 ریال9:50:34
0.22509 ریال9:44:22
0.224713 ریال9:38:20
0.224847 ریال9:32:32
0.22531 ریال9:23:19
0.224372 ریال9:17:18
0.223122 ریال9:14:19
0.223443 ریال9:11:27
0.223122 ریال9:05:27
0.223673 ریال8:59:16
0.222442 ریال8:53:16
0.222239 ریال8:50:25
0.222442 ریال8:47:19
0.220764 ریال8:38:15
0.220954 ریال8:29:16
0.221343 ریال8:20:25
0.221834 ریال8:14:20
0.221471 ریال8:11:20
0.221834 ریال8:08:16
0.220558 ریال8:05:19
0.221471 ریال8:02:25
0.220558 ریال7:53:17
0.220944 ریال7:50:18
0.222298 ریال7:44:14
0.222599 ریال7:38:18
0.222748 ریال7:32:30
0.223346 ریال7:26:18
0.222871 ریال7:20:21
0.223906 ریال7:14:20
0.224634 ریال7:11:23
0.223906 ریال7:08:18
0.224634 ریال7:05:22
0.225403 ریال6:59:15
0.225849 ریال6:50:24
0.22643 ریال6:47:16
0.225914 ریال6:35:28
0.22538 ریال6:32:26
0.225085 ریال6:29:15
0.22538 ریال6:23:17
0.225085 ریال6:17:15
0.225838 ریال6:11:20
0.225832 ریال6:02:29
0.23463 ریال5:59:17
0.235813 ریال5:56:21
0.235603 ریال5:53:13
0.235813 ریال5:50:26
0.235603 ریال5:44:15
0.23601 ریال5:35:29
0.23717 ریال5:26:18
0.238324 ریال5:17:17
0.238266 ریال5:11:17
0.236662 ریال5:08:13
0.236694 ریال5:05:15
0.236662 ریال5:02:24
0.236694 ریال4:59:12
0.236729 ریال4:50:18
0.236236 ریال4:41:18
0.23696 ریال4:35:22
0.238049 ریال4:32:16
0.2386 ریال4:26:13
0.239325 ریال4:20:18
0.24054 ریال4:11:15
0.241186 ریال4:05:17
0.240187 ریال3:56:14
0.240991 ریال3:53:11
0.240644 ریال3:50:17
0.240991 ریال3:47:14
0.240644 ریال3:44:13
0.238264 ریال3:35:21
0.238371 ریال3:32:14
0.238255 ریال3:29:12
0.232381 ریال3:20:14
0.232693 ریال3:11:16
0.231812 ریال3:08:17
0.230742 ریال2:56:19
0.229683 ریال2:50:18
0.224815 ریال2:41:21
0.223658 ریال2:38:15
0.224132 ریال2:35:28
0.223658 ریال2:32:22
0.224428 ریال2:23:12
0.218078 ریال2:20:18
0.218508 ریال2:17:13
0.218078 ریال2:11:21
0.220481 ریال2:08:18
0.22179 ریال2:05:23
0.220481 ریال1:56:21
0.220204 ریال1:53:17
0.220847 ریال1:41:22
0.221666 ریال1:32:22
0.221568 ریال1:26:15
0.222114 ریال1:20:19
0.222189 ریال1:17:17
0.221131 ریال1:14:16
0.222189 ریال1:11:25
0.221131 ریال1:05:22
0.22102 ریال0:56:18
0.221274 ریال0:53:14
0.220947 ریال0:47:15
0.223246 ریال0:38:14
0.223499 ریال0:32:21
0.223131 ریال0:23:16
0.226605 ریال0:17:18
0.228349 ریال0:11:30
0.228667 ریال0:08:22
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات